Mám obavy o naše české korunovační klenoty

14:42 3.1.2009
Opět mi zapsaný text zmizel a proto je časový údaj dvakrát
14:44 3.1.2009


Dnes bych veřejnému mínění dal jeden rébus ke společnému se dobrání možné pravdy. Víme, že rusonárody pod několika idejemi (křesťanství a komunismus) provádějí okupaci a zábory cizích území a někde, kde to zatím nešlo, kradli lidu a národům jejich i národní kulturní poklady.
Pomineme-li příklady ze zemí a národů, které byly součástí Sovětského svazu, např. Jakutů (těžba zlata a diamantů), kdy Svobodná Evropa i odvysílala údaj o synáčkovi Brežněva, který v USA šmelil s diamanty (nevím jak se za socialismu, kdy nebylo ani na základní uspokojování lidských potřeb vždy a všude, mohl socialistický občan dostat poctivě k majetku tak, aby jezdil "legálně" šmelit do USA např.). Tedy pomineme-li případy zvráceností v samotném Sovětském svazu a zahledíme se jinam, můžeme se dočíst o ukradení španělského národního pokladu za občanské války v této zemi, kdy za pomoci revolucionářů byl dopraven na sovětskou loď, která s ním odplula a od té doby není zpráv o jeho navrácení a také není komunismus v sovětském provedení a pod sovětskou, ale spíše rusonárodní taktovkou, ve Španělsku asi chápán jako čistá idea a vzor pro národy světa.
Dále podivně zmizelý objevený tzv. Priamův poklad (nalezený na místech bájné Tróje) se také záhadně objevuje v zemi rusonárodů.
Prznit dobré myšlenky vadným činem nečiní rusonárodům žádnou potíž a tak není divu, že i český národ poznal akty zrady čistoty idejí ze všech možných stran.
Jsou podivně "darovány" naše národní produkty a to bez vědomí a souhlasu lidu, nebo je prostě vynuceno "darování" což je nepravdivý název pro rozkrádání. Víme o takto "darovaných" archívech našeho českého či československého státu, přírodním bohatství a i jiných produktech. Nestačí tedy zhotovení kopií pro potřeby
"Velkého vzoru země komunismu", ale odváží se našemu lidu originály.
Dnes bych dal v plénum otázku ztracených symolů české státnosti a to dokonce v obou oblastech - v duchovní a světské.

Karlova univerzita
--------------------------
- zde se jedná o zcizenou zakládací listinu naší Karlovy uneversity v Praze a symboly její duchovní moci, které se používají při slavnostních aktech, tzv. insignie Karlovy university a které byly rovněž ztraceny v pohnutých dobách roku 1945.(Dnešní jsou již jen nově zhotovené po r. 1945)
Mé zkušenosti hovoří o tom, že pokud něco má na svědomí Rus či rusonárod z východu, je to pro náš lid tabu. Novináři se buďto bojí, či nesmí na tato témata hovořit a pokud se i naskytne doba vhodná, tak jsou jim házeny klacky pod nohy, třeba i jen zametením stop v archivech, svědeckých výpovědích i svědcích samých. Více šancí mají když svůj zrak obrátí proti západu a zejména USA.
Pokud víme, tak Němci v zabarikádované Praze jednali o možném odchodu. Pochybuji tedy, že by to byli oni, kdo by mněl zájem o svoji sebevraždu, kdyby se u nich něco takového našlo, vždyť i vojáci USA vraceli našemu lidu nejen náš majetek, ale i dávali válečnou kořist, kterou zabavili Němcům. A USA byl také náš spojenec.
Jiná situace je však u Sovětské armády. Ta naši zem nectí jako zem spojence, rozebírá továrny, bere si co uzná za vhodné a dokonce i unáší lidi s čsl. příslušností. Vraždí a umlčuje ty, co by mohli nějak osvětlit jejich nelegální a protiprávní činnost v ČSR nejen v r. 1945 ale i v dalších letech či vadící jejich imperátorským cílům. Proto mne napadá, že nejpravděpodobnější možný zloděj symbolů naší duchovní moci - zakládací listiny a insignií UK, pochází z jejich řad.
Pokud tak není, tak je naškodu, že takové důležité věci dodnes nejsou zdárně objasněny.

Korunovační klenoty - Svatováclavská koruna, říšské jablko a žezlo
------------------------------------------------------------------------------------------------
- zde zatím není na veřejnosti známo, že by došlo k nějakému zcizení či jiné manipulaci se symbolem českých zemí. To však nemusí ještě vzbuzovat náš klid, v době, kdy nám cizáci z východu v továrnách říkají, že oni nám dávají práci, jinde na jiných pracovištích nám říkají, že si můžeme vybrat zda se připojíme k nim, nebo k němcům, nemusí pracovat a opíjí se, někteří potulujíc se po ulicích i bezdůvodně a beztrestně napadají a zraňují naše občany a vrcholem je jejich prorůstání do českého národa a státních struktur dnes již zcela beze skrytu propagujících pod rouškou západní demokracie náš národní mravní rozklad i v podobě návrhů na svěřování dětí do homosexuálních pospolitostí (bráním se slovu rodin a nevím jak to nazvat). Všeobecně se jich lid bojí, neb praktiky "rudé inkvizice" se od té předchozí příliš asi neliší. Navíc vnitro zaznamenalo a zveřejnilo i nárust činnosti kriminálních živlů, různích východních mafií, do předsametové doby u nás neexistujících, že obavy o cokoliv národního jsou odůvodněné, zejména, když organizovaná zločinecká činnost je i mnohdy založená právě z popudu státních mocenských organizací a to jistě nejen našeho státu.
A tak jsem zaznamenal z tisku postupně následující informace, které při konfrontaci s tím, co vím ještě o věci z předsametového období, ve mne vzbuzuje obavy i o osud českých korunovačních klenotů.

1) po sametu se objevil článek v časopise či příloze novin o tom, že z Rakouzska k nám do Prahy přijel expert, odborník na starožitnosti, který měl posoudit pravost českých korunovačních klenotů. Stalo se, byly mu předloženy a v článku se přímo psalo jak se mu ruce klepaly vzrušením když je spatřil a dostal k posouzení.
Jeho závěr byl, že klenoty jsou pravé. Byl sice nalezen jeden z kamenů na královské koruně jako nepravý, ale také patřící mezi vzácnější kameny (asi tedy to, co dříve bylo nazýváno polodrahokamem).

2)před sametem jsem četl článek o tom, že byly vytvořeny přesné kopie našich korunovačních klenotů, tedy existovaly 2x. Kopie tuším byly využity při mezinárodní výstavě v Montrealu, kde byly součástí vystavovaného v našem pavilónu.

Porovnám-li tedy obě informace, docházím k závěru, že rakouzský odborník mohl být pozván k expertýze, zda rozezná originály od kopií, ale protože mu byly předloženy jen jedny korunovační klenoty a navíc s falešným kamenem, domnívám se, že se jednalo právě o tyto kopie, které on prohlásil za originály a dal tím svým jménem punc "originality".
Protože jsme po celé historické období neměli potřebu zvát si někoho na expertýzu, alespoň se o tom všeobecně asi neví, tak se ptám proč se tak stalo a co se za tím skrývá? Nebyla snad originál Svatováclavská koruna a rudolfínské žezlo a jablko vyvezeny bez vědomí našeho národa jako další z "darů" ???????
Je to divné, neb z dnešní mladší generace asi málokdo ví, že korunovační klenoty jsme měli 2x. Z toho jedenkrát jejich věrnou kopii. Možná to nevěděl ani onen expert z Rakouzska. Jinak by bylo logické, že by po své expertýze požádal i o posouzení druhého vzorku, tak aby si sám mohl ověřit jejich rozdíl. To se však nestalo. Lid byl informován prostřednictvím tisku jen o jediné možnosti.
Na dovršení všeho, nejsou naše národní poklady každodenně veřejně přístupné (pomineme-li část českého národního zlatého pokladu, která byla dr. E. Benešem poslána před postupujícím fašistickým Německem do USA, kde by měla ležet ve státním tresoru dodnes a vpád sovětských vojsk v roce 1968 zablokoval úspěšně rozběhlá jednání mezi naší komunistickou vládou a vládou USA o jeho vrácení!!!!!!!!!!!!), tak jako to bývalo např. i v NDR v Drážďanském královském Zwingeru, kdy alespoň část německého národa měla denně možnost zjistit, zda jim poklad nebyl ukraden.
Přimlouval bych se za stejný postup i u nás, ale nejdříve by bylo nutné zjistit, jak je to ve skutečnosti se vším majetkem skutečného rodilého českého lidu, kam se ztrácel a z čí viny jmenovitě a jsem i pro případnou žalobu u mezinárodního soudního dvora ke zjednání nápravy.
Víme, že i Mnichovký diktát vůči našemu ČSR byl mezinárodně uznán za protiprávní a že již rokem 1945 nastaly protiprávní akty proti naší ČSR, později i ČSSR a dále i proti ČR.

V obrázcích pod stejným označením jako článek "Mám obavy o naše české korunovační klenoty" se pokusím zveřejnit přímo citace z pramenů, kde se o krádežích cizích pokladů a majetku národů té které země přímo hovoří či jsou alespoň zmínky o ztrátách a období kdy se tak stalo. Doufám, že se mi tak podaří, neb i v jiných případech je mi toto znemožňováno záhaným selháním internetového připojení vždy po kliknutí na odeslání.

Nejde mi do citované rubriky uložit zatím žádný obrázek a proto slovně odkazy:

a) fototex ke krádeži španělského zlata je v obrázcích z dřívější doby s údaji 20.11. 19:19 a je to obálka knihy "Ve znamení temna"ve které se text nachází na str. 75 což dokumentuje obrázek z 12.12. 18:37

b) v knize Encyklopedie starověkého světa, české vydání v roce 2004 v nakladatelství Perfekt Bratislava, přeloženo z anglického originálu z roku 2002 Londýn, prodávané minimálně ještě loňský rok v Levných knihách, na str. 165 je odkaz na Schlimannův nález pokladu v roce 1873
který se měl ztratit v době II. svět. války a bez vysvětlení se vynořuje v Rusku po válce

c) o tom, že po sovětské okupaci naší ČSSR v roce 1968 sověti v podstatě zcizují četné národní dokumenty a archívy hovoří opět kniha "Ve znamení temna" na str.81, na str. 59 se hovoří o cizích pomahačích s rozebíráním české továrny Bati na Slovensku a jejím odvozem do SSSR, na str. 317 se hovoří o nákladných darech sovětským poradcům, na str. 153 se hovoří o zcizení tří okresů Slovenské republiky spolu s tzv. Podkarpatskou rusí i ze strany SSSR,atd.

d) o ukradených insigniích University Karlovy a jejího originálu zakládací listiny z r. 1348 se hovoří v Malé Československé encyklopedii, díl č.6 vydané v nakl. ACADEMIA roku 1987 pod heslem Univezita Karlova

e) o českých korunovačních klenotech bych měl míti někde ve svém soukromém archivu onen článek, ale pro jiné životní problémy i ze strany nenasytných českých postkapitalistů tak nemám nic vytříděno. Jsem již 10 let v bytě bez elektřiny, vody, plynu,topení, toalety a navíc vykrádán. Přežil jsem zatím dvě soudní exekuce z mne vládou lidu předaného dekretovaného bytu 1+1 IV. kategorie, ve kterém bydlím přes 20let a proběhlého soudu bez mé účasti kdy pravděpodobně 1.převzetí obsílky k němu převzal někdo jiný na mé jméno a já to odskákal, že jsem se nedostavil. Rusonárody se však vesele bez obav prohánějí čas od času domem a zabydlují se i v něm.
Takže jestli snad někdy bude možnost doplnění i tohoto pramene,rád bych jej doplnil, nebo ať kdokoliv z Vás, kdo má možnost jej zjistit, pramen zveřejní v diskuzi, či mi napíše jeho údaje mailem.

03.02.2009
Doplňuji:
Pokud by jste se setkali s informací, že byla zhotovena jen korunovační koruna jako duplikát, tak vězte, že logicky poté byly na 90% zhotoveny i rudolfínské žezlo a jablko, neb existují tyto další součásti korunovačních klenotů jako dva originály, tedy byly zhotoveny dvě žezla a dvě jablka. Ty starší, z doby Karla IV. byly uloženy ve Vídni a ty novější nechal vytvořit císař Rudolf II. Pokud nám tisk nelhal, tak došlo k mezistátnímu jednání, ve kterém Vídeň tehdy nevyhověla naší žádosti o předání našich ještě starších originálů, neb vydání podmiňovala výměnou za ta rudolfínská, která naše vláda pochopitelně vydat nechtěla. Doufám jen, že jsme Rakouzsko nepodvedli (již jednou za vlády presidenta Novotného jsme se dopustili údajně podvodu ve smluvních ujednáních o společné těžbě nafty v ložisku nacházejícím se mezi státní hranicí a dále) a že onen specialista z Rakouska neprohlásil např. možné kompletní kopie korunovačních klenotů za pravé. To by potom dávala smysl jeho cesta k nám i účel proč přijel.

(více)
03.01.2009 14:44 | 1 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se