Jak jsem zachytil fotograficky souběžný svět a další příhody

17:01 28.2.2009 (tohoto dne se mi to do stanovené otevírací doby MKP nepodařilo dopsat a proto pokračuji dnes) 18:41 3.3.2009 Mnohokrát se mi stalo, že jsem se dostal na témže místě zcela jinam. Poprvé však se mi něco takového podařilo nevědomky vyfotografovat.

Psal se rok tuším 1987 a já poprvé v životě navštívil SSSR. Byla to doba plná očekávání, neb sovětská přestavba společnosti otevřela demokratizační proces v Sovětském svazu asi tak jako již předtím roky 1967-1968 v naší ČSSR. Zásadním rozdílem však bylo, že nám do toho kecal Sovětský svaz až tak, že tento proces zardousil svým vpádem v srpnu 1968, zatímco v SSSR se toho nikdo z nich nemusel bát. Tam se musí bát sami sebe, jak ukázal čas. Byl jsem zvědav jak to v SSSR vypadá a navíc jsem měl doma v Čechách své životní nepříjemné období a tak jsem od kamaráda za vypůjčených 5.000,-Kčs odcestoval s cestovkou za poznáním po trase Praha-Leningrad-Moskva-Kyjev-Praha. Bral jsem sebou japonský fotoaparát Canon s automatickým zaostřováním a několik černobílých filmů. Již krátce po našem příletu na Leningradské letiště, mne náš turistický průvodce informoval, že kdyby nastala situace, že bych byl zatčen, tak ať jim za žádnou cenu nedávám svůj pas. Nechápal jsem to a nerozumněl jsem co tím má na mysli, zejména s celosvětovým uvolněním díky Gorbačovovi a sovětské přestavbě společnosti. Kdyby to bylo dříve, tak bych to chápal. Stávalo se našim turistům, zejména v letech naší "přestavby" roku 1967-1968, že byli i mnohonásobně zatčeni během své procházky o leningradské bílé noci. Měl jsem však v úmyslu navštívit sovětský Ústřední výbor KSSS v Moskvě a položit jim jednu otázku. Otázka zněla, zda je jeden můj bratr sovětský špión či nikoliv, neb na mne před zakoupením zájezdu při našem rozhovoru nechutně křičel a tvrdil mi, že nesmím nikam letět. Nechápal jsem proč bych měl být omezován ve svých právech a nemohl např. cestovat a tak jsem to na něm chtěl vědět. Šokoval mne tím, že mi sdělil, že pracuje pro USA (myšleno jako agent či špión) a tím mne zcela znechutil, neb před časem mi tvrdil cosi, co naznačovalo, že pracuje právě opačně pro systém Gorbačova a tak tyto jeho slovní veletoče a navíc s doprovodem zákazů pro moji osobu, která mu není ničím navíc povinována nežli běžné rodinné sounáležitosti, mne dosti znepokojovala a znamenala další ztížení mé životní situace (období po rozvodu z mé viny, ztráty zaměstnání, řešení bytové situace) neb jsme se nerozešli v dobrém. Turistickou cestu jsem tedy neodložil i když jsem s dcerou ještě několik dní před odletem byl nucen z pouti na Střeleckém ostrově odjet do nemocnice Pod Petřínem, pro podezření na žlučníkovou potíž a nechat ji tam na delší čas na vyšetření, což mi připadalo jako vzetí dítěte za rukojmí jinou formou. Let byl rovněž zajímavý. Kdesi snad nad ještě nad Polskem či už na počátku SSSR se letadlo dostalo do takové turbulence, že se najednou propadlo snad o 50 metrů a strach v ten okamžik jsme zažili asi všichni. Po příletu a ubytování jsme absolvovali besedu, jak tuším, s aparátníky KSSS, které se v této době v SSSR pořádaly pro turisty jako součást sovětské přestavby společnosti. Pracovníci aparátu SSSR zcela demokraticky odpovídali na všechny otázky turistů. Např. nám sdělili, na otázku člena naší skupiny, že VPÁD A OKUPACE ČSSR V ROCE 1968 OD SSSR A DALŠÍCH PĚTI STÁTU VARŠAVSKÉ SMLOUVY BYLA CHYBOU SSSR !!!!!!! - velmi významné přiznání, z kterého byl i lehce "připos..." občan, kterému jsem to později sdělil - údajně pracoval na Generální prokuratuře v blízkosti generálního prokurátora ČSSR - jen pro zajímavost, jak se prolínající světy míjí - co je v jedněch přiznaná chyba je v druhých asi ještě pronásledováno). Bílé noci jsem v Leningradě přežil bez úhon, ač jsem vskutku o bílé noci zcela sám z naší výpravy bloumal ulicemi. V Moskvě jsem svoji otázku, zda bratr pracuje pro SSSR či USA položil na ÚV KSSS přivolanému pracovníkovi tohoto aparátu, který hovořil plyně česky, takže nedorozumnění bylo vyloučeno. Odpověď od Komunistické strany sovětského svazu jsem dodnes nedostal.(jen pro úplnou informovanost uvádím, že jako člen komunistické strany jsem měl právo straně klást otázky a dostávat na ně odpovědi - KSSS se nadřazovala ostatním asi jako Vatikán katolickým stranám, a tak jako "podstraník" se už asi odpovědi , tedy té přímé stranické, nedočkám). Vlastní děj zdokumentovaného přechodu z jednoho světa do druhého: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuším, že všechny mnou zde v obrázcích zveřejněné fotografie (viz obrázky s daty 28.2.2009 a....) pocházejí z moskevských ulic, kde lidoví řečníci cosi vykládali srocujícím se posluchačům. Neumím natolik dobře rusky, ale jedno jsem vyrozumněl, že neprobírali Gorbačovovu perestrojku, tak jak nám sjezd KSSS ukazoval, ale zaobírali se cestou zpět a to hlásáním víry v Boha. Dost mne to překvapilo a zmáčkl jsem tedy spoušť fotoaparátu a pro jistotu ještě hned v zápětí jednou. K mému překvapení mi kdosi poklepal na rameno a když jsem se ohlédl, tak jsem viděl jejich policistu, který mne zakázal fotografovat. A bylo po demokracii. TO, ŽE ČLOVĚKA DOKÁŽÍ VYMNĚNIT DO JINÉHO, ALE PŘESTO TOTOŽNÉHO SVĚTA, JSEM JEŠTĚ NEVĚDĚL. Bylo mi však nápadné jak se situace zmněnila. Dříve jsem mohl fotografovat co jsem chtěl až z toho byl náš průvodce nadmíru překvapený a slovně mi vyjádřil svůj podiv. Údajně jsem fotil v místech kde se fotit nesmí. Nyní jsem fotil na běžném veřejném prostranství a ejhle....zákaz.Celou věc jsem pochopil až postupně. Nejdříve však až po svém zmrtvýchvstání v roce 2008, kdy jsem si všiml, že na fotografiích původně jedné a téže fotky se nachází zmněna. Uprostřed mluvčích kdosi zmizel. Ano skutečně jedna osoba zmizela. V té době ještě nebyly u nás dostupné a možná i ve světě , digitální fotoaparáty a proto je toto zachyceno na filmovém pásku, z kterého byly fotografie vyvolány (doufám, že mne zase za to nevykradou - už to ani nepočítám, kolikrát jsem měl zloděje v bytě i přez neporušený zámek). Během té kratičké chvilky by se sotva tak stačila osoba ze sedu zdvihnout a už vůbec ne odejít davem který je obklopoval zpředu i vzadu. Logicky zmizet nemůže člověk jen tak. Ale je-li takzvaně jednostranný, tak to značí, že existuje jen v jednom ze dvou prolínajících se světů a ve druhém chybí. Toho je využíváno až zneužíváno těmi, co se dokáží na člověka napojit, překopírovat se tam namísto něj. Slyšel jsem i dvě osoby jak se o tom bavili s tím, že si jeden z nich bude moci chodit poté pro jeho mzdu v den výplaty. Ale to není předmětem dnešního povídání. Tak se pokochejte tím, co mnohým by připadlo jako náhoda, kecy, blbství atd. Nejsem sám komu se podobná věc stala. V pramenech o SSSR jsem kdys četl obdobnou zmínku, že na jedné fotografii byl Stalin ještě se dvěma spolupracovníky, jejichž jména si již neopamatuji a rovněž se vyskytovaly z téhož okamžiku fotografie dvě a sovětský autor se podivoval, že na jedné z nich chybí ta a ta osoba a to tak naprosto dokonale, že na fotografii není žádná známka po vyretušování. A tak utajená pravda už tehdy porážela sovětské mocipány, kterým ti mrtví znalí nehodlali svěřit to, co jim nad nimi dávalo moc. Dnes je situace o mnoho horší!!!! Ale o tom zase třeba jindy. Dalibor Zvolský


19:04 11.3.2009-doplňuji, že pokud se někomu fotografie nezdají věrohodně ze stejného místa a času, pak nemohu nic dělat. Faktem však je, že jsem stál na jednom jediném místě a dvakráte zmáčkl spoušť fotoaparátu. Mám však zkušenosti, že jsem např. hovořil s jedním známým a během hovoru mne to přehazovalo z jednoho místa na asi  o metr jiné, neb jsem měl možnost sledovat onoho známého cik-cak několikrát ze dvou jiných úhlů pohledu, aniž bych se hnul sám vědomně z místa. Takže v souběžném světě, jsem byl v daném případě cca o metr jinde a vlastně jakýmsi samovolným převtělením se do jiného souběžného rozměru světa jsem mohl vidět důkaz, že existuje. Ale nemohu to dokázat, zatímco ona fotografie a zejména chybějící osoba v popředí zájmu zúčasněných, je dokumentem, že něco takového je možné. Mám celou řadu takových zážitků na mnou založeném fóru na serveru "stesti.cz" na adrese http://www.stesti.cz/fora/forum/2184/existuje-posmrtn-ivot-soubn-se-prolnajc-svty-atd./

(více)
03.03.2009 18:36 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Tak vám nevím. Jít do Pr..le nabývá na dalším významu.

Tak Vám nevím. Je to dobré, nebo to není dobré. Jadrné české slovo PRDEL, označující část naší tělesné schránky, která plní žádoucí základní lidskou potřebu, tedy jak se zbavit v našem mikrosvětě čehosi již nežádoucího, dostává ve slovním výroku další mnohasmyslové významové zabarvení.
Např. od tak otcovské výtky své dceři...."Koukej víc sportovat, už ti roste pr...!" kdy za jadrností slova skrýváme zraňovanou otcovskou lásku k těm, co už umí víc než my a my je chceme mít ještě dokonalejší, až po stupnici pravého opaku tohoto citu, tedy k hrubšímu projevu nespokojenosti, kdy jsme ochotni poslat kde koho a kde co do míst odkud je dodatečně pohřbíme v záchodové míse.
Lidově se dále i užívá označení "lézt někomu do pr...." jakožto výraz hlubšího opovržení nad ztrátou jeho svobody osobnosti v danném, zpravidla blíže definovaném případě.
Další příklady si jistě dokážete doplnit sami. Ale k věci. Dnes mi padl do oka cafe-restaurant s názvem CLUB PRDEL, který se nalézá v Praze v Žitné ulici.
Uvědomil jsem si, že pokud radní schválí platnou licenci s tímto názvem, je legalizace poslat někoho do PRDELE, zajištěna. Již nemůže být pochyb, že musíme zkoumat, zda se jedná o výrok hanlivý a urážlivý, možný až soudní pře, či o výrok posílající nás do střediska českého pohostinství.
Také jsem se od jednoho sečtělejšího, slušného bezdomovce dozvěděl, že obdobný případ již před lety vzrušil, jak on tuší, severočeský region ve kterém se obdobný název pohostinského zařízení vyskytl a místní tisk toto prý komentoval tak, že se tam už ženy bojí poslat manžela do PR...., aby se jim neodebral v klidu do onoho zařízení. Možná šlo i o peníze a zde možná jde o druh reklamy.
Faktem je, že čím se hůře lidem žije, tím mají větší sklon vyjadřovat se hrubě.
Poznal jsem to na sobě. A tak domýšlím co nás asi čeká v budoucnu, kdy už před krizí jsme otevírali několik PR.... a zdražování od nového roku 2009 se veřejně šušká. Tak kam až budeme ochotni skrze naše radní dokráčet, protože ani římskému císaři zavedený poplatek z "latrýn" (jak se kdysi říkalo toaletám) nesmrděl. Na námitky proti poplatku dal čuchnout kritikovi k hrsti zlaťáků, jestli smrdí. No a peníze radní určitě také potřebují, když rozdávali i celé domy neprávem, jsouce tyto právem ve vlastnictví lidu. O jednom takovém vím. Nalézá se v Kodaňské ul. č.5/319.
14:09 13.12.2008
(viz obrázky - kategorie: Postřehy okolo sebe.
Dům v Kodaňské doplním)
(více)
13.12.2008 13:02 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Posametový výkřik

Texty k fotografiím = obrázkům rubriky "Postřehy okolo sebe" (viz fotoalbum)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrázek č. 1-2
Sametová revoluce v ČSSR r. 1989 nepřinášela každému totéž. Někomu se hodnoty, které budoval třeba i celý život, naráz zřítily, jinému naopak povstaly.
Každý to nesl ve svém nitru a mnohdy už jeho nitro neuneslo celou tu psychickou tíži svých vlastních jistot a pořádků, které si vytvořil až do reakce uvolnění- explozí vtěsnané do věty vykřiknuté světu pomocí nápisu třeba na zeď. V tomto případě se jedná o nápis, který je už přes deset let na jedné zdi v Praze s větou "SVĚT SE POSRAL"

Obrázek č.2-
Že si nejsme lhostejní navzájem, dosvědčují naše blogy na internetu, reakce na články, rozhovory a vůbec dění okolo nás. Ani v tomto případě, nebyl výkřik lhostejný svému okolí a to mu odpovědělo výrokem na opačném konci zdi "VY Taky" Kdosi ještě slovo Vy přepisoval na TY, ale význam zůstal stejný. Jak věřím, měl být čímsi jako chlapským podpůrným aktem ke zmužilosti, vyzývající jinou formou pokleslého ducha pisatele, aby vydržel.
(více)
03.12.2008 12:25 | 0 komentářů | Autor: DaliborZvolsky@centrum.cz | stálý odkaz

Básnická sbírka s komentářem - "Kecy do větru a trička v povětří"

Původní úprava textu byla jiná, ale došlo k jeho sražení a tak nežli to opravím (pokud mám na nějakém záložním nosiči) tak to zatím přežijte takto.

Asi bych měl nejdříve vysvětlit ten název. "Trička v povětří" vznikla z toho, že básně, které prošly mojí mozkovou částí, si nepřivlastňuji zcela osobitě, neb nevím, kdo na mne ty myšleky - létající v povětří, sesílá. Někdo v tom vidí můzy, ale já v tom vnímám lidské bytosti, třeba ty co náš svět kdysi opustili aby už jen našeptávali, učili a někdy i mučili -Sirény novověku. Básně jsem nikde zatím nepublikoval, ale dával jsem si je potisknout na bílá trička. Tak vznikla otevřená sada triček s texty, které jsem nošením na sobě samém (některá ve více potiscích i možná druhými) publikoval okolí v touze něco sdělit. Jak šel čas, tak vznikla i možnost rozšířit tímtozpůsobem okruh jejich čtenářů a proto jsem se rozhodl texty s případnou stylizací a i případným obrázkem zveřejnit i zde. (Za potisk a některá grafická vylepšení děkuji tímto slečně Kláře z COPY obchůdku v Myslíkově ulici). "Kecy do větru", tak to mne napadlo v souvislosti s tím, že si můžeme i jako např. národní většina zatím ještě v našem státě kecat, i zanadávat, ale je to tak říkajíc do větru. Tedy je nám to málo co platné. Ale to co stojí za to je když víme , že nejsme sami, že nám někdo mluví z duše, aniž nás někdo zná tak nám pomáhá tím, že posiluje naše sebevědomí , které je leckdy až do bodu sebepochybování dohnané podivně rotující společností. Tak to nějak zkusím.....zatím jsem se učil v krátkosti jak sem dostat obrázek něčeho, než to bude potisk trička a moc se mi to nepovedlo. Takže až se to povede......Dalibor Takže zatím se mi to nepodařilo a tak pouze básně bez grafiky, jen textové mohu zatím zapsat bez problémů - snad!!! x x x x x x x x x x x x x x 19:34 8.10.2008 Kecy do větru k básni "Kdo je zrádce". Každá generace žila ve složité době. Alespoň si to myslela a i to třeba tak vnímala. My, tedy generace která nezažila II. světovou válku jako naši rodiče, nezažila západní zradu pouhých dvacet let existujícího svobodného Československa (1918-1938) a jeho okupaci Němci, zato však v době dospívání plně procítila zradu již socialistického Československa tentokráte z východu, prý také socialistického Sovětského svazu a jeho vazalů, kterým nezbylo nežli se stát také agresory jinak jim hrozilo totéž co nám (PLR,MLR,BLR,NDR).To že národy ČSR byly okradeny o nerostné suroviny strategického významu - uran (intenzivní po celá desetiletí trvající těžba a odvoz suroviny lepší jak nafta do SSSR), o četné osobní svobody (např. svobodného projevu, volného cestování po světě atd.),a i možnosti rozvíjet státní blahobyt svojí vlastní cestou ke komunismu např. budováním státní soběstačnosti a nezávislosti, bude nezkušeným mládím a zaprodanou dospělou generací za mnohá desetiletí zapomenuto. Jen vzpomeňte, kolik z Vás si uvědomilo, že svoboda cestování našim občanům nebyla po r. 1989 dána, ale v r á c e n a ! ! ! Bez náhrady škod za zmařené možnosti zlepšit se v oboru, studiu atp. např.zaměstnáním,studiem na západ od nás, když světovou špičkou jsme již přestali v tom či onom pod sovětskými proradci , ale formálně poradci být?!!!. Ani dnes situace není pro žádnou generaci růžová. Mladí jsou s klidem i masmédii vedeni k překračování přirozenosti, což je jim vydáváno za demokracii - zatímco mlčení odpovědných institucí k tomu - vnitro, min. zdravotnictví, školství atd. vyznívá jako podpůrný akt mlčenlivého souhlasu. Pod níže uvedenou báseň jsem nakreslil ještě neumněle svojí rukou na originále svého zápisu jednu šibenici vlevo, na které se houpe asi vskutku nevinný český president protektorátu Čech a Moravy - E. Hácha, zatímco vpravo stojí řada šibenic čekajících na spravedlnost za pozdější, dodnes trvající porobu od východu, ač více či méně v jednotlivých obdobích zjevnou. Politická ----------- Kdo je zrádce? xxxxxxxxxxxx Je to vo krk, tahle zrada, ale jsou v ní skuliny. Když se vyznáš v tlačenici a nemáš v hlavě piliny. Když zachraňuješ národ český, ruku podáš západu, už tě soudí jako Háchu ti východní za zradu! Když však zradíš národ Český, pro východní expanzi, máš hned místo jistý, a k tomu další protekci. --------------------------------------------------------- 2 ---------------------------------------------------- 18:17 9.10.2008 Kecy do větru k básni "Internacionála II" Myslím, že tady není nutné moc pouštět kecy do větru. Báseň je výstižná co do obsahu. Jen si zkuste báseň vystupňovat mocensky tím, že místo slova a pojmu "člověk" dosadíte pojem "národ"....a dále "stát". Člověku, který má svůj díl moci, tuto moc odebírají jiní, skrytí právě za pojmy "národ" a "stát" a proto to vypadá, že člověk je tou nejmenší veličinou, právě proto, že byl o tuto moc obrán.!!! Opak je však pravdou, ale dosud to není pro vadné systémy v lidské společnosti zviditelněné. Lze k tomu dojít tedy jen skrze mozek. Internacionála II. ---------------------- Člověk člověku měl býti roven a ne krysou, temným rovem, odstraňovat nerovnosti, hlásat pravdu poznání, ulehčovat lidem dřinu, to jsou pravá znamení. Zradil-li kdo víru svojí, šel-li proti lidu činy, slovy halil hnilobu, nesmí zůstat mezi námi toho smetem do hrobu. ------------------------------------------------------------- 3 ------------------------------------------------ No a přece se něco zatím podařilo, takže pro nedočkavé jsou ofocené básně na tričkách již ve fotogalerii k prohlédnutí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kecy do větru k básni " Stranické zaříkávadlo" Pokud mohu, tak se zúčastňuji pravidelně slavností na 1.máje. Občas prezentuji svůj názor na tričku na těchto shromážděních členům Komunistiské strany. Následující text byl tedy bez opravy chyby prezentován na jedné takové slavnosti. Stranické zaříkávadlo ------------------------------- Soudruhu, jež jsi na nebesích, ale i v pekle, odpusť nám T V O J E hříchy a netvař se na nás za to ještě vztekle --------------------------------------------------------- 4 ---------------------------------------------------- Kecy do větru k básni "Kosmická". O lidské hlouposti se říká mnoho citátů a lidových slovesností. Např. , že "Nejhorší je srážka s blbcem". Zkusil jsem se podívat na hloupost jako na prázdnotu přesahující lidského ducha a zápolící s hmotou o to , kdo je vlastně čím. Zda smyslem, či nesmyslem. Zda se mi to podařilo, posuďte sami. K o s m i c k á ---------------------- Hloupost je kosmos, kterou rozum hmoty dobývá, či opak je pravdou? Pak co a v čem vlastně přebývá? -------------------------------------------------------- 5 ----------------------------------------------------- Kecy do větru k básni "Husova pravda"


Byly jen dvě básně, které ze mne vypadly jakoby samy od sebe a to téměř naráz, že stačilo je jen zapsat. První z nich byl "Anonym" a druhou "Husova pravda". Zatímco u první nebylo pochyb o názvu, tedy vypadla ze mne i s ním, u druhé ze mne vypadly dvě sloky a to mezi tím, jsem musel dotvářet. Zejména název mne notně potrápil a některé části jsem musel dotvarovávat (např. ono vložení textu s částí výroku K. Gottwalda "Se sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak", které jsem upravil do podoby vysvětlující vlastně smysl druhé sloky, která by nemusela být jinak správně pochopena.).


Pro mne rozporuplná postava K. Gotwalda,je určitým duchovním střetem. Gottwald, který nebyl žádným ideologem a tvůrcem filosofie nového spol. řádu, ale spíše mi připomínal novodobou postavu převtěleného Žižky, vráceného posmrtně do Čech ve značně ochuzené kopii toho většího, se jménem Stalin, kterému byl přímo podřízen.Taktika boje se oproti středověku zmněnila a únor 1948 prokázal, že vojevůdce, byť i slepý, může zvítězit.To hlavní však chybělo!!! I u toho většího v SSSR. Správné pochopení až myšlení o hodnotách.A tak se z toho stal postupně ideový zmetek.Dodnes chybí, či není zviditelněna ideová jednota lidstva např. taková, která by nahradila nápis na bankovce USA "V Bohu se spojme" (doufám, že jsem to dobře přeložil, jinak se omlouvám..) na např. "V Pravdě se spojme" a tím zabrala i zbytek světa, např.ty co věří ve vědu namísto Boha.
Je to stálý střet mezi duchovní a světsky mocenskou autoritou. Mnohokráte jsem ve své mysli přemítal nad tím, jak by dopadl střet posmrtně vrátivšího se Mistra Jana Husa (např.rok po smrti)s takovým vojevůdcem a tedy i diktátorem, jako byl Jan Žižka. Souhlasil by s ním??? S jeho "revolucí mečem a ohněm?" S vypalováním, drancováním a i vražděním? Nehodlám tím měnit dějiny, ale v tom vidím jádro pomyslného střetu.
Já osobně se přikláním k názoru, že mnohé bitvy a i zločiny, kterých se dopouštěli ve stejném jménu a víře křesťané na našem území, by se nekonaly a že by možná nezůstalo jen u vykázání autoritativního Žižky z budovaného města TÁBORA, ale že by Mistr Jan Hus obrátil mnohé, ne li všechny, od Žižkovo následování.Jistě ne náhodou si horu Vítkov v Praze a postavený památník na jeho vrcholu, snaží přisvojit výzdobou a zatajovanou pravdivou skutečností rusonárody a jejich mafie v České republice (přečtěte si dějiny starších vydání, např. o r.1945 u nás a porovnejte s tím uvnitř!!!=zrada pravdy je značná).
Tento střet duchovní a světské moci odrážející se v lidských dějinách dodnes, tedy potřebuje prosvítit temno lidských mozků, pověr, filosofií a vír až někam k jejich vrcholovému sjednocení. Ne silou fyzickou, ale duchovní. A tou se může stát PRAVDA.
Pamatoval jsem i jak doma často rozčilený otec hlásal, že "Žižkova pravda vítězí". Neztotožnil jsem se s touto myšlenkou, neb se domnívám, že bez ideového ducha, který přinesla ona doba a s ní mnozí předhusičtí
a poté i husičští kazatelé, by z Jana Žižky byl pouhý bezvýznamný lapka=zloděj, odsouzený k trestu smrti, jak uvedeno v popravčí knize pánů z Rožumberka. Otcova věta byla však po letech motivem k zamyšlení a mé odpovědi v nekonané při s ním o této otázce. "Husova pravda" je tedy vyjádřením myšlenky, že lepší idea a víra v ní je tím co vyhrává a dokonce očišťuje zkrvavené ruce těch, co za ni bojovali i když jen do určité míry. Za touto mírou nastává to, co mnozí s rukama od krve nepochopili a křičeli do světa jiný odkaz o tom
ve formě citátu, že "Revoluce požírá své děti", což je demagogie od pravdivé skutečnosti.


Tato má báseň je hozenou rukavicí všem zločincům proti pravdě a zejména těm, co se nám představovali ústy našeho školství a svými vynucovacímy činy dodnes, jako NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ, tedy ideologům a mocenským složkám SSSR, rusonárodním velkonacionalistickým agresorům, zrádcům pokrokových idejí i národů až po lidství jako takové! 


poznámka: báseň doplním, zatím ji je možno přečíst z fotek v obrázcích tady na blogu.


16:13 28.2.2010 bohužel se mi to nedaří tak, aby to bylo k světu a tak jedině v obrázcích na tričku a vložení také není možné, neb se mi jich zobrazí jen část.A nelze s tím nic dělat. Oproti původnímu vkládání bylo i pomícháno pořadí obrázků=internetový šotek zmetek, a tak se básně nalézají na obrázcích triček až na  téměř samém závěru cca 146 obrázků ač byly jinde.


HUSOVA     PRAVDA


Ptal se mrtvý Gottwald


skrze Moskvu


o radu Mistra Jana Husa mozku


                                                     Se Sovětským svazem na


                                                     věčné časy a nikdy jinak??? 


                                                     (zde byla na tričku 100 Kčs bankovka s portrétem Gottwalda)


 


 


Inu synu, tobě každá rada drahá,


když pravda se ti zdála býti malá.


Já bych stejné jinak řekl asi,


že  S   PRAVDOU  CHTĚL   BYCH


ŽÍTI   AŽ   NA   VĚČNÉ   ČASY !!! 


(zde byla na tričku 20 Kčs bankovka s průvodem husitů) 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


6) Kecy do větru k básni: Anonym


Žijeme v době, kdy lidstvo znechucené svým kanibalismem pradávna i novověku s jeho dvěma světovými válkami, už neříká jako Švejk: "Od toho nás mámy porodily, aby nás dali na vojnu a tam nás rozstříleli na kusy..." či nějak tak, jak to je kdesi napsáno, minimálně však bylo zapsáno na stěně ve známé hospodě v ulici Na bojišti v Praze 2. To už neříkají ani národy, které se ve své podstatě Švejka bojí, protože z nich nacionalismus spojený s militarismem a agresí dodnes nevyprchal. Neříkají to proto, že tak ve skrytu nových možností vědy a utajování pravd systémově sami činní. A já prohlédnuvší jejich zrady na lidstvu a tedy i na sama sobě (což si však tyto národy neuvědomují, že největší obětinou se do budoucna stávají sami), jsem napsal tuto báseň, která ze mne vypadla jako odpadlý vlas. Jak šťastný jsem byl ve své nevědomosti o žijící smrti v lidstvu. A jak nešťasným jsem byl učiněn když jsem pochopil, jak mne má nevědomost předhodila zkušenějšímu smrtonosnému zlu lidí.


 


                Anonym


Došla mi mozkem e-mailová věta,


anonym mocných lidu všeho světa:


 


Národy! Prosím, buďte v klidu!


My - pácháme jen skrytou genocidu!


 


 


                                                
 

(více)
15.09.2008 21:41 | 0 komentářů | Autor: DaliborZvolsky@centrum.cz | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se