A co když je důvod světového chaosu cílený......a dogma o vedoucí úloze dělnické strany


tady měl být další článek. Vymázli mi ho při psaní. Za c.k. Rak.-Uherska cenzura také z novin odstraňovala články. Dnes je to snažší a šmejdi demokracie skrytější. Nevím jesli to budete číst, protože ač dostávám mailovou poštu, tak demokracie zařídila, že při pokusu o napsání příspěvku do diskuze k internetovému článku se mi zobrazí, že má mailová adresa neexistuje.  Takové je tedy přání šmejdů demokracie. Dalibor Zvolský


-----opět  dnes 2.10.2016 pokus o likvidaci myšlenky - asi nebezpečné .....

zde byl totiž text, který mne vymázli při psaní P.S. dodatku. Naštěstí si ho mohlo přečíst a dle počitadla tak snad učinilo 887 návštěvníků. Ti tedy mohou konfrontovat původní verzi a pokus o rekonstrukci. Tady můžete sledovat východní totalitní síly působící na našem území více či méně skrytě, ale chystá se zrada našich politiků v neprospěch našeho lidu tím, že neustále více a více podporují přesídlování např. Ukrajinců na naše území a tím i budoucí zcela jisté zopakování Sudet, tentokrát z východu a možné další obírání práv skutečným Čechům až k vynucenému ........čemukoliv. Aby to bylo správně pochopeno, nutno dodat, že nelze činit mezinárodní integraci cizinců do jádra jiného národa bez souhlasu většiny tohoto národa (zrada politiků či důkaz o jejich manipulaci až do pozic faktické zrady), dále za podmínek jednostranných výhod na úkor národa na jeho obývaném území a zejména u početně menších národů je i hrozba ztráty národní kontroly pro svoje zachování jako národa  (např.postupné vymýcení národní kultury a dědictví o rozkrádání jejich hmotných i duchovních zdrojích ani nemluvě) atd. Tak jak uvádím v článku "Lenin jako špatný komunista" a dokazuji jeho nepochopení co je vlastně komunismem podle přírodních až do kosmu jdoucích zákonů, kdy základní model je opakující se a množící se i do jiných forem zřízení a lze při pochopení základního modelu prohlédnout skrze "džungli mutantů" stvořených z původní verze, tak i dnes nejsou politici schopni pochopit základní model ve společnosti = rodina množící se až do forem jako je národ a stát, až po lidskou společnost a s neuvěřitelným hazardem hovoří jménem rádoby všech a nařizují až kam jim to lid a mocenský systém dovolí pod rouškou "humanismu". Snaží se činit opatření, která připomínají násilnou kolektivizaci, nyní však ne ve prospěch určité třídy, ale ve prospěch jiných národů až tak, že se jedná o faktickou vlastizradu. Vzpomínám na to jak se psalo o A. Merkelové, která hodlala nařídit nucené nastěhovávání imigrantů do obydlí občanů v Německu a jistě by nezůstalo v rámci EU jen u Německa, takže se nedivím že dnes čtu na internetu "Zrádkyně, slyšela Merkelová v Drážďanech". Totéž nebezpečí však hrozí i od našich některých politiků, kteří neznají přísloví o šlápnutí z bláta do louže a podsouvají národu Čechů, že zastaví přísun imigrantů imigranty . Tentokráte z východu. Je to Mnichovská zrada jinak. Já je znám jako nepoučitelné okupanty co se týče jednání mnohých v naší zemi, s dobyvatelskou touhou obsazovat a podrobovat cizí území ve svůj prospěch, což se od konce 2. svět. války děje dodnes. A ten kdo rozpoutal či pomohl rozpoutat konflikty ve světě si mne ruce, jak postupně okupuje západní Evropu až celý.........Tentokráte schován v rouše nevinnosti.
A kdo pomohl v minulosti přes zákaz Versaillské smlouvy znovu vybudovat armádu a vyvíjet zakázané zbraně Německu a podílel se tak přímo na vzniku 2.svět. války? SSSR tuším na Ukrajině. A proč se to takto neříká a neučí když to je zjevné z faktů? Asi by lidstvo bylo ostražitější....

Ony totiž existují dva základní modely jak lidstvo může dojít své celkové globalizace, a toto co předvádějí je pokus vrhnout nás do toho vadného modelu, který bude sloužit jako zásobárna obětin pro privilegované, skrytý otrokářský řád. Fandím Anglii. Bohužel tomu přispívá i samo OSN, ktreré nečinní preventivní kroky, aby ke kolizím nedocházelo či to bylo značně obtížné pro nezákonnost a přirozené lidské právo nebýt shora politicky  okraden o to co již jsem měl až k možné postupné likvidaci. OSN v mých očích vypadá jako hasičský sbor, který někdy ani hasit nesmí (právo veta).
 A na nižší úrovni ? =
 předpotopní systém práv občanů jak řídit svoji vlast je v příkrém rozporu s tím čeho lidstvo dosáhlo ve vědě, dobývání kosmu, atd. Od USA po Rusko!!! Byť snaha amerického lidu za posledních několik desetiletí naznačuje že jiskřičky tam byly, ale byly asi zdárně uhašeny, či stabilizovány.

tak toto bylo mnou doplněno 4.10.2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nyní stručná rekonstrukce původního článku:


Ve stručnosti tedy uvedu podstatu. Existuje zákonitost v jednotlivých společensko-ekonomických formacích, která nám říká, že každá vládnoucí síla - otrokáři, feudálové, kapitalisté atd. ideově i jinak vedla svoji společnost k jejich následování a tím i k znovunastolení jejich společenského řádu. Tedy otrokář vychovává a propaguje např. své hrdinské činy ve svůj prospěch a uchopení moci jako vrchol  lidského snažení, vzorem je tedy otrokář a dobyvatel nejlépe ověnčený bájemi a pověstmi,
 feudalismus zase, lidově řečeno, činí z hloupého Honzy krále a tím ho v pohádkách motivuje k zachování feudálního systému,
 za kapitalismu se rodí tzv. červená knihovna (podle červené vazby knih) která v různých verzích především smyšlených životních příběhů dává naděje k skoku do vůdčí společenské třídy, např. švadlenka se stává manželkou milionáře a vzor možnosti k zachování společenského řádu je na světě = svět neomezených možností, 
a nyní přicházíme k systému socialistické ideologie a jak ona sama v rámci svých proklamovaných idejí zaštítěných dogmaticky tezí o vedoucí úloze dělnické třídy, tuto tezi v praxi naplňuje. A co se neděje. Zjišťujeme rozdíl mezi slovy a skutečností. Dělnická třída vychovává své děti ne k tomu, že musí být  a setrvat zákonitě jako dělníci, aby zachovávaly třídní dělnickou privilegovanost k znovu obnovování daného společenského řádu, ale dogma je překonáváno směrováním dětí i k duchovnímu rozvoji až tak, že upřednostňuje děti s dělnickým původem na vysoké školy - tedy do bašt kritizované třídy inteligence. Tento rozpor tedy jasně ukazuje neudržitelnost dogmatu o vedoucí třídě dělnictva, byť dočasně splnil svoji historickou úlohu.


P.S.
Některým nechápavým jsem musel vysvětlit i ten prostý a zjistitelný fakt, že ideu komunismu a vůbec mnohé skvělé myšlenky k životaschopnosti a rozvoji lidské společnosti nestvářeli dělníci, ale právě inteligence a dokonce i kapitalisté. Stačí jmenovat filosofa  Karla Marxe (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx) a jeho přítele Bedřicha Engelse, pocházejícího z rodiny vlastníků textilní továrny, tedy klasických kapitalistů (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels). Je paradoxem dějin, že každý dobrý skutek, jak se říká, musí být po zásluze potrestán a tak se hodí i zapomenout na zásluhy zejména inteligence a dokonce proti ní směrovat bezmeznou ideologickou nenávist a dogmatismus. Naprosto obecně lze převést model fungování člověka do fungování ve větších rozměrech -např. společenských soustav až lidské společnosti, tedy tak, že mozek = tvůrčí a lidstvo obohacující inteligence (v těch nejlepších případech) řídí ruce=dělnickou třídu, k zachování existence,nejlépe však k dalšímu sebezdokonalování a rozvoji v co nejširší míře záběru. 
I z tohoto důvodu já osobně kritizuji ty představitele, ideologie a organizace, které zradili lidstvo tím, že si přivlastňovali za pomoci vlivu a moci které získali, i to co nevymysleli a vlastně zotročili duchovní sílu inteligence podle svých potřeb k zachování své moci a privilegovanosti. Např. církve, které nepovažovali své lidské ovečky za hodné vzdělanosti duchovní a musela se o to zasloužit jejich mocenská protiváha - světská moc =feudálové, kteří zavedli školství a vzdělanost na minimální základní úrovni pro všechny zdarma a bez rozdílu. Ti co hlásali svoji duchovní moc nad lidmi, a dokonce bezmeznou neomylnost, tedy např. církev se na lidi ........snažili se je udržet na určité hranici jejich vývojových možností, která neměla být zvyšována a tak také pomáhali reprodukovat svoji udržitelnou moc i moc světskou.
 A i zde se tedy světská moc osvícených panovníků zasloužila o budoucí rozbití svého společenského řádu asi tak jako K.Marx a B. Engels o rozbití kapitalismu v tehdejších podobách jeho degradujících vlivů na především třídu námezných pracujících,  avšak ve prospěch vývojového postupu zpět ke svobodám člověka, které ztratil v období otrokářského řádu.
neděle, 2.10.2016, 18.08 hodin a 4.10.2016
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzveřejnění 1.původního  textu článku bylo 5.8.2016   13:27xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pro ty nadané snílky jako jsem já, tedy místo pokusů o rekonstrukce ukradeného článku, vás nasměruji na mé citáty, zde přímo na citát:

 0002) "Kdo hledá řád v chaosu a nepochopí, že je skryt v jeho záměru, asi nenalezne." (Neděle 30.9.2007)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dnes,  4.10.2016, ještě poněkud rozvedu to co bylo v náčrtu v původním textu.
  Nevím co vadilo zcizovatelům tohoto textu více, zda obsah myšlenky samé a důkaz demagogie v ideji o vedoucí úloze dělnické třídy, či právě popis situace ve střetu se silou ve společnosti, které se obecně i po Sametu 1989 říká temná. Takže vlastně Samet jen zamlžil v této oblasti a ve výsledku se nic nezrušilo- koza zůstala celá a vlk se nažral (asi odsouhlasených obětin).  Bylo toho mnoho a vše je to tak na obsáhlou knihu, ale toto jsou určité zlomové události související s vystěhováním. A tak jsem se vlastně stal bezdomovcem, neb z minulé adresy jsem soudně vystěhován a na novou se nemohu trvale přihlásit, neb stavu nemovitosti není zatím ani zdaleka možné úředně  přidělit číslo popisné, takže používám čísla objektu, přes který mám  soudně vymezený průchod a právo vedení přípojek  a k tomu připojuji své parcelní číslo.
V předchozí verzi bylo ještě to, že se omlouvám stálejším čtenářům za delší odmlku, která byla způsobena životní situací po soudní exekuci z protiprávně předaného bytu i celého domu v restituci potomkům bývalých majitelů, kteří dům dobrovolně darovali Čsl. státu a tedy i lidu z důvodu, že neměli na opravu střechy. Přesto jim byla nemovitost protiprávně vydána a oni ji počali rozprodávat a tudíž jsem vadil. Nabízeli mne novou nájemní smlouvu, kterou jsem odmítl, protože bych tím v podstatě legalizoval ze své strany jejich podvod, z téhož důvodu jsem odmítl finanční příspěvek (jedenkráte 200 tisíc Kč, podruhé 100 tisíc Kč) na tzv. náklady na vystěhování.  Soud o byt proběhl beze mne, neb kdosi v jednom rozměru podepsal přejímku za mne (viděl jsem na soudě) a já o ničem nevěděl a v druhém rozměru jsem viděl nikým nepodepsanou přejímku doručenky (opět na soudě).  Další bombou bylo sdělení pracovnice pošty kam jsem příslušel, že již nebydlím na adrese jako dříve, ale na jiné adrese v téže čtvrti. Ale já jsem tam nebydlel. Dával jsem to do souvislosti celou řadou protiprávních aktů, kdy byla pravděpodobně tajným agentům MV, či i naši zem zaplavujícím agentům pravděpodobně z Ukrajiny, přidělena moje totožnost, poté i náhradní byt který jsem měl dostat dle písemného vyjádření ještě bývalého OPBH v Praze 10, dále i podnikání na moji totožnost, pokusy zcizit mne i zdravotní průkazku atd.  Byl jsem nucen se vystěhovat na počátku měsíce září roku 2012 a zaplatit 25. tisíc exekutorům. Byl jsem nucen tedy část zahrady po předcích prodat. A to vše i přes to, že jsem měl zaplacený nájem  k rukám starostovi městské části Praha 10 na celý rok. Využil jsem možnosti, že moji prapředci za feudalismu vydřeli malé hospodářství cca 47 km od mého zcizeného bydliště v Praze směrem na Nymburk a po rozdělení mezi spoluvlastníky jsem se stal vlastníkem cca 200 let starého a částečně poškozeného objektu chléva, který jsem vyklidil, dále opravoval aby nedošlo ke zřízení atd. Začátky byly krušné ale byl jsem velmi dobře vytrénován tím co mi bylo činěno v období pokusu mne vystrnadit z mne dekretovaného bytu cca po 7 let a tak dovážení pitné vody zdarma z Českého Brodu z veřejného vodovodu (10 km) se rovnalo témuž v Praze po zastavení přívodu vody a jeho zazdění, kdy jsem jezdil cca stejně daleko na kole ke studánce na Petřín pro pitnou vodu. Postupně jsem jsem měl, oproti perzekucím neoprávněných majitelů mne dekretovaného bytu v Praze  (zastavená voda, po přeměně napětí v domě nezaveden přívod elektřiny do bytu- vytápěl jsem elektřinou, obnova plynového vedení v domě nebyla dotažena do mnou obývaného bytu, WC na chodbě bylo vykradeno a znepřístupněno a byt mnohonásobně vykrádán) ve svém chlévě větší pohodlí a vymoženosti, nežli v mnou placeném nájemním bytu, kdy jsem za něj musel paradoxně nájem ještě vnucovat právoplatnému majiteli!! Jeden rok jsem do chléva zavedl elektřinu, další rok vodu a další  kanalizaci. Při mzdě za poctivou práci a jediný to můj příjem pod hranicí průměrné mzdy v ČR jsem postupoval takto pomalu, ale jistě. A ...odmlčel jsem se v příspěvcích do blogu. Měl jsem stále co řešit.......
Psal jsem také o provokatérech
z řad domácího obyvatelstva (např.napadení sekerou, a prakticky nečinnost místní policie, která nepovažovala za nutné ani takového člověka značně se jevícího jako psychicky labilního a to nesčíslněkrát, v místě kde se ještě zdržoval zajistit - možná tak již učiní po situaci co se stala v Praze obdobně - až vražda nevinné ženy...a rozjitřilo to celou společnost kdo je na vině)
 a poté i o velmi drzých provokatérech z Ukrajiny, zejména cca přes 5 let mne v práci obtěžujícího ukrajinského homosexuála, který se i vědom si své národnostní  až okupantské privilegovanosti,  obnažil v práci a vystrkoval veřejně na mne svoje nahé pozadí, poté co jsem mu již po nesčíslněkráte dal najevo, že s jeho přítomností v těsné blízkosti mé osoby a s jeho slovními projevy nesouhlasím (vstupoval na cizí pracoviště se slovy "ty šmejde", mnohem  později toto oslovení změnil na "miláčku"), jeho vytvářením organizované skupiny s pokusy o přítomnost při osobní hygieně po práci atp., vyvážením odpadu jinými Ukrajinci na můj pozemek,  sledování mé osoby rusky či ukrajinsky hovořícími osobami pomocí mobilních telefonů atd.
Co se týče sociální situace, tak jsem nyní od srpna 2016 ve starobním důchodu , kdy můj důchod je vyšší nežli činila i ta nejvyšší dosažená mzda za tvrdou poctivou práci ve slévárně po dobu osmi let a k tomu ještě chodím do nového zaměstnání, takže nastalo značné zlepšení a budu moci uvažovat o zadání projektové dokumentace k rekonstrukci chléva na legální bydliště. Pokud by se podařilo ještě něco z polních nemovitostí prodat ne pod cenou (jako v případě nutnosti uhradit exekuci z protiprávně odejmutého dekretovaného bytu), tak by postup byl rychlejší (celý objekt má jen provizorní zastřešení např.)  Nutnost zabezpečit se jako důchodce na stáří je tedy primární záležitostí, před mým filosofováním o světě i když mne současné společenské problémy rozhodně nenechávají v klidu. 
(omlouvám se za určitou nesourodost článku, ale při mizení textů reaguji se svojí mizernou pamětí až takto roztříštěně).(více)
22.08.2015 13:54 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Standard a nadstandard pro lid, včera dnes a zítra,

Zase jsem se musel přihlásit heslem 2x!!!

Okolo roku 1984 probíhaly v oblasti veřejného stravování v Praze kontroly na dodržování oborových norem v oblasti kategorizace závodů veřejného stravování, tedy zda splňují podmínky rozčlenění do "standardů" norem. U stravovacích zařízení tedy zařazení do příslušných cenových skupin a u ubytovacích do jejich "standardů" ubytovacích kategorií. Kdo pamatuje hostince, bufety, restaurace a vinárny atd. onoho období, tak ví na jaké nízké úrovni byla naše vyhlášená česká gastronomická zařízení. S výjimkou oblasti Prahy 1, která na tom byla zdaleka nejlépe. Kontrola se týkala podniků řízených jednotlivými obvodními nár. výbory. Podniky byly všeobecně známými pod zkratkou RaJ (i když některé měly jiný název). Existující a tehdy platné oborové normy se za celá desetiletí neměnily a není tedy divu, že mnohde např. stačil kus potrubí s kohoutem ze zdi, aby byla norma naplněna. Nejkritičtější stav byl shledán u sociálních zařízení. I ta však reprezentovala, spolu s ostatním, náš národ před cizinou v oblasti pohostinských služeb.


Až otřesnost však byla legalizována "standardem" příslušných oborových norem. Šetřilo se!!! Nebyly peníze!!!Socialismus měl důležitější úkoly!


 


Pamatuji se, jak jsem byl se svým zkušenějším a starším kolegou navštívit člověka který měl právě ony oborové normy "pod palcem", jak se lidově říká.


Dr. Čeněk Rytina, člověk blízký důchodu, znající tlaky shory na ně, na Ministerstvo obchodu od vlády, a zdola od podniků, prostřednictvím svých nadřízených orgánů, tedy Národních výborů. Jistě situace nezáviděnihodná, obvzláště před důchodem. Pamatuji se z jednání , že cosi se na opravě norem připravovalo, co konkrétně nevím, ale rozhodně se v brzké době standard nehodlal posunout.


Pak přišla Sametová revoluce 1989, posunul se pan dr. Rytina, já už byl posunutý z jiné org. dávno. Tehdy stávající oborové normy se zrušily, a pohostinství nabralo nový dech, který dokázal že pro lidskou kulturu a úroveň civilizované společnosti lze najít prostředky. I když mám své vnitřní výhrady k volné cennové tvorbě, kdy za stejné peníze lze získat až dost rozdílnou úroveň služeb, tak navázání na tradice úrovně českého pohostinství první republiky je více jak patrná a neoddiskutovatelná!


Méně majetné vrstvy obyvatel, ke kterým patřím i já, tedy pokud oproti mne nemají nějaké tajné příjmy, si musí návštěvu takových zařízení dost zvážit, v krajních případech odříci, takže dřívější kritické výtky z ciziny vznášené na naši vlast co se týče málo pohostinských zařízení, jejich častá nedostupnost pro přeplněnost, špatný standard úrovně atd. vzaly po Sametu 1989 za své.


Co dodat. Stravování po Sametu 1989 dostalo tehdejší nemožný "nadstandard" tam kam historicky patřil. Tedy do role standardu!


Dnes tuším situace nazrává i v jiných resortech k zopakování cesty standardních oborových norem ve veřejném stravování. Viz:http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=695825#utm_source=aktualne.centrum.cz&utm_medium=carousel


A co takhle akce dotazník?


Lid bude dle mého názoru chtít také služby a produkty na úrovni 21. století v tak vyspělém společenství Evropy ve kterém se historicky a kulturně nalézá náš český národ. Za poctivou práci pro společnost by to tak mělo být garantováno státem. Nebo stav má dokumentovat onu skutečnost, že stát nehodlá být k poctivým občanům poctivý??? Pak ovšem větší účast lidu na řízení společnosti se jeví jako nutností tento stav zvrátit. Již před dvaceti lety jsem navrhoval, aby sčítání lidu bylo jednoduše doplněno o dotazníkovou akci na závažné otázky lidu naší země zejména typu refered (v posledním desetiletí např.imigrace do ČR, dnes otázka standardu a nadstandardu ve zdravotnictví atd.). Bylo by to ekonomické, bez zbytečných výdajů, dala by se objektivně zjistit mnohá jen odhadovaná, či politiky ignorovaná mínění lidu. Jak jsem zjistil letos, po dvaceti letech opět nic!!! A že by bylo nač se lidu ptát!!!


Pro názornost zveřejňuji svůj vyplněný dotazník životní úrovně lidských práv v ČR ( kancelář pravdy a lásky se před více jak 10ti lety nezdála být kompetentní k otázkám podvodů s domy a byty) včetně mého laického referenda a dalších průzkumových otázek zde do obrázků blogu, případně na server rajče.net kde mám nějaká alba již z dříve, zveřejněná pod:http://daliborcernooky.rajce.idnes.cz/

(více)
02.04.2011 15:37 | 0 komentářů | stálý odkaz

Svět na přelomu tisíciletí

Pokud se porozhlédneme k dějinám lidstva, můžeme zjistit, že na přelomu 20. a 21. století dochází k významným změnám, které za celé období lidské existence jindy nenastaly. 1) souboj národů o celosvětové finále jen dvou velmocí světa a tedy dvou bloků a tzv. sfér vlivu se završil po II. světové válce. Do tohoto mocenského finále se probojoval proti USA outsider SSSR (porovnejte s GB, Francií atd. před válkou). Tak se vytvořil model završeného zákona protikladů, jakési Jin a Jang ve velmocenské podobě na Zeměkouli. Tyto velmoci jsou nuceny přijímat tuto nadkosmickou zákonitost jako pilíř svých vzájemných vztahů.Kdyby to nebyly tyto velmoci, byly by na jejich místě jiné, ale podstata naplnění tohoto zákona by zůstala stejná. 2) těžiště souboje o moc se přeneslo do kosmu a tím fakticky byla zrušena celosvětově suverenita států a národů v nich. Je tedy možné ji získat jen sjednocením všeho lidstva na vyšší společenské úrovni. 13:02 15.11.2008 - doplňuji text -zde došlo k pomíchání textů z více témat a proto jsem byl nucen uvedené dát do snad pořádku.( Dnes mi notebook několikrát odmítal na mé heslo otevřít svůj obsah a zásahy tohoto druhu se mi děli i dříve v bytě přes uzamčení, kdy např. bylo na vkladní knížku úspor pro dceru, dáno kýmsi heslo, abych je nemohl vybrat. Nevybral jsem je dodnes (cca 15let) a tak dnes mám doma obdobnou, ale jinou s menší částkou za původní = státem org. zločinci.). Pravděpodobně se kdosi snaží, ve vašich očích, ze mne učinit sebe samého!!! Jestliže kosmos představuje bitevní pole k ovládnutí celého světa, pak na Zeměkouli si nemůže být jistý, i při zachovávání přibližné polarity sil obou velmocí, nikdo, ani jedna země svým osudem včetně velmocí. Tak se z atomové hrozby totálního zničení celého lidstva na zemi rodí koncepce tzv. lokálních jaderných válek. A to podle mého názoru představuje i ofocený rozkaz Čs. armádě z knihy J. Fidlera. K tomu je ovšem zapotřebí jediné !!! Tajné dohody velmocí za zády lidstva a patřičná dezinformační kampaň , včetně podpůrných vojensko-politických akcí, které mají ukazovat na neshody velmocí, ne tedy na možné dohody jakéhokoliv rázu. (mám na mysli např. tajnou dohodu, že Evropa bude ponechána k expanzi až genocidě Rusonárodům i za použití krycího manévru a lokální jaderné války do které USA nevstoupí za jiný ústupek např....). O rusonárodech víme, že měli i tajné smlouvy s Hitlerovým fašistickým Německem a pohleďte jak svoji spoluúčast na fašistickém zlu a jeho počáteční podporu dokáží zakrývat neustálým servírováním informací o německém zlu a těží z toho dodnes.Nikdy se asi nedozvíme, zda byl Hitler sovětský špión a kdo byl jmenovitě ten z Čs. špiónů v hitlerově generálním štábu až dodnes asi neodhalen. BUDE SE TAKTIKA A SITUACE OPAKOVAT S USA ? Z lidstva se tak stává dojná kráva pro "vyvolené" - což v případě Čechů a Slováků známe i z období po II. svět. válce, kdy vykořisťování našich národů exploatací přírodních a duchovních i lidských hodnot zálohovalo vychloubačný a agresivní SSSR. S jídlem roste chuť, praví jedno přísloví a tak v obrázcích prezentované v knize Jiřího Fidlera "21.8.1968" s podtitulky "Okupace Československa" a "Bratrská agrese" se můžete alespoň částečně dozvědět, jak vydíral SSSR naší vlast jen např. v oblasti naší armády, jak plánoval agresivní první útok na západ s cílem zajistit si tak převahu prvního momentu překvapení a to i jadernými zbraněmi (pokud vám nebude dodatečně zmněněn text, ovšem!!!) a další závažné okolnosti, značící ve své podstatě téměř jisté vyhubení našeho národa i Slováků na našich územích a v podstatě nové osídlení rusonárody. Tedy jinak to, co nám Hitler sliboval veřejně v jiné formě naplňuje skutkový dopad politických ambicí SSSR!!!. Toto nebezpečí bych rád dokumentoval v první části o zradě z ideového centra - Moskvy. V druhé části bych rád přinesl obraz přestavby v SSSR, kdy dochází k průlomu v samotné SSSR a pokusům pohřbít tuto a jiné zrady ideového centra (mocensky uměle vytvořenou, neb duchovní síla nemá hranic a přiznávají to i učebnice Marx-leninismu a tudíž lze úspěšně dokazovat prohnilost tohoto centra - v podstatě spíše vojenské moci, nežli duchovní). Jak těžký proces toto byl z hlediska obnovy důvěry nejen západního světa, ale i tzv. satelitních států SSSR, si ani já nedokáži představit z důvodů mnohých utajovaných skutečností a "zločinů" na zločincích, které bylo nutné provést. I tak však lze ukázat, že proces potrestání zločince, běžný pro každý vyspělejší stát vůči jedincům, pomocí zákonů a pravdy,neplatil a dosud neplatí pro státní aparáty a mocnosti všeho druhu. Snad s výjimkou Norimberského procesu a vykopnutí agresora- Sovětského svazu z Organizace národů po přepadení Finska. A navíc se lidstvo jakoby (?) vrátilo zpět, do předobdobí následné studené války, zejména neúspěchem přestavby v SSSR, kdy následuje pokračování ve zradě navíc umocněné příklady podivně vzniklými multimilionáři a vlastníky více jak jen nějakého výrobního prostředku v zemích bývalé SSSR, tedy ke stavu který u naší vlasti nenastal ani v roce 1968, ale posloužil SSSR k zámince následné naší okupace, vraždám a dalším zločinům na veškerém našem lidu. Pak se naskýtá otázka zda jsme lepší lidstvo nežli dříve, když za cizí viny trpí neviní, či nikoliv. Pokud ovšem nepochopíme nadčasový smysl a zákony vztahů (zejména střetů) mrtvých se živými, kdy zákony sebeoživování jsou vybujelé až do rozporu se zákony živých, budeme řešit stejné problémy až do své úplné likvidace svobody, demokracie a dalších po celá tisíciletí vybojovávaných lidských hodnot. pokrač. příště 19:46 14.11.2008 3) vědecko-technická revoluce zejména v informačním systému a ukládání a zpracování dat, vedla k vytváření dvou světových center na světovou pravdu. A tím i naopak na světovou dezinformaci. Přestože každý občan má právo na pravdu, není této skutečnosti učiněno zadost ani v běžných občanských záležitostech natož ve věcích strategického významu. Pravda a lež tak gradují do životachopnosti celé lidské společnosti a znamená to do budoucna stejnou hrozbu z jejího nesouladu jako v případech jiných zákonitostí. 13:04 15.11.2008 doplňuji. Společenským tabu je vztah mrtvých a živých navzájem. Mrtví mají možnost se vrátit zpět do života a tyto návraty mají své zákonitosti, zrovna tak jako zákonitosti a možnosti jejich oživování. Právě proto, že národní jazyky - tedy lidská řeč, její pojmy zvěcňované do lidské práce(!!!!!) a mezinárodní směna atp. vytváří celosvětový kolotoč tohoto vztahu, je velmi důležitý VZTAH MEZI PRAVDOU A LŽI v celosvětovém měřítku, zejména pro životaschopnost danného rozměru reality světa ve kterém kdo žije. Vzpomeňme jen kdysi vyřčeného citátu z úst k tomuto povolaných, byť jinak mlčících či umlčených - křesťanské církve. Výrok "Na počátku bylo slovo" já osobně vnímám jako důkaz oživování, pomocí slova,řeči a jejího prolnutí do lidské společnosti. Není to však jediný způsob a jediná možnost. Ale to již není předmětem tohoto článku. 18:43 20.11.2008 doplňuji. Slovem se dláždí cesta rozumu. A pokud slovo není v souladu s rozumem=myslí a činy, dochází ke schizofrenii uvnitř těla onoho celku. Síla slova a pravdy ve zradě SSSR je např. možným spoludůsledkem rozpadu SSSR . Vezmeme-li jako státně-ideový vrchol slova státní hymny SSSR, zjistíme, že se oproti jejímu textu dostává tento kolos do značných problémů s pravdou. Mám na mysli zejména tu část, kde se hovoří o svobodných republikách. Že svobodné nebyly a nejsou dodnes to poznaly i satelitní státy ztrátou svých svobod natož vlastní republiky SSSR. Nesvoboda národů se projevuje až otevřenými vojenskými konflikty v boji za ní. Zrada rusonárodů je tedy očividná celému světu. 17:23 25.11.2008 pokračováno: 4) člověk poprvé překonává mrtvolný stav Stvořitele našeho vesmíru ve hmotě okolo nás. Tam kde skončila mutace prvků v např. nerosty okolo nás, obeznámen již s tajemstvím možného pokračování ve zrodu nové neživé hmoty, vytváří zcela nové hmoty-umělé, dává nové vlastnosti starým při jejich zpracovávání atd.Bohužel veškeré vynálezy jsou zkoumány nejdřív z hlediska možného využítí k získání světovlády a převahy mocností, čímž utajením je lidstvo retardováno ve svém vývoji do skoků (odtajnění až např.v případě válek nasazením těchto vynálezů), přestože by byl možný i plynulejší a rychlejší postup 5) člověk zapřičiňuje totéž co v bdu 4) i u živé hmoty v biologické revoluci. Minimálně již v letech 1969 stváří nové živočišné druhy ve svých laboratořích, takže staré báje o takových bytostech nabývají pravdivou a reálnou vizi. Ve článku o biologické revoluci ve 100+1 z 06.10.1969 se hovoří o kříženci člověka s myší, kterou se vědcům USA podařilo mít naživu po určitou dobu.(Ovšem,pokud dostanete výtisk co já původně = neokradený, tak se citované můžete dočíst!). To co považuji za velmi významné se pokusím přefocené umístit do obrázků k tomuto tématu. Zde lze tušit z uvedeného vývoj tzv. AIDS v laboratořích a tedy i znalost jejího léčení a další až neskutečné možnosti vědy v citované revoluci a jejímu stanovenému programu do r. 2000, tedy dnes již překonanému jistě i co do splněných cílů!!! Oproti informovanosti lidstva ze strany USA je postojem Rusonárodů tradiční mlčení a tajení s malým únikem informací do světové společnosti.Tím už za socialismu porušovali minimálně tzv. třetí základní zákon socialismu, který ve své druhé části vede k postupu ke komunismu, ale v podstatě ke zvyšování úrovně lidské společnosti (zákon přechodu kvantity v kvalitu, a poté zpětného přechodu kvality v kvantitu - pokud to tak nebylo a není uvedeno v učebnicích, tak se jedná o závažnou chybu sovětských filosofů!!!). Z tohoto pohledu vyplývá i to, že USA svými činy jsou blíže budování vyspělejší společnosti v tomto směru, nežli sobecká praxe SSSR. --------------------------------------------------- 19:13 2.12.2008 doplňuji, že v původní verzi citovaného 100+1 z 06.10.1969 je uvedeno, že bylo čerpáno z prací universit v USA a to 15 let starých!!! Tedy např. kříženec člověka s myší byl na světě již asi v roce 1954!!! Vzhledem k postupu státní bezpečnosti USA o které zase byl článek jindy a jinde, se však takové údaje dávaly do oběhu až tehdy, když již byl patřičný další předstih nežli publikované. Tak buďto něco uniklo bdělému oku, nebo tyto výsledky USA dosáhly ještě mnohem dříve. Pokud chápete stav prolínajících se světů navzájem, tak můžete dojít i k další verzi, že některé světy jsou skutečně v předstihu před jinými a toto může být důsledek. Je pro to řada důkazů přímých i nepřímých, ale není zájem to nanést k celosvětové diskuzi a novému poznání pravdy. -----------------------------------------------------


12:25 22.7.2009
opět mne zmizelo dřívější doplnění, že dochází ke kontinentálnímu sjednocování . Kontinentální sjednocování, jako logický jev zákona protikladů na ploše naší Zeměkoule, poté asi i určuje taktiku mezi dvěma světovými velmocemi USA a Rusonárody. Zejména tuším, že jsou mezi velmocemi stanoveny striktní tajné dohody o dělbě světa!!! A s kým je např. Rusonárody nedělaly? - i s Hitlerem, a jak to dopadlo. Měli lepší  nerasistickou ideu, vymyšlenou a zcizenou němcům Marxovi a Engelsovi.(již nevím, co jsem sem vše zapsal,a při pokusu o zkopírování toho a uložení pro jistotu ještě jinam, mi to sprostě zmizelo, ale následující jsem asi ještě  nezapsal).


To určilo asi také odmítnutí ze strany USA vzít na palubu francouzské kosmonauty, které později vzal SSSR. Navíc jsou patrné vztahy přátelského "požírání" Francie a jejího vlivu a i kolonií Rusonárody. Posun-vytlačování, tzv. Indočíny (Vietnam atd.) z moci francouzů přes američany k rusonárodům, rozpínání rusonárodů v Africe na bývalých i ještě současných francouzských koloniích atd. by tomu také nasvědčovalo. Opačně na americkém kontinentu dochází k amerikanizaci Kanady a území s francouzským vlivem (jazyk) mají problémy, které se leckdy vyhrocují až k touhám po samostatnosti.
Vezmeme-li v potaz co se stalo po II. svět. válce jen v Evropě, tak můžeme říci, že neviditelná chapadla rusonárodů už mají za jisté celou část Evropy snad krom Španělska a Anglie, podle toho jak se kde už i agresivně a drze chovají, tak až po Německo jistě. Soudím, že Francie je tučné sousto a je navíc se silnou komunistickou stranou, která je však slabá tehdy, když se opírá o pomoc k rusonárodům a není schopna existence sama ze svých národních a společenských tužeb a zdrojů (př.- jestliže SSSR financoval např. ve Francii zubního lékaře a zaplatil mu celé vybavení ordinace, pak nelze hovořit o svobodném rozhodování takového lékaře, spíše o vazalském. A zkuste si to promítnout na celou KSF, stát atd.).Zatím jen toliko.Dalibor 


 13.11.2008 19:22 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se