Obětiny a ideje proti smrti

 

 


------------------------------------------------------------------18:07 16.3.2009
O vadách vnesených záměrně do ideí a jejich účelu, aneb princip obětin je stále živý, jen více skrytý
__________________________________________________________________________________________
17:59 16.3.2009
Ten kdo prošel úspěšně snad smrtí a zažil prolínání se více světů jako střet o to jak hluboko a tím i do horšího světa (otrokářských forem až po komunismus třeba) se jej posmrtně snaží ti, co se stali pouhými nástroji systému, ale ne už lidmi v pravém slova smyslu vrhnout a spoutat, vnímají, že byl vytvořen jakýsi posmrtný zákon. Nevím jak jej nazývali pravěcí šamani, ale ve starověku se hovořilo obecně o cestě podsvětím. Lidská fantazie je sice obrovská, ale musí míti reálné body, aby byla smysluplná. A to nejenže byla, ale navíc ti co se vraceli zpět upevňovali víru a moc kněžích tím co prožili. Lidstvo se brodilo etapou druhého vyprosťování z moci přírody, tentokráte po své smrti.A tato etapa bohužel trvá dodnes, díky všem, co zradili pravdu a život a tím i lidstvo samo. Od fáze, kdy se jako odraz od světa mrtvých obětovávali lidské obětiny se lidstvo probojovává tam, kde nastoupí jeho svoboda i v této druhé etapě a přemohou onu sílu, onen temný zákon. Já bych jej pro lidstvo nazval zákonem obětin, jeden kriminalista asi něco podobného nazval hyenismem a pro nižší druhy naší přírody se nazývá zákon silnějšího, kdy obětina se stává cílem hladu a boje o přežití. Proč hyenismus? No protože dokonce i za socialismu jsem vyslechl od jednoho promovaného doktora práv Univerzity Karlovy, jeho názor převzatý z citátů "moudra" otrokářské společnosti, kde onen hyenismus měl tehdy ještě státoprávní podobu. Odcitoval mne onen výrok nejprve latinsky "Homo homini lupus est" a pak přeložil nevzdělanci "Člověk člověku vlkem jest".
Na tomto příkladu lze dokumentovat, že ani socialismus neměl patent na mozek lidí jinak jistě chytrých až možná vychytralých.
Ale co jiní, jak oni viděli tento střet a jak jej předali pokolením svým a budoucím?
     Mnozí chytří lidé na podobnost zákona protikladů v pozici boje života proti smrti a toho co to obrací posmrtně do protikladu i možnost obojí překonat, jistě přišli již v rozličných dobách lidského vývoje a pokusili se jej předat v nějaké sobě neškodné formě jiným.Od starých učených filosofů Číny, Indie, a vůbec východu až po tehdejší civilizace, západní, kde zatím vím spíše jen o těch lidských obětinách nežli o filosofii (např. Inkové, Aztékové atd.).
Trochu jinak až jemně o tom hovoří v dobách feudalismu jak tuším, například kniha "Malý princ" a pojednání o jeho planetě je čímsi co by mohlo přinášet poznání o tom, že zmrtvýchvstalý člověk se může přerodit do nového světa zcela prázdného, jen ta růže mohla symbolizovat, že přerod byl bez ztráty květinky- čistota ducha. A rozhovor s liškou, která, nemá od přírody dar čistoty ducha, řízena zákonem silnějšího se tedy vedl v onom duchu. Byla to ona kdo se ptala zda princ na planetě má lovce. Ale kde je čistá duše, tam nejsou ani lovci. To svědčí pro nás o jednom,
žijeme na prohnilé planetě díky novodobým otrokářům - lovcům lidí. K tomu jim dopomáhají vady v idejích.


Pokračování příště.


16:58 17.3.2009


Takže jakýs úvod, či první část uvedení do problematiky bychom snad měli.Naznačil jsem v něm i to o co vás okradli v mém článku o pohádkách, neb mne se spousta věcí sjednocuje nadrozměrově v jedinou příčinu a zpět a poté probíhá její množení do nižších úrovní.
Tedy dále.


   Obětiny se tedy prokazatelně děly. A to z iniciativy těch, kteří řídili ideově příslušný rod až část lidstva. Jednou z forem byl i kanibalismus, který má dodnes ještě své pamněťníky (koupil jsem si cestopisný dokument, kde taková osoba - civilizací převychovaného kanibala, hovoří o této věci a světe div se, pokyn ke snědení protivníka přišel zase od vrcholu - od jejich šamana).
Jak je to však v oblastech vyspělejší lidské civilizace? Existovali i v ní obětiny, či existují dodnes? Ideově ve vyspělých zemích neexistuje, prakticky však ano. V rozvinutých zemích, např. Indii existuje ideově a i prakticky - jak jsem vyčetl, říká se jí šáríja a zahrnuje očistnou smrt upalováním manželek (mnohoženství) zemřelých mužů což sem tam probleskuje v nedaleké histori Indie, která je pokládána za kolébku první filosofie lidstva a navíc se i v současnosti vedou kampaně za návraty tohoto zvyku, či až idei.
Buďme upřímní, kdo z vás by chtěl být obětován??? - A přesto se tak děje i v těch nejcivilizovanějších národech, avšak formy příprav obětin jsou zastřené až tak, že s nimy mnozí nevědomí ještě souhlasí. A to zatím nehovoříme o těch co již ví oč jde a stávají se lovci lidí, novodobými otrokáři a vrahy.
K tomu, aby mohl být člověk až část lidstva zmanipulována k "dobrovolným obětinám" musí být zakryta podstata věci, která odhaluje = jde nám o to umrtvit !!! např. v knize "18. brumaier Ludvíka Napoleona" píše autor Karel Marx o potřebě pohřbít své mrtvé....( vysvětluji si to  následovně: tedy ty mrtvé co se vrátili zpět, ani ne tak do života, jako do střetu se světem kde zemřeli, či kde se střetávají s těmi, se kterými měli společný tep srdce oživlé planety a jejichž tep nyní působí opačně = umrtvuje, či vysává energii).Neodhaluje tam třetí stupeň (až třetí základní zákon)do překonání protikladů, či nám toto bylo zloději společenského vědomí lidstva vycenzurováno, jako mnohé.A tak se ideovými vadami, které jsem nalezl zatím ve všech ideách co zhruba obsahově znám, rodí jakýsi "legální" princip spotřeby lidstva na obětiny. A sahá až k těm nejvyšším špičkám a nejvýkonějším mozkům lidstva, se kterými se také počítá. A tak jedni, mající více znalostí z této oblasti, se derou k moci, či moc získávají právě díky této znalosti. Pak už není problém vyvolat i uměle konflikt a to od těch v historii neprostějších důvodů (např. systémem ...Já malý otesánek jako Kyjevské knížectví, koho bych ještě sežral...a pohleďte na chudáčka...už mi i v Praze vyhrožoval!!! Můžete si vybrat!!! Jestli se připojíte k nám, nebo k Němcům.Víte kolik nás je?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) až po natolik intrikánsky zastřené metody, kdy Adolf Hitler mohl být sovětský špión a vyhrát SSSR mocenský vzestup ke světové velmoci, coby Rakušan vládnoucí Němcům a nechávající je ideově odkráčet od Marxe a Englse ve prospěch Rusů za fašismus. Navíc si na nich nejen SSSR očistil a oživil své mrtvé ale i získal návrat do Organizace národů=nově OSN, odkud byl vyloučen za přepadení Finska. Bylo to satisfakcí zločinci a zrádci pravdy a idejí, jak ukáže budoucí čas. To už se ale lidstvo díky Hitlerově mouřenínství, nemusí bát Němců, ale Rusů. A z hlediska obětin dějiny lidstva neznají tolik miliónů mrtvých a jinak poznamenaných nežli "vyprodukovala"
II. svět. válka. Takže na "humálnosti" jak získat obětiny pro světové "otesánky" a jejich prostřený stůl = sféry zájmu, tomu říkají, zas tak moc dobra není, když necháme spadnout oponu oparů lží, demagodií a slepoty a pohlédneme na sebe = lidstvo z nadhledu.
Tak to byly obětiny z kuchyně politiků, které režíroval vojenský scénář.
Nyní něco z téže kuchyně, co režíruje aparát vnitra. Stačí trochu zprznit zákony, vydávat nepřirozenosti za přirozenosti a vůbec, co lze tak převrátit do opaku a máme zde totéž. Růst zločinnosti zajišťující přísun budoucích obětin od nezákonných zbohatlíků po mravně rozložené.
Už mrtvola není jeden mrtvý v protikladu, který nedosáhl oboustrannosti a tím působící proti přirozené imunitě, ale celý arzenál šašků a poskoků smrti nebezpečný pro celý národ, či národy, neschopný rozpoznat dobro od zla či vědomně pracující pro smrt halící se slovem DEMOKRACIE. A tak s klidem nabízí možnost adopce dětí homosexuálům, tedy těm co se jim ve školách ještě možná bude říkat, že jsou budoucností národa. Jak taková budoucnost však bude vypadat zamlčeli i nám, dětem socialismu a v rodinách už jsme mohli zaregistrovat i falešné rodinné příslušníky, kteří s těmi pravými měli pramálo společného, a jen díky tomu, že se o těchto věcech mlčelo, jsme nemohly jako děti vědět co se to vlastně okolo nás děje.
   Tedy rozklad ve prospěch Otesánků (mizela generace legionářů, Čs.vojáků ze západních front a nakonec došlo i na ty z východních - Otesánkův rok 1968) prodělávala i naše generace, co človíček, to různé zkušenosti. I já jsem se stal socialistickou obětinou a proto to s čistým svědomím mohu napsat.
   Takže ideálním je dostat se do center moci a tam zákonodárně rozložit budoucí rezervaci obětin - zákonodárně např.r. 1948 (ČSR), revolucí sametovou 1989 (ČSSR) a vůbec si natolik podrobit po okupaci 1968 i ty rebelující komunisty v ČSSR, že na ně lidi ještě budou plivat za to, že je chránili před sežráním Otesánkem, který vyžíral i tak jejich spížku. Dnes se to snáze hodí na nové obětiny zase z jejich řad - ty kapitalistické revizionisty v Čechách a na Slovensku, které necháme z Otesánkovska dusit ve vlastní šťáve podle našeho receptu.Recept je to osvědčený, neb už za Lenina tuším, museli do společnosti zpět naočkovat kapitalistické vztahy a éra tzv. "válečného komunismu" v Sov. rusku skončila. Při fungování souběžných světů, dle mého názoru podloženého podivným vynořením se u nás neexistující Komunistické strany Slovenska (po vpádu okupantů a teroristů v r. 1968, která pomohla Otesánkovi rozložit náš stát, ve kterém existovala legálně pouze jediná KSČ!!!!) nikdy zcela rusokapitalistická společnost nevymizela a stala se lovištěm "vlastních" obětin, ale zákonitě i řití socialistické společnosti SSSR. NO   A   ZKUSTE   UHODNOT   SAMI   KAM   NÁS   PO   SAMETU   PŘEŘADILI!!!
 No a po vzoru velkého SSSR je nyní naše ČSR (bez jednoho S-ocialismu)díky vadám řízení a taktice Otesánka připravená na sklizeň obětin ve velkém stylu. Všichni morálně nakažení od smrdícího vrcholu ryby jsou do budoucna zralí
k údělu přinášet obětiny a kát se za své hříchy proti společenské morálce (konec konců demokracie dává možnost laciněji a efektivněji vyjevit o sobě to, co by pracně špehovaly celé armády donašečů, kolaborantů a zrádců neustále hladovějícímu Otesánkovi).
Z mých zkušeností s těmito, jak nás učili ve škole - skvělými lidmi z velké země Sovětů, musím říci, že ani po roce 1968 jsem neměl tolik špatných zkušeností, jako po sametu 1989 z nucené spolupráce v zaměstnáních z osobního poznání jejich práce a morálky a odtušil jsem, že musí existovat v jejich zemi mocné tajné ministerstvo na šíření zla a nenávisti až jsem se od nich infikoval avšak ne jak mne směrovali - proti vlastnímu národu, Němcům, Masarykovi atd. ale proti nim samým. Jsem tedy také jedna ze zralých obětin jak soudím.Váš Dalibor Zvolský19:50 17.3.2009
 


 


 


 


 


 


 


  


  


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 

(více)
16.03.2009 18:56 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Jak se okrádá lidstvo o hodnoty z pokladnice společenského vědomí

Také vaši učitelé nevěděli, že zlato se již dávno dá vyrábět uměle ze rtuti? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak tak porůznu píši své úvahy na nešvary v lidském společenství ze zatajené pravdy, vadného řízení atp. tak jsem i již napsal cosi o okrádání lidstva (na vyhledávači bohužel nemohu nalézt co jsem někomu již psal k okrádání společenského vědomí)) prostřednictvím utajování a dokonce i zcizování dosažených vědeckých výsledků, které se již staly součástí v pokladnici jedné z filosofických kategorií - společenském vědomí lidstva. Dnes bych rád zdokumentoval utajení, či nepředání si informací mezi prolínajícími se světy navzájem. Pamatuji se ze školy, že jsme hovořili o možnostech výroby umělých diamantů z grafitu tuším, ale o možnosti výroby zlata ze rtuti se obecně nevědělo až možná do předsametového období. O to více Vás překvapí, když se prolnete jinam, kde taková věc je známa již po celá desetiletí a je i krásně publikována pro mladé čtenáře. Při výprodeji knih z veřejných knihoven jsem zakoupil rozličné knihy a v jedné z nich vydané na Slovensku pod názvem "Svet chémie, fyziky, astronómie" jsem nalezl článek "Človek a zlato" i o tom komu se tento sen alchymistů podařil - vědci (zde tex opravuji z původní verze že byl z USA- neb nevím zda se jedná o vědce z USA působícího na Harvardské universitě či anglického, případně jiného. Bohužel jsem jeho jméno neobjevil ani v encyklopediích a tak se to snad podaří někomu z vás), který jako první na světě vyrobil zlato ze rtuti. Sice v nepatrném množství, ale vyrobil. Cituji z knihy: "Až jadrovým fyzikom sa však podarilo uskutočnit sen alchymistov. Bombardovaním atómov ortuti (80 protónov) neutrónmi sa ortuť mení na zlato (79 protónov). Prvému sa to podarilo fyzikovi Harvardskej univerzity Kenneth T. Bainbridgeovi v roku 1941." Doufám, že snad dnes již většina z vás má třeba i lepší informační příjem nežli já a mnozí další v minulosti, ale kdyby tomu tak nebylo z jakéhokoliv důvodu, nabízím v obrázcích (pokud se mi to podaří) vyplnění mezery v této věci v pokladnici celosvětového společenského vědomí lidstva - zobrazením titulu knihy a vydání, jakož i pohledu na citovaný článek. Dalibor Zvolský P.S.19:41 5.3.2009 Nemohu uložit další obrázky z knihy, neb je mi to znemožňováno cizím zásahem. Buďto vám to dodám později, nebo obrázky zveřejním na jiném serveru či se pokusím a dám vám vědět kde jsou. Držme se proti totalitě, utajování a lžím. 13:52 6.3.2009 doplňuji, že se nejedná o propagaci symbolu či ideje "zlaté hroudy", ale o důkaz širších souvislostí!!!! Všechny obrázky se mi podařilo umístit na následující adrese:http://daliborcernooky.rajce.idnes.cz/


----------------------------------------------------------------------------------------


doplnění:


----------------------------------------------------------------------------------------


11:03 6.6.2010


Vzhledem k tomu, že je tento článek dosti čtený a já jsem nenapsal myšlenkový záběr až do obecnější roviny nežli konkrétního případu, tak pro jistotu doplňuji:


Dávám tímto na vědomí, důležitou všelidovou funkci kontrolora a strážce společenského vědomí, kterou by měl býti každý z nás. Rozkrádání a okrádání částí lidstva o skutečné poklady společenského vědomí probíhalo a jistě dále probíhá. Jednou z forem je i utajování až zmizení již vytvořených hodnot a když k tomu přidáte možnosti vskutku různých prolínajících se světů=rozměrů, které mají i různou životní hmotnou i duchovní úroveň, tak je zjevné, jak lze zcizovaného využít i zneužít k porobě značné části lidstva (prostě jeden svět bude financovat např. vědu a nové objevy a jiný svět to bude krást skrze své stínové agenty a ovládání vlád pro sebe, ale, že to znáte i z vámi jediného vnímaného rozměru? Pak tedy můžete pochopit, o kolik je to s dalšími světy znásobeno. Mne takto např. v jednom světě již vytvářené či zcela vytvořené nové hodnoty typu obchodní dům, podzemní kolektory,sportovní areál atd. byly zcizeny, převedením do jiného souběžně se prolnutého světa ač byly spolufinancovány i zmých daní. Ale  za nejhorší asi považuji snahy prolnout nás do okupovaných světů jiných mocností ať západu, či dnes zviditelňovaného zrádce komunismu z východu).


K této situaci přispívá i zatím pro lidstvo neměnný fakt, že člověk se rodí bez geneticky předávaných hodnot=pokladu společenského vědomí, vytvořeného předchozími generacemi a nedědí je, tak jako dědí pro sebe mnohé jiné, např. genetikou od svých rodičů vzhled, náchylnost k určitým nemocem atp.
Začíná tedy od prvopočátku svým učením se od druhých, již zkušenějších. Tak je človíčku, podle jeho potřeb a možností a schopností, zcela komunisticky zdarma předáváno něco, co už mnohým nepřijde ani jako hodno pohledu, pro svoji mnohatisíciletou zaběhnutou praxi. Kdyby človíčkovi nebylo nic z dochovalého společenského vědomí předáno, zcela jistě by buďto nedosáhl lidské úrovně, či by zemřel (příkladem jsou nalézané děti v přírodě, které přežili jen díky péči nějakého zvířete. Např. liška takto jedno děcko zachránila, ale vývin člověka se ustrnul na zvířecí úrovni. V článku o tom, se už dále nehovořilo, zda se podařil časem nějaký pokrok, danný péčí lidské spol. a předáváním společenského vědomí učením tak, aby tuto bytost vrátil do společnosti).


Lidstvo si tedy brání svůj dosažený pokrok, ale ten není celosvětově stále stejný, dokáže mít i územní, národní atp. zdvihy a propady. A to, podle mého názoru, zrodilo  i rasismus. Původcem byl rozdíl v civilizační vyspělosti.Těžko bude někdo pohrdat někým, kdo je mnohem schopnější a civilizovanější nežli on. Opačně však i ano. Z toho vyplývá i funce vyrovnávání život. úrovní národů na naší planetě atp., ovšem ne tak, jak to provedl SSSR s naší zemí, kterou nechal až vykrádat pro svůj  zdvih, pak ji gangstersky přepadl a okupoval, a pak ji nechal téměř zkolabovat.....


--------------------------------------------------------------------------------------------


(jen např. náš uran, který mizel po více jak 40 let do SSSR ,a jeho cena po obohacení, o něčem svědčí...viz kniha M. NĚMEC. "MAFIE A ZLOČINECKÉ GANGY"
Str. 140
...Podle zjištění německé BND se pohybují ceny obohaceného uranu od 150 tis. US dolarů do 1 miliónu dolarů za 1kg a vysoce obohaceného uranu od 1 miliónu do 60 miliónů US dolarů za kilogram.).


--------------------------------------------------------------------------------------------


Navíc opět musím konstatovat, že vliv mezi vracejícími se mrtvými do života a nově zrozenými, je významný. Dochází tím k prolínání se světů v časoprostoru a střetu minulosti s budoucností do podob, které značně ovlivňují lidské společenství.
Záhrobní zákonitosti vyjevené lidstvu však rovněž značnou měrou obohatili společenské vědomí a jejich význam poroste s jejich vědeckým uzákoňováním a využíváním ve prospěch celého lidstva (jen si spočítejte, kolik energie stály lidstvo posmrtné nauky v praxi=lidské oběti(-ny), stavby pyramid, chrámů, hrobek a to na celé světě bez rozdílu ras, národů atd.).A záhrobní zkušenosti či schopnosti ohromovali jako zázraky a vedly ke slepé víře a porobě.
Až věda činní ze zázraků vyvolených nauku pro každého. Aby se tak nečinilo jen pro určitou vyvolenou část (a to nejen z hlediska rasových, ideových, národnostních případně dalších kategorií, až po rozdílné vlastnictví hmotných statků), která by měla přístup ku vědění, je to úkolem, který např. i po pádech režimů socialismu opět nabývá na aktuálnosti i tam, kde již dříve byl  vyřešen a zaručen a to je varující!!!(abstrahuji od přehmatů režimů,které byly v rozporu s ústavou a i čisté myšlenky komunismu).
Ta část lidstva, která zaslepena falešnými hodnotami neprohlédne, míří tedy ku své budoucí otrokářské společnosti na vyšší a důmyslnější úrovni. Nejsem si jist, zda se jim podaří tuto situaci zvrátit, neb vědou objevené možnosti i uskutečňované zásahy do mozku lidí, mohou přivodit až trvale udržovatelný stav poroby.
Zde tedy nabývá v protikladu dělnické třídě a jejímu až zneužití moci, významově hrozba zneužití téhož jinou třídou, třídou inteligence. Pak je ovšem otázka, kdo řídí tyto společenské procesy a ovládá jednotlivé třídy a jejich zájmy do té míry, že se dobré časem mění ve zlé a hrozbu lidstvu samému.
Dokud ovšem nebude odzvoněno společenským utajováním a ignorantství k deroucí se pravdě k vrcholu a nebude vše odtajněno z co největší míry a toto předáno do pokladnice společenského vědomí ke každodennímu využívání lidstvu jako celku, včetně celé škály zákonů o posmrtnu a prolínání se poté ve světech navzájem, tak hrozba přeroste ve skutečnost.


Z výše uvedených důvodů hraje tedy společnské vědomí lidstva stěžejní roli v jeho dalších možnostech a zasluhovalo by


                   stanovení pravdy a práva na dosažitelnou pravdu


                     jako klíčovou všelidskou vrcholovou hodnotu.Toto je tedy můj názor na uvedené okruhy, nenutím jej nikomu, ale dávám ku zvážení. Dalibor Zvolský


  

(více)
05.03.2009 18:24 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Jak jsem se dobíral jedné pravdě-pochopitelně relativní

Případ sestřeleného civilního jihokorejského letadla sověty nad územím SSSR v září 1983

Dne 5. září 1983 otisklo Rudé právo (které jsem četl pravidelně) pod názvy článků "Terčem je mezinárodní uvolnění" a "Šlo o záměrnou provokaci" a "Komu jde o válečnou psychózu" a "Průhledná hysterie" informace o den předtím tragické nehodě jihokorejského civilního letadla. Letadlo letělo do SSSR, ale údajně se odchýlilo od vymezené (?) trasy leteckého koridoru a bylo sestřeleno sovětským obranným systémem. Socialistický tisk, pochopitelně čerpal (v době naší okupace mírumilovným SSSR po r. 1968) z informací povolených prosovětskou cenzurou našeho státu a tak se nedalo odhadnout na čí straně je pravda, ale jako zbabělé a teroristické se jevilo sestřelovat civilní letadlo (všichni cestující údajně zahynuli včetně posádky). Logika věci říkala, že kdyby nechali letadlo přistát na letišti v SSSR kam letělo, mohli zajmout celou posádku i s cestujícími a prověřit pravdivost, že šlo o špionáž. Celé letadlo by mohli rozebrat do šroubku a zachránit životy nevinných. Ale jich mnóóógo. Sto mrtvých sem nebo tam. V duchu jsem přez socialistické zdůvodňování správnosti této hromadné vraždy většiny jistě nevinných nesouhlasil. Noviny se tím zabývaly až do konce měsíce, neb USA prováděli odvetná opatření - nedovolili sovět. představiteli přistát v USA na misi OSN, usilovali o bojkot sovětské letecké společnosti Aeroflot na západních letištích atp. Další kousek pravdy jsem se dozvěděl až po delším čase, když jsem náhodně četl nějaký článek, kde se opět náhodně hovořilo o incidentu sovětské vojenské stíhačky, která narušila japonský vzdušný prostor a byla dostižena japonským letectvem a vyzývána k následování a přistání na japonském letišti. Sovět neuposlechl a snažil se uletět a oni jej sestřelili. Datum incidentu jen o málo předbíhalo datum sestřelenému jihokorejskému letadlu. TEDY POMSTA!!!! uvědomil jsem si, mohla a asi byla motivem následného činu. Po další době jsem opět náhodně v některém tisku četl článek, ve kterém důstojník našeho, tehdy Československého letectva, vzpomínal na začátky po druhé světové válce v oblasti střežení západní hranice ČSR. Hovořil o tom, jak piloti US Army létali i do našeho vnitrozemí (což asi mnoha lidem v tomto od USA osvobozeném území nevadilo - poznámka moje) a měli mnohem dokonalejší letadla, takže když se je snažili naši letci dostihnout, tak jim uletěli. Z toho důvodu naše armáda prosila armádu SSSR o výkonější letadla (ta naše armáda, která před válkou měla jednu z nejlepší výzbroje na světě a i tvrdou valutu dosud žádným okupantem zprava či zleva nezdevalvovanou a okradenou). Byly nám prodány, po čase nová letadla a naše armáda jednoho takového vetřelce dostihla a vyzvala k následování. Pilot US Army respektoval zákony naší země a letěl na letiště, kde byl zajat. Po protestní nótě byl vydán zpět a letadlo ve kterém překročil naše hranice bylo do šroubku rozebráno a zabaleno do škatulek. Vše si naše armáda nechala zaplatit a byl klid. Z výše uvedených článků jsem si udělal obrázek o státech které i při chybě dokáží respektovat lidská pravidla a o těch co toto nerespektují až do krajností a hnusu. No i vy si můžete udělat obrázek svůj. Dalibor Zvolský xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx V pátek, 30.1.2009 doplňuji, že jsem již včera všem čtenářům dopsal doplněk dalších zachycených zpráv, které s tímto tématem souvisely a nepodařilo se mi jej opět umístit na svůj blog (opět jsem údajně nebyl přihlášen). Mám jej zatím ofocený ve fotoaparátu a poté co mi bude vrácen opravený notebook jej zkusím přetáhnout znovu sem. Takže tak za týden až 14 dní by se to mohlo nejdříve povést. Uvidíte ty zvraty z prolínajících se světů informací a dezinformací. Dalibor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx takže dnes v neděli 15.února 2009 doplňuji slíbené: Po velmi dlouhé době od události jsem objevil v jednom článku zmínku o tom, že v jihokorejském letadle měl letět exprezident USA na svoji soukromou návštěvu SSSR. Byl však tajnými službami USA varován a svoji rezervaci letu poté zrušil. Co si pomyslet z tohoto? Buďto USA o činu byly zpraveny svojí rozvědkou dopředu, např. ze špionážních družic odposlechu, které monitorovaly i rozhovory osob, zejména asi vojenských na území i SSSR, nebo se i mohlo jednat i nějakou vzájemnou tajnou domluvu o které ani prezident nemusel vědět??? Dále porovnejte pozdější událost, která vzrušila rovněž celý svět a to byl přelet sportovního letadla z NSR až na Rudé náměstí v Moskvě, kde mladý německý pilot přistál. Sověti ho nesestřelili-koridor nekoridor, letadlo bez povolení narušilo vzdušný prostor i bezpečnost obyvatel Moskvy atd. Mělo toto dokumentovat, že Rus už sestřelovat nebude? Nevím, ale faktem je,že svět takto zmanipulován zapomněl na více jak stovku mrtvých z jihokorejského letadla a žil v euforii, že lze prorazit vzdušnou obranu SSSR nízko letícím malým sportovním letadlem. Pochopitelně zcela nelogicky. A obdobnou manipulací jsme od rusonárodů ovládáni při hlasování o vstupu do EU, které záplavou i nelegálních či především nelegálních emigrantů ze zemí rusonárodů, připomíná s jejich arogancé a drzostí a rozpínavostí novou naší okupaci a ne EU ale sov. unii, kde pro dělníky a jiné pracanty ze skutečné EU není mnoho místa atd. Protože ne všechny mé příspěvky jsou na vyhledávačích a jsou asi zcenzurovány tak se budu snažit něco z nich i sem na svůj blog znovu zapsat. Jen upozorním na myšlenku, že se vytvořila dvě centra na světovou pravdu. I z výše uvedeného je to zřejmé.Dalibor Zvolský 17:47 10.3.2009 Dnes se mi podařilo "propašovat" sem do mých velmi někým střežených obrázků článek z knihy "Kronika lidstva" o příletu onoho západního Němce ve sportovním letadle na Rudé náměstí. Všimněte si jak vše bylo využito ke zlomení jedné vládnoucí kliky armády SSSR a upevnění moci přestavby v SSSR. Jinak řečeno, stále totéž!!!!!!! Z A... C H Y B Y... S S S R ...A... R U S O N Á R O D U ...T O... O D N Á Š Í... P Ř E D E V Š Í M ...D R U Z Í ! ! ! ! ! ! Obrázek s datem 10.5. 17:34


9:08 15.3.2009
před chvílí vás zase okradli o část mého textu zde,a proto se hned snažím to napravit.


Do obrázků zde na svém blogu jsem vložil ofocenou přední stranu vazby knihy "Kosmičtí špióni"od Karla Pacnera vydanou nakl. Albatros. Z ní lze vyzobat drobky k věci. Hovoří se v ní o špionážních družicích USA, které dokázaly odposlouchávat i telefonické rozhovory armády SSSR. Předpokládám tedy, že totéž činil SSSR opačně.Jak píši na svém blogu jinde, suverenita států na Zemi přestala fakticky existovat vstupem do kosmu.


     Lidstvo se dostává do opakující se fáze na vyšší časoprostorové úrovni "Velkých zámořských objevů na Zemi" a její kolonizaci,velkými kosmickými objevy (probíhá již) a následnou kolonizací vesmíru (ve stádiu ověřování možností).K tomu, aby tato fáze nastala co nejefektivněji, by muselo lidstvo dojít k jedné sjednocující idei (a také jedinému komunikačnímu jazyku neokupanta jiných - to je asi nejtěžší), kterou by se mohla stát idea "Absolutní pravdy", která boří dogmata, lži, zrady ideového pokroku, odhaluje zločiny na lidech i lidstvu i jeho okolí, a je v podstatě mechanismem permanentní revoluce lidstva k vyšší civilizační úrovni sebe sama. To předpokládá odstranění těch, co svojí tupostí nebo dokonce zločiností vedou dál lidstvo ke lžím, utajování a z toho vyplývající retardaci pokroku, zradě zejména pokrokových idejí a zločinům.
     Pokud se podaří sjednotit lidstvo v jediné ideji, která bude věčná a nedosažitelná, ale správná, bude zaručen stálý všeobsažný ideový vrchol, neznající svého pádu a překonávající pozemské podmínky, stane se i ideou vesmírnou.V kosmu je značná relativita oproti pozemskému.Relativní pravdy vedoucí k pojmu "Absolutní pravdy" mají však tyto vlastnosti, které by navodily v lidstvu minimalizaci utajování, lží a z toho vyplývající retardaci celého pokroku lidstva.
Tím by se dosáhlo dokonalejší a rychlejší cesty k takovému pokroku vědy a jejího využití v praxi, že by kvalita z toho vzešlá dokázala lidstvo zmnožovat do obrovské a dlouhodobé kvantity dobýváním a osídlováním kosmu.

(více)
28.01.2009 11:29 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Krize z neodhalených pravd o původu zločinů vnášených do lidí

Řešení růstu zločinosti ve světě.
----------------------------------------------

Různé státy, národy i celá společenství byla od nepamněti postavena před otázku jak řešit zločiny v lidské společnosti poté, co se člověk vymanil ze zákona říše zvířat, tedy zákona silnějšího. Byť v mezinárodních vztazích beztrestně působí dodnes. Byla totiž kdysi nastolována nová přirozenost lidského žití - morálka a od ní odvíjející se zákony. Jak toto funguje v různých částech světa v různých stupních vývoje lidské společnosti by bylo minimálně téma na diplomovou práci, až obsáhlou knihu. Proto jsem připravil ofocený článek, který mi byl úspěšně včerejšího dne zásahy odjinud znepřístupněn ve viditelné formě na tomto blogu. Pokusím se tedy znovu článek z časopisu 100+1 z r. 1969 o vzetí potrestání zločinu do vlastních rukou v jednom státu Jiží Ameriky.
Velmi mi to něco připomnělo . To co jsem zažil sám v ČSSR a souhlasím s tím, když původ zločinnosti tkví jinde nežli v člověku samém, jak stále věřím.
To ale bude až další částí tohoto článku.
Při dalším pokusu jsem opět kýmsi vypínán z internetu.

Pokračuji 16:26 25.11.2008

Pokud píši, že s tím souhlasím, mám na mysli pouze a jen průchod práva tak, aby zajišťoval ostatní lidské společnosti nápravu zákonů směrem k vyšší pravdě a ne jejímu obcházení, směrem k možnosti alespoň uchování toho co v otázkách morálky,etiky a přirozenosti bylo dosaženo příslušnou civilizační úrovní, ale spíše s možností jí povyšovat, když v těchto oblastech společenský systém selže.
Sám na sobě jsem poznal, že skrytý ledovec zločinů spočívá v mlčení o zákonech a vztazích mezi živými a mrtvými a nástroji jak toho využívat ve prospěch privilegovaných jedinců až mocností.Jinak řečeno existuje skrytý systém přetváření lidských osobností až ke zločinu, z čehož plyne následně po trestu tzv. těžba tohoto jedince a o to jde. Aby pramen živé vody nevyschl. Ano lze to tak nazvat, neb podstatou umrtvování jedněch je znovuožívání jiných. Že takto lze ve skrytu provágět genocidu ras, národů atd. to každému snad dojde. Do doby než bude tento stav odstraněn se lidstvo bude brodit krví zločinů, válek i uměle vnášených nemocí a dalších hrozeb.
Jen na okraj dodávám, že mi bylo před více jak 15ti lety řečeno, že když o tom promluvím, tak mi stějně nikdo nebude věřit a mohu to snad sdělit jen jako formu sci-fikcion. Co by jste např. řekli jen takovému malému procitnutí, kdy by jste zjistili, že Vám mohou v rodině vyměnit jeho členy aniž by jste to poznali, retardovat svět ve kterém reálně žijete formami jeho okrádání ze zatímního znemožnění utajením či nezveřejňováním údajů o jeho přelévání vytvořených zdrojů jinam, nebo Vaším přemísťováním tak, aby se dosáhlo téhož.....Jedná se o zločiny vyššího řádu nežli jsou v ofoceném článku popisovány a tím, že retardujeme lidstvo, či jeho nepřeváděnou část jinam, nemůže na nápravu tohoto zatím dojít, neb jak mi sdělil jeden hotelový tajný na moji výtku, že nečiní práci v souladu se zákony, odpověděl to, co mají za heslo a poučku ti co již metodami a možná i smrtí prošli a využívají toho ve své profesi:
"NÁM NIKDO NIC NEDOKÁŽE !!!"Není to heslo jen jednotlivců, státem org. zločinu, ale i bohužel velmocí.
(více)
21.11.2008 19:43 | 0 komentářů | Autor: DaliborZvolsky@centrum.cz | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se