Formulace nových zákonů

Zajímalo mne jak vznikly zákony všeho. Dospěl jsem k názoru, že prvotním zákonem všech zákonů je 1) "zákon o tvorbě zákonů" , který je vlastně zákonem zopakovávání děje (bohužel Vám jej už asi nezveřejním v humorné povídkové podobě jejíž nedoladěnou formu jsem již měl zpracovanou na více jak stránce formátu A4 a byla mi zcizena z bytu se sešitem ve kterém byla zapsaná pod názvem tuším "O prazákonu opičení"). Od něj se poté odvíjí takzvané "Tři základní zákony (za socialismu doplněné o přívlastek "...socialismu"), tedy "zákon negace negace", "zákon jednoty a boje protikladů" a "zákon přechodu kvantity v kvalitu (a pokud jste zaznamenali jen toto jeho znění, dovolím si doplnit podle svého myšlenkového záběru, že zde je zákon okraden o druhou část, která je ve skutečnosti naplněním přirozené formy komunistické ideje -), a zpět přechodu kvality v kvantitu". Tyto tři základní zákony pojímám jako souhrn univerzálního mechanismu ke stvoření všeho co jen existuje a to i ve své negaci, popření. Protože v džungli četností a zamlžovaných podstat dějů, či jejich příčin je možno volně nalézat zopakovávané jevy, které ještě nebyly odhaleny a tím i definovány jako zákony,má každý možnost je definovat sám s větším či menším úspěchem.
Já jsem si například povšiml, že zatím asi všechny ideje lidstva pro které lidstvo cedilo i nemálo krve, mají ve fázi svých vrcholů a poté sestupů do krizí problém udržet čistotu svého jádra idei a mnohé činy mocných v jejich vrcholové mocenské špičce tuto čistotu porušuje právě s odůvodněním boje za tyto ideje.
To co je však skryto za různými ději na nižších úrovních, tedy viděno a prožíváno na úrovni dějů lidské společnosti, je ve skutečnosti skryté působení oněch tří základních zákonů, zejména zviditelněné zákonem negace-negace. Ano je to zákon, který tlačí postupným a stupňujícím se tlakem do kvantity na převedení dějů do jejich opaků, ideje nevyjímaje. A tak jsem formuloval, že existuje následující:
2) Zákon prověřování idejí svojí vlastní negací v prostoru a časeDalší zákon jsem odvodil za pomoci oněch tří základních zákonů (3ZZ) a mnou volně formulované idei "Absolutní pravdy" jako věčného a díky tomu i nehroutícího se ideového vrcholu.
Zákon negace-negace (ZNN) nám tedy říká, že vše, krom Absolutní pravdy (AP) má svůj protiklad. Známe-li tedy nějaký bod a nic víc, můžeme s jistotou tvrdit, že známe dva - neb ten druhý je jeho protiklad. Ale dosadíme-li vrchol AP, pak známe po zjištění vlastně body tři. Dalo by se to zakreslit jako trojúhelník negace-negace a nahoře zastřešené AP. A tak jsem volně formuloval:
3) Zákon že známe-li jednu veličinu, tak vlastně známe tři"

Poud vzpomenu na další tak budu pokračovat dále zas někdy příště.........


18:02 10.3.2009
......dnes bych jen pokračoval volnou myšlenkou, kterou jsem již delší čas po pochopení těchto výše uvedených zákonů, přemítal. Nejen, že člověku poté vyvstane na mysli pohyb v rozměrech, které pokud se uzavřou v kruh, zaviní... S L E P O T U... toho, kdo je i géniem a není poté schopen překonat toto uzavření v kruhu byť se tím vlastně stává jeho součástí vrcholu, který se nalézá ve středu této kružnice. (tedy kruh nedokáže přejít do zdvihu do spirály, která je oživována tím co uvnitř sebe sama uzavřela a nemá tedy zájem na zmněně tohoto stavu-pak i pochopíte lépe dějiny a pokusy z vás udělat i mlčenlivé inteligentní hovniváry za pomyslnou slabost např. slávu, obulus smradlavé kuličky tajného konta, kterou si budete smět valit za mlčení, za zradu na pravdě, za upsání.....atd.).
Je to chybějící žďouchanec překročit vlastní stín tohoto kruhového rozměru do vyššího za absence fungujícího právě třetího ZZ.Dle mého názoru to potkalo mnoho lidiček, teří jsou, či byli uznáváni určitou částí lidstva za určité vrcholy. Např. Karel Marx, V.I.Lenin, ale dle mého názoru se to nevyhnulo ani Albertu Einsteinovi. Díky univerzálnosti těchto 3ZZ může i ten kdo pochopil tyto zákony, ale nemusí být současně špičkový odporník na cokoliv jiného, může skrze ně rozpoznat chybné závěry (viz např. mé závěry v článku zde na blogu "Lenin jako špatný komunista" co se týče citátu Lenina a okradené verze o druhou část 3ZZ o zpětnou vazbu, která však značí přirozený komunistický princip, který popohání a oživuje reprodukci lidstva,atd. -)
Ale zpět k A. Einsteinovi. Četl jsem, že dospěl k závěru, že se lze dostat do budoucnosti, ale ne naopak dostat se do minulosti. Z pouhé jednoduchosti těchto 3ZZ si tedy dovolím oponovat i A. Einsteinovi, i když mu nesahám ve vědění jinak ani po kotníky, že se mýlil a že se... L Z E... D O S T A T... D O... M I N U L O S T I...
když musí i zde existovat možnost protikladu a jediné co nelze, je stát se jako částička absolutna absolutnem celým i když neříkám, že i jakákoliv částice není propojena skrze absolutno se vším. Pokud toto nelze dokázat dnes, není řečeno, že se k tomu jednou lidstvo nedopracuje. Váš Dalibor Zvolský

(více)
16.10.2008 20:15 | 0 komentářů | Autor: DaliborZvolsky@centrum.cz | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se