« Úvod | pokračování = 2. část ... »

Standard a nadstandard pro lid, včera dnes a zítra,

Zase jsem se musel přihlásit heslem 2x!!!

Okolo roku 1984 probíhaly v oblasti veřejného stravování v Praze kontroly na dodržování oborových norem v oblasti kategorizace závodů veřejného stravování, tedy zda splňují podmínky rozčlenění do "standardů" norem. U stravovacích zařízení tedy zařazení do příslušných cenových skupin a u ubytovacích do jejich "standardů" ubytovacích kategorií. Kdo pamatuje hostince, bufety, restaurace a vinárny atd. onoho období, tak ví na jaké nízké úrovni byla naše vyhlášená česká gastronomická zařízení. S výjimkou oblasti Prahy 1, která na tom byla zdaleka nejlépe. Kontrola se týkala podniků řízených jednotlivými obvodními nár. výbory. Podniky byly všeobecně známými pod zkratkou RaJ (i když některé měly jiný název). Existující a tehdy platné oborové normy se za celá desetiletí neměnily a není tedy divu, že mnohde např. stačil kus potrubí s kohoutem ze zdi, aby byla norma naplněna. Nejkritičtější stav byl shledán u sociálních zařízení. I ta však reprezentovala, spolu s ostatním, náš národ před cizinou v oblasti pohostinských služeb.


Až otřesnost však byla legalizována "standardem" příslušných oborových norem. Šetřilo se!!! Nebyly peníze!!!Socialismus měl důležitější úkoly!


 


Pamatuji se, jak jsem byl se svým zkušenějším a starším kolegou navštívit člověka který měl právě ony oborové normy "pod palcem", jak se lidově říká.


Dr. Čeněk Rytina, člověk blízký důchodu, znající tlaky shory na ně, na Ministerstvo obchodu od vlády, a zdola od podniků, prostřednictvím svých nadřízených orgánů, tedy Národních výborů. Jistě situace nezáviděnihodná, obvzláště před důchodem. Pamatuji se z jednání , že cosi se na opravě norem připravovalo, co konkrétně nevím, ale rozhodně se v brzké době standard nehodlal posunout.


Pak přišla Sametová revoluce 1989, posunul se pan dr. Rytina, já už byl posunutý z jiné org. dávno. Tehdy stávající oborové normy se zrušily, a pohostinství nabralo nový dech, který dokázal že pro lidskou kulturu a úroveň civilizované společnosti lze najít prostředky. I když mám své vnitřní výhrady k volné cennové tvorbě, kdy za stejné peníze lze získat až dost rozdílnou úroveň služeb, tak navázání na tradice úrovně českého pohostinství první republiky je více jak patrná a neoddiskutovatelná!


Méně majetné vrstvy obyvatel, ke kterým patřím i já, tedy pokud oproti mne nemají nějaké tajné příjmy, si musí návštěvu takových zařízení dost zvážit, v krajních případech odříci, takže dřívější kritické výtky z ciziny vznášené na naši vlast co se týče málo pohostinských zařízení, jejich častá nedostupnost pro přeplněnost, špatný standard úrovně atd. vzaly po Sametu 1989 za své.


Co dodat. Stravování po Sametu 1989 dostalo tehdejší nemožný "nadstandard" tam kam historicky patřil. Tedy do role standardu!


Dnes tuším situace nazrává i v jiných resortech k zopakování cesty standardních oborových norem ve veřejném stravování. Viz:http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=695825#utm_source=aktualne.centrum.cz&utm_medium=carousel


A co takhle akce dotazník?


Lid bude dle mého názoru chtít také služby a produkty na úrovni 21. století v tak vyspělém společenství Evropy ve kterém se historicky a kulturně nalézá náš český národ. Za poctivou práci pro společnost by to tak mělo být garantováno státem. Nebo stav má dokumentovat onu skutečnost, že stát nehodlá být k poctivým občanům poctivý??? Pak ovšem větší účast lidu na řízení společnosti se jeví jako nutností tento stav zvrátit. Již před dvaceti lety jsem navrhoval, aby sčítání lidu bylo jednoduše doplněno o dotazníkovou akci na závažné otázky lidu naší země zejména typu refered (v posledním desetiletí např.imigrace do ČR, dnes otázka standardu a nadstandardu ve zdravotnictví atd.). Bylo by to ekonomické, bez zbytečných výdajů, dala by se objektivně zjistit mnohá jen odhadovaná, či politiky ignorovaná mínění lidu. Jak jsem zjistil letos, po dvaceti letech opět nic!!! A že by bylo nač se lidu ptát!!!


Pro názornost zveřejňuji svůj vyplněný dotazník životní úrovně lidských práv v ČR ( kancelář pravdy a lásky se před více jak 10ti lety nezdála být kompetentní k otázkám podvodů s domy a byty) včetně mého laického referenda a dalších průzkumových otázek zde do obrázků blogu, případně na server rajče.net kde mám nějaká alba již z dříve, zveřejněná pod:http://daliborcernooky.rajce.idnes.cz/


02.04.2011 15:37 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se