« Úvod | Doplnění k mému článku... »

Jak jsem byl prolnut zcela nezákoně do jiného rozměru již v dobách ČSSR


Prolínání se mi od mala dělo mnohokráte, ale ne vždy mělo takový rámec rozporu, kterým by se dala dokázat jeho nezákonná jednání bezprostředně. Navíc za přítomnosti stárší generace, která jistě měla k věci mít zkušenější postoj, minimálně však měla prověřit jak je možné, že jsme se do takového jiného rozměru dostali, když byl evidentně i laikovi umožněn přístup konfrontace s publikovaným zákonem a vyhláškou, navíc ještě u řidičů motorových vozidel částí zkoušky.Výlet s rodiči


Kteréhosi dne a roku (který se pokusím odvodit a odhadnout pro značnou časovou vzdálenost), mne rodiče vzali na výlet automobilem snad někam do západních Čech. Byl to první automobil, kterým se naše rodina (5+1= rodiče, 3 bratři a pes) zařadila ze stavu sociálně slabých do vyšší kategorie, jak jen to socialismus umožňoval i neumožňoval. Jednalo se o polský Fiat 125P, vínově červené barvy SPZ ABO-11-97 . Nepamatuji se přesně kdy rodinní vlastníci automobil zakoupili, ale zcela jistě tak bylo okolo let 1971.


Ani si již nepamatuji zda na výlet jeli i moji bratři či některý z nich, zcela jistě však jeli oba rodiče a otec řídil auto. Projížděli jsme již mimo Prahu různé obce, které i tehdy byly povinny být označeny dopravní značkou o počátku a konci obce se žlutým názvem obce na modrém, barevně neorámovaném poli a to podle uzákoněných dopravních značek platných od r. 1966 kde je uveden její formát a barva pod č. 71 Místní tabule =viz České dopravní značky podle vyhlášky 80/1966 Sb. ze dne 20. října 1966, o pravidlech silničního provozu s datem účinnosti od 01.01. 1967. (dnes,11.2.2011 doplňuji, že musí být někde ještě modrá značka počátku a konce obce pod číselným označením, asi jsem ji přehlédl, takže najdu-li tak doplním).


Najednou však další obce byly zcela proti zákonu a vyhlášce označovány jinými značkami. A to tak, že namísto modrého pole bylo pole značky bílé na okrajích značky černě orámované a názvy obcí byly psány černým písmem. Vyjádřil jsem nad tím svůj podiv a chtěl po rodičích vysvětlení. Nedostal jsem však žádné logické vysvětlení a bylo to hozeno, takříkajíc do koše a rodiče se k tomu tématu nevraceli ani doma. Jsem přesvědčen, že minimálně otec věděl oč se jedná, ale jako tradičně po celou existenci mého pobytu v rodině, neměl zájem o nějakou osvětu, takže jsem toto jemu přiřadil k dalším jeho rodičovským záhadám. Jednou z nich např. bylo to, že při prohlížení alba strarých fotek, jsem objevil fotografii otce z vojákování, kdy byl vyfocen ještě s jedním jeho kolegou s broušenou vázou, kterou jsme měli doma. Ptal jsem se tedy na událost, která tomu předcházela a obsazení a bylo mně sděleno, že s oním jeho kolegou vyhráli onu broušenou vázu ve sportovním klání. O jaké sportovní klání se jednalo jsem již ze skoupého otce nevydoloval a navíc mi bylo podezřelé, že s námi nikdy vpodstatě otcovsky nesportoval ani nás ke sportu nevedl. I na učení plavání měla podíl maminka, jen nás naučil podivný sport= hru v šachy a pochopitelně v dámu. Z jeho mála občasných vynucených vyprávění jsem zjistil i další podiv, že když byl bez práce tak dostal od armády místo v tehdy stěžejním armádním klubu (dnes, 11.2.2011 doplňuji, že se jednalo o ATC = odvozuji, asi tedy Armádní tělovýchovný klub), kam se těžko někdo mohl jen tak dostat. Ten kontrast s nezájmem o sport svých??? dětí mne přímo udivuje dodnes. Až prolínáním mezi rozměry a zjištěním, že se prolnu i k poněkud jiným otcům může tento rozpor logicky vyřešit. Navíc jsem i od jedné, oproti mne starší člence KSČ, při mém postěžování si jak se otec na vojně a cvičeních změnil jako by byl vyměněný , dostal jednoznačnou odpověď, a to, že pokud to bylo po cvičení (záložáků, majících již roky po vojenské základní službě), tak to že bylo běžné!!! Hm, a pak, že nám ta společnost včetně armády, vnitra a politických elit cosi nedluží!!!


Jsme opravdu tím národem Husovým??? Hledej Pravdu, prav pravdy, ......braň pravdu až do smrti, neboli oněch stěžejních 5 "přikázání" M. Jana Husa. Když od našich mocenských i rodičovských "elit" nějak ty příklady váznou??? Minimálně od dob Masarykových se po infiltraci rusonárodů do ČSR a dalších jejích forem, se počalo odnárodňovat směrem k rusifikaci a to vesměs za potlačování zejména PRAVDY v životě naší společnosti!!! Proto Vás čtenáři vyzývám k nepřehlížení rozporů i ve Vašich životech, které mohou mít i takové katastrofální následky jako byla sovětská okupace naší ČSSR prolnutím se silou totalitního státního terorismu z východu k nám. Má to skutečně takové skrývané krajní meze, že by to změnilo pohled na dějiny, ale k tomu vysvětlovat tyto mnou delší dobu sledované jevy a jejich důsledky za zneužívání zákonů, které dosud nemají svoji vědní disciplínu a obor, by si vyžádalo sepsat celou knihu a na to já nemám od Sametu 1989 dosud vytvořené životní podmínky. Mé články, bývalé fórum na Štěstí.cz atp., zatím trochu tento stav mají napravit. Věřím, že k tomu u životaschopné civilizace lidstva dojde. Kdy však ve sféře rusonárodů, tedy i u nás, nedokáži odhadnout. Zda budou muset zcela padnout, když ani od vrcholu dolů za éry Gorbačova se to nepovedlo je otázka, jejíž odhad bych si zatím nechal pro sebe.


Příště plánuji další rozpor již z dětství mne ještě coby školáka na základní devítileté škole. Už musím končit. (10.2.2011)


Takže dnes 11.2.2011 jsem stačil alespoň opravit nějaké chyby a poopravit text a také jej doplnit.(do obrázků jsem vložil i ilustrační foto citovaných označení obcí)


Dnes v sobotu 12.února 2011 musím podotknout, že se rozpory stále prohlubují, či minimálně nemizí ani v epizodě "dopravní značky". Snad bych měl ještě doplnit k původnímu článku o prolnutí, že označení obcí z modrého podkladu na bílý se během jízdy tehdy ještě promíchávalo stylem sem-tam, sem tam, až se nakonec stabilizovalo na původním modrém podkladu označení obcí. Toto označení jsem měl u obcí ještě poměrně nedávno!!! Minimálně tipuji tak 10 let po Sametu 1989!!!! Jenže jsem včera prohlížel na Wikipedii =http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Den%C3%AD_v_%C4%8Ceskoslovensku   , zde uložená data o dopravním značení od počátků v naší ČSR-ČSSR-ČSFR-ČR a zjistil jsem, že podle zdejších údajů jsem měl už mít dávno u označení obcí modrý podklad zrušený (asi jako tu mojí legitimaci MHD, ale s platným kupónem dodnes), což neodpovídá mému reálu!!! Navíc se mi jeví, že obrázková příloha, či dokonce více až všechny, mohou být v rozporu co do počtu zobrazených značek a označení. Řidičský průkaz jsem měl od r. 1974 a pokud se nemýlím, tak v příloze byly i značky obcí s modrým podkladem v ukázce jedna nepřeškrtutá jako počátek obce a druhá přeškrtnutá jako konec obce, což bylo a je důležité pro pravidla silničního provozu zejména vzhledem k tehdy i dnes povolené max. rychlosti jízdy obcí. To však neodporuje mým poznatkům v pohybu a prolínání se mezi rozměry navzájem, kdy některé probíhají souběžně s nějakým detailem změny, či jsou v předstihu nebo opožděné od jiných. Zajímavé je to až v okamžiku propojení více rozměrů navzájem, neb můžete mít z každého systému zobrazeno i to, co by jinak jen v jednom nebylo (tak jak jsem popisoval případ s malířem, který nakreslil obraz bez jedné lampy a neviděl ji, zatímco v mém rozměru byla i vše to co viděl on ve svém-bylo popsáno na štestí.cz v mnou založeném fóru o těchto věcech). Takže teoreticky a možná i prakticky je to princip neviditelného auta, které prostě ač projelo celou trasu např. Praha-Domažlice, tak v některých rozměrech v některých částech nebylo viděno!!! Zažil jsem na dovolené na kole něco ze sjednocení a byl to šok, když jsem měl na trase 2x některé obce a 2x například hotel Eroplán (ale pokaždé byl na jiném místě a jinak vypadal) a místní lidé mne ubezpečili, že hotel existuje jen jednou atd... 


Pro ty co si nedokáží představit princip propojování jednotlivých rozměrů navzájem, tak vězte, že je to jako světelný tok např. skupiny osob kdy sjednocují svit své baterky do určitého bodu. V něm jsou všichni sjednoceni, byť může být skupina rozroušena na různých místech a tím se v detailech od počátku světelných toků lišit. Je to tedy poplatné teorii relativity. 


--------------------------------------------------


Dnes, v neděli 13.2.2011 se ještě prodírám na internetu naším vývojem dopravních značek a jistě mi dáte za pravdu, kdo jste se na to ve Wikipedii podívali, že je to džungle!!! Je to promíchávaní rozměrů kus od toho a kus od jiného. Ještě jsem se pokoušel najít něco na starých fotkách, ale tam jsem nalezl jen zatím na bílém neohraničeném poli černý nápis obce i když bych měl míti i s modrým polem, pokud si alespoň trochu dobře pamatuji, takže mám jen další zviditelněný doklad o průniku do bílého pole z modrého. Bohužel mne byla, krom mnoha jiných věcí, část fotek z bytu zcizena a zatím nevrácena. Konfrontace modré ku bílé by byla jistě zajímavá....., ale považte, že se mne staly i případy, že jsem si donesl do práce (rekreační zařízení Vězeňské služby v Praze) přečtené zdarma vydávané noviny v Praze typu "24 hodin" nebo "Metro" a v jedněch byl např. článek=rozhovor s osobami ze smíšených národních manželství, tehdy konkrétně Čecha, který si ze studií v Číně přivezl manželku, a po směně jsem si, pro mne zajímavý rozhovor, chtěl ještě jednou přečíst ale on už tam neexistoval!!! Několikrát jsem prohledal celý výtisk, ale mnou přečtený článek nikde! To se mi stávalo i u textu knih, např. filosofie, kdy jsem komusi doporučil přečíst doma v knize popsané schopnosti, které nabývá jogín po návratu z nirvány a dotyčný mi tvrdil, že to tam není. Při konfrontaci s knihou jsem to skutečně nenalezl. Trvalo to snad více jak rok, nežli se mne to v knize opět objevilo! No a tak si zkuste představit učení až studium za těchto okolností. O dalších věcech ani nemluvě. Např. na dovolené mne nejel spoj uvedený v Praze na jízdním řádu a já jsem strávil noc pod širákem v Sušici za předchozích=během jízdy a i následných dalších zážitků, které svědčily o tom, že se okolo mne odvíjí jakási událost, jejímž jsem byl nedobrovolným účastníkem. Nevím jak to slovně vyjádřit, ale cosi se ve mne za jízdy probudilo= hnulo a jakoby nás přesunulo s celým autobusem do jiného rozměru=byl to tedy nezapomenutelný pocit!!! Vím že jsme poté jeli do obce Velký Bor a dále do Sušice. Až v cílové obci Čachrov jsem pochopil, že celá věc měla dopad i na zapojení jednoho z rodinných příslušníků coby hráče, který se asi měl dostat do cíle mé cesty dříve nežli já, aby se asi něco dalšího neprovalilo. A tak jsem byl v Sušici bez spojení. Jiný smysl mi to nedávalo. Atd..........................................


Když vezmete v potaz, že vnitro, armáda ani zkušení politici (ne tedy politici, kteří jsou z nevědomého lidu těmito složkami ve funkcích nepoučeni o možných dopadech jejich rozhodnutí- a proč také, že?- když se přesunou mezirozměrově jinam, takže politici s klidem vezmou za naše čistá socialistická aktiva, od bývalého okupanta bojujícího proti našemu lidu v r. 1968 tzv. proti kapitalismu a kontrarevoluci, některé velké dluhy skrze jejich soukromé kapitalistické =tedy dle nich kontrarevoluční banky, a dopady? Co to znamená v praxi špinavé peníze? Poté se v naší vlasti vyrojí tolik cizího organizovaného zločinu a dalších následných jevů, že jsme to snad za celou existenci našeho národa nezažili!


Pokud tedy někdo formuloval příčiny a následky těchto skrývaných věcí, v jejich promněnách do "legálního" stavu společnosti až tak, že povedou k odumírání státu či celých státních útvarů, tak s ním po svých analýzách zkušeností mohu jen souhlasit. I pod rouškou tzv. globalizace se tedy skrývá i její odvrácená tvář. Všem doporučuji podívat se na věci z nadhledu a prohlédnout si mnou zakreslené schema již dávno dané do obrázků blogu. Jedná se o schema hodnot klesajících od Absolutní pravdy mezirozměrově až k naší lidské a člověčí maličkosti. Lze z toho mnohé odvodit!


Pokud ještě něco zajímavého k dopravním značkám naleznu tak to sem vložím.


10.02.2011 19:55 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se