« Úvod | Předsmrtné příhody »

Jak jsem se chtěl stát po Sametu 1989 poctivým...


Jak jsem se chtěl stát po Sametu 1989 poctivým...


Jedna z mnoha příhod......Aneb jak se prolínají rozměry=světy navzájem


 


Úvod:


Opět mi bylo znemožněno Vám psát, neb již jednou zapsaný počátek tohoto článku mně prostě zmizel. Najednou mžitky a bylo na monitoru mého notebooku zcela něco jiného nežli rozepsaný text tohoto článku. Tedy musím opět přejít na poznámkový blok, tak dopředu cenzurován "nadlidmi" zatím ještě mohu zapsat cosi ze svého přání Vám sdělit a potom se budu pokoušet to přenést na svůj blog. Tedy mějte trpělivost, tak asi jako já.Druhý pokus, ne zcela stejně psaný jako ten první (nemám tu paměť, abych to napsal slovo od slova stejně):


Jak už jsem svým čtenářům zde na blogu v mnoha článcích prozradil, prolínám se posmrtně ve více rozličných světech, které se liší od sebe mnohdy jen určitým detailem, něčím jiným v prostoru a čase ve kterém se v nich zrovna pohybuji. Má to pro mne i svá mnohá úskalí a strasti, jak dnes na jednom příkladu zdokumentuji, otravuje to život a vysává peněženku, z jediného mého příjmu a navíc za poctivou práci ve státě tajně řízeném a šikanovaném rusonárody, takže si skutečně nemohu žít na vysoké noze, jak se lidově u nás říká. Navíc se tyto tajné síly snaží i člověka okrádat jak se dá, a zejména tam, kde by bylo možno doložit písemně i mnou vyjevené prolínání světů. Tak se mi již stalo, že mi počaly z bytu mizet časopisy, ve kterých byl zachycen děj, který je zcela v rozporu s dějem v prolínajícím se světě, a mohl jsem tedy doložit, že rozdíl existuje a že nelžu a nesnažím se dělat jen zajímavým. Takže mi např. z bytu zmizel časopis "Reportér" ve kterém je popsána naše státní standarda vlající nad Pražským hradem. Ano, na naší standardě je vetknuta česká věta "Pravda vítězí", zatímco v citovaném časopise již byla nahrazena latinským překladem.


Ano, procházel jsem také tím rozměrem, kdy v tisku se objevil onen názor až požadavek na tuto úpravu. Vnitřně jsem však s tímto nesouhlasil, neb je to Česká standarda, ne např. Vatikánská, aby tam vlál latinský název. Takže věc důkazu byla vyřešena krádeží , pokud bych ty krádeže a i ničení věcí v mém bytě měl počítat, tak bych už možná překročil čislo 20!!! Proto jsem se před lety rozhodl, že budu proti tomu protestovat a to tak, abych neublížil nikomu, jen těm zlodějům, jak se jim ublížit smí v našem "právním státě" s neporušovanými lidskými právy, za které jakýsi p. Havel dostal jakousi mezinárodní cenu. Přestal jsem v bytě uklízet, a neskonalý nepořádek musí nutit jejich chmatáky velmi "pracovat" (=berou za tu práci odměny a považují se za pracující, cha cha...), nežli najdou to, po čem zrovna touží, pokud se ovšem nemýlím a nemají již i můj nepořádek zcela podchycen na počítači a zkybernetizovaní chmatáci jdou vlasně i poslepu najisto. Věřím, že i vy by jste milovali ty rusonárody, co již po r. 1948 prováděli totéž mnohem větším borcům nežli je má maličkost, tedy našim západním letcům, kteří se vrátili budovat po II.svět. válce svoji vlast. Inu, úroveň jim trošku jde dolů....


Příhoda jak se stát poctivým cestujícím v pražské hromadné dopravě...


Když jsem přežil asi své nejkrutější roky oscilující okolo roku 2000 (asi seriál "Přežijí rok 2000"), kdy mi z poctivě vydělaných peněz= jediného mého příjmu cca 4.000-5.000,-Kč, zůstalo na živobytí 400,-Kč a chodil jsem i cca 10km poctivě do práce pěšky, neb jsem nechtěl jezdit nepoctivě tzv. "načerno" a můj příjem se zvýšil v několika dalších zaměstnáních, tak jsem se rozhodl, že sobě zakoupím legitimaci městské hromadné dopravy v Praze. Zakoupil jsem ji tedy, k ní i patřičný kupón. Jak roky šly tak jsem dokázal naspořit i na kupón roční, který je v porovnání k ostatním časovým kupónům finančně nejvýhodnější. Tak jsem dle svých možností a nabídky Dopravního podniku v Praze úspěšně poctivě využíval hromadné přepravy. Jednoho dne již vyvstala nutnost zabezpečit svoji poctivou přepravu v MHD novým kupónem. Naspořil jsem na roční a tak jsem nyní hodlal zúročit svoji šetrnost výhodnou koupí. Mířím si to do Centrálního dispečinku DP, který sídlí v pověstné ulici "Na bojišti", kde se nálézá i originál hostinec kam měl údajně chodit dobrý voják Švejk, či alespoň jeho stvořitel=Jaroslav Hašek. Jak si tak vykračuji, míjím dva muže, z nichž jeden druhému říká špatnou českou výslovností s ruským akcentem " Já mám tři vysoké školy..." A já jak jsem si vybavil onu záplavu rusonárodů v našich okupovaných zemích a nyní ejhle, kdo to k nám nepřijel, lhář či pravdomluvec, na tom nesejde jen mi to přišlo podivné a tak tok svých myšlenek jsem vyventiloval zcela Haškovsky jadrně pražskou hantýrkou, která dodnes ještě oslovuje zdvořile jiné slovem "vole!". Míjejíc onu dvojici jsem tedy pravil: "Tý vole, a proč tě teda doma nechtěj? Tři vysoké školy...a co vlastně umíš???" Hm, a od té doby nemohu sehnat roční, ba ani půlroční kupón na svoji legitimaci, navíc se jakási organizace zviřující hladinu veřejného mínění utajováním kdo za ní stojí, a proč z našich kapes tahá milióny které nejsou nikde vidět, schovává za služby Dopravního podniku (DP). Má samé průšvihy a když se do ní někdo schopný opře tak se i objeví na našich internetových stránkách viz http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=688550 (=připravují lid na přetlak ke znárodnění!!! když předtím odnárodnili i to co nemělo být odnárodněno!!!)


I já zde na svém blogu mám starší příspěvek pod názvem "O volbách, lidoblbství, Opencard a dalších rozporech"


s tím, že DP porušují i zákon, který by měl zabránit tomu, aby se prodej jednoho druhu zboží vázal na jiný druh zboží. Jinak řečeno:"Chceš kupón, kup si špinavě rudou knížku Opencard!!! Jinak ne!!!" Po čase jsem tedy pochopil, co "dokáže" nezvanec od českého lidu proti zájmům českého lidu. Upřímně řečeno, nestál bych o to mít byť jednu takovou Vysokou školu sabotérskou, či mafiánskou. Po přečtení knihy od M. Nožiny "Mezinárodní org. zločin v ČR" se mi značně rozšířily obzory. Vřele všem doporučuji k pročtení!!!


Totiž i lidé u nás umí sobě navzájem škodit a to i se základním vzděláním. A vzpomenu-li na Alexandra Dubčeka, který vystudoval v SSSR Vysokou školu politickou s červeným diplomem, pokud se nemýlím, a uplatnil sovětské duchovno v řízení naší země až tak, že lépe nežli oni u sebe sama, tak závist nadlidí z SSSR u moci raději provedla zločinný přepad a okupaci a ničení naší země a lidu. Tedy postsovětský člověk ukázal, že není tím co bychom u nás potřebovali, ale i to, že se opět neptá.


A nyní nastává jakýsi boj s onou totalitou a světy se mi prolínají. Přestože ani minulé dva roky vyvěšené platné informace v jednom z mých rozměrů=světů ve kterých se pohybuji, nepodmiňují jakoukoliv koupi časových kupónů koupí jiné legitimace či nově karty Opencard, tak jak jsem již uvedl, mi bylo zabraňováno přehozením do světa, kde taková možnost nebyla.


Hnus, co? To je nic proti hnusu s přehozením v roce 1968 za jejich okupace!!!!To se najednou v mém světě vynořila jakási Komunistická strana Slovenska, která do té doby neexistovala a rozbila v čele s G. Husákem Vysočanský sjezd a likvidovala KSČ!!! (Ve světě kde jsem žil totiž existovala jen jediná státně-internacionální Komunistická strana Československa!!!).Bez zrádců pravdy, komunismu, křesťanství a jakékoliv jiné ideologie, která by z nich nečinila národy vyvolené= rusonárody, by se jim to těžko podařilo. Docílily totiž toho, že není carská šlechtická třída na Rusi, ale po VŘSR už jsou to Rus, Ukrajinec a Bělorus kdo se stal privilegovaným!!! Z privilegované třídy se staly privilegované rusonárody.


-----------------------------------------


27.1.2011


Dnes jsem byl nucen rozepsaný článek poněkud upravit, neb jsem jej nemohl ani přečíst po napsání z důvodu časové tísně=v knihovně už zavírali a tím i byl konec připojení k internetu zdarma. Dále jsem pokračoval a zapsal celý další text, předtím jsem zkontroloval, že jsem přihlášen a mohu s klidem měnit svá data, ale přesto mi po uložení opět vše opravené a nově zapsané zmizelo, takže musím znovu od začátku. Nevěřte tedy příliš internetu v rukách hyen ať už z východu či západu.


Pokračování:


Takže jsem poněkud napjatě očekával co i v této věci přinese nový rok 2011. Nejméně 14 dní se však nedělo nic. Stále byly vyvěšeny původní informace DP dle kterých jsem měl ovšem nárok si zakoupit i roční kupon. Okolo 20.1.2011 se však objevily nové informační plakáty stejného formátu jako předešlé, tedy cca 1m na výšku a 0,5 m na šířku, ve vitrinách DP s datem jejich platnosti od 1.1.2011. Z nich jsem zjistil následující, pro mne důležité informace:


1)


že tzv. "Předplatní časové jízdenky" jsou měsíční za 550,-Kč, čtvrtletní za 1480,-Kč a roční za 4750,-Kč , všechny s označením čtyř hvězdiček.V legendě ke čtyřem hvězdičkám stojí psáno:"Cestující, držitel předplatní časové jízdenky pro dospělé, může o sobotách, nedělích a svátcích přepravit bezplatně 1 dítě do věku 15 let"


2)


že , cituji"Průkazky PID vydané do 31.7.2008 jsou v platnosti do odvolání. Slevy přiznané pro původní kategorii Důchodce do 31.7.2008 zůstávají v platnosti."


Ostatní informace se nevztahovaly přímo k mé záležitosti. Vyrozumněl jsem tedy, že má průkazka vydaná 25.10.2007 je i nadále do odvolání v platnosti. Dále jsem z toho odvodil, že tudíž mohu zakoupit některý z nabízených časových kupónů i v roce 2011.


Přeze vše jsem ale raději ještě vznesl dotaz na DP. Bohužel neměl uvedenou žádnou mailovou adresu a tak mi nezbylo nežli volit kontaktní formulář kdy jsem ovšem nemohl zaslat případné přílohy ani neměl důkaz o zaslání zprávy. Naštěstí jsem obdržel již mailové odpověďi zpět. Výsledkem jsem nebyl potěšen. Viz dále očištěné texty o zbytečné údaje:


 Od:


noreply@dpp.cz '); return false;" href="#"


Komu:Kopie


Datum:


25.1. 2011 19:21


 Dobrý den, prostřednictvím kontaktního formuláře 'Předprodeje jízdenek v metru' na stránce Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti (www.dpp.cz) jsme od vás obdrželi následující požadavek:


Tělo zprávy


Vážení, od 1.1.2011 jsou vydány nové informace o jízdném v MHD Praha. Dočetl jsem se, že i nadále platí průkazky vydané do data 31.7.2008. Nikde není uvedeno, že by byl jakýkoliv vázaný prodej jednoho zboží na jiné zboží=časového kuponu. Přesto se v minulosti stávalo, že byl protiprávně vymáhán vázaný prodej časové jízdenky=půlročního a ročního kuponu na koupi Opencardu. Zajímá mne, zda již byl tento protiprávní akt pozastaven a je možnost zakoupit si na průkazku i některý z mnou citovaných kupónů.Jsem poctivě pracující s jediným svým příjmem na plný úvazek, tedy jen příjmem za svoji poctivou práci pohybující se měsíčně od cca 5.732,-Kč do 9.640,-Kč čistého. Jistě tedy chápete, že mám značný zájem nepoškodit nikterak Váš podnik a zachovat si čistý, byť chudý štít, ale i tudíž využít možných cenových zvýhodnění. Bohužel, mi v tom je již dva roky bráněno i v rozporu s informačním letákem. Proto se opětovně táži. Doznala situace nějakých zmněn??? Jakou jízdenku=kupon si mohu zakoupit na svůj průkaz vydaný 25.10.2007? Čest poctivé práci a smrt okupantům! Dalibor Zvolský Kodaňská 5/319 101 00 begin_of_the_skype_highlighting 5/319 101 00 end_of_the_skype_highlighting Praha 10


Jméno


Dalibor


Příjmení


Zvolský


Telefon


Adresa


Kodaňská 319/5


Email


daliborzvolsky@centrum.cz


Podáno


25.1.2011 19:20


Odpovíme vám v nejkratším možném termínu.


Pokud tento dotaz není od vás, klikněte prosím na následující odkaz


---------------------------------------------------------------------------------------a vskutku došel druhý mail:


 Od:


Bacíková Taťána 400300 '); return false;" href="#"


Komu:Kopie:


Králová Zdeňka 900730 '); return false;" href="#" ,


Marie Lásková '); return false;" href="#"


Datum:


Včera 09:57


 


Vážený pane Zvolský,


Na základě tarifu PID, platného od 13.6.2010 byla platnost Vaší průkazky PID č 06AE00347464 vydané dne 25.10.2007 pro tarifní kategorii „občanská“ ukončena dne 13.11.2010.


Dne 13.11.2010 byl ukončen veškerý prodej papírových časových jízdenek v tarifní kategorii občanská , senior 60-70 let a občan v hmotné nouzi.


Od. 14.11.2010 je možné v těchto výše uvedených tarifních kategoriích koupit předplacené časové jízdné pouze ve formě elektronického záznamu nahraného na kartě opencard.


Vše o kartě opencard je uvedeno na webových stránkách www.opencard.cz . Karta opencard je vydávána v souladu s Podmínkami pro vydávání a využívání karty opencard, jejichž znění je dostupné na internetové adrese www.opencard.cz. Žádost o vystavení karty opencard lze podat osobně na kontaktním místě nebo prostřednictvím internetu na výše uvedených stránkách. K žádosti se přikládá fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (ne starší jeden rok), požadovaným dokladem je OP nebo cestovní pas. Pro použití karty jako nosiče kuponu v pražské integrované dopravě je nutné požádat o aktivaci aplikace DOS (zaškrtnout na žádosti o vystavení karty opencard.)


Karta se vydává bez poplatku na 4 roky. A její vyhotovení trvá asi 14 dní.


Kartu opencard lze také vystavit na počkání, ovšem její vyhotovení je zpoplatněno částku 250,- Kč. Kartu na počkání vydávají v Zákaznickém centu v Paláci Adria, Jungmannova 31, Praha 1. Zde Vám pak mohou okamžitě nahrát i požadovaný časový kupon.


V kategorii občanská si na kartu opencard můžete nahrát časovou jízdenku pro Prahu (pásmo P+0,vč.B) měsíční s volitelným začátkem data platnosti v ceně 550,- Kč nebo čtvrtletní s volitelným začátkem data platnosti v ceně 1480,- Kč nebo roční s volitelným začátkem data platnosti v ceně 4750,- Kč.


Klasická průkazka PID v kategorii Senior 60-70 let nebo Občan v hmotné nouzi (vydávané od 1.8.2008) nebo Důchodce (vydávané do 31.7.2008) jsou i po 14.11.2010 platné, ale pouze jako doklad k prokázání nároku na zlevněné jednotlivé jízdné (13,- 9,- 50,- Kč).


Úplné znění tarifu PID je uvedeno na webových stránkách organizace ROPID www.ropid.cz v části Tarif a ceny.


S pozdravem


Taťána Bacíková


Dopravní podnik, hl. m. Prahy, akciová společnost


Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9


400300 – odbor Jízdní doklady a odbavovací systém


t +420 296 193 331 begin_of_the_skype_highlighting +420 296 193 331 end_of_the_skype_highlighting


e-mail bacikova@dpp.cz


www.dpp.cz


--------------------------------------------------------------------------------------jak vidno nějak se nám ty rozměry liší. Byl jsem proto nucen poslat další mail, kdy jsem se i omluvil za mail s žádostí o znovuposlání odpovědi, neb jsem zapomněl, kamže jsem ji založil a poté ještě jeden, následující:


 Od:


Dalibor Zvolský (daliborzvolsky@centrum.cz)


Komu:


'); return false;" href="#"


Kopie


Datum:


Dnes 17:22


 Omlouvám se, už byla nalezena jinde nežli jsem hledal. Ale přesto bych byl rád, kdyby jste svoji odpověď ještě zvážili a zaslali mne ještě jednou odpověď. Pokud totiž na ní trváte, tak je v kolizi s nově vydanými informacemi pro veřejnost a byl bych tím pádem ve vašich očích černobílý pasažér, neb mám sice placeno, ale jezdím na starou průkazku a navíc tam nikde není uvedeno, že musí cestující vlastnit opencard!!!. Skutečně si přeji smrt okupantů....takové okrádání poctivě žijících lidí a házení klacků pod nohy se mi nelíbí. Čest poctivé práci a smrt okupantům! Dalibor Zvolský Kodaňská 319/5 101 00 Praha 10


-------------------------------------------------------


Z výše uvedeného tedy vyplývá, že DP v jednom rozměru zrušil platnost mojí legitimace již 13.11.2010!!!Od té doby jsem tedy asi jezdil-nejezdil???černo-bíle. Neb mám řádně zakoupený kupon v mém rozměru u DP a ten mne platí až do 14.února 2011!!! Jenže podle předpisů kupon patí pouze s legitimací=tedy platnou!!! A ta v druhém rozměru byla zrušena. Takže kolize jako vrata.


Co k tomu dodat. Jen to, že s prolínáním rozměrů je to všetečné. Někdy to vypadá jako zdánlivá chybka, nedorozumnění. Většinou se poté zainteresovaní tajní snaží z lidí udělat blbce. Je to totiž především jejich vina a problém i ukázka co už dokáží s lidmi a lidem činit. Jen utajení o těchto věcech je staví zatím mimo možnost žalob a soudu. Prolínání lze přiblížit i jako dva rozdílné programy s daty, které se mají sjednotit (pracují na protikladných principech). Pokud by byly likvidovány některá z odlišných dat, šlo by o krvavou cestu sjednocení. Pokud by byl nastolen kompromis v jejich dějích, pak by šlo o cestu demokratickou. Zde v mém případě předpokládám, že bude kolize řešena tak, že budou nuceni uznat platnost mé průkazky, neb mám platný kupon řádně zakoupený s označením doby platnosti do 14. února 2011. Ovšem tento kupon dle předpisů platí pouze s platnou průkazkou. I tak není však na informačním letáku nic o nutnosti zakoupit si legitimaci opencard. Tedy kolize prolnutí spočívá v rozdílech zejména způsobených vynucovaním přechodu na tzv. kartu Opencard. Jeden ze světů ji prostě neuznal a neměl. Měl lepší imunitu proti cizím destruktivním prolnutím do ekonomiky organizace i státu. Nastává postupné přemísťování těch co brání legalizaci tohoto záměru=vpodstatě lze přirovnat k diverzi.


Po jejich odstavení má nastat stav tzv. konsolidace, kdy monopol neznámých skrytých vlastníků Opencardu bude i přes veškerou svojí nezákonnost a špínu figurovat jako legální organizace i přes to, že došlo k okradení lidu o milionové částky předražením firmou, jak mne vyplývá ze zveřejněných zpráv. Připomíná mi to vskutku formu naší okupace, podpis Moskevské smlouvy v r. 1968 stvrzený pod pohrůžkou rozpoutání teroru od rozmístěné okupační armády na našem území, a následná konsolidace, která zemi morálně, finančně i politicky ruinovala.


Ten kdo jezdí tedy tzv. načerno, bez platných dokladů či jízdenky má jasno. Narozdíl ode mne. A tak poctivost v zavedeném státním systému mluvků o "pravdě a lásce co vítězí nad lží a nenávistí" má zase ostrouháno! Drzostí dle mého názoru je i to, že ti co uveřili ve svoji výjimečnost, by si nejraději zajistili doživotní vládu nad tímto státem.


Vzpomněl jsem i na další případ v souvislosti s prolínáním různých světů=rozměrů, který bych se snažil dát na vědomí zde na blog, neb jsem nebyl sám kdo mohl tento jev pozorovat a i na mé upozornění jak je to možné, se mi nedostalo pravdivé odpovědi, přestože jsem přesvědčen že některým osobám byla známa. Rozpor byl evidentní a bylo jej možno konfrontovat s platným zákonem našeho tehdy ČSSR. Ale to ponechávám až po dořešení tohoto případu. Takže průlomy v prolínání různých světů jsem zažíval od mala, jen jejich vypovídací schopnost byla více či méně skryta. Zatím bych však počkal na dořešení tohoto případu, neb tuším ještě další možnou kolizi, dle informací, které jsem již obdržel v minulém roce v jednom rozměru, nesouhlasí informace DP pro veřejnost i v dalších bodech, tedy jiném rozměru.


Článek po několikerém vymazání kýmsi, na čtvrtý pokus mnou dokončen 28.1.2011 6.04.31 odp.


---------------------------pravděpodobné ukončení sjednocením dat, jak vyplývá z mailu nalezeného v mém spam-koši, ač jsem nezadával tuto mailovou adresu jako nahlášený spam. Děje se mi tak však porůznu již různě v různých obdobích. Tedy snad závěrečná informace, která by však měla být uvedena správně i na informačním letáku a to tak, že tyto legitimace platí do konce platnosti zakoupených kupónů. Tam se cosi obětovalo z jiného rozměru tomuto rozměru= v náš neprospěch a ve prospěch špíny opencardu.Pochopitelně nabízená další možnost je uvedena na informačním letáku a já o ní vím. Jedná se ovšem o dražší verzi, nežli je v původním režimu (u roční jízdenky musím připlatit 1350,-Kč což asi nenaspořím do 14.2.2011 i kdyby nám zaměstnavatel protentokrát nezadržel mzdu!!! a vyplatil ji ve správném termínu 12.b.m.). Jako kompropis ovšem posloužila, neb dle mých informací mne sdělených v onom velmi špatném opencardovém rozměru již loni, tam ani takováto možnost nebyla!!!


 Předmět:
FW: Dotaz - p. Zvolský

Zobrazit podrobnosti

Od:
Bacíková Taťána 400300  

Komu: 


Datum:
Dnes 07:42

Dobrý den, pane Zvolský.


Ve Vašem původním dotazu nebylo uvedeno, že máte ke své průkazce PID koupený časový kupon. Dle databáze prodaných jízdenek je k průkazce č. 06AE00347464 evidován časový kupon 90ti denní s datem platnosti od 17.11.2010 do 14.2.2o11. Tento kupon je samozřejmě platný v rozsahu dat uvedených na tomto časovém kuponu.


Platnost Vaší průkazky PID je tedy prodloužena do posledního dne platnosti časového kuponu, tj. do 14.2.2011. Po tomto datu bude její platnost ukončena.


V případě, že nemáte zájem využívat předplacené časové jízdné nahrané na kartě opencard, můžete si koupit tzv. přenosnou papírovou časovou jízdenku - 30ti v ceně 670,- Kč nebo 90ti denní v ceně 1880,- Kč nebo 365ti denní v ceně 6100,- Kč. Tyto jízdenky májí volitelný začátek data platnosti, doba platnosti je dopravcem uvedena přímo na jízdence. Jízdenku lze koupit 1 až 60 dnů před začátkem data jejich platnosti. Jízdenka není vedena na jméno, je anonymní, platí na celém území hlavního města Prahy (pásmo P+0, vč. B) a lze s ní udělat libovolný počet přestupů.


Prodej přenosných jízdenek probíhá pouze v budově Centrálního dispečinku v ulici na Bojišti 5 , Praha 2 nebo v předprodejích ve stanici metra Roztyly,Anděl, Florenc, Letňany, Můstek B, Skalka, Smíchovské nádraží, Vysočanská, Palmovka, Zliční, Hradčanská a Nádraží Holešovice.


S pozdravem


Taťána Bacíková


 


 


-----Original Message-----
From: Dalibor Zvolský [mailto:daliborzvolsky@centrum.cz]
Sent: Thursday, January 27, 2011 5:23 PM
To: Bacíková Taťána 400300
Subject: Re: Dotaz - p. Zvolský


 


 


Omlouvám se, už byla nalezena jinde nežli jsem hledal. Ale přesto bych byl rád, kdyby jste svoji odpověď ještě zvážili a zaslali mne ještě jednou odpověď. Pokud totiž na ní trváte, tak je v kolizi s nově vydanými informacemi pro veřejnost a byl bych tím pádem ve vašich očích černobílý pasažér, neb mám sice placeno, ale jezdím na starou průkazku a navíc tam nikde není uvedeno, že musí cestující vlastnit opencard!!!. Skutečně si přeji smrt okupantů....takové okrádání poctivě žijících lidí a házení klacků pod nohy se mi nelíbí.


Čest poctivé práci a smrt okupantům!


                                                                              Dalibor Zvolský


                                                                              Kodaňská 319/5


                                                                101 00 Praha 10


26.01.2011 19:52 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se