« Úvod | "mnozí z Vás jsou jist... »

můj příspěvek k otázce rómské menšiny


http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=685243


==========================================================


 


Průzkum: Většina Čechů nerada Romy, 40 % by je odsunulo
17:42 | Dnes | AktualizovánoJan NěmecAutor: Jan LangerHYPERLINK "foto.phtml?id=280050&cid=685243"větší obrázek »


Praha - Pravicových extremistů jsou v české populaci jen 2 procenta, dalších 6 procent je ale ochotno nějakou extremistickou stranu volit. A hlavně - 80 procent lidí považuje Romy za "nepřizpůsobivé".


Výsledky tohoto nového průzkumu označili sociologové agentury STEM za "alarmující".


Navíc zjistili, že averze vůči Romům jasně převyšuje podobné pocity k Vietnamcům, černochům, cizincům nebo menšinám společnosti. Aby oddělili rasismus a averzi konkrétně k Romům, zavedli sociologové STEM nový termín - anticikánizmus.


Průzkum je poměrně rozsáhlý - 2056 dotázaných starších 15 let.


Co prozradil průzkum


Souhlas s ultrapravicí:
10 % populace zcela


70 % s některými myšlenkami


10 % odpor k těmto idejím


10 % souhlasících:
6 % aktivních (voliči a zároveň ochotní k akcím)


2 % jen voliči


2 % souhlasí, ale nepodpoří


"Anticikánizmus"...


Průzkum přinesl ještě jedno varovné číslo: až 40 procent populace by rádo, kdyby se "romský problém odsunul" mimo českou kotlinu - souhlasili by s "odsunem" Romů.


Může za to vyhrocenost otázek: na jednom konci škály měli dotázaní připustit, že by přijali Roma do rodiny, druhou krajností byl "souhlas s odsunem".


"Kdyby to nebylo takto vyhrocené, číslo by bylo nižší," snažil se mírnit výsledek průzkumu ředitel STEM Jan Hartl.


Výzkumníci ovšem zjistili ještě jednu věc. Čím větší zkušenost s Romy dotazovaní měli, tím více mluvili o jejich "nepřizpůsobivosti".


Ministr vnitra Radek John (Věci veřejné) proto romské komunitě vzkázal: "Milá romská komunito: takto vás vidí většina země a pojďme se spolu zamyslet, co s tím!"


... a co s ním? V dubnu budeme moudřejší


Jednou věcí je konstatování faktu, druhou otázka, co se s tím dá dělat. A to není úplně jasné. Zástupci ministerstva mluví třeba o školení učitelů nebo o lepší práci policie v "problémových oblastech".


Policie podle zástupců resortu "musí vymáhat právo bez rozdílu" nebo zlepšit práci v "problémových oblastech". Evergreenem je "zaměřit se na prevenci". Ministerstvo ale dodává, že zejména prevenci nemůže zdaleka zvládnout samo.


A přiznává, že i zlepšení práce policie v oněch "problémových" oblastech naráží na problém. "Konkrétně v Litvínově ubylo 10 procent policistů," připustil ministr John. Policisté v těchto lokalitách pracovat příliš netouží.


Momentálně ministerstvo plánuje vytvořit expertní skupinu z lidí z akademické sféry nebo neziskových organizací, která by měla navrhnout kroky, jak situaci řešit. Tato "koalice ochotných" by podle resortu vnitra měla svou strategii připravit do dubna.


Wiki
Program vlády - Lidská práva»


Radek John»


"Velký extremistický potenciál" české společnosti


Výzkumníci STEM zjistili, že skutečně radikální postoje a ochotu je aktivně prosazovat má 6 procent české společnosti. To jsou lidé, kterým jsou ideje pravicového extremismu blízké a zároveň jsou ochotní aktivně podporovat extremistické strany - roznášet letáky, chodit na demonstrace.


A další 2 procenta je připraveno extremistickou stranu volit.


Převažují muži, s nižším vzděláním, často nezaměstnaní. Ovšem s velkým podílem mladých lidí mezi 15 a 29 lety.


S některými dílčími názory ultrapravice ale souhlasí hned 70 procent Čechů.


"Pojmenovali jsme věci, toto je první výkop," prohlásil ministr John. "Je třeba otevřít toto tabu." Teď doufá, že spustí celospolečenskou diskusi.


 
 


 


 


 


 


 


http://aktualne.centrum.cz/napiste-nam.phtml?to=9&back=http://wiki.aktualne.centrum.cz/program-vlady/lidska-prava/#menu


==========================================================================================


 


 


Vážení,


nesouhlasím s výsledky tzv. průzkumu. Pracuji i jsem pracoval dříve s Romy a mohu říci, že kritika Rómů představovala vždy jen ohlas na jednání jejich jedinců, kteří porušovali zákony, zejména krádeže, násilí. Ale takových je dost nyní i v našem národě a z mé zkušenosti i mezi přílivem z východních zemí býv. SSSR, zejména Ukrajiny. Měl jsem cikána za jednoho z kamarádů v ozdravovně v mládí, později jsem se běžně stýkal v domě s cikánskými nájemníky, nikdy jsem nemohl říci, že by nastala situace, že bych byl nucen potvrdit stav nepřizpůsobení našim běžným občanům stejné sociální skupiny!!! Bohužel totéž se říci nedá o zejména Ukrajincích, kteří již svojí účastí v okupantských vojscích SSSR v r. 1968 negativně zasáhli do našich životů a ještě okupantskému maršálovi Brežněvovi postavili na Ukrajine pomník.. Nyní, je situace o to horší, že jejich provokatéři, agenti, mafiáni i dokonce lidé přímo podílející se na zločinech v naší republice, se cítí být nadřazeni našemu národu, jak vidno z mých zkušeností, od zesměšňování např. svátků vánočních, T.G.Masaryka, legií, našeho malého počtu obyvatelstva proti jejich atd....a z tohoto velkorusonárodního nacionalismu, pramení nepřizpůsobivost skutečná a ne zkreslená a hozená na rómskou menšinu, která nemá svoji vlast a nemůže se tedy o její zázemí a např. armádu a agenty opřít a vyhrožovat i činit zlo v naší zemi. Tuším, že i Vy se již bojíte nazvat věci pravým názvem, tak jako mnozí, když zjišťují zaprodanost našeho prostého lidu shůry, kdy nemohli rozhodovat o přílivu bývalých národů okupantů naší republiky. Mé osobní četné zkušenosti z až mezních situací s nima jasně ukázaly, že postupně zastrašují své okolí za podpory shůry (např. i několik mistrů mně řeklo, že mi nedosvědčí bezdůvodným fyzický útok ukrajince na mne v práci, jedním mi bylo přímo sděleno, že by měl obavy o svůj život a dokonce mi nedoporučoval již přijít zpět do práce!!!!) kdy dochází k jejich provokacím na základě kterých mají být jedinci vylučováni z pracovních kolektivů a práce vůbec (za nesouhlas s protiprávním návrhem zaměstnavatele v době údajně málo práce a finančních prostředků dokonce jeden ukrajinec navrhoval ať mne vyhodí z práce=byl jsem jediný kdo nesouhlasil návrhem přímo. Dále mi jejich národnost činní již 3 roky provokace např. zcizované osobní i pracovní předměty, znečišťováním mého uklizeného pracoviště a naopak nutí k úklidu svého nepořádku jiné i prostřednictvím bojících se mistrů, ucpávání zámku u skřínky 3x, vypínání stroje=roštu při práci až po házení kovových předmětů, které mi i jedenkrát prolétly těsně okolo hlavy atd.). Ti kteří jim nepoklonkují, byť je neprovokují a nenavazují s nima kontakt jsou tedy terčem jejich útoků. Tedy systém zla a totality ve které je jejich státní systém vychovával a asi dále podporuje, se rozšířil od ovlivňování špičkových politiků v minulosti do současnosti a šel ještě dále až mezi i dělnickou třídu a běžné pracující. Mám četné příklady a proto protestuji, proti umělému šíření rasových zpráv proti rómské menšině, které mají zakrýt současné zločiny páchané národy našich bývalých okupantů z SSSR z kterých se tedy stávají okupanti noví a kteří se, jak vyplývá z výhružek a jejich jednání netají s úmysly nastolení nové naší podřízenosti a diktátu až po možnou okupaci. Je to snad přizpůsobivost v naší republice od lidem nepozvaných ????


Čest poctivé práci a smrt okupantům. Smrt okupantům už říkal Stalin jak je zdokumentováno a nikdo nic nenamítal.


daliborzvolsky.txt.cz09.12.2010 18:52 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

1 komentářů:
  • 25.03. 15:30, Dalibor Zvolský

    jako autor článků si dovoluji upozornit na to, že i krom vloženého obrázku s tlačítkem "hrát", které bylo nainstalováno bez mého vědomí a souhlasu, bylo v minulosti zasahovánoi do mých textů a i do vůbec možnosti otevřít svůj blog a dále na něm pracovat. Berte proto prosím toto na vědomí.Děkuji. Dalibor Zvolský


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se