« Úvod | Filosof, který porodil... »

zrození nuly


Jak filosof objevil nulu=můj názorový příspěvek jak mohla být objevena duchovně nulaNěkdy v posametovém období r. 1989 jsem zakoupil knihu s názvem "Tibetská kniha mrtvých".


Jako člověku co prošel zmrtvýchvstáním a poznáním okolo toho, jsem byl zvědav na obsah, který mne mohl možná cosi vysvětlit z dějů okolo mne posmrtně probíhajících. Zaujala mne už předmluva, která vysvětluje co je to pojem bar-do, neboli, cituji:(str.12 a 13)


"" Teorie existence posmrtného mezistavu (skrt. antarábhava,tib. bar-do) není původním výtvorem tibetským, nýbrž sahá svým vznikem až k počátkům buddhismu v Indii, a sdílí tudíž i celou řadu nejdůležitějších nábožensko-mystických představ této země. Třebaže řada indických filosofických škol, např. lókóttaravádinové, mahásanghikové či théravádinové, posmrtný mezistav neuznává, pojednává o něm jako o hotové věci čelný hínajánský učenec Vasubandhu ze 4. až 5. století ve svém díle Abhidharmakóša (Klenotnice nauky), kde dokazuje existenci "mezistavu" či "mezibytí", kterým po smrti procházejí všechny bytosti, a cituje rozcházející se názory různých autorů, pokud jde o délku jeho trvání, již někteří udávají 7 dny, jiní až 49 dny, jako je tomu také v Tibetské knize mrtvých.


I když se však v Knize mrtvých tu a tam objevují některé myšlenky z Abhidharmakóši, kniha jako celek dýchá atmosférou výrazně odlišnou od starých buddhistických škol, totiž atmosférou pozdějšího tantrismu (vadžrajána), skrze nějž pronikaly do díla vedle indického mytologického světa s jeho božstvy také některé tibetské domorodé pověry poznamenané buddhismem.


Slovo bardo, dosl. "uprostřed (bar) dvou (do)" nebo "mezi dvěma", jako filosoficko-fyzikální kategorii lze chápat jak ve smyslu prostorovém, jako větší či menší prostor či mezeru mezi jakýmikoli dvěma věcmi, tak časovém, jako delší či kratší pausu či interval mezi jakýmikoli dvěma událostmi či stavy. Ve skutečnosti všechno, co kolem sebe v daném místě a okamžiku vnímáme, v sobě obsahuje tuto vlastnost "něčeho mezi něčím". ""


 


A právě z této části knihy jsem si odnesl myšlenku, že právě zde mohla být filoficky zrozena nula v podobě slovního pojmu bar-do.


I tedy taková událost, provázející lidstvo od samého počátku jeho vzniku, jako je smrt jedince, a děje poté následujícího, mající beze sporu obrovský vliv na vznik a vývoj filosofie a to i izolovaně mezi rasami, kontinenty atd., neb umírá se všude, mohla být tím historickým žďouchancem mozku k hledání nových pravd a pojmenovávání pojmů, a i předchůdcem stvoření nuly jako matematického vyjádření téhož.


Porovnáte-li mnohé příspěvky na internetu o objevu a významu nuly, jak co do různých ras, národů a kontinentů, není tato má myšlenka nemožná, naopak je sjednocující v možnosti vysvětlení vzniku nuly u národů v různém i tehdy izolovaném prostoru a čase...Viz např.:


http://cestuji.info/mexiko/mayove.html


http://hn.ihned.cz/c1-39047570-prokleta-nula


http://www.stahroun.me.cz/eseje/nula/index.htm


10.08.2010 17:59 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se