« Úvod | Politické pendlovky a ... »

Posametový výkřik o pomoc z řad občanů....

Ač zjevně cenzurován na svém blogu co do počtu čtenářů i jejich ohlasů, obdržel jsem následující:

Toto mne došlo a dnes jsem měl teprve možnost čísti 18:08 12.7.2010


Od: info (z blogu www.txt.cz)


Komu: daliborzvolsky


Kopie:


Datum: 9.7. 2010 07:54


Od uživatele, který navštívil váše stránky (váš


blog) vám byl poslán vzkaz s těmito údaji.


Jméno: Jiří Gramblička


Email: Grima4.j@seznam.cz


Text:


Dobrý den chtel bych touto cestou vás požádat,ža


jsem konečně našel to co mi přes rok ubližuje a ja


to co je mezinárodě zakázané a používané.Nevím


komu mohu věřit tak jste první člověk ktermu to


píši.Byl bych rád kdyby jste to dali na veřejnost


aby to lidi věděli a kdyby se mi něco stalo jsem


tím deptán a zjištoval jsem to na vlastní


pěst.OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA ZÁKAZ MANIPULACE LIDSKÉ


NERVOVÉ SOUSTAVY RADIOFREKVENČNÍM ZÁŘENÍM vím,že


mi snad někdo konečně pomůže jo a mám 3 letého


syna a jsem i na fecebboku.Jo a nedával jsem to na


sobě znat,ale už se to nedá vydržet a večer mi


nedaj spát.Předem děkuji.


 


Má odpověď:


Jsem sice rád, že se na mne s důvěrou obracíte, ale mám poněkud nejistý pocit, zda vám mohu sám účinně pomoci.


Nejsem nikde mocensky organizován a tak sám musím spoléhat na lidskou společenskou soudržnost a pomoc i těch, co mají jakés takés možnosti zjišťovat a i konat v souladu s naším právním řádem a ústavou a lidskými právy. Tedy, abych to upřesnil ještě více, neobracím se zpravidla na konkrétní osoby a dávám prodstřednictvím svým "keců do větru" a možností internetu,


své názory a i své některé problémy v otázkách, které nemohu bez lidské společenské pomoci sám řešit, asi tak jako vy. Pokud tedy i Vám postačí, že tento Váš dopis zveřejním na svém blogu, případně se jej pokusím ještě poslat jako Váš pokus o zjednání nápravy Vašeho problému skrze moji osobu, patřičným složkám, které zodpovídají za dodržování zákonnosti v našem státě či se alespoň o to snad snažit mají,tak Vám mohu slíbit, že to učinním. Protože vím, jak jsou takové věci problematické a osoby s takovým problémem diskreditovány v očích veřejnosti i možnou pomluvou, špatným zpracováním dat z lustračních listů a jiných zpráv (např. od lékařů) a v neposlední řadě se může jednat i osobní vyřizování nějakých záležitostí, tak ač Vás naprosto neznám (nemám od Vás o Vás jiné údaje k Vašemu morálnímu profilu v minulosti až současnosti ani motivaci proč by měl takový zájem o Vás ústit do nastiňované situace zneužívání popsaných prostředků), máte z mé strany i nadále


možnost mne kontaktovat ve Vaší záležitosti, zejména, pokud by se situace nelepšila.


Jistě chápete mé omezené možnosti oproti složkám na které se obrátím s Vaší záležitostí a od kterých budu očekávat zprávu. Jejich zprávu bych zveřejnil jen s Vaším souhlasem opět na svém blogu, nebo bez Vašeho souhlasu, pokud by jste do týdne nereagoval na můj zpětný mail s kopií mne zaslané zprávy.


Přeji mnoho sil a pokud budete moci popsat jak se konkrétně projevují ony účinky, tak by to bylo společensky prospěšné nejen pro moji osobu, která se o tyto věci amatérsky zajímá, ale jistě i pro celou další škálu lidí, kteří cítí svoji společensko-idividuální potřebu kontroly moci zdola od prostého lidu až po vrcholové orgány státní moci a správy. Od těch, co mají v popisu práce mlčet o téměř všem, se lid nic nedozví a oni jsou v začarovaném kruhu, takže nic již nemohou změnit tak, aby došlo k nápravě a tím i jejich osvobozování a vracení jim občanské svobody žití v pravdě a ne ve schizofrenii, že musí jinak myslet, jinak mluvit a jinak i často jednat.


Zatím se s Vámi loučím se svým pozdravem


"Čest poctivé práci a smrt okupantům (od těch hodně toho zla pochází!)"Dalibor Zvolský


 


 


 


-----------------------------------------můj mail zaslaný na Inspekci MV ČSR a jejich odpověď že došlé bylo přečteno:


Písemně komu: 10. oddělení IMV, PS 21/IN, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34


Zaslaný mail 12.července 2010


Komu:imv@mvcr.cz


Kopie:www.vrchnisoud.cz


Předmět:prosba o zjednání pomoci od neznámého občana ve věci porušování obč. práv


18:47 12.7.2010


Vážení,


dnešního dne jsem ve své mailové schránce obdržel text mne adresovaného dopisu od jmenovitého občana, který se na mne obrátil s prosbou ve své věci, která je dle mého úsudku, možnou trestnou činností, pokud se jedná o pravdivé údaje i když jejich ověření prostým občanem je téměř nemožné. Prosím Vás tímto tedy o prověření uvedeného stavu stížnosti, byť byla podána skrze moji osobu z důvodu citované důvěry (viz můj blog daliborzvolsky.txt.cz , kde se zmiňuji a nastiňuji uvedenou problematiku používání tajných až i asi zakázaných mimořádných prostředků z arzenálu Vaší organizace, ve svých některých článcích, což může některé čtenáře vést k důvěře svěřit se mojí osobě raději, nežli se bezprostředně obrátit na Vaši organizaci. Sám z vlastních zkušeností a po rozhovoru s Vaším bývalým ministrem R. Sacherem vím, jak složité je potom rozhodování, na koho se v našem státě obrátit, když z jeho pravdivé odpovědi, že "vnitro nemůže mít morálku na prvním místě", vyplynulo, že není na koho se v tomto státě účinně obrátit tak, aby nešetřila např. své přehmaty až možné zločiny sama organizace, která je činní.


Věřím, že mé prosbě o prošetření níže uvedeného budete tedy věnovat patřičnou kvalifikovanou pozornost až tak, že se nedopustíte takových přehmatů, kterých se dopustila Vaše organizace při prošetřování mnou podaných oznámení v minulosti.


Ze srdce Vám předem děkuji a zůstávám v.r.


Dalibor Zvolský


Kodaňská 319/5


110 00 Praha 10


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 Pro případné čtenáře sděluji, že je opravdu zajímavý text na této adrese,


http://www.volny.cz/musicpra/techno/o_tom.htm


z kterého vyplývá, že generace lidstva sice žijí zatím až dost poklidným životem díky své malé informovanosti co se vaří ve špičkových vědeckých "kuchyních" a tedy jsme asi ještě šťastní díky své obrovské nevědomosti. Tak ať nám to ve zdraví vydrží, že?D.Z.


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§13:4624.7.2010§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


Vzhledem k tomu, že jsem od pana Jiřího Gambličky nedostal žádný další mail ani jinou odezvu, tak zveřejňuji  v obrázcích (pokud se mi to tam podaří přenést=podařilo se to, ale umístilo se to samo vedle titulního obrázku obálky knihy "Ve znamení temna"),došlý dopis k věci od Inspekce MV ČR a domnívám se, že po zrušení vládní vyhlášky  150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, kdy bylo možno jakoukoliv stížnost podat v kterékoliv organizaci na území naší republiky a ona měla za povinnost tuto stížnost řešit a pokud se netýkala její organizace tak ji měla za povinnost předat příslušné jiné organizaci, je snad možnost obrátit se na níže uvedenou adresu. Vyhláška byla zrušena v r. 2005 a domnívám se tedy, že by stížnost tohoto charakteru, kdy prostý občan nemá možnost získat technické prostředky aby mohl čelit státem org. zločinu např. a je nucen se obracet na státní mocenské organizace, které nemusí mít zájem, či dokonce mohou dostat i pokyn=rozkaz!!! nejednat v souladu s občanskými  a dalšími právy, tak snad jen zkusit se obrátit na zřízený úřad jak jsem nalezl na internetu:


Podnět veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi | NICM


4. srpen 2009 ... Ombudsman je ochránce a mluvčí práv občanů. ... Podrobnější informace o podání
podnětu veřejnému ochránci práv naleznete na webových ...


www.icm.cz/podnet-verejnemu-ochranci-prav-ombudsmanovi - Náhled


Z vlastních zkušeností vím, že i když jsem v průběhu posledních 20ti let byl mnohokrát vykraden, bez porušení zámku se mne ztrácely věci z bytu, od spotřebičů po např. koncepty mnou napsaných článků, mých fotografií,peněz, oblečení,některé předměty jsem nalezl zničené, nebo vyměněné za jiné=cizí(např. stan, ale proč????), atd...a závěr jednoho příslušníka policie byl, abych si dveře vybavil ještě jedním zámkem, což pochopitelně nevedlo k ničemu, neb už socialistický časopis MV ČSSR v jednom článku poukazoval na to, že z kriminálu vycházejí osoby ještě svým pobytem tam vyškolené např. k otevírání zámků plančetou, což jim netrvá více jak několik minut....a to že to mohou být právě jimy zverbovaní agenti už bylo takticky zamlčeno, takže jsou to informace socialistické kontra post socialistické a musím uznat, že socialistické mnohdy byly pravdivější, ale nebyli jsme tehdy sametově osvobozeni ještě k větší následné a netušené skryté porobě rusonárodům!!!§§§§.


...................................................................................................................................................


Pro pobavení vám sděluji ještě vtip, který kteréhosi dne říkal z Kuby navrátivší se tajemník městského výboru KSČ  v Praze, soudruh Kapek.


Víte kdy na tom budeme všichni stejně???


No přece až budeme mít všichni stejnou protekci!!!


------------------------------------------ jeho pravdivost a platnost nechť posoudí každý sám------------


13.07.2010 18:18 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se