« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Jak mne okradli o naučené


Kdyby mi to někdo říkal, tak mu nebudu věřit. Řeknu si, no to je pamětí....ale...stalo se mi to takto (uvádím jeden případ z minulosti, ale děje se mi to často, a lze tak vlastně ovlivňovat jednání člověka, např. na dálku. Nevěřili by jste, že ti státem podporovaní zločinci dokonce hrají s nevědomími lidmi cosi jako hru.To nemluvím o dobách socialismu, kdy hráli i o manželky a asi i děti....toto ale vnitro vědělo!!!!Např. chcete jít tam a tam, a zjistíte, že jste zapomněli potřebnou věc, takže buďto se vrátit, nebo změnit program. Že by to nevyhovovalo mému nasazenému na mne dvojníkovi???Asi ano, leckdy se mi stane, že jedna věc, jeden děj se mi několikrát zopakuje, ale pokud tomu rozumím, tak se odehraje pokaždé v jiném rozměru a dvojník by neobstál a vypadl by....Takže, ovlivnění výmazem z paměti....dokonce tak dokáží krýt i trestnou činnost).


Takže ten příklad:


Byli jsme s turistickým oddílem ještě v dobách pevného socialismu v zimě na Šumavě, poblíš Železné Rudy. Tam jsem zapředl rozhovor s naší oddílovou vedoucí, která uměla německy a jednalo se o nějaký překlad věty z češtiny do němčiny. Ona mi to řekla německy a já na to, abych ukázal že to umím, jsem jí odcitoval podle jakých gramatických pravidel to tak je. Sotva jsem dohovořil, nastal "výmaz" z mé paměti a dodnes už to neumím!!!!!!!!!!!Takže se dřete, učíte a poté vás prostě někdo, kdo takto dokáže krást o to okrade!!!!(po Sametu ve filmu z SSSR mi ozřejmili sovětského neviditelného dědečka, který neustále kradl....a nechtělo se mu domů!!!! Takže o problému tohoto druhu nejen ví, ale zneužívají jej i na dětech= dělo se mi to v obdobách již od dětství).
Tak to je další z tajných zločinů, který mohu doložit na sobě samém.Až vám bude odhaleno jak se ten "velký sovětský člověk" proměnil ve zrádce, tak mne více pochopíte a budete se míti na pozoru, což vám může jen prospět...


 


 


15:53 11.6.2010


Pro ty čtenáře, kteří neměli možnost číst část zde na blogu uvedeného článku "Jak jsem vstal z mrtvých", kteráž zmizelá část by jim možná ozřejmila některé souvislosti se zde zapsaným, tak vězte, že jsem po střípcích, co mi kupodivu zbyly v paměti z dob minulých, skládal mozaiku možného obrazu sjednocujících se souvislostí, o kterých nás ve škole neučili, ani socialistická společnost nebyla tak fér pod vedením a poté i dodnes trvající faktickou okupací od SSSR, aby nás, socialistické děti poučila o tajných naukách a zákonitostech, kterých využívá raději ve svůj mocenský prospěch.
A tak jsem tedy skládal, z dříve dostupného a přečteného z článků, i od katolické církve např. jen abych se dobral pravdy. Naštěstí v dávných dobách ještě církev, coby společenská nadstavba, neměla zcela zavřená ústa a tak se občas nějaký ten rozpor objevil zveřejněný a nezcenzurovaný. Bohužel se nedokázala dodnes vymanit z parazitování na společenském řádu který zrodila=feudalismu, až jeho novodobých restaurovaných modifikací,a koalicí. 


Bojovala i s kapitalismem o mozek lidstva (věda proti církevním dogmatům např. případ v Greensborou), socialismus ji odstavil a decimováním vracel k očistě k původním čistým idejím a stejně to bylo málo co platné, jak se pomalu ozřejmuje. Také mlčí dnes o těchto věcech, nepotřebuje vědecké odhalení zázraků, zmrtvýchvstání atp. Bojí se o svoji moc z doby temna, i když na jejím počátku třímala světlo poznání.V jednom z takto přečtených pramenů, jsem se dozvěděl, že kněží jednoho panovníka, dokázali na panovníka přenést znalost jazyka cizí delegace, která panovníka navštívila a on dříve jazyk neovládal.Bral jsem to tedy jako určitou informaci, poznatek, o kterém jsem si nedokázal učinit představu. Po svém zmrtvýchvstání, se mi však otevřelo zákonitě poznání jiných úrovní poznání.
Byl to tedy zázrak =  přenos duchovních hodnot bez potřeby učení, který kdyby se vědecky uzákonil a dal lidstvu, tak by učinilo velký skok, za předpokladu, že by ziskem nebyla okradena jiná jeho část. Já zatím zastávám názor, že dosud je těmto znalcům vyjevena jen cesta okrádání jiných. Jiných v jiných prostupujících se světech, které je možno takto vykrádat, jako pilné včelky.....


 


-------------------poznámka=můžete přeskočit

Především jsem si uvědomil, že nikdy pro člověka není jen jedno řešení, jedna cesta. Minimálně je dvojí volba. Tedy i podstaty jevů okolo nás nejsou ovlivnitelné jediným mechanismem, zákonem při alespoň přibližné vyváženosti protikladů. To nastává až při ukotvení promněných v jednom námi vnímaném reálu v danném prostoru a čase.Jen věda má pro nás jako celek, schopnost uzavřít protiklady do jediné zákonnitosti a překonat tyto rozpory, zázraky, nadpřirozena atd.naukou o tom=zveřejněnou do pokladnice společenského vědomí. A to ještě tak, že vstupem do makrorozměru jsou tyto formulované nauky=zákony, podrobeny nové zkoušce teorie relativity a nemusí dogmaticky platit, a také neplatí, neb defektní člověk tento makrorozměr dosud neovládl tak, aby oklamal zákony a vyšší pravdu, tak jako klame lidstvo pomocí různých ideí a dogmatických nauk. Na tom lze sledovat, jak se lidstvo posunuje do vyšších rozměrů díky vědě, ale síly které ho zotročují a umrtvují, jej pomocí vad a dogmat v učeních stahují zpět do pravěku.I naše soc. generace byla deformována a obětována od SSSR do rádobykapitalismu řízeného z bývalého SSSR se snahou zatlačit nás až do feudalismu, a pokusů o nastolení jakési novomonarchie. Škoda, že mi zmizel z bytu i časopis, kde je V.Havel z "kluka ve svetru" pod jejich péčí o naše pohlaváry už  oblečen v něčem, co mi připomíná šerpou přepásaného monarchu na jehož hrudi se skví řád velkého "XXY".Povedlo se jim to úžasně.Proměna celé původní osobnosti!!! Je už dodnes zcela asi bez zábran věřit svému poslání a "svému boji"(=raději nepřekládat do němčiny), mimo reál skutečné pravdy a lidských hodnot. Porovnáte-li jeho ranné projevy v tisku, jak nechce vládnout a pozdější boj o moc nad V.Klausem, jak se mi to jeví dnes, za svoje možné až "doživotní"vladaření a sbírání titulů a poct....nemám slov...
------------------


Cosi, co mohlo být obdobným pokusem, přenést na mne cosi bez učení, jsem zažil v době, kdy už se projevovala krize z vad mého způsobu života. Byl jsem bez práce a bratr mne nasměroval na jednu osobu, kterou jsem také znal ze své profese. Ona osoba pracovala ve vedoucí funkci jednoho soc. podniku. Dříve mne však bratr dal instrukci, že mu musím na otázku zda umím dobře německy, jednoznačně říci že ano (ve smyslu dokonalé znalosti).Při mém pohovoru se zmiňovanou osobou skutečně došlo i na dotaz zda dobře ovládám německý jazyk. Řekl jsem pravdu, že se německy sice v běžných věcech domluvím, ale není to na skutečnou znalost.(či něco v onom pravdivém smyslu). Nezalhal jsem tedy. Nabyl jsem dojmu, že zde mohl být pokus, stejnou cestou jak mi byly naučené věci z paměti zcizovány, vložit do mne schopnost lepší úrovně němčiny. Kdo byl tehdy v souběžném světě, či mi stínoval, nevím. Mohu si myslet, že bratr, ale ten neumí německy dodnes, pokud vím. Bylo to tedy založeno na podvodu s cílem mne pomoci nebo "pomoci".Na stupeň znalosti by jednak přišel pracovník zkusmým pohovorem o kterém mne i informoval, či po přijetí v oné oblasti cestovního ruchu by byla neznalost záhy zjevná. Jinak jsem si instrukci bratra nemohl vyložit, neb by nesvědčila v jeho pokus mi pomoci. Bratr totiž již dříve příšel nato, že jsem měl schopnost léčit, či zvrátit výsledek léčení, což mi řekl. Můj strýc byl již lékaři zcela odepsán, nedávali mu naprosto žádnou šanci k uzdravení. Po naší návštěvě v nemocnici, kdy jsem s ním hovořil, jsem mu vlil tolik životaschopnosti, či převrátil výsledek, či vyměnil jeho osobnost za zdravou v prolnutí se světů, že se na čas naprosto uzravil. Ale já jsem si nic nadpřirozeného, zvláštního atp. neuvědomoval. Dnes vím, že je to možné, dokonce lze skutečně oživovat mrtvé. Jen to nemohu poté dokázat.Z věcí dějících okolo mne jsem vypozoroval, že takové věci, nejen s jazyky, ale i s celými doktoráty atp. je možno prostřednictvím určitých osob jakoby naprogramovat do jiných. Rovněž byla možnost naprogramovat jim určitý majetek, např. nemovitost atp. Je to až k neuvěření co lze takto činit, ale nikdo z takových lidí nebude míti zákonitě zájem, aby jeho takto nabytá věc byla možná odhalit a zveřejnit. Jsou to záležitosti stínových světů, které vlastně parazitují na světě živoucím a umrtvují tímto způsobem i jeho jedince a životaschopnost. Je logické, že takové zveřejnění pravd o těchto možnostech v dualitě světů, by vedla k označení těch průkopníků pravdy, za lháře, fantasmagory, blázny atp. Pak začnete chápat možnosti využití okupací jiných národů a států až k rasovým, národním atp. genocidám, které mohou a dle mého názoru probíhají neviděny i na našem území!!!!Zval jste je snad někdo????A jsou tady!!!!! A víte co činní v jiném rozměru???A jak drze!!!! Co dělá vláda? -toleruje a živí je=musí, nebo půjdou od válu a koryt ???---Co bude dělat nová????-utáhne opasek našemu lidu zjevně tam, kde půjde o budoucnost národa=příspěvky na růst národní populace, vzdělání, a ostat. zákl. potřeby, zatímco tvrdý alkohol koupíte levněji než za socialismu (lahev orig. whisky koupíte i pod 200,-Kč, za soc. přes 300,-Kčs!!!) i když mne jako socce vzrostl oproti socialismu plat tak až 3x. Asi se máme uchlastat k bezbrannosti a lhostejnosti. Agenti StB dříve a nyní  s jiným názvem, jsou stále v náboru a placeni!!!! z utajených fondů, asi způsobem fiktivních firem a zřejmě i stát. zakázek jako je OPENCARD, kdy se na nic nikdy nepřijde a není ani zájem. Kolik našich zdrojů mizí tajně údajně na západ, ale ze západu třeba převody bank do Ruska, se běžný občánek vlády pravdy a lásky také nezvěděl a ani do budoucna stylem neodpovídajícího řízení společnosti 21. století, dozvědět nemá!!!! Proto jen ty střípky a vlastní postřehy až zkušenosti.


Mne např. policisté přišli oznámit do bytu, že mi vyhořela chata. "Ale já žádnou nemám", namítl jsem jim. Tak vám jí mohli dát rodiče, nenechali se odradit. "No to bych snad o tom musel být zpraven a dar přijmout, ne?" nedal jsem se zviklat v logice věci....co to mělo, od tak informované složky o nás všech, asi znamenat???
Také uvádím kdesi postřeh z práce ve velkoobchodu s ovocem a zeleninou, jak jsem viděl zkažené zboží a vyhazoval jej do odpadu, zatímco jiný pracovník z toho měl šok, že tomu nic není a když se mne jiný zastal, tak mu říkal "jó, to jste měli říct, že je to počítač". A  právě lidé typu "počítač" mají dle mého názoru možnost takové věci činnit, případně oživit někoho již jinde mrtvého do jiného rozměru=světa (a neříkejte mi, že to je vždy zadarmo!!!od těch co to řídí), který jej může přijmout atd. Zde jsem si zase uvědomil, že v symbolice naší mladé soc. generaci ještě cosi bylo zaslechnuto o sv. Petru, co stojí u vstupní brány do nebe a nepustí tam každého.Tedy má nejen možnost zkvalitňovat danný svět do podob světa bez násilí, válek atp., ale i dbát na to, aby počet mrtvých vyvolených nebyl převažující nad "stádem" živých. (Jednoduchý model pro pochopení více světů). Proto ani není zájem na tom, např. u komunistů, kteří nutně museli znát tyto mechanismy a zákonitosti, bez kterých se fakticky nedá uchopit moc!!!, aby všichni byli komunisty.Všichni jsou třeba když o tuto moc bojují. Pak nastává členění na jednoduše řečeno privilegované a ostatní. Stačí na to diktatura jediného názoru, který navíc může být vadný a dělení začne "jakoby" samo. Princip demokratického centralismu v naší vlasti byl pošlapán i znásilňující silou jiných států a národů (viz u nás r. 1968). Je snaha uzavřít svět, obehnat jej zdí nejen berlínskou a ostnatým drátem, a nevyvolené takto chycené do hraniční pasti poté vykořisťovat jiným způsobem=umrtvováním jejich životaschopnosti=vybíjením jejich kopií a prolnutí se do jiných rozměrů=světů a nahrazení je tam vlastními privilegovanými. Děje se dodnes, nejen u komunistů, ale i u křesťanů (což také vysvětluje i války mezi křesťany samotnými).Nebo snad o něčem takovém je zmínka v Marx.-leninismu??? I křesťané mají v bibli přikázání = nezabiješ a co skutečnost? Není rozporu a nebude, zřítil by se celý totalitně mrtvolný systém. Sám jsem byl svědkem, když jeden ten tajný dotyčný, co jinak není vidět, říkal té vybíjecí partě či jinému tajnému "už ho nechte, už je jenom jednou!!!". On se mu ale vysmál. Cože??? Ten že je jenom jednou???!!!
Tak to je další ze střípků co se mi odhalil a kam asi každý nepronikne.
 
Jistě, že se mohu mýlit, ale věřím na základě střípků a svých zkušeností zde zapsanému a stále děkuji tomu přednášejícímu starému komunistovi, který na školení kandidátů KSČ před vstupem do strany, vyjevil naší skupině, jeho asi poznanou pravdu (neb v knihách a ve školách socialismu se to neučilo a nepsalo) a totiž tu, že                                                    "ŽIJEME JEDEN V DRUHÉM!!!"Z toho poté vyplývá celá škála možných vysvětlení, přechodů chápání mikro a makrosvětů a funkce člověka v nich, povýšených možností od "zázračných" schopností až po znovuožití, využití až zločiných zneužití prolínání se rozměrů=světů navzájem. Výsměch tupých či již uplacených mozků, však bedlivě střeží možnost pokroku nové, vyšší záběrové pravdy, neb značí jejich smrt....Dnes již vnímám na dějinách mezirozměrové zločiny, vyžadující jiné stupně vzdělání od těch co by měli střežit bezpečí lidské společnosti, když lidstvo obrali de facto o možnost se bránit samo (oni mají evidence, tajné informace ....a....a....a...živnost ze zločinu.....).Ne my obyčejní lidé, co si přejeme pravdu a spravedlnost a život na úrovni dosažené lidstvem v 21. století...
nebo se snad mýlím????????????????????????? Rád bych dodal, že bez chápání v blogu uvedených tří základních zákonů, které jsou strůjcem všeho, se nelze dobrat pochopení asi ani těchto věcí, bez vlastních zkušeností.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


14:23 12.6.2010 opět nutno vložit za zcizené


14:21 12.6.2010 1. vložení na blog


22:13 11.6.2010


Ještě snad příklad k tomu poučení starého komunisty z mé osobní praxe, který se mi vybavil v paměti.
====================================================================================================


Kteréhosi dne, již po r. 1988, tedy mém zmrtvýchvstání, jsem náhodně na chodníku potkal známého, kterého jsem již celou řadu let nekontaktoval. Dali jsme se do hovoru. Během hovoru jsme se dívali převážně vzájemně do očí, jak to tak většinou bývá. On najednou mezi hovorem pronesl jinak zjevně nelogickou větu:"Marie, polez ven! Já tě vidím!". A skutečně, odkudsi tedy ve mne viděná Marie vylezla=zviditelnila se, odlepila se kdesi za mými zády a předstoupila k nám. Vzájemně jsme si byli oficiálně představeni, takže mýlka až vidina je zcela vyloučená.Tak tedy lze pomocí povýšeného zraku vidět ty co žijí v druhých i třeba jen přechodně, cestují v nich aniž platí dopravné, nasytí se aniž platí konzumaci (a lékaři poté zkoumají jak to že jogín nejedl celá desetiletí a vydržel bez vody cca minim. 10 dní...atd.-viz http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=667976) a řeší jejich prostřednictvím své primární i druhotné lidské potřeby (záleží na tom, který systém co kam počítá, neb sex např. někde je veden jako primární potřeba, jinde ne). Pak je logické, že dokáží do lidí nejen vstupovat a vystupovat, ale i si užívat až zneužívat. Myslím, že je to dost jasné k pochopení, kdo odnese takové zneužití za jejich vnitřní nezvládnutou či dokonce úmyslnou negativní přenesenou činnost do jednání nositele. Systémy jsou vypracované až tak, že člověka doslova pozřou a on jen zírá co se děje.
I proto mám dosti vyhraněný názor na možnosti světového práva=justice, dokud nebudou tyto věci dány obecně lidu pod kontrolu, neb vskutku mohou být trestáni zneužití neviní lidé.
 Ve světové politice je to dokonce i v 21. století nejen možné, ale i běžné, jak poukazuji jinde, že lidé potrestaní za znásilnění, vraždy, omezování osobní svobody atd. jsou zákony společnosti trestány, zatímco totéž činěného jednotlivými státy vůči jiným lidem, státům atp. je dodnes, až na zcela výjimečné případy, nepotrestáno (Norimberský proces, vyloučení Sov. svazu za přepadení Finska z Organizace národů tehdy nazývané Společnosti národů,dnes OSN atp.). Toto samo o sobě ukazuje na vadu v samotném OSN, která, že nejenže již jednou vedla ke zrušení Společnosti národů pro nezásadovost a nefunkčnost,
-----------------------------------
(např. neodsoudila a nečině přihlížela přepadení Číny Japonskem, Habeše=dnešní Etiopie, Italií, kdy i po hrdiném úvodním ubránění se luky a šípy a kopími proti italské armádě a tankům, byla přemožena posilou německých fašistických vojsk,jak nám bylo přednášeno ve škole, pokud si to dobře pamatuji...).
-------------------------------------


 ale zásadovost a nefunkčnost je pokládána na lopatky právem Veta, neboli "právem silnějšího", což jak víme je zákon mezi zvěří a silami přírody, které pralidská společnost již kdysi dávno zvládla překonat a stala se poté lidskou!!! I SSSR použil právo veta po svém gangsterském přepadení naší ČSSR v roce 1968!!!).Toto jistě není třeba dále rozvádět.Další střípky mého sběru možných souvislostí:
-------------------------------------------------------
-Rusové mají takové národní figurky vkládané jedna do druhé. Ta největší se tedy dá postupně rozebírat a vyndavat z ní ty, co "žijí" v ní. Jsou malované do různých podob, od panenek v národních krojích až po např. podoby jejich presidentů či tajemníků KSSS atp.(jistě znáte, po další vlně jejich okupace po roce 1989, zaplavila Prahu taková vlna zabraných obchodů i na královské cestě, že tam byla přehlídka ruského namísto českého národního umění-zkuste to udělat jim!!!=načerno obsazovali české domy a byty!!!)Je to však více nežli zdařilá forma k pochopení a předávání dětem, sloganu, že žijeme jeden v druhém. A jistě nevznikla jen tak náhodou, ale z možného poznání a touhy je nějak sdělit, když pravda nesměla být vyslovena jinak, nežli např.v bajkách, pohádkách atp.


-příroda okolo nás je pokladnicí systémů, zhmotnělých zákonitostí atd. a lze říci, že zhmotňuje možná veškeré modelové situace a děje našeho vesmíru. Jen umět rozumět oněm třem zákl. zákonům.
Tak např. stromy.
Porazíme-li kmen stromu, na pařezu i kmeni jsou patrny letokruhy. Je to opět princip žití jednoho v druhém. Ten strom může být až tolikrát, kolikrát přežije oběh Slunce okolo naší Zeměkoule. Sluce vychází na východě, fiktivně obíhá okolo něj (víme že obíhá Země) směrem na západ a tak severní část letokruhu je málo posílena energií. Jen tou co "obteče" ze sil východu a západu.Proto jsou na severu letokruhy těsně na sobě.To je zákon. Slunce=energie je tedy zákonem stvoření a zvícenásobování stvořeného, podle kosmických zákonů zde na Zemi.
Dle mého názoru, totéž dokáže i s celou Zeměkoulí. Paprsky ji zkopíruje jako kosmický scaner v trojrozměrném měřítku a uložená energie dává šanci na vznik vzájemně propojených světů.Je to jako nátěr tenké vrstvy energetické barvy každý den.
-člověk není jako kmen na jednom místě, je vzhledem ke Slunci pohyblivý a tomu odpovídá i jiný princip vnitřního sdílení a prolínání.Bezdotykové vstupy a možnosti jsou minimálně dva.Skrze tok světelné energie očí, nebo zvukové energie řeči skrze uši.Tělo tvoří buňky a ty mají schopnost kopírovat sebe sama a energii jim dodává ne sluneční tok, ale krevní plazma.Víme, že buňka se dokáže rozdvojit na dvě naprosto shodné buňky. Je to jako mikrosvět, z kterého se stanou najednou dva, souběžné. Postupem času se však mohou specializovat a oproti původnímu stavu i v něčem měnit. Tomu odpovídají i mé zkušenosti s přechodem z jednoho světa do druhého.Víme také, že některé buňky odumírají a jiné se rodí.
Zajímavá je zde tedy přesná shoda s citací řeckého filosofa Démokrita, který žil někdy okolo 460-370 let před Kristem a tvrdil (opět využívám zapamatovaného kupodivu od ZDŠ), že "není jeden svět, ale mnoho světů, které se navzájem prolínají, a že jedny světy jsou v rozkvětu a jiné umírají...".Ani zde není co více dodávat k modelové situaci a možnosti pochopit relativitu vnímaného makro a mikro, se všemi až hrozivými důsledky, které např. mne z toho vyplynuly pro jedince lidské společnosti, kteří toto nepochopí!!! Mnohdy až po smrti se projevující.


Tak to jsou asi zatím všechny příklady na které jsem si vzpomenul. Případně i doplním další. Je to krása, když blbec dostane rozum a začně chápat souvislosti a zákonitosti, byť je to jen zlomek. I já to poznávám občas, zejména posmrtně na sobě a pokud něco chcete v kladném smyslu "závidět" jiným, pak vám doporučuji toto, tedy zážehy myšlení, které nás skutečně činní lidmi a navíc jsoucími. Dokonce jsem měl možnost poznat několik druhů, či stupňů myšlení a asi při tom vrcholném se kdesi hroutí celé světy, cosi jako Velký třesk. To se musí prostě zažít, to se asi nedá popsat.Výstižně to řekl kdosi moudrý již dávno:
                                                                    "Myslím, tedy jsem....."


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


  


10.06.2010 19:50 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se