« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Jak se trestají neplatiči, např. vodného...

Jak se trestají neplatiči, např. vodného.... a zase i ten Hilton Praha ....
---------------------------------------------------------------------------------

Úvodem:
nějak se mi nedaří to napsat lépe. Tak snad alespoň ta snaha........V jednom z mých citátů na zdejším blogu říkám, že:
 
"minulost předurčuje naši přítomnost až tam, kam jí to budoucnost dovolí".


Pohledtě nyní, jak mi posmrtně byla odhalována další souvislost s jednou nepoctivostí prolínající se životem naší rodiny.A to nevím, zda byla námi zaviněná.


   Ještě upozorňuji, že vše následovalo od dob mého učení v hotelu International Praha, po sovětské okupaci v r. 1968.Následovala celá další série nepravostí, do kterých už jsem byl vtažen a stal se jejich přímým účastníkem, takže pak už jen, nezarazí-li to někdo, přikapává do pekelného ohně další a další a člověk nemá ani zdání, ani sil se tomu od těch 15ti let bránit. Začalo to měnit celého mého člověka. Píši to tedy jako varování všem, kdo si myslí, že ono to nějak vyjde....Vyjde, ale těm, co si z toho udělali posmrtnou živnost a sbírají od narození každého jedince na jeho lustrační kartu veškerý možný materiál o jeho osobnosti, který se velmi hodí jako nástroj nejen trestu, msty, ale až vydírání k zotročení a ztráty vlastní identity a osobnosti.V rozporu se svojí rolí ve společnosti, tak podporují svojí vědomostí a nečinností bujení nepravostí až zločinu ve společnosti, a my všichni je za to ještě platíme ze svých daní.Jsem pro otevřenou společnost, ať máme všichni stejné možnosti a odtajnění a morálka se bude rychle napravovat. Ale o to není zájem. Živnost ze zločinu a chyb druhých by omezila přísun obětin. I Solženicin mi odhalil, že souostroví Gulag v SSSR, bylo výnosným "průmyslovým odvětvím".
Když budou velmi fér, tak se dozvíte, tak jako já, že oni nemohou mít morálku na prvním místě a to už se budete muset dopátrat sami, že dostávají dokonce pokyny k tomu, aby ji narušovali a tím z vás činili svoji budoucí až obětinu. Špinavou práci za ně mohou činit jejich upsaní "otroci novověku" až "nadlidi s mimořádnými schopnostmi a možnostmi" a dobrý osud znamená, že i mezi nimi jsou tací, kterým se toto nelíbí a rádi by měli morálku na patřičném místě, trochu zapracují ve prospěch obecného dobra a spravedlnosti, jen nemohou po upsání se profesi, překročit služební rubikon. 
Jak to bylo, od začátku = případ ztracené evidence vodného
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------


   Když jsme se přestěhovali z Prahy Vršovic do nedalekého městysu Modřany, tak bylo postupně zapotřebí obývanou část rodinného domku, zakoupeného dědečkem a doplaceného přenecháním bytu ve Vršovicích, patřičně zvelebit.
Protože městys Modřany byl u hranic hl.m.Prahy, tak příslušné okresní úřady lidové socialistické moci, dávali logicky, přednostně své finanční prostředky jinam, s vidinou brzkého připojení oné části ku Praze, která ať se poté postará. Takže vybavenost vodovodem, kanalizací, telefonní přípojkou atd. byla téměř nulová. Proto jsme byli rádi, když od tuším 1.1.1968 byl městys Modřany připojen ku Praze a jeho zaostalost bila do očí,že Magistrátu nešlo nic nečinit. (např. na náměstí byl státní statek, z kterého skrze snad stále otevřená vrata, volně protékala močůvka skrze náměstí).
Civilizace tedy vkročila i do naší rodiny a nepamatuji se již přesně od kdy, ale došlo postupně na zavedení vodovodního řádu v domě, plynofikaci, telefonní linky a naposledy po dlouhém čekání i kanalizace.
Nikdo z nás, minimálně nás tří dětí netušil, že se někde stala chyba.
Nevím jak to fungovalo ostatním sourozencům, ale já jsem měl patálie s vodou, aniž jsem tušil souvislost. Vše až po onom roce 1968. V hotelu International, chvílema tekla "železitá voda" jak by ústy Švejka řekl Jaroslav Hašek. Rovněž na studiích v Poděbradech, bylo město leckdy ve svízelné situaci s vodou, zatímco ona jiná minerálně "železitá" tekla volně. Přiženil jsem se mimo Prahu a ejhle, tam také byl problém s kvalitou vody. Od otce jsem dostal darem část zahrady a nemovitosti - ovšem bez vody, jen studna neudržovaná a v její blízkosti cca 5-8m stál takový ten domeček kam prý i císař pán vždy chodil sám a pěšky - podivná stavební dispozice!!! To jsem ještě netušil, že se z toho stane socialistická vesnice, která se vzmohla na vodovod až po sametu, když už jsem začal do etéru rozhlašovat, že je podivné, jak tam lidé žijí, když stavba dálnic strhla podzemní hladinu vody a mnohé studně zčásti ci zcela vyschly!!!-ale nikomu tam jakoby nic nevadilo.....chodili pro vodu asi do jiného rozměru...).


No a posmrtně, když se ti co mají ty záznamy o každém z nás, tak začínají svoji hru čí je ta dušička, nebo otrok??? nebo dokonce občan??? Pak se začínají okolo odvíjet věci, které najednou začne člověk chápat, neb odvíjí jeho minulost a s ní i jeho chyby a přednosti. Je to jakoby ti hráči s námi, obyčejnými lidmi, hráli hru na takovou postupně odhalovanou pravdu. Někdo na vás něco vytáhne z toho spisu a neví, že jinde se ví, že kdosi jiný byl strůjcem a aktérem a ten kdo si založil "živnost" na vašem hříchu najednou má celou "živnost" nejen zpochybněnou, ale přímo protizákonnou a navíc s tím, že ani jeho neznalost vyšších utajených spisů o vás, neomlouvá!!! A buch ho....zase se nám jeden zřítil....Netrvá to dlouho a proti onomu protikladu se nachází soupeř co vytahuje další spis...Hm...a už je to vstup do druhého zákona=zákona jednoty a boje protikladů. Není -li jednota, dojde k boji. Telefony, známí atd. a co kdo ví nejen na moji maličkost, ale i na ně navzájem....no a vše se opakuje jako již předešle.Pak vám probleskne hlavou  vzpomínka z dětství, na slova nějakého kněze, co říkal "čistému vše čisté!".Tehdá jsem tomu nerozumněl a nebýt té smrti, tak jsem nevěděl oč se vlastně jednalo.Zajímavá věc, to odmotávání klubíčka zpět k tomu čistému, skrze ty nánosy...Ale kdo pak byl ten co nedal čistému vše čisté??? A tak se činní v praxi ideologická vada, dědičný hřích.


Tak jsem se v takovýchto vnímaných střetech a zviditelněných aktérech, dovídal různé věci a různé jsem si mohl jen domýšlet.
Tak jsem se také po desítkách let doma od otce dozvěděl, že jsme neplatili vodné. "Ona se jim tam asi nějak ztratila naše evidence, když jsem tam byl tu vodu přihlašovat" (či nějak tak mi bylo otcem sděleno). Začalo mi to pomalu docházet. Nejenom to s vodou, ale po mém zmrtvýchvstání jsem měl po určité několikadenní události (byla částečně zapsaná a zcizená zde na blogu v článku "jak jsem vstal z mrtvých") povýšené schopnosti, takže jsem někdy viděl v lidech prolínání jiných lidí v nich, taktéž jsem z jejich hlasu mohl poznávat hlasy lidí co jsem znal, přemísťoval jsem se ne svoji vinou v souběžně prolínajících se světech a to i přemisťoval na dálku v mžiku tam a zpět, atd....(více je na blogu překopírovaného z mnou založeného fóra na seznamce "štěstí").Takže jsem pochopil, kdo byl ten člověk v hotelu Hilton Praha, který se občas vyskytl v perosnální šatně, a pokaždé když jsem po něm otevíral kohoutek s vodou, tak z něj vytékala ona "železitá voda" a musel jsem ji nechat odtéci. A to jen při čištění onoho jednoho umyvadla, ve kterém se myl, či chtěl mýt, stačilo, že se jen kohoutku dotkl a zkusil přede mnou zda mu poteče už čistá....
Uvědomoval jsem si, že moji rodiče žili v poměrně značné chudobě, vše dávali nám dětem, nikde peníze nerozhazovali a stejně nám nestačilo někdy ani na jídlo a tak jsem se rozhodl věc řešit. Napsal jsem dopis Pražským vodárnám a kanalizacím s tím, že jsem jim nabídl úhradu dluhu zpětně. Došel jsem přímo na ředitelství a tam o věci jednal přímo. Nakonec jsem obdržel složenku a tu jsem se rozhodl zaplatit tak, že na ni pošlu veškeré své dostupné peněžní prostředky krom peněz na jídlo a pití do další mzdy. Také jsem tak učinil. Došel jsem na poštu v místě bydliště a a rozhodl se zrušit poštovní spoření a celou našetřenou částku jsem použil na splátku dluhu. Zajímavé na tom bylo, že dotyčná pracovnice mi u přepážky pravila, že jsem sledovaný. Na to jsem jí odvětil, že je mne to jedno, pokud je to v souladu se zákonem. A zajímalo mne především převedení peněz na platbu složenky.
Domníval jsem se, že je tímto věc uzavřena. Omyl. Systém státem org. zločinu a neschopnosti proti cizineckému zločinu u nás, je velmi záludný. Objevují se dvojníci na moji totožnost a mizí mi z bytu složenky o mých platbách, takže při prolnutí se do jiného světa, se mnoho k lepšímu nemění. Je to pro ty tajné síly byznys.
  Protože mi v domě kde bydlím,po Sametu 1989, krom jiných zlomyslností až nezákonností, zastavili vodu do bytu (za socialismu byla mnou za pomoci bratra zavedena do bytu, když před tím se nosila ve vědru z chodby), tak jsem to vzal jako výzvu a vodu si vozil nejdříve z veřejných hydrantů a po jednání na ředitelství Pražské vodovody a kanalizace, kde se jim to nelíbilo, jsem dovážel vodu ze studánky z Peřína (proti studánce nic nenamítali). Je až vskutku obdivuhodné, jak se dokáží prolínat do lidí okolo mne, a ti pokračují ve své hře na "spravedlnost". Schopnost vidění a dalších schopností, mi zatím umožnila odhalovat jak se stále prolíná jeden a týž "člověk", který byl již v mém prostředí od dětství, a to při prolínání se světů navzájem jako jeden z otců. V tomto případě bych si tipnul, že zrovna tento z nich, je falešný.Takže dodnes okolo mne probíhá zvrácená hra, kdy se mi za zády pouští kohoutky a jsem buzerován, nebo se mi někdo naváží do tekoucí vody když se myji, nebo přijdu k umyvadlu a voda je puštěná atp. Doma už jsem cca 15 let bez vody (krom dalších chuťovek), takže jsem se naučil s vodou doma hospodařit.


(citované ředitelství na Národní třídě v Praze skončilo a na jeho místě dnes lze vidět luxusní hotel)


Krom toho, že jsem napsal dopis na úřady, že voda by měla být zdarma,jako základní nezbytnost pro život, jsem zjistil, že škola v blízkosti kde bydlím, a do které jsem také jako žáček chodil, má zaměstnanými východními cizinci zasypávanou studnu a s novým zdrojem se nepočítá ani v rámci rekonstrukce přilehlého parku a vyprojektovaného dětského hřiště. Tak jsem napsal dopis na Obvodní úřad a poctil je svojí návštěvou, aby děti nebyly připraveny o tak potřebnou vodu ve svém dosahu. Nakonec se podařilo i najít peníze a dnes tam je  u dětského hřiště vodovodní hydrant s pitnou vodou a  vyústěním k bezplatnému odběru. Já z něj vodu nečerpám, ale radost mi to udělalo. Takže věci veřejné může ovlivnit směrem k dobru pro všechny i taková socka jako jsem já.


Jen pro ty nevěřící dodávám, že obdobné patálie jsem měl, už i díky mému přičinění, ale také i bez mého přičinění za někoho, s TV, rozhlasem, elektřinou, plynem, platbou nájemného.....no snad se vším!!! Vřele doporučuji nejen citát či výzvu k našemu národu od T.G. Masaryka = "Nebát se a nekrást", ale dovolil bych si doplnění i o další veličiny jako je např. M.J. Hus i neveličiny jako jsem já a výsledné patero by mohlo být snad dostačující pro zdárné překonávání životních kamínků a klacků až po balvany a skály.


Rozum by měl stanovit pět pé: Pravdivost, Poctivost, Pracovitost,Poučitelnost směrem k sobě a i k druhým,Přirozenost.


 


10.06.2010 18:38 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se