« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Jak se okrádá člověk "člověkem" posmrtně

volné pokrač. příběhů z hotelu Hilton Praha


Ti, co prošli určitý výcvik posmrtné školy po svém zařazení,(obrazně řečeno do jednoho ze dvou protikladných systémů, využijme např.symboliku anděl:ďábel), využívají z toho plynoucích výhod jednotlivých systémů,čímž je jim ukázáno jako kompenzace, že jejich původní život byl sice oboustranný, ale nedokonalý a nynější stav jim dává až nadčlověčí možnosti, z kterých se pochopitelně dokáží rodit i noví otrokáři lidstva. Ovšem na vyšších nežli předchozích úrovních.Nebudu nyní hodnotit, zda je tento obraz "dokonalosti" pravdivý či demagogicky cosi zastírající a dám možnost čtenářům zapojit své vlastní mozky k dobrání se pravdy, když jim v jiných článcích předkládám snad lehce pochopitelný výklad tzv. "Tří základních zákonů socialismu" s příklady, z kterých lze pochopit, nejen to, že si je socialismus názvem přivlastnil i když ony působí nejen ve všech spol.ek. řádech, ale i v celém nám známém, ne zcela bezúčelně neprázdném, časoprostoru.
 
A tak já, nezařazen zcela ani do jednoho systému jako jeho "úd"jsem měl možnost sledovat nejen v hotelu Hilton Praha, jak spolupracují tyto systémy či uvnitř sebe si předávají své pokyny, které ovšem nejsou legální prací, ale stínovu aktivitou.
   Jednoho dne, sedíc v pospolitosti pracovního kolektivu úklidu při pauze na jídlo, jsem pochopil. že jsem byl námětem a vybranou obětí k takovéto stínové činnosti,(stávalo se mi to i jinde, venku, v dopravních prostředcích MHD atp.). Předpokládá se, že oběť nechápe, že se jedná o ní, a hovoří se v modelových příkladech, které však mají povýšenou vypovídací schopnost na aktuální děj, nebo oběť není v jiném rozměru přítomna (aktivisté se dokáží přemisťovat do jiných totožných rozměrů,kde ovšem oběť není přítomna, či ji prostě zaslepení nevidí,nebo mohou např. vidět zcela jinou tvář=měl jsem jednou jinde i tvář černocha a velmi mne to překvapilo, že taková možnost existuje. Zárověň to byl důkaz pravdy jednoho pastora, který někdy již před cca 100 i více lety v USA obdobné proměny sliboval černochům, totiž to, že posmrtně budou bílí!!!a oni v to doufali a věřili. Je zajímavé, jak je lidstvo 100 let za opicemi ve společenském vědění o těchto věcech, utajovaných po celá tisíciletí!!!=pramenem mi byla stará literatura, zachycující tento příběh).Ale k věci.
Jedna ze spolupracovnic byla ostatními navedena řečí na to, že  (ona oběť) "neteče!!! Jak to?!!!"
Ve sloganu těchto stínových sil, to značí, jak se svým neobratným způsobem pokusím vysvětlit, že dotyčnou osobu není možno vysávat z její životní energie, což např. pro ty co toto chápou spíše v hmotném záběru, tak oběti není možno čerpat např.z jejího konta finanční zdroje (a může to být konto, obdobným způsobem stínově zděděné, osobě do jejího světa nepřevedené a zneužívané např.).Spolupracovnice počala kdesi v prolínajících se světech působit tak, aby uvedený "nedostatek" či pokyn jejích "nadřízených" spolupracovníků splnila. Když jí však po čase přehodili do protikladného světa a káravě jí sdělili "jak to, že teče!!!" tak to i na ní bylo moc. Ani káva už jí nechutnala a osopila se k úklidovému kolektivu:"Tak co vlastně chcete? Aby tekl, nebo ne???" Ticho jí bylo odpovědí, v rozměru kde jsem se já při tom ještě nalézal. Faktem je, že poté skončila svoji práci v uvedené organizaci, či už jsem jí více ve svých směnách nepotkal.


Toto vše jsou výše citované zákony v praxi, které se dají na životních příkladech až osudech do nekonečna otáčet do protikladů a chytat tak lidské dušičky do svých pastiček, zlatých klícek,atp....Mnohé duchovní osobnosti nám o tom zanechávají svůj odkaz, nejen ve svém způsobu života, filosofiích a vírách, ale i ve svém tápání a hledání....čeho??? = no přece vrcholu všeho!!!
(např. se domnívám, že i to je myšleným obsahem   n á z v u   díla od tuším Petra Chelčického -"Sieť viery pravé ". To ono hledání vrcholu, vrcholu všech oněch protikladů, do kterých se může a i dostává během svého života i onen kosmicky nepatrný človíček a po nalezení onoho vrcholu mu dává ponaučení svými zákonitostmi jak žít v jejich střetu a má možnost to předat ostatním.
Jan Hus k vrcholu, dle mého názoru, dospěl i když za cenu nejvyšší.


(odkazuji k tomuto tématu ještě na své dřívější články:
1)"Úvaha nad několika citáty osobností lidské civilizace"=o možném objevení vrcholu většího nežli Bůh od M.J.Husa,
2) v obrázcích by jste měli nalézt ještě mnou nakreslené schéma pohybu mezi rozměry  až ka Absolutní pravdě, jako pochopitelném, ale námi neobsažitelném vrcholu, např. myšlenkou a jejím záběrem, což je leckdy v kontrastu s rozměrem ve kterém se člověk nalézá a podle toho může působit na své okolí i dojmem blbce až génia či opačně
3)Také článek "O duchovní impotenci " o čemsi vypovídá............)
4)článek "Lenin jako špatný komunista" je pokus, jak jednoduše ukázat ideovou vadu, kterou lze okrást lidstvo o podstatu idei samé a tím ozřejmit zradu nebo vědeckou hloupost!!! a to i v mnou uváděných, nikde nevyčtených příkladech, na které dodnes nemám jedinou odezvu (nepočítám-li příspěvek na foru "štěstí", kde dotyčný nepochopil, že nula a jednička je možna převést do pozice slovního protikladu, např. funkcí počítačové techniky na ANO:NE atd.). Berte tedy prosím toto mé tvůrčí dílko kritickým pohledem a nekonzumujte jen, ale podrobte to své vlastní kritice!!! O to vás tímto prosím. Bude-li mi doručena nějaká odezva, budu jen rád!!!Ale asi to bude těžké, neb boj proti tmářství, demagogii a zradě člověka a lidstva byl vždy těžký, vysilující a dlouhodobý....moderní prostředky dokáží pomáhat, ale i odizolovat např. přesměrováním dat komusi jinému atp.....Ale i tak se snažím vytvářet hodnoty ku prospěchu všech lidí...  


05.06.2010 12:57 | Autor: DaliborZvolsky@centrum.cz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se