« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Jak jsem pracoval v hotelu Hilton Praha

 


Dnem 10.4.1997 vznikl můj pracovní poměr u úklidové firmy, která prováděla svoji činnost v prostorách hotelu Hilton Praha, dřívěji však pojmenovaným hotel Atrium Praha, později Atrium-Hilton Praha až jen Hilton Praha (i tak se posouvá jinam v prolínajících se rozměrech a jen název má pak vypovídací schopnost).
Jak z charakteru firmy vyplývá, očekávál jsem práci coby úklidový pracovník. Na místo jsem nastupoval na základě zprostředkování práce pracovním úřadem v místě mého trvalého bydliště a jednalo se přibližně o třicátého zaměstnavatele za moje, do té doby, životní období.
Ani socialismus, vychovávaný a diktovaný naším velkým vzorem =Sovětským svazem, neměl tolik odvahy, vyjevit lidstvu a zejména mladým nezkušeným generacím, tu poznanou pravdu, která by mohla více lidu a nejen tedy mladým, otevřít oči rozumu, nalila jim čistého vína o životě a jaké mechanismy
do něj zasahují až řídí mocenská, vrcholově nadstátní elita.
A tak jsem po i svých prohřešcích z předchozího svého zařazení ve společnosti, měl co činit, abych co se dá napravil a to lze jen poctivou prací a osobním jednáním ve prospěch společnosti. Společenská dělba práce nabízí výběr i zcela jistě poctivých a ve svých důsledcích ne protispolečenských zaměstnání. Za takové jsem považoval i nekvalifikované místo uklizeče.
   Dostal jsem se do různorodého kolektivu, kde jsem našel i filosoficky uvažující jedince např. se zájmem o hlubší studium budhismu, přes běžné životní typy až po otravné homosexuály a lidi plnící ještě či především jiné poslání, nežli určoval charakter a náplň práce uklizeče. Tomu by také odpovídalo jednání některých nadřízených a spolupracovníků, které leckdy podle mých představ a hodnocení, představovalo nevyslovený a skrytý nábor, či již službu, tajných služeb.
Chápu, že v mezinárodních hotelích je takový zájem motivačně opodstatněný tím více, čím lidstvo nedosáhlo optimálního řízení své vlastní lidské společnosti a to zejména vzhledem k jeho poslání a chápání a využívání obecných zákonů v teorii a především v praxi ke svému zdokonalení.
Jedna taková epizoda snad za mnohé řeči. Jednoho dne jsem nastoupil ráno do směny (pracovalo se čtyři dny 12 hodin a pak čtyři dny volna)a po zapsání docházky do knihy u jedné z vedoucích směn, v místnosti která složila jako takové naše shromaždiště, jsem požádal o práci. Ostatní část spolupracovníků již seděla v místnosti a nic nenasvědčovalo tomu, že by úklidové práce byly přiděleny. Od vedoucí se mi dostalo nechápavého pohledu a poté se obrátila na ostatní a pobaveně jim sdělila něco ve smyslu: "pohleďte, pan Zvolský chce pracovat...." a dala se do smíchu. Následoval smích z řad jí věrného osazenstva. Já jsem však trval na běžném našem pracovním postupu, tedy přidělení práce na danou službu a k tomu i vybavení.Tuším, že to bylo po Silvestru.Přestala se smát a bylo vidět jak přemýšlí jak z této situace rychle ven. Nakonec pravila k nám všem. Tak víte co? Pan Zvolský chce pracovat, tak půjde uklidit sám celý kongresový sál a vy ostatní tady zůstanete!
 Uklidit po takové akci celý kongresový sál, to byla vskutku biblická obdobná úloha pro jedince.Já s klidem nafasoval patřičné nástroje a vydal se uklízet zadanou plochu. Asi tak po půl hodině odhadem, se však objevili další posily a tím byla celá záležitost zda pracovat podle smluvních podmínek při přijetí jako úklidový pracovník, či něco jiného, asi vyřešena. Já jsem to řešil ještě jinak. Došel jsem na vedení organizace a požádal o přeložení k jiné vedoucí, kde by se takové zesměšňování vůle po poctivé práci nekonalo. Stalo se. Jen s tím dopadem, že přibližně po dvou letech mé práce u organizace, a uvedení značné části zanedbávaných ploch do mnohem lepšího stavu (vskutku se ty rozměry prolínají...dali mi to tam s mnoho dalším jasně na srozumněnou...) nastoupila další posila v podobě celé skupiny pracovníků z východu, zejména Ukrajinců, kteří měli pod sebou zcela direktivně i pracovníky jiných národů, např. Kazachy. Tak jsem měl možnost zažít jak to vypadá v "rovném společenství národů východního bloku" až se mi to ani dnes nechce věřit. Divné mi bylo, že Kazachové se asi spolu i o samotě nesměli bavit svojí mateřštinou, což by každý normální člověk předpokládal, ale hovořili stále a jen rusky. Usoudil jsem, že je to z důvodu, že by je jejich spolupracovníci a strážci, kteří neumí asi kazašsky, nemohli špehovat a hlídat a tak to dostali zakázané.Když jsem viděl jak na zapískání Ukrajince musel Kazach k němu jako pes přiběhnout, tak jsem o tom již nepochyboval.
Krom několika slušných snad Ukrajinců, se kterými se dalo i pracovat, se tam vyskytovalzejména jeden, co seděl v šatně, popíjel alkohol a lákal na stejnou činnost i české pracovníky. Jeden se k němu přidal a zmizel. Od určité doby co ho lákal s dalšími kumpány na projíždku autem, které prý mají, už jsme ho v práci neviděli.
   Zajímavé bylo i to, že povýšená schopnost vidění, kterou jsem posmrtně získal, mi umožňovala vidět v některých Ukrajincích a to těm co patřili do lepší části vzhledem k nám, podoby Černěnka (i tehdy před lety zemřelého), Kosigina atp.Nebylo by to tak zajímavé, kdyby např. ten s podobou Kosigina mi při našem rozhovoru a sdělení jak jsem napsal dopis SSSR po Sametu 1989 s návrhem na naši socialistickou neutralitu a vytvoření pásma z neutrálních zemí napříč Evropu a vytvoření pásma vzájemné důvěry a obchodu mezi východem a západem atd. On mi na to řekl, že tedy budeme mít svoji neutralitu jako Švýcarsko. Lehce však opomenul, že Švýcarsko není socialistický stát.Jindy mi sdělil, že se naše země nyní nachází v období jejich NEPU, což byla pro mne rána, přirovnávat ČSSR-ČSFR-ČR k jejich zaostalosti, když v naší již tehdy mnohonásobně vyspělejší ČSR nežli Sov. svaz v období NEPU (= návrat ke kapitalistickým prvkům nár. hospodářství, po krachu období válečného komunismu let 1918-1921)a nevykradené např. o uranodolarové zásoby, ze kterých bychom v pohodě mohli realizovat náš národní komunismus asi tak jako arabské země toto činní pod hlavičkou feudálních monarchií.Pokud tím však měl na mysli skutečný rozdíl který je díky skrytým prolínajícím se světům možný, tak je to rána jak jsme byli okradeni.
Největší ránu jsem však zažil od dalšího Ukrajince, který mne jindy pravil, že si můžeme vybrat, zda se přidáme k nim, nebo k němcům.A ještě informativně až výhružně dodal:"Víte kolik nás je?" I jejich ženské pracovnice vykazovaly značné rozdíly v přístupu k nám. Takže ač jsem nezažil německé fašisty a gestapáky, tak jsem si to na jejich jednání dokázal představit. Někdy z nich nenávist přímo čišela a až mne napadly i fyzicky.Vyčteno mi bylo, že naše Čsl. legie u nich stříleli lidi.
  Musím přiznat, že tyto konflikty měly i kladný dopad pro moji osobu, neb jsem šel do knihoven prostudovat školstvím do určité míry zanedbávanou oblast výuky o Čsl. legiích. Vřele všem doporučuji knihu od T.G.Masaryka "Světová revoluce" a přímá, tedy nezkreslená vydání paměťníků z našich legií na Rusi. Budete je asi těžko shánět a nedivte se, že pro jejich pravdivost zůstala v salátovém vydání i v takové knihovně jako je Státní knihovna ČR Klementinum (stav v oné době okolo r. 2000).Nová vydání a vytvoření sebraných spisů je asi dodnes považováno za protistátní činnost.Něco co nového vyšlo, od nepaměťníků=autorů, je již zkresleno a tak doufám, že mám jen kusé a neúplné informace a stav je někde lepší.
Když jsem nachytal jednoho z Ukrajinských pracantů v cizí šatně a v otevřené skříňce, který se mi najednou zviditelnil ač před tím nebyl vidět a celá šatna při mém úklidu byla prázdná, tak učinil němě na mne posunek nohou, které mělo značit nakopnutí. Za jeho špehování a prozrazení protiústavní činnosti jsem měl být tedy nakopnut????Atd. dozvěděl jsem se i horší věci, které byly v rozporu se zákony jak vůči personálu tak i vůči hostům hotelu, ale u těch, co takové věci provádějí delší dobu jsou nenormální ti, co se tomu diví a odsuzují to. Mohu říci, že jsem měl poté tak ztížené podmínky až do úplného vysávání energie, že se mi stávalo, že jsem při práci usínal a padal na dlaždice, kdy jsem se při pádu probouzel a znova začal pracovat, nebo jsem uklidil vyznačenou plochu od mnohaměsíční zažrané špíny chemickým prostředkem do takové čistoty, že nebylo pochyb, když jsem přišel druhý den do práce a tatáž plocha byla ve stavu jako před mým úklidem, že jsem byl přehozen do souběžného světa=rozměru, kde jsem neměl protějšek a musel jsem tedy totéž uklízet i podruhé, zatímco plat jsem bral jen jedenkrát (cca 4-5tisíc Korun českých) a kdosi takto vychován v duchu komunismu po bolševicku vykořisťoval pracujícího. Bez pravdy o tomto se svět nepohne vpřed a bude retardovat do pohybu vpřed a vzad.Dalo by se hovořit ještě o stopách po honech na lidský personál, výukách ostrahy ke zkouškám zda poznají kdo je za dveřmi v místnosti aniž tam vkročí (dokázal jsem to také občas, takže vím že to není blábol) atd.
Jestliže jsem byl před nástupem do tohoto zaměstnání a do příchodu východních pracantů člověk naprosto nezaujatý a i pomáhající všem lidem bez rozdílu, pak práce a zkušenosti s východním způsobem nové okupace našeho lidu mne tak poznamenala, že jsem byl nucen napsat po zrušení této organizace (byla ale v průběhu nahrazena jinou) Úřadu práce dopis se zdůvodněním, proč nemohu přijmout práci, kde bych musel pracovat přímo s těmito potomky sovětských revolucionářů.Nebudete mi to věřit, ale počítač mi vyjížděl pravý opak -. pivovar Smíchov =ukrajinská parta, firma na repasovaný kámen =údajný majitel Ukrajinec zabydlený již ve své vile v Praze, pivovar Holešovice nic takového nevykazoval a po mém nástupu se krátce nato objevili ti "Černí mloci" jak píše Čapek  v knize "Válka s mloky" závěrem"už jsou tady"....atd.


---------------------------------------------------------


 


19:04 10.5.2010 opravil jsem nějaké překlepy a dopisuji další část.


15:53 15.5.2010  nová oprava a doplnění.


 


K výše uvedenému, bych snad měl ještě čtenářům přiblížit, že jsem převážnou většinu práce v Hotelu Hilton Praha měl na starosti úklid 10-ti personálních šaten, jim přilehlých chodeb a pracoviště personální vrátnice s ostrahou.
Tato činnost obnášela takové slušně veliké "vojenské rajóny" (zejména v jarním, podzimním a zimním období).
V popisu práce jsem měl např. každou směnu setřít povrch všech kachlíků na stěnách do výše 2m a ty byly všude, krom místností šaten a vrátnice (PVC), dále umýt všechny podlahy, ty dlaždicové s nehladkým povrchem bylo nutno drhnout rýžákem (WC,umývárny), setřít prach ze všech cca 500 dvojdílných skříněk, umýt 42 umyvadel (celé včetně spodní části), vydrhnout 42 sprchových koutů, 42 toalet včetně desinfekce prkének atd., vynést odpadky, vyčistit zrdcadla...atd.
Musím říci, že za poctivou práci jsem považoval, že to provedu dle pokynu, ale byly doby, že se to nedalo ani za 10 hodin stačit, takže jsem zůstával, dokud práce nebyly hotovy. Měl jsem z toho nepříjemnosti z řad na mne poslané ostrahy, která mne vykazovala z práce, že už mám po pracovní době (podivný rozpor v mé podřízenosti...tajným???).
Načež jsem jim odvětil, že pracuji přesčas zdarma a projevil jsem podiv nad jejich agresivitou v této věci, sdělením, že jsem teprve po Sametu mohl vyjet pracovat na západ, a tam mi to bylo umožněno, abych pracoval klidně zdarma, když nemusím
(to jsem byl zase udivený já, když ke mne s klidem v průběhu směny přišli a řekli mi, že nemusím pracovat, ale mzda mi pochopitelně běžela a nejednalo se o čas k jídlu atd.,... já jsem odmítl a tak mne umožnili pracovat za někoho jiného...pro jistotu dnes 20.9.2010 doplňuji, že popisuji nyní případ mé legální práce v NSR). Po tomto mém sdělení, zda jsme v ČR horší nežli kapitalisté, už mne nechávali na pokoji.
  Noční směny byly nepochybně rizikové, neb určité osoby="hosté" popíjející v baru, měli umožněn průchod skrze bar do personální části a stalo se mi,že se rozletěly druhé průchozí dveře do šatny, a že jedna takováto osoba proti mne,vytírajícímu podlahu šatny,běžela ač neměla mít do šaten vůbec přístup. Očekával jsem tedy střet a narovnal jsem se, dívajíc se mu do očí. V posledním asi okamžiku namísto do mne, proběhl okolo mne. To mne částečně vysvětlovalo, zkroucenou kliku u dívčí šatny, což vypadalo, že se uvnitř  někdo bránil někomu v napadení a držel zapřeně kliku, takže jí na protilehlé straně někdo násilím až ohnul. Zajímavé na tom bylo to, že táž situace, modelově, s na mne běžícím neznámým člověkem, se mne stala venku v Praze, a předpokládám, že v souběžném světě to někdo odnesl, neb tam jela sanitka.Já jsem ovšem nikoho nenapadl.
   Nemohu také zapomenout na to, jak se jednoho dne objevil na chodbě před šatnou rusky hovořící drzý a velmi smradlavý podivný "host" i nevalně oblečený. Bez zábran mne následoval drze do naší personální šatny, kde si drze zabral volnou polovinu mé skříňky a jal se mne osahávat. Srazil jsem mu ruku, což u něj vyvolalo chaos v jeho části těla, které mělo původně asi myslet. Nebyl asi zvyklý na odpor. Nebyl jsem v naší personální šatně sám a jeho, podle řeči krajané jej v šatně nechali. Rozhodně nemohl tak páchnoucí projít řádným vchodem pro hosty, ale i pro personál. Znamenalo to, že ostraha má kdesi slepé místo, kudy se jí do hotelu dostávají podivná individua. Tipoval jsem na rampu s odpadky, nebo prolnutí se z jiného rozměru. To však ostraha měla zvládat.Naštěstí ho prolnuli velmi brzy jinam, možná kamsi za naším zmizelým spolupracovníkem a měl jsem od něj pokoj. Že takových bylo více, dávala tušit i občasná akce, kdy se udělala kontrola skříněk s legálně přijatým personálem a ostatní skříňky se otevřely i přes zámek, vyházely se věci z nich a skříňky byly připraveny pro nové pracovníky. To vždy velmi pomohlo!!! Mloků vždy ale opět přibylo.
Také jsem se pokusil, našim nezvaným cizincům, v těch prolínajících se světech dát nějakou osvětu, co se u nás děje, když ani nevěděli, že nás také osvobodila armáda USA ve 2. svět. válce. Přefotil jsem například z novin omluvu soudruha Gorbačova za zločiny v SSSR vůči Polsku (Katyň) a další.Vylepil jsem takovéto zprávy na chodbě, ale ostraha dostala pokyn je strhat. Přesto si je někteří z nich stačili přečíst. Dokázali poměrně slušně česky číst i mluvit. Nevěřili však tomu a zajímalo je odkud jsem to okopíroval. Když jsem jim řekl, že je to z Rudého práva, tak mne nevěřili. Žili v naprosto jiném rozměru a byla to pro ně rána.
Dopady pro moji osobu to mělo takové, že mne poté mizely z mne dostupného světa prameny, o kterých jsem takto hovořil. Např. jsem hovořil a rozdal kopie novinového článku z Metropolitanu o tajné službě NDR Stasi, kde se hovořilo o zasílání informací na občany do tajného počítače KGB v Moskvě pod tajným označením Zeig 5.Noviny Metropolitan zmizely z dalšího prodeje. Hovořil jsem o důkazu, že naši zem v r. 1945 osvobodila i armáda USA. Maminka měla doma v knihovně také uložen svůj památník z mládí, kde byl jeden z USA osvoboditelů zvěčněn jmenovitě na památku.Knihovnu jsem však doma nalezl zcela prázdnou od všeho obsahu!!! Zdůvodnění otce, že tak učinil s ohledem na zdrav. stav mé maminky, nepovažuji za plně odpovídající pravdě. Někdy se mi stalo, že jsem měl doma zcizeny tiskoviny o kterých jsem hovořil např.časopis Reportér (byl v něm obrázek jak socha Svobody v USA háže hořící pochodeň směrem na vyobrazená dvojčata a to s datem vydání před tím, nežli se událost stala doopravdy, nebo o tom světě, který si prosadil změnu názvu na naší standardě do latinské podoby, což neodpovídá reálu mnohých z nás atd.), nebo jsem měl falsifikáty, které již neměly celý původní text.Také v mých poznámkách do skorodenníku, který jsem si psal, jsem nalezl pasáž, kterou jsem však vůbec nepsal já!!!, jakož totéž zopakováno na mé internetové tvorbě.V podstatě se mi to děje dodnes.
Děje se mi to i k mému slovnímu projevu o mých plánech atp., kdy jsou tyto vyslovené věty ve svém obsahu který má nastat poté, přetočeny do protikladných hodnot.Toto může asi pochopit jen ten, kdo dostal schopnost vidět i mezirozměrově a tím i ty síly, které se napojují ve zviditelněných fyzických osobách na slovní projev a např. otočením se a odchodu pryč při takovém výroku z mé strany, docilují prostřednictvím očima přenášeného vjemu, do budoucna převrácený smysl k naplnění.Nebo pracují za zády a jdou do podřepu v danný okamžik atp.Jinak by dotyčné osoby působili zcela podivně, tím jak reagují a co fyzicky činní ovšem jen za předpokladu, že by byli vidět. Měl jsem možnost toto sledovat na vlastní oči a stával se tak zjevně objektem zájmu tajných služeb, které tyto metody zneviditelňování svých lidí a ovlivňování jiných, používají.To mi nakonec po několikanásobném odmítnutí ke spolupráci s jakoukoliv jejich složkou, přineslo poškození zraku na dálku laserovým paprskem. Ač jsem měl do této doby zrak velmi dobrý, tak jsem byl nucen k návštěvě očního lékaře a zrak se i přes to, neustále zhoršuje (dnes už mám 4,5 dioptrie).


Byla to od počátku a je to skrytá, nevyslovená a nejen symbolická výuka k mlčení!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(a to se v jednom článku z našeho socialistického tisku píše o poznatku vědců SSSR, že opice se nevyvinuly z důvodu, že nemají řeč!!!- hm, tak k čemu nás ten východní systém vlastně chce vychovat???)


Tak se postupně i u nás dle mého názoru vychovávají až terorizují občané k poslušnosti východní totalitě. Tedy se stupňováním metod až k případné likvidaci.Jen neupsanost a síla veřejného mínění může být protisilou těm, co neváhají zneužívat i děti, tedy jedinou třídu, která žije od nepaměti v systému rodinného komunismu=dostávají podle svých potřeb a vyžaduje se po nich podle jejich možností a schopností (=ideální stav). V mých mnohých myšlenkách jsem se zabýval i tím, co přimělo rusonárody ke zradám všech jejich dosavadních převzatých ideí které jim pomohly k vzestupu. Nebýt asi přímého, vlastně vynuceného pracovního kontaktu, počínaje hotelem Hilton, tak bych tuto otázku neměl tak dobře zodpovězenou od vrcholu níže.  


15:56 15.5.2010-pokračování také o tom, jak probíhí post sovětská
                masáž mozků


 chytaných obětí do doby temna pod jejich vedením:


Závada na potrubí
-----------------


Úklidová organizace měla jednu z 10ti šaten na dlouhé spojovací chodbě pers. vrátnici a vnitřní chodby a zázemí hotelu.V té jsme byli společně jak muži tak ženy.Nebyl v tom však problém, alespoň o žádném nevím a vždy došlo k dohodě co se týče sprch, atp. Nad skříňkami u stropu vedlo odtokové potrubí z vyššího patra, pravděpodobně z myček nádobí či něčeho takového.Tuším, že to bylo až po příchodu cizích spolupracovníků z východu (tedy cca po 2 letech mé práce tam) že jednoho dne počalo potrubí nad částí skříněk téci.Tekla z něj, ne příliš velkým čůrkem, odpadová tekutina asi mycího stroje. Závadu jsme nahlásili a byla spravena. V průběhu dalších dní ovšem potrubí teklo znovu. Znovu jsme ji nahlásili a situace se takto stále opakovala po značnou dobu.
 Systém nevyslovené prorusonárodní agitace a
                 masáž mozků
 našim obyvatelům a zde i jejich spolupracovníkům, dostala další agitační ukázku. Byl jsem při tom, když opět spravené potrubí, které zachovávalo "opravárenskou kázeň", najednou opět počalo téci. Svět, coby naprogramovaný na počítač, však v několika minutách doručil do naší šatny několik ruso-ukrajinců. V okamžiku jejich příchodu, potrubí přestalo téci. Měli z toho ohromnou švandu, jak zvládají mechanismy přehazování z rozměru do rozměru z tekoucího do opraveného.Když odešli, tak počalo téci. Dávali mne, uklizeči, jasně najevo, že když tady=v naší vlasti, budou oni, tak nebudou závady. Já osobně mám zkušenosti přesně opačné a vím, že takovýmto způsobem chytají své oběti. Nejdřívě zkouší, zda jsou  úplně blbé, např. nám nabízeli ať si k nim uložíme měsíčně mzdu a oni nám jí dají na konci roku, takže jí neutratíme a budeme mít dle jejich názoru hodně peněz našetřených (v peněžním ústavě by za ně běžel ještě úrok). Nevím kam na takové nápady chodily jejich mozky, ale takové jejich špeky se stupňjí s přibývajícím asi IQ jejich vytipovaných obětí.
Vemte jen co nabídli po 2.svět. válce Polákům. Kus německého území v rozporu s ujednanou smlouvou se spojenci a Polákům zabrali kus jejich. A měli Poláky do budoucna v hrsti. Z jedné strany tlak západu a především Německa na vrácení tohoto území a na druhé straně kus zabraného území Sovětským svazem, což značí, že nemají šanci na "restituci", že jednali v tísni a pod hrozbou. A masáž mozku začíná od.....třeba Hiltonu...


Časopis Fokus
-------------
Hotel Hilton Praha vydával svůj časopis s názvem Fokus. Proti časopisu např.hotelu Intercontinental Praha, to byl formátem tenký, amatérsky zhotovený plátek, proti zavedenému magazínu profesionální úrovně. Obsah nebudu hodnotit.Každý je rád za to co má a co vytváří svojí vlastní pílí, takže jsem občas rád pročítal jeho vydání. Jednoho dne se okolo mne procházela ruso-ukrajinská pracovnice, pravděpodobně z pracoviviště pokojských a nesla evidentně okázale časopis Fokus.Ale jaký!!! Byl mnohonásobně silnější a výpravnější. Zase symbolika??? Jasně, znám ten vtip o tom jak nesou meloun a prohlašují, že je to angrešt. U nas vsjo balšoje=u nás je vše velké....
Takže komu by to nedocházelo, tak může ještě dostat místo masáže přímo zprávu vnitřním telefonem, nebo systémem přenosného odposlechu z cizího rozhovoru, který však je cílen přímo k dané osobě. Nic z těchto věcí se tedy nedá dokázat jako jejich jednání, informace atp. vůči vám a to i v mnohem závažnějších formách.
Jednoho dne jsem zaregistroval modelovou situce, která se odvíjela od mé práce úklidu a měla za cíl přímo počítačově odhalit viníka, aniž by o tom musel vědět. Ono ho to totiž přímo předvede v danný okamžik i před "vaše" oči a to co vidíte vy, to může vidět kdosi až tisíce kilometrů daleko.
Tak jsem sledoval jak se rozevřely dvojkřídlé dveře a vcházeli dvě osoby = muži a hovořili spolu. Jejich řeč byla jako chytací laso do kterého se oběť měla záběrově chytit v objektivu jejich očí (jiný druch zprávy:"to je on" aniž jsem to řekl). To co před danným momentem jeden druhému vyslovil, bylo slyšet i skrze dveře nežli je otevřeli, a oni poté vešli viděli mne. Chápal jsem ten smysl, ale věděl jsem, že to na moji osobu nesouhlasí a jejich "počítač" má někým vynucené zpoždění, nebo přímo vir v ovládání. Oni totiž neviděli to co já. Jak asi několik vteřin bleskově mizel jeden rusoukrajinec právě napříč touto chodbou tak, aby byl co nejdříve z dohledu. Takže já jsem vlastně znal asi celou legendu i správný výsledek. Mělo to pro mne ještě jednu vypovídací schopnost. Tu, že rusonárody to mají tak zmáknuté, že dokáží varovat své lidi dopředu a případně ještě nastrčit někoho jiného. Že lžou, tají, manipulují atd. to je obecně snad už v povědomí velké části lidstva. Ale jakých metod se dá použít, to jsem vskutku nevěděl.Němci stříleli první
--------------------


Kteréhosi dne jsem v šatně s pracanty z východu měl diskuzi o jejich přepadení naší socialistické ČSSR v roce 1968.
Fakta o tomto přepadení už asi stačili pochytit za dobu jejich pobytu v ČR. Vinu za mrtvé se však snažli hodit na jejich vazalská vojska spojenců v této barbarské a zločinné věci. "Němci ale stříleli první" dostalo se mi jedné odpovědi. Zeptal jsem se kdo je řídil. Jejich mlčení jsem doplnil slovy, že to byl SSSR a Sovětská armáda.
Na jejich pokus rozeštvat nás opět proti Němcům, tentokráte NDR, jsem se jich optal, proč tak činí? Vždyť naši občané moc dobře ví, že je v Moskvě nosili na ramenou!!!
Dívali se na mne jako na blbce. Ano na Rudém náměstí jste nosili němce na ramenou, snímaly to kamery a přenášely do celého světa. Trval jsem na svém. Stále nechápavě civěli, co tím chce básník říci. Ano, přece na 1. máje, o přehlídkách jste na ramenou nosili ty velké Němce Marxe a Engelse vyobrazené na velkých transparentních poutačích a i my jsme se prostřednictvím přenosu Intervize a Eurovize na to dívali. Trval jsem na svém, aby pochopili, komu vděčí za svůj pokrok proti pravoslavné, morálně zdevastované církvi coby hlavní opoře jejich předchozího carského feudálního systému.


19:28 17.5.2010  pokračování:


Je nutno říci, že při mnohých slovních střetech o jejich zlu proti nám, se snaží předhazovat Němce, případně jiné národy a rozeštvat tak a přenést vinu. Mají to tak zažité, že chápu, že i proto museli Gorbačova nenávidět, že jim vzal kus víry, že všechny jejich zločiny i ty proti lidskosti, které beze sporu trvají dodnes, vymazává vina Němců ve II. svět. válce.


 (můj názor je, že Hitler byl ve skutečnosti špión a giganticky pomohl Sovět. svazu vyřešit jejich vnitřní rozpory a možnou občanskou válku v další etapě, takže tento fakt by nikdy nedovolili odtajnit, protože ty svinstva na židech a jiných národech by museli před celým světem přiznat a odčinit= a tomu se také může říkat politika= lidem, kteří se ani po takových věcech ze sebe nepoblijí!!!! Proč jinak není veřejnosti po odtajnění veřejně publikováno kdo byl a jak a čím vším se zasloužil coby špión neprovalený až do odtajnění po 50ti letech jen zmínkou, že existoval, v generálním štábu Hitlera???)


-----------------(tady  mi něco zmizelo a tak opět doplňuji a opravuji text: 20:03 18.5.2010)


Vždyť to zaslouží celosvětovou osvětu, a možná by rusonárodům spadl hřebínek s jejich neustálým vytahováním, kdyby očekávali celosvětové pokračování Norimberského procesu s jejich zradou a zločiny na lidstvu!!! (doporučuji všem si přečíst knihu "Ve znamení temna" od Františka Augusta a JAB, vydanou v nakl. VOTOBIA PRAHA).A měli by mít poté, po potvrzení mé myšlenky, možnost je soudit i Němci!!
Nebo  snad úmyslně vnesený vir do jiného není trestný????!!!!!!!!!!!!!!!!!


A Hitler byl silně infekční, či veden s tímto cílem infikovat milióny nových obětin=budoucích otroků a čističů špíny jiných předchozích životů těch z východu a asi i západu. Tak se mi to jeví po prožitém vědění co obnáší zmrtvýchvstání, jaké zákonitosti to umožňují, jakou vinu má lidský faktor na jejich ovlivňování a přetváření do působení proti jiným lidem  i např. formou "her o život" až do nových vztahů poroby až faktickému otroctví atd. Dle mého názoru, kdyby logika věcí a pravda zvítězila, tak mu rusonárody postraví pomník, jako špiónovi, který se zasloužil o vzestup SSSR a porážku jejich četných mocných protivníků a to dokonce ještě dříve, než padl první sovětský voják v jejich přímém  vstupu do váky "proti Hitlerovi".


Nejlepší špión je ten, při jehož vyslovení jména a podezření, vás ostatní nazvou idiotem. Ovšem až válka skončí, tak zjistíte, že pro některou ze zůčastněných stran učinil tolik, kolik by ani oni sami bez něj, nebyli schopni dosáhnout. 


Bylo mi z těch prožívaných pokusů o ukázky jejich "nadlidsví"  (nadlidí z východu v úklidu Hotelu Hilton Praha i jinde) natolik psychicky zle, že jsem je, přiznám, asi počal nenávidět!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Musím říci, že pokračovali i v dalším období dodnes!!!!!!!!!Pokud by nějaký politik tvrdil, že se rusonárody změnily, tak jej mohu považovat za jejich špióna, nebo  takové rčení za politickou zdvořilostní frázy až lež, či  politikovu skutečnou naivitu. Jejich změna dle mého názoru může nastat zcela jistě až tehdy, když tuto hru s lidstvem totálně prohrají a lidstvo jim dá poznat vše, co oni činili jemu. (viz.  zde derusifikace, demilitarizace, demonopolizace,......atd. stanovené  po r. 1945 pro Němce=denacifikace...a totéž ostatní...).


 


Jak se chytají otroci za pomoci zcela UFO metod


-----------------------------------------------------------


Jednoho dne jsem zase byl ve službě a při své cestě do našeho shromaždiště a skladiště věcí jsem byl zcela podivně odchycen jakousi ženou v naprosto jiném pracovním úboru, nežli používal personál hotelu Hilton Praha. Vzláštní je, že už se mi to stalo v životě několikrát, ale vždy někdo do toho vstoupil a ten stav podivné hypnózy=či ovládání na dálku, aniž se vás osoba dotkne, zmizel. Tentokrát však poprvé od přímo zviditelněné podivné cizí pracovnice, napojené na celý východní systém, neb suveréně si "mne dovedla" až do skladu našeho náčiní, kde seděl na dnem převráceném kbelíku jeden z rusoukrajinců. Položila mu otázku:"je to on?" v ruštině či ukrajinštině, pochopitelně. On seděl, zíral jakoby doblba, byl evidentně duchem zcela na jiném místě, zde seděl jen fyzicky zviditelněn a jinde sledoval děj. Po chvíli pravil: "Ne není". Ze mne opadl ten stav totálního podřízení nadálku, kdy činíte co chce ten druhý a nejste schopni proti tomu nic dělat, a dotyčná odešla a už jsem ji vícekrát neviděl až do  konce svého působení v onom v hotelu. Zažil jsem ještě např. u jiné organizace, že mi dávali podepsat příjemku na zboží s jiným jménem a příjmením, a já si jen v duchu říkal "tak tohle teda nepodepíšeš!" a nebylo mi to nic platné, už jsem měl v ruce propisku a chystal jsem se to podepsat i proti své vůli, když vstoupila další osoba a vše ze mne spadlo a já konečně řekl, že to nepodepíšu pod cizím jménem. A takže vím, z těchto příkladů na vlastní kůži, jak mají tajné síly mimořádné možnosti oproti běžným lidem a že všichni nejsou na takové úrovni aby toho nezneužili  (první případ jsem poznal v učení v hotelu International Praha ještě v době učení někdy mezi 15.ti a asi 16.ti roky, tedy neplnoletý- také byly takové pokusy a asi někdo zasáhl, takže ke hře na "špióna" už nedošlo, ale zlodějinu mne učili takto fest!!!! Byla to snad pomsta???). Takže se mi otevřel rozhled, proč takový president USA sice může něco podepsat v jiném státě, ale dokud to neschválí kongres USA, tak jako by nepodepsal. Takové štěstí však jedinec u nás nemá a ani dokonce president, pokud se domnívám, asi dříve neměl. 


 


Jak jsem se nechal z práce odvézt záchrankou


-------------------------------------------------------


Kteréhosi dne náš kolektiv posílil nový člen a půl. Za onu půlku počítám jeho vlčáka, kterého si vodil do práce a bylo s podivem, že to nenaráželo na žádný problém, neb správně každý z nás musel mít zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství a to ta jeho půlka zcela jistě neměla. No ale byl přidělen ke mne a dostali jsme společný úkol jít čistit nouzové schodiště hotelu. Osm pater tuším nahoru a dvě dolu. Schodů a postranních chodbiček požehnaně a schody nestačilo jen setřít, ale musely se rýžákem čistit všechny vybroušené protiskluzné drážky na každém schodu. Postupně jsme se posunovali do dalšího a dalšího patra až najednou jsme se ocitli v patře kde bylo cítit kouř jakoby z cigarety, ale řekl bych omamnější. Povídám mu, cítíš to také? On mi to potvrdil a povídá, že je to konopí=hašiš, že to zná. Tak a to mne stačilo, abych z těch provokací okolo mne tušil další podraz. Už mi nějaký rusoukrajinec na Staromáku nabízel podobné produkty a vůbec se mi to jevilo jako snahy ze mne učinit naprosto nespolehlivého, nejlépe zdrogovaného člověka, jehož slovo poté ztrácí ve společnosti jakýkoliv kredit pravdivosti, zejména má-li na tom zájem někdo v takové mocné organizaci, jako je Ministerstvo vnitra (kdo nevěří ať si přečte jiný můj článek zde- "Jak jsem se stal tajným aniž jsem o tom věděl"). Stejně mě z toho bolela hlava a bylo mi divně, protože dělejte na schodišti a nedýchejte, tak to dlouho nevydržíte a práce bylo na celou minimálně směnu, či její zbytek. Řekl jsem mu, že pokud se jedná o drogy či jiné návykové látky, tak s tím nechci mít nic spoloečného a že mne bolí z toho hlava. Že odcházím k lékaři a nahlásím to našemu vedení. Došel jsem dolů do personální vrátnice s ostrahou, tam jsem z hotelového telefonu zavolal naší vedoucí a sděli jí co se stalo a co hodlám učinit. Vytočil jsem poté z automatu číslo na záchranku, popsal jim co se na směně odehrálo a oni si pro mne přijeli před hotel a odvezli mne do nemocnice na Františku. Musím říci, že při prohlídce lékaře, jsem ležíc na vyšetř. lůžku, sebou notně celým tělem škubal a nemohl jsem to nikterak ovlivnit. Řekli mi, že je to v pořádku, že se to děje a doporučili mne po vyšetření procházku Prahou na vzduchu a pomalý návrat na pracoviště. Lékař měl ještě obavy, kdo bude platit sanitku atp. Tak mi bylo divně, že jako poctivě pracující jsem na tom asi hůře než bezdomovec, toho se asi na to neptají a nevyčítají mu, něco, co nezavinil. I z hlediska lékařské péče bych chápal, proč se tolik lidí hrne do různých řídících státních funkcí a nechce se jich jen tak vzdát. Zcela jistě, bych řekl, že jim např. nevytrhnou zdravý zub, nebo čep a kořen zubu kde byl zub zasazen s tím, že není zapotřebí, zatímco poté jejich kolegové jen kroutí hlavou, jak vám nasadit zubní protézu, pro kterou bylo toto stěžejní....atd.Stalo se mne.


V práci bylo vše v pořádku, jen tajní z ostrahy si mne ještě delší dobu ukazovali a předávali si poznatek "tak to je ten co se nechal odvézt záchrankou...". Jen nový spolupracovník a jeho pes přestali docházet do práce a nějak se jim poměry nezamlouvali. Navíc zřejmě dostal nový kolega zcela mylné informace o mém působení v organizaci a pokládal mne za takového, co vstupuje do hry a bere za to patřičné hrací odměny spolu se svojí ztrátou svobody (tak takového hledala ta cizí žena, dle mého názoru, mého dvojníka=hráče). Potkali jsme se totiž ještě před Staroměstským orlojem někdy po oné hašišové události a on se mne dotazoval na moji mzdu. Nemám co tajit a zrovna jsem měl v kapse mzdový doklad s výpočtem poslední mzdy, tak jsem mu těch přibližně =4.500,-=Korun českých čisté mzdy ukázal a on málem upadl. Tušil staticíce, minimálně desetitisíce a ono ....no to snad né??? "A já na to kašlu," ulevil si, pochopiv, že byl někým podvedem z hlediska pravdy o mne. A od té doby se v práci již neobjevil.Vypadalo to totiž, že byl na mne instruktážně nasazen a co mu na mne napovídali nevím, ale nebyl za tu dobu sám a někteří mi i řekli, něco ve smyslu, že po mne jdou. Zajímavé poměry, které jsem dříve neznal jakož ani to, jak se z vedoucí síly dělníků a rolníků stalo cosi jiného pod bičem diktátorů z východu.Tak málo jich zajímala poctivá práce atd. že si to vyžadovalo analyzovat skrytý rozpor. Výsledky jsou však dosti hrozivé a zabíhají až do jiné oblasti nežli dělnické poctivé práce....
 


 Rusoukrajinec s podivným jménem Reitr
-------------------------------------------------
Jak již jsem se výše zmínil, byl tam i podivný rusoukrajinec který nabádal naše lidi k tomu, aby s ním v pracovní době popíjeli tvrdý alkohol a jeden z našich kolegů tak nenávratně zmizel poté z našeho kolektivu. Jméno východního "pracanta" asi po otci, však není ani zdaleka rusoukrajinské, ale typycky německé.Člověk by tomu nevěnoval příliš pozornost, kdyby překlad jména neznamenal "jezdec" a poté jeho podivné jednání, jakási hra na naplňování slovních významů v praxi až do zvrácené podoby oproti snahám lidstva a jeho buditelů.
Kteréhosi dne jsem byl přítomen v šatně, jak opět onen "pracant", kterého si nepamatuji, že bych jej viděl pracovat dle naší náplně práce, seděl v šatně. Někdo jiný z našeho českého personálu se chystal převlečený na odchod a Reitr jej vsedě  z lavičky sledoval.


 Když bral odcházející na záda batůžek, tak Reitr pokrčil ruce do polohy jezdce, který třímá opratě=rozumněj popruhy onoho batůžku, a počal s rukama tak hýbat, že nic jiného nedávalo smysl než, že jeho mozek má vsugerováno, že na dálku řídí onoho muže. Byl tak zabrán do své hry na lovce lidí, z kterých činí rádoby své koně minimálně ve své mysli, že jej ani cizí pohledy na tuto ukázku jeho mysli a "osobnosti postsocialistického sovětského občana" nebrzdily v jeho jednání.Úrovní svých tužeb, se tedy on a mnozí další,z opice dopracovali do vidin sebe sama jako otrokáře jiných= tedy do úrovně otrokářského systému.Pro člověka běžného demokrata je to tvrdá rána, natož pro vyučovaného školstvím o socialismu a cestě ke komunismu, o našem velkém vzoru na východě atd.Pravda je však, že o těchto věcech jsme se ve škole neučili a nebyli jsme tedy připraveni na takový reál mezi teorií a praxí až do otrokářských podob.


Byl z nich jediný, kdo si dovoloval až takto naplňovat svoji placenou práci pracovníka úklidových služeb. Ty ostatní jsem občas vídal i také pracovat, v některých případech byla práce společná  i se mnou.Přestože mnozí z jejich východní skupiny předváděli taktéž různé kousky (např. se na mne při chůzi napojili do těsného závěsu, tak abych o nich nevěděl a kopírovali s minimálním odstupem moji chůzi až někdy tak, že když jsem náhle zastavil, tak nečekajíc to, do mne zezadu narazili,což jsem zase nečekal já, nebo si stoupli vedle mne při práci a napodobovali moji činnost rukou jak např. umývám kachlíky atd., tedy lidově řečeno se opičili), tak neměli asi tolik protekce a jištění jako on, který měl svoji matku téhož jména přímo v užším vedení úklidové firmy. Zajímavé na tom bylo, že jsem skrze něj viděl i jednu z podob mého otce, ale z mého období jinošství.(znal jsem podob otce několik a i povahově byly až protiklané - to jen na vysvětlenou)


K tomu musím ještě dodat, že nebyl ani první, ani poslední, kdo takovéto věci činnil, kdo spojoval symboliku slov, nebo zraku se snahou se na ně napojit jako prvku, který je díky oživovací schopnosti každého jazyka lidstva, nebo modelové situace viděné zrakem, (k tomu jsem po rozborech situací dospěl) jednou z možností jak se prolnout i do jiných rozměrů.
Takže takové rozhovory okolo mne i zřad vedoucích pracovníků různých organizací, dávaly tušit, že to není jen náhodná činnost či prvek určitého "bláznovství", ale zcela jasný produkt vytvořené zákonitosti, na jejímž fungování lze vytvářet podsystémy systému, státy ve státě atd.
Takže jsem se stal např. svědkem rozhovoru, kdy se řešilo kdo je jednička, dvojka atp., kdy se vyžadovala informace co je kdosi  zde či v jiném rozměru=např. "on je všechno, stůl, hodinky, jiná osoba "atp. se snahou  např.dotyčné vyřčené získat i za cenu např. krádeže atd. Pro člověka, který se v takovém prostředí vyskytne bez jakékoliv předchozí informace o tom, to může přivodit stav, že se počne po čase sám počítat mezi nenormální, když věci do té doby nenormální v běžné společnosti, jsou většinou kolektivu považovány za normální. Měl jsem však průpravu z domova, kdy otec takto obdobně nelogicky občas se mnou hovořil.Dalo by se říci, že dnes tomu odpovídá možnost vstoupit prostřednictvím počítačové techniky do virtuálního světa. Tím lze vysvětlit i ony stavy pocitů moci, kdy se v duchovní oblasti některých jedinců vyskytnou prvky nadřazenosti vedoucí až pocitu božství, přestávají tvořit prací hodnoty a zcela podřízeni této hře se vlatně z nich rekrutují noví otrokáři lidstva, či jen to, co jim danný systém jejich vlastního kastovnictví v prolínání se rozměrů dovolí.No co by jste např. řekli tomu, kdyby proti vám šla na chodníku nějaká mladá žena a poté co vás mine tak prochází na druhém chodníku dva muži a říkají "Tak co? Dáme mu jí, stejně spala se svým psem!" (stalo se mi, kdy jsem osamocen kráčel ulicí ve Vršovicích a krom zmíněných aktérů a mne se nikdo široko daleko nevyskytoval a není to příklad jediný a nevyskytující se v nějaké formě i v socialismu).16:28 22.5.2010


                                          ----------------------


 


 


bylo zapsáno na blog od 13:45 28.5.2010


Jak se zneužívají mimořádné prostředky organizace vnitra proti občanům???


--------------------------------------------------------------------------


Když jsem si koupil po Sametu 1989 seznamy StB od pana Cibulky, nalezl jsem tam ke svému údivu v úvodní části i utajované vnitřní předpisy této organizace(nevím o něčem, tedy nemohu schválit=tedy neschválené lidem!!!!).Tyto mne pomohly odkrýt částečně i proč jsem v situaci v jaké jsem (i po ukázce metod, jak kohosi asi, si nechat upsat aniž chce, neb jsem dodnes neupsaný přes několikerou verbovní činnost). Takže jsem se např. dočetl o nařízení, že do řad StB nesměli být nabíráni příslušníci KSČ, případně výjimečně jen se zvláštním povolením (mnozí z vás už to tam asi nenajdou, protože i mne byly tyto publikace v bytě vyměněny za jiné, které už měly celou řadu změn!!!).


Získal jsem tedy povědomí o tom, že existují ještě nepublikované tajné prostředky této organizace MV, které mohou její příslušníci používat proti lidu atd.
Vymykají-li se věci okolo mne či s mojí osobou obvyklému stavu, rozborem okolností a logickým zvážením tedy mohu dospět i k názoru, že se může jednat o některou z jejich utajovaných tajných metod.


Krom již výše zmíněného a dříve blíže popsaného v kapitole "jak se chytají otroci za pomoci zcela UFO metod", bych se rád zmínil ještě o příhodě na kterou nemohu zapomenout. Již jsem popisoval, jak jsem byl v práci vysáván do takové míry, že jsem jakoby usínal=neodvažuji se napsat "padal do bezvědomí" a při pádu na dlaždice jsem se z tohoto stavu mikrospánku "probouzel" ve zlomku chvíle kdy jsem ještě nedopadl na zem a mohl tak pokračovat ve své práci.
Protože má situace, z tohoto jediného a poctivého příjmu byla velmi napjatá (po odečtu položek k úhradám mi zbývalo tak 400,-Kč na jídlo, pití a toalet.potřeby do další výplaty), tak jsem chodil do většiny svých posametových zaměstnání i několik kilometrů,(až více jak10km),pěšky.
Neměl jsem na jízdné a žít poctivě mi umožňovalo toto řešení, které jsem měl místo ranní rozcvičky.Taktéž do hotelu Hilton Praha jsem chodil z Vršovic k nábřeží Vltavy pěšky a zpět taktéž.
Od mala jsem sportoval i závodně, práce číšníka mne také fyzicky udržovala ve sportovní kondici, občas jsem si zaběhl nějakou tu tří či 10ti km i jednou 15ti km amatérskou akci atd., takže nelze hovořit o tom, že bych nějakou úklidovou zátěž 12 hodin nevydržel. Bylo to tedy podivné, co se tam se mnou odehrávalo.


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Vrchol však přišel jednoho dne, kdy jsem po cestě domů z tohoto pracoviště za chůze "usnul" a kráčel  a kráčel...
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


Toho dne ráno, jsem si stačil všimnout, že mne z povzdálí asi tak 10ti metrů sleduje nějaký muž s kufříkem v ruce. Když jsem kráčel téměř liduprázdnou ulicí Korunní třída, po její levé části směrem od nám. Míru k vodárenské věži a poté měl po několika metrech přejít jednu z bočních ulic, tak jsem si všiml, že onen muž ještě dříve nežli já počal přecházet mnohem širší Korunní třídu na druhou stranu. A to ne na přechodu, ale tak, aby časově dříve předcházel mému vkročení na přechod s boční ulicí, která ústila do Korunní a ke kterému jsem se dříve nežli on blížil. V okamžicích, kdy jsem poté vstoupil na onu vozovku jsem "usnul" a kráčel zcela bezvědomně dále, překonal jsem i protilehlý obrubník a kráčel po chodníku až do okamžiku, kdy jsem ucítil náraz. Probudil jsem se tedy a zjistil, že jsem od svého, vědomím pamatovaného prvního kroku na vozovku, ušel cca 10-20 metrů správně po chodníku Korunní třídy směrem vzhůru k vodárně. Zastavil mne až náraz o liduprázdný osobní automobil, který byl v rozporu s předpisy zaparkován na chodníku.
Když jsem analyzoval tuto situaci, dospěl jsem k názoru, že dotyčný muž co se držel v povzdálí, mohl na mne používat "své" utajené mimořádné metody a to i mimo pracoviště Hilton Praha (za čas se mi to začalo potvrzovat nepřímo tak, že se např. zviditelnil jeden pracovník ostrahy citovaného hotelu při mé práci již v jiné organizaci a to cca 3km jinde nežli byl zaměstnán, jindy se můj nadřízený také jednoho dne odebral jaksi rozhořčený kamsi a já začal být při své práci úklidu chodníku jištěn zaparkovaným automobilem s příslušníky Policie, v poměrně nenavštěvované části Prahy=jinak jsem si jejich nepřehlédnutelnou přítomnost nedokázal vysvětlit atd.).Prostě jsem, jako velmi značnou část svého života, vnímal, že se kolem mne cosi děje ve stylu "o nás, bez nás!".


I tyto podněty měly vliv na moji filosofii a postavení ABSOLUTNÍ PRAVDY jako vrcholové hodnoty i všech revolucí a pokroků, ke kterým se dá donekonečna kráčet, např. odtajňováním, vědeckým poznáním atd.


Bohužel, ani mnozí jednotlivci, polit. strany (otestoval jsem), státy až vrcholové nadstátní organizace jako je OSN, neřeší právo člověka na pravdu, tak jak by si bezesporu lidstvo zasloužilo.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------doplněno:


14.8.2010 16:43:20 hod.


kdo sleduje můj blog, tak mohl zaregistrovat článek pod názvem "Posametový výkřik o pomoc z řad občanů" ve kterém mne vlastně pomocí svého obdobného problému pan Gramblička upozorňuje na pramen k dalšímu tajnému prostředku proti lidu. Je tedy témeř jisté, při stupni utajení na nové vynálezy ve státech zejména světových velmocí, že zveřejnění kráčí až poté co již mimořádné prostředky neohrozí a jsou víceméně i zastaralé.


Vřele všem doporučuji si tedy přečíst mnou nalezenou internetovou adresu o těchto věcech, na kterou mne navedl pan Gramblička odkazem na OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA ZÁKAZ MANIPULACE LIDSKÉ NERVOVÉ SOUSTAVY RADIOFREKVENČNÍM ZÁŘENÍM


 


http://www.volny.cz/musicpra/techno/o_tom.htm


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23.8.2011


Podle poslední informace cca 14 dní staré, by se v hotelu Hilton již nemělo prakticky vůbec vyskytovat české úklidové osazenstvo (snad až na jedinou výjimku). Český úklidový personál byl prý nahrazen zcela rusonárody a bulhary. Tuto informaci mám od bývalého úklidového zaměstnance, jinak neověřenou, ale řekl bych, že se bude zakládat na pravdě. Po II. svět. válce naši továrnu Tomáše Bati na Slovensku také rozebírali rusonárody a bulhaři, jejich tradiční věrní spojenci za podporu proti svým tureckým okupantům. Tak kdoví, zda nám také náš hotel Hilton Praha nebyl již "rozebrán" a odtransportován do myslí rusonárodů jako "Ruskyje Čechy". Nápis jsem si nevymyslel, ten na mosazné tabulce nahrazoval na Václavském nám. sovětskou agenturu Novosti. Již dlouho tam sice není, ale kdo vidí do myslí východních národů, které se vzhlédly v otrokáři Alexandru Velikém??? Já osobně se domnívám, že vinen je právě systém, který svého vrcholu otrokářské demokracie dosáhl s ideou komunismu a nebylo mu dovoleno, aby odstranil skrývané otrokářství=viz můj článek o prolínání se společensko ekonomických řádů navzájem="Vzájemné prolínání společenských řádů v praxi"


-------------------------------------------------------


08.05.2010 22:02 | Autor: DaliborZvolsky@centrum.cz | stálý odkaz

Komentáře

1 komentářů:
  • 16.05. 18:30, tom

    krásný článek-v Atriu jsem pracoval v letech 91-98 v restauraci Atrium-po příchodu cizáckého managementu jsme skoro všichni opustili tyto prostory-zdraví tom


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se