« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

O volbách, lidoblbství, Opencard a dalších rozporech


O tom jak si hlídala buržoasní ČSR demokracii bez blbství a jak to souvisí s Opencard a...
------------------------------------------------------------------------------------------


Každý společenská řád se rodil z blbství řádů předchozích. Od blbství brutální síly, jako nepřekonaného "zákona padajícího trusu" neboli zákona silnějšího, až po nenápadnější nové formy, jako je forma "vítězství vychytralosti" nad rozumem lidského společenství. Proti tomu se snažil každý novější společenský řád bojovat. Bojujíc zároveň paradoxně i za zachování svého skrytého totéž, v přemněněné formě.
Nejinak tomu bylo tedy i v naší buržoasní první republice = ČSR a přetrvává až do současné, mnou nedefinované ČR.
Uvědomil jsem si to i z názorného příkladu originální výzdoby jednoho restauračního zařízení, nežli mne v prolínajících se světech přesunuli jinam, abych snad svým slovem a jeho zdokumentováním nezavinil další revoluci proti zradě východu.


Jednoho dne jsem totiž navštívil jednu rohovou restauraci, nalézající se na území Prahy 2, v ulici Korunní třída, dřívěji Wilhema Pieka a ještě dřívěji zase Korunní.Interiér tohoto pohostinského zařízení mne velmi zaujal. Byl totiž tvořen převážně  ze starých dochovalých plakátů, vývěsních štítů a dalších starožitností dochovalých z naší první republiky, ČSR. Se zájmem jsem si prohlížel předvolební plakáty tehdejší generace. Volby se blížily a bylo třeba vzít rozum do hrsti a tomu také odpovídal jejich obsah. Zaujal mne především jeden z nich. Znázorňoval v symbolech cosi platného dodnes. A to rozhovor koně s  volem, táhnoucích povoz, který představoval jakousi politickou stranu. Pokusím se to co nejvěrněji popsat. Vůl se ptá koně, co vlastně znamená ta vázaná kandidatura. A Kůň mu odpovídá:"To máte tak, pane vůl, to je asi totéž, jako kdyby někdo chtěl volit mne a musel tím volit současně i vás!"
Tak tedy na jednoduchém příkladu, bylo v demokratické ČSR, bojováno proti lidoblbství....a i úskalí buržoasní politické scény.


Cha, cha, cha....ha, ha, ha...můžete se zasmát. Demokracie se skrytou vadou parazitů na společnosti. To nám se nemůže stát!!!
Omyl, omyl a omyl....já vám pravím na to. I socialismus musel bojovat proti téže vadě v mnoha podobách! Jedna z nich, se vyklubala i v nepolitické oblasti a to obchodní sféře, neb blbství překonává nejen všechny společenské řády, ale i to co skrývají uvnitř sebe sama. Z vázaných kandidátních listin, se v socialistické ČSSR přetvořilo do vázaného prodeje, jednoho zboží na jiné. Chceš koupit kvalitní zboží, musíš koupit i takz. ležák či šmejd!!!A tak zasedala vláda a další orgány lidové moci, aby toto postavili mimo zákon.Jim se to podařilo.
Nejsme jako oni, hřmělo ulicemi ČSSR. Klíče se snažily vycinkat jiné lidoblbství, které se vyklubávalo po celá desetiletí z východní zrady komunismu.Tedy monopol na pravdu a moc z toho vyplývající, monopol na rozkrádání možností, hmotných i duchovních, jak dojít k národním komunismům jiných nežli rusostátů, tedy monopol i politický, který z revolucí pravd činní kontrarevoluce.A tak světový komunismus směrem k morálce přechodného socialismu s lidskou tváří a skutečného člověčenství je silou rusonárodů a jejich zotročených národů pošlapáván, zatímco cesta ke "komunismu" postaveném na amorálnosti a zločinech je toutéž mocností a národy podporován od mlčení,přes tajnou podporu až po přímé vměšování se silou. Nebo snad jsou např. peníze od  kokainových mafií hodny čistých bojovníků za vyšší společenský řád???  SSSR a její pohrobci nebrojí proti tomu, že amorálnost likviduje samu podstatu svobodného člověka a tedy i jeho idejí, protože by brojil sám proti sobě.
A tak mi rusky hovořící překupník nabízí s klidem omamné látky za socialismu zakázané k zakoupení na Staroměstském nám. v
Praze, osoba v policejní uniformě mne informuje při jiné příležitosti, že je dovoleno u sebe držet tytéž prostředky v množství které si již nepamatuji a to ho ale již jiní civilové odvádějí kamsi,.........samet ruší StB, tak aby nezrušil podstatu věci a já jsem k těmto silám lákán i posametově i se ztrátou zaměstnání za odmítnutí, v celách věznic se rekrutují nové tajné upsané síly nad národy neupsaných..(Havlíčku, Havle)..a to vše mohu nazvat lidoblbstvím, rozpory, zradou pravdy ...... a tím předsametových i sametových ideálů.


Kráčejíc ulicí Na Bojišti v Praze 2 k centrálnímu dispečinku městské hromadné dopravy, abych sobě zakoupil roční přepravní kupón z tvrdě našetřených peněz ze svého jediného a poctivého příjmu za svoji poctivou práci, požaduji tedy v CD vystavit roční kupón jako loni a ejhle (stalo se mi to již 21.11.2007 a pokračuje to dodnes), nejde to. Pokud si nezakoupím jinou legitimaci, tzv. OPENCARD. Pokud si ji zakoupím, mohu s ní koupit i půlroční i roční kupón. Na svůj řádný a platný modrý průkaz Dopravních podniků v Praze, mohu obdržet jen měsíční až čtvrtletní. Takže vidina finanční úspory ze zvýhodněného delšího časového kuponu je ta tam. Dodnes však informační řády DP po Praze informují o ničím neomezené možnosti si tyto kupóny, včetně půlročních a ročních, na MHD zakoupit. Zase lidoblbství,rozpory, zrada a nezákonnosti.Je to snad dodržování zákona o svobodném obchodu....
A můžete si jít stěžovat, třeba až na KGB do Moskvy!!!-ale ti už nás přece neřídí.....jen sílící davy rusonárodů v ČR bez pozvání a referenda lidu svědčí o možné tajné  V Á Z A N É   D O H O D Ě  za zády lidu. Koho s kým neuvádím, jen my v hlavě probíhá věta "My vám dovolíme samet a vy nám...., ale jen s ...".
A volby se nám také blíží......................., ale nebojte se, takový poučný plakát se mohl vyskytnout jen v demokraciích bez východního vlivu velkoruského a ukrajinského nacionalismu. A tak časem zmizela i kompletní výzdoba onoho poučného střediska veřejného stravování...................Dalibor Zvolský


01.04.2010 14:34 | Autor: DaliborZvolsky@centrum.cz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se