« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

TAKTO SE DISKUTOVALO NA MNOU ZALOŽENÉM FÓRU=1.ČÁST

Z DŮVODŮ, ŽE JE MI BRÁNĚNO POUŽÍVAT SVŮJ PROFIL NA WWW.ŠTĚSTÍ.CZ, či omezováno řádné právo jeho užívání, (NEMOHL JSEM SI OTEVŘÍT SVŮJ PROFIL I PO ZADÁNÍ SPRÁVNÉHO HESLA A JMÉNA A KDYŽ SE MI TO PO ČASE PODAŘILO A DAL JSEM HESLO NOVÉ, TAK UŽ SE TAM NEMOHU DOSTAT VŮBEC ALE DNES TO ZKUSÍM KONTAKTOVAT JEŠTĚ PŘEZ ZAPOMENUTÉ HESLO) A TEDY I MNOU ZALOŽENÉ FÓRUM NA UVEDENÉ ADRESE (NA MÉ JIŽ DVA DOTAZY ZASLANÉ PŘES UVÁDĚNÝ KONTAKT NA TUTO INTERNETOVOU ORGANIZACI JSEM NEDOSTAL JIŽ PŘES MĚSÍC CCA ŽÁDNOU ODPOVĚĎ) A NEMÁM TAK MOŽNOST REAGOVAT NA TAM MNE ZASLANOU KORESPONDENCI A PŘÍPADNÉ DOTAZY,  ČINNÍM TEDY NÁSLEDUJÍCÍ ZVEŘEJNĚNÍ MNOU ZALOŽENÉHO FÓRA, KTERÉ JSEM SI STAČIL VČAS STÁHNOUT A ZAZÁLOHOVAT NA SVÝCH NOSIČÍCH DAT. VĚŘÍM, ŽE TĚM, KDO SE NEMOHLI PŘÍPADNĚ DOSTAT NA TOTO FÓRUM I ZDŮVODU, ŽE SE NECHTĚLI ZÁROVEŇ REGISTROVAT, TO UMOŽNÍ NYNÍ I PŘÍPADNÉ PŘEČTENÍ,  ZAPOJENÍ SE DO DISKUZE ATD.
POZNÁMKA: ZA SMAZANÉ PROFILY NEMOHU, BYLO TAK DODATEČNĚ UČINĚNO BUĎTO AUTORY SAMOTNÝCH PŘÍSPĚVKŮ (jedná se tedy o více různých autorů příspěvků!!!, což ještě více fórum znepřehledňuje pozdějším čtenářům), NEBO ADMINISTRATIVNĚ ORGANIZACÍ WWW.ŠTĚSTÍ.CZ, ČI NĚJAKOU TEMNOU SILOU, KTERÁ SI TO MŮŽE DOVOLIT....
---------------------------


18:29 1.2.2010
Temná síla mne i po vstřícné a kladné odezvě administrativy, s možností vložit novým kódem nové heslo, vyblokovávala z připojení (jen ovšem jednostranně a asi si někdo chtěl zabezpečit volný přístup na nové heslo do mého profilu), takže jsem zatím heslo neobnovil ani dnes.


-----------------------------


Poznámka:to by jste nevěřili, kolik to dalo práce opravovat, ne gramatické chyby, ty jsem ponechal jak byly, ale překopírovaný text se slil tak, že bylo nutno to pro větší přehled oddělit a někde i opakující se odkaz na dlouhý původní text zkrátit, tak to omluvte. Dalibor 16:04 30.1.2010 a 18:06 1.2.2010 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhttp://www.stesti.cz/fora/forum/2184/existuje-posmrtn-ivot-soubn-se-prolnajc-svty-atd./?first=80


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Diskuzní fóra uživatelů serveru štěstí
Diskuzní fóra » Politika a názory » Náboženství, víra a ideologie » Existuje posmrtný život ??? Souběžně se prolínající světy ??? Atd.??
 
ZALOŽIL: Dalibor...


Narodili jsme se aniž bychom to mohli ovlivnit. Opakuje se situace i nadále -posmrtně? Spokojil by se starý řecký filosof Démokritos se svojí teorií prolínajících se světů dnes sám se sebou, či by podlehl nátlaku nevědoucího okolí a vědoucích částí tajných služeb s pokusy opět jej historicky prohlásit za pomateného? .. a mnoho dalšího by se nejen našlo v knihách, ale i v našich osobních zkušenostech. Pokusím se to rozjet, protože mohu hovořit z vlastní zkušenosti o mnohém co je pro jiné společenským tabu.....ze strachu, prospěchu atp. Tak vážení, kdo se nebojí ať píše své zážitky,domněnky,informace, či klade otázky na zatím jen moji osobu, ale dále jistě i další reagující. Pokusím se, byť jako laik, na mnohé reagovat svojí zkušeností či dalším rozborem a dedukcí atd.
Za základní okruhy tedy považuji(porovnáním historie, vývoje do současnosti a tušené možnosti v budoucnosti):
1)existenci posmrtného života
2)existenci souběžně probíhajících světů
3)existenci převtělování a vstupování a vystupování z našich těl od jiných bytostí
4)přenášení se v prostoru a čase jinou formou
5)další posmrtné možnosti a jevy - např.neviditelnost, získávaní neobyčejných schopností ať již načas či trvale atd.(např. s tím souvisí neviditelná letadla, ztrácející se lodě, letadla a lidé, jak je leckdy publikovánov jiných médiích, pokusy ve vědě... netradiční léčitelské metody.....je toho moc)


Případné odkazy na jiné podobné, publikované, či jinak získávané informace jsou vřele vítány . Mohli bychom se pokusit i o jakýsi
sborník k uvedeným tematikám. Vzhledem k tomu, že jsem laik i na kvalifikovanější práci s počítačem, očekávám kolektivní tvořivé
dílko, které by nás všechny pomohlo vzájemně o něco obohatit a zviditelnit dalším zájemcům.
Zatím za Vás za všechny DaliborZvolsky@centrum.cz
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


 


Počet příspěvků: 104  (tak alespoň podle počitadla "štěstí", doufám, že mi nic z toho nezmizelo)
                           X     X     X    X    X    X    X    X    X


ŘAZENÍ: první příspěvek je zcela dole a poslední


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dalibor... 26.3. 19:52 z 88.100.50.xxx   reagovat
Další můj příběh o prostupujících se světech na vlastní kůži. Po zmrtvých vstání se mi např. stala situace, kdy se mi propojily dva světy najednou a to tak, že v osobě mého bývalého kolegy z práce, kterého jsem náhodně potkal. Tak mu říkám "ahoj", člověče, já nevím jak ti mám říci. Znám tě totiž pod dvěma jmény (jednalo se o příjmení) a nyní nevím kterým tě mám oslovit. Řekl jsem mu tedy obě a on mi řekl který je. Mýlka byla vyloučena, neb zážitky z práce na oba dva, kdy nemohl existovat v témže rozměru i ten druhý, neb měli stejnou podobu, jak jsem takto zjistil,ale jiná příjmení. Bylo nás tam cca 10 - 15 osob a měli jsme vyvěšený rozpis služeb vždy na celý měsíc a on neexistoval jako dvě jinak vypadající bytosti např. se stejným hlasem a povahou, ale vždy jen s jednou podobou,ale jiným jménem v tom kterém souběžném světě. Tak jsem měl možnost na něm pochopit, že souběžné světy existují a i to, že já jsem byl vždy tak kompletně přehazován, že jsem si jej nikdy nespletl a vždy jsem se cítil jako v jednom jediném světě a o druhém jsem měl v ony chvíle absolutní mezeru v paměti.(Z toho vyplývá, že jsem byl pod stejným jménem i podobou v obou světech).Pak je i zřejmé, že když vás zabijí v jednom světě tak povstanete, neb žijete v souběžném, který to musí táhnout sám, ale je možnost se znovu právě prostřednictvím zmiňovaných tří základních zákonů, dostávat i zpět či jinam.
Jeden z takovýchto návratů zpět, popisuje jako příhodu od očitého svědka i katolický duchovní, spisovatel a Chodský rodák (narodil jsem se v Doma    (opět zmizel další text=je hned výše)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Dalibor... 25.3. 19:56 z 88.100.50.xxx   reagovat
Dnes bych chtěl touto cestou poděkovat mému třídnímu učiteli na ZDŠ v Modřanech, panu Michálkovi, za to, že nám přednesl následující věc, která mne zcela dobře pomáhala udržovat psychickou rovnováhu tím, že už kdysi dávno slavný řecký filosof Démokritos pravil:"není jeden svět, ale mnoho světů, které se navzájem prolínají, jedny světy jsou v rozkvětu a jiné umírají". ( toto je podle mé zkušenosti vstup do posmrtna, kde je rozbita základní "ukotvovací" vazba jen na jeden jediný svět a jeho vnímání, ale umožňuje vnímat přechody jinam a i zpět což je poté důkazem více světů. Já jsem např. šel do knihovny která byla zrušena a vystěhována, za čas jdu a ona tam vesele funguje bez přerušení, jdu okolo zabláceného místa kde parkují automobily za rozbořeným betonovým plotem a jindy později tam již je naprosto nový betonový plot a místo aut je tam nový sportovní areál a po čase tam mám zase ono zablácené parkoviště a ten areál, zcela nový, zmizel, architekti kde jsem pracoval- chodili na kontrolní dny do nově stavěného obchodního domu v Kateřinské ulici již cca před 25 lety a já ho tam nemám dodnes a to co se tam začalo stavět se začalo stavět až tak 10 let poté co už tam podle architektů ten obchodní dům stál....atd.- to pro mne, který si to mohl ošahat, či nikdy neošahat a měl již mít možnost si to ošahat, byly a jsou důkazy Démokritovo pravdy vyřčené již cca 450 let před Kristem.). Asi se všichni bojí a já se jim nedivím. Z určitého pohledu žijeme stále ve středověku a dostat se do novověku si jistě žádá i odvahy, štěstí a třeba i protekce....Dalibor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 10.3. 20:17 z 88.100.50.xxx   reagovat
(doplňuji 16:55 30.1.2010, že autor odkazovaného příspěvku původně vystupoval pod profilem:Novinář)
Absolutní Pravdu lze dosáhnout, ale není to prostě pro každého. Záleží na duchovním stupni vyspělosti té či oné duše. Všichni jsme na cestě...


A k tomuto výroku jsem si do svého poznámkového bloku zapsal níže uvedené
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!z tohoto vyplývá, že mne nepochopil. Nelze ji dosáhnout!!!!!Nikdy!!!! A proto je nejjlepší ze všech ideí. Je věčná, motivující, a v jistém slova smyslu člověk může jejím postupným stále vyšším chápáním a svým myšlením vytvořit systém "dojného obra" který jej bude do nekonečna sytit a oživovat v jeho potřebách, které se ovšem budou měnit s jeho vyspělostí. A bude blahořečit tomu, že jí nikdy nedosáhne. Právě v tom je skrytá teoretická možnost věčného života od zrození u těch nižšších, nežli je vrchol sám...Dalibor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 10.3. 19:54 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Rád bych vám poděkoval za důvěru, ale znám se..............(zkrácený text odkazu)Zákon je vyšší pravda nežli ideové tápání a slepá víra ve vyšší něco. To, co něco vysvětluje a umožňuje i ovládat. Přemýšlel jsem o tom a závěry jsou zajímavé a v souladu s cestou k vrcholu - absolut. pravdě, tedy překonávají nižší pravdy a jejich relativitu a ukazují svět v nižších a vyšších rozměrech, kde vstupem do jiného rozměru může dojít i k naprosto převrácenému náhledu na stejnou událost, tedy něco je ve své podstatě zcela opačně v jiném rozměru - viz to co jsem již napsal, že Hitler mohl být špión SSSR a z tohoto pohledu (napsáno do Aktuálně.cz13:07 28.12.2007 nadpis příspěvku: Dvě centra světové pravdy
Článek : Nelegální odposlechy dětí? V Česku bez trestů.....)- vnesení řízené infekce do jiného národa a jeho rozklad a využití národních zdrojů až ke smrti ve válce proti nepřátelům - a pro toho kdo touží po světovládě je nepřítel každý!!!!, a tím vykoná mouřenínskou práci, zatímco jiný zůstane schován a ještě se obohatí, postoupí na mocenském žebříčku a vyřeší své vnitřní rozpory a mrtvolnost na úkor mouřenínů. Tomu se říká zdárná politika. Idea je jen zástěrkou .....Dalibor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 10.3. 19:50 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Dalibore, jste moudrý muž a téměř u cíle, pouze Vám chybí duchovní učitel, který by Vám ukázal ten zbytek cesty který Vám ještě chybí k dosažení Absolutní Pravdy, věřte, že nejste od ní daleko!!Rád bych vám poděkoval za důvěru, ale znám se lépe. Nejsem ani moudrý, jen zmoudřelý posmrtně právě prohlédnutím, že mnoho věcí je jinak, i kdybych byl skutečně u cíle-jako,že nejsem, pak by se objevila další starovací dráha- k tomu absolutnu....ne k Bohu, je to vskutku rozdíl. Jen mne mrzí, že odpadla celá další řada přispívajících a stal se z toho dialog. Snad alespoň pasivně sledují náš dialog.Dnes snad budu moci doposlat poslední část opět nezkopírovaného celého příspěvku a proto zde uvádím, že konec zapsaného bude zakončen mým jménem.
Vyřešil jsem to logickou úvahou, že absolutní lež neexistuje, neb by se jinak sama stala absolutní pravdou, neb skutečný vrchol nemá protiklad a to je jeden z jeho znaků. Protiklady počínají až v něm, tedy na nižších úrovních.Ale to jsem odbočil. Ta existence..... jdete k lékaři posmrtně a on vyskartuje vaši lékařskou dokumentaci a i podle něj jste úředně neexistující...... toto jsou vše rozpory, které si za živa mnozí neuvědomují a poté nastává pro ně šok. Šok, z formální ztráty existence. Kdysi, když totožnost nebyla ještě tak sledována, to řešili odchodem do odlehlých míst, kde je nikdo neznal a tudíž nezpochybňoval, mnozí vstoupili do klášterů, kde už na tyto jevy museli být a dle mne jsou po tisíciletí připraveni a znají taje zákonů posmrtna a tím i drželi moc, nežli zradili pravdu a čistotu svých učení. Pohleďte jak např. komunistická strana formovala souběžný systém moci - územně např. organizačně, ale i ideově kopírovala křesťany- jenže pomocí vědy a zákonů!!!- Zákon je vyšší pravda
(opět zmizel další text a je zde o článek výše)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   9.3. 15:57   reagovat
REAKCE NA: Bohužel i zde jsem Vámi nepochopen. Nehodlám dosáhnout absolutní pravdy, neb vím že to není možné. Je možné si však absolutní pravdu stanovit jako cíl snažení, který právě pro svoji nemožnost zůstane vrcholem, zatímco jiné budou padat a revolucianizovat lid.Ani nejsme vybaveni na to absolutní pravdy obsáhnout, ale jsme naštěstí vybaveni k tomu ji pochopit.
Např. forma komunismu, či pokus o ní, se již několikrát zřítila ze svého mocenského vrcholu, což dokazuje, že existuje vyšší vrchol obecnosti - já osobně jsem jej nalezl v pojmu absolutní pravda. DaliborDalibore, jste moudrý muž a téměř u cíle, pouze Vám chybí duchovní učitel, který by Vám ukázal ten zbytek cesty který Vám ještě chybí k dosažení Absolutní Pravdy, věřte, že nejste od ní daleko!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  [smazaný profil]   9.3. 15:56   reagovat
REAKCE NA: Ty vydávají orgány, které tedy mají přehled o mrtvých a živých. Proto jsou vydávány na stejná jména-totožnosti mnohé doklady a smrt i umožňuje úpis do služeb tajných sil, aby byly získány spolu s totožností tedy i existence. Aby toto vše... (zkrácený původní text odkazu)


Máte pravdu. jedná se o reinkarnaci, tedy něco jako duchovní evoluce. Přesto každá duše má svůj záznam a karmu. To je její identifikace z pohledu Absolutní Pravdy. Pro naše úřady jistě nepochopitelné a hlavně nereálné...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   9.3. 15:53   reagovat
REAKCE NA: Bohužel i zde jsem Vámi nepochopen. Nehodlám dosáhnout absolutní pravdy, neb vím že to není možné. Je možné si však absolutní pravdu stanovit jako cíl snažení, který právě pro svoji nemožnost zůstane vrcholem, zatímco jiné budou padat a revolucianizovat lid.Ani nejsme vybaveni na to absolutní pravdy obsáhnout, ale jsme naštěstí vybaveni k tomu ji pochopit.
Např. forma komunismu, či pokus o ní, se již několikrát zřítila ze svého mocenského vrcholu, což dokazuje, že existuje vyšší vrchol obecnosti - já osobně jsem jej nalezl v pojmu absolutní pravda. DaliborAbsolutní Pravdu lze dosáhnout, ale není to prostě pro každého. Záleží na duchovním stupni vyspělosti té či oné duše. Všichni jsme na cestě...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 9.3. 11:52 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Bohužel existuje ještě jedna skupina lidí, a to ti, kteří se ani nic nesnaží poznat. Ve skutečnosti jsou více než mrtví. Bible není svatým textem, který předal lidem Bůh.Křesťanství je nepodařeným potomkem hermetismu a Korán křesťanství, aj.. Bez důkladné znalosti hermetiky i véd a gnóze ( Poznání ) nelze studovat a pochopit různá náboženství, natož se dopátrat Absolutní Pravdy - Boha. Bůh není náboženství. Náboženství lidi spíše rozděluje a hlavně vyžaduje víru a nikoli poznání a vnitřní prožitek! Alfou a omegou učení Modrých andělů je ovšem učení o duši, její osvobození z hmotného světa a ukázání cesty ke světlu, k Bohu.Bohužel i zde jsem Vámi nepochopen. Nehodlám dosáhnout absolutní pravdy, neb vím že to není možné. Je možné si však absolutní pravdu stanovit jako cíl snažení, který právě pro svoji nemožnost zůstane vrcholem, zatímco jiné budou padat a revolucianizovat lid.Ani nejsme vybaveni na to absolutní pravdy obsáhnout, ale jsme naštěstí vybaveni k tomu ji pochopit.
Např. forma komunismu, či pokus o ní, se již několikrát zřítila ze svého mocenského vrcholu, což dokazuje, že existuje vyšší vrchol obecnosti - já osobně jsem jej nalezl v pojmu absolutní pravda. Dalibor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 9.3. 11:48 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: 3. Transpersonální názor: hlubší poznání zákonitostí světa zjišťuje, že mechanický názor je zcela nedostačující a řadu jevů není schopen vůbec vysvětlit. Typickým příkladem mohou být psychické jevy, které protagonisté předchozích dvou stupňů buď považují za zázrak, nebo jejich existenci odmítají. Mechanický názor tedy dokáže popsat jen malou část skutečností, a to ještě jen přibližně. Jak prokazuje dnešní věda, svět není lineární, jak se dosud soudilo, nýbrž je nelineární, což znamená, že vše je uspořádáno do cyklicky uzavřených systémů a vše je spolu spjato. Nikoliv chaos, jak se může nezasvěcenci na první pohled zdát....!!Promiňte, ale pochopil jsem asi i úlohu chaosu a jeho řád.Viděno právě z vyššího rozměru. Někde doma mám i definici z té doby. Jestli to najdu tak to napíši. Dalibor
(dnes vložená poznámka 16:33 30.1.2010, že je uvedena v mých citátech zde na blogu cituji z paměti: "Kdo chce pochopit řád v chaosu a nepochopí, že je skryt v jeho záměru, ten asi nenalezne.")
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 8.3. 17:02 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: 4. Transcedentální poznání: je svrchované poznání, že svět je řízen jedinou silou a že veškerá jeho různorodost je jen mnoha fasetami jediné skutečnosti. Tímto poznáním zároveň dochází ke sjednocení s právě pochopenou jednotou. Tento jev je znám jako probuzení nebo osvícení. Modří andělé své žáky tedy dovádí rozumem tam, kde jej ostatní systémy potlačují. Ten se ovšem přeměňuje z předchozího rozumářství na čiré poznání.Ano, mnozí ve své podstatě hledají totéž, kráčí však různými cestami, bohužel v dějinách i násilím nutí jiné je následovat a slepě jít, kdy je oberou či se snaží potlačit v nich to tvůrčí hledání pravdy.
Tedy transcedentální poznání se řadí mezi monoteismus = jediný vrchol. Ale já také, ovšem se svojí teorií o absolutní pravdě jako vrcholu. Boha jako modelové učení, které byli
do určité míry schopni chápat a sami rozvíjet i prostí lidé po tisíciletí, chápu jako historický přínos civilizaci, ale nesouhlasím s nevědeckostí a dogmaty. Např. jsem z vrcholu pochopil onu ohromnou manipulaci s lidstvem a možnostmi centralizované moci právě pomocí ideí. Boží teorie mají tedy mnohé pasti a úchylky od pravdy a to značí retardaci v dějinném koloběhu zmrtvýchvstání (viz idické kolo opakujícího se stejného života po smrti) až smrt. Absolutní pravda mi tedy naprosto vyhovuje. Ale nyní k tématu. Svojim tlakem otázek na definice, jste u mne dosáhl, že jsem něco i rozvinul dále, takže díky. Dnes bych se rád vrátil k té eistenci. Zkuste si například představit, že kdokoliv povstane do nového žití po své smrti je tedy úředně prohlášen za mrtvého. Ale najednou je.Existuje sice dle sebe, ale dle okolí neexistuje, když zemřel. Formálně tedy není. Na to aby mohl existovat ovšem potřebuje v civilizovaných společnostech doklady o své existenci. Ty vydávají orgány, které tedy mají přehled o mrtvých a živých. Proto jsou vydávány na stejná jména-totožnosti mnohé doklady a smrt i umožňuje úpis do služeb tajných sil, aby byly získány spolu s totožností tedy i existence. Aby toto vš (opět zmizelý text je po zkrácení textu odkazu hned níže)
---------------------------------
 Dalibor... 8.3. 17:00 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: 4. Transcedentální poznání: je svrchované poznání, že................Ty vydávají orgány, které tedy mají přehled o mrtvých a živých. Proto jsou vydávány na stejná jména-totožnosti mnohé doklady a smrt i umožňuje úpis do služeb tajných sil, aby byly získány spolu s totožností tedy i existence. Aby toto vše nebylo v kolizi, byť se to často děje i ve velkém - porovnejte např.z historie malá a velká schizmata u křesťanské církve a tzv. vzdoropapeže (např. po smrti Karla IV.- velký schizmat)a zjistíte, že vskutku řešením je život ve více prolínajících se světech a převádění jedinců podle jejich zákonů tak, aby se vzájemně nerušili, naopak, aby jejich převod ještě byl poháněcím mechanismem čehosi vyššího, co svojí činností vlastně kompletují. Toho lze pochopitelně zneužít ve velkém k mocenskému prospěchu - u nás se to stalo např. v roce 1968, kdy SSSR násilím vnutil jiný svět světu u nás jinému, z pozic internacionalismu lepšímu a okradl ho=nás!!!Důkazem je dnešní společnost zde a systém obírání o již vybojovaná historická pozitiva a pokusy o co největší retardaci národa až kamsi do feudalních vztahů...Nebo by se chcete klanět knížatům, baronům atd???. A zde jsme u prvího tzv. zákona socialismu= zákona negace.negace, tedy onoho dávno poznaného zákona protikladných sil.(naštěstí lze jej překonávat dalšímy zákony).
Je to kolos!!!Je jeden z nejsilnějších zákonů ve vesmíru a absolutnu.I ve své teorii o absolutní pravdě mne potrápil, když mi vnutil myšlenku o protikladu absolutní pravdy, tedy absolutní lži. Vyřešil jsem to logickou úvahou, že absolutní lež neexistuje, neb by se jinak sama stala absolutní pravdou,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   7.3. 17:03   reagovat
REAKCE NA: Jakou máme vlastně ideu dnes? Mamon ? Pravda vítězí nám sice vlaje v tomto světě česky, ale v jiném už latinsky před dost lety zavlálo, neb nezvládli ani internacionalismus ani vlastenectví ani třeba poctít OSN, aby jim tam řekli, zda latina byla celosvětově uznána jako mezinárodní jazyk a zavedena do všech škol. Proč jinak by místo češtiny měla vlát nad sídlem české státnosti???
Atd. Je toho prostě plno. Dalibor


2. Mechanický názor : ti, kdož začínají uvažovat o světě, ale je v nich dosud hodně víry, jsou přesvědčení, že svět je vysvětlitelný nějakým mechanickým modelem. Jevy, které do tohoto názoru nezapadají, popírají. V tom se projevuje jejich víra, promísená s rozumovými úvahami.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   7.3. 17:02   reagovat
Dalibore omlouvám se, ale nějak se ty příspěvky pomíchaly. Jsou ale očíslovány 1 - 4 a poslední je neočíslovaný.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   7.3. 16:56   reagovat
REAKCE NA: Pravděpodobně chcete slyšet moji definici, neb citáty od vás svědčí, že jistě víte co jednotlivé pojmy značí. Tedy moje definice pravdy by zněla, že :
Pravda je stav věcí(míní se význam v obecnější poloze než pouze hmotné věci), které byly, jsou, nebo budou a to ve všech časových kombinacích (např. staly se a už nejsou, staly se a i jsou....atd.).
Víra je pocit.Jak jsem již psal pomáhá překonávat nevědomost. Dává leckdy smysl žití lidem, ale na to, aby mohla být účinná musí bytost být obdařena alespoň chápáním.


Bohužel existuje ještě jedna skupina lidí, a to ti, kteří se ani nic nesnaží poznat. Ve skutečnosti jsou více než mrtví. Bible není svatým textem, který předal lidem Bůh.Křesťanství je nepodařeným potomkem hermetismu a Korán křesťanství, aj.. Bez důkladné znalosti hermetiky i véd a gnóze ( Poznání ) nelze studovat a pochopit různá náboženství, natož se dopátrat Absolutní Pravdy - Boha. Bůh není náboženství. Náboženství lidi spíše rozděluje a hlavně vyžaduje víru a nikoli poznání a vnitřní prožitek! Alfou a omegou učení Modrých andělů je ovšem učení o duši, její osvobození z hmotného světa a ukázání cesty ke světlu, k Bohu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   7.3. 16:55   reagovat
REAKCE NA: Pravděpodobně chcete slyšet moji definici, neb citáty od vás svědčí, že jistě víte co jednotlivé pojmy značí. Tedy moje definice pravdy by zněla, že :
Pravda je stav věcí(míní se význam v obecnější poloze než pouze hmotné věci), které byly, jsou, nebo budou a to ve všech časových kombinacích (např. staly se a už nejsou, staly se a i jsou....atd.).
Víra je pocit.Jak jsem již psal pomáhá překonávat nevědomost. Dává leckdy smysl žití lidem, ale na to, aby mohla být účinná musí bytost být obdařena alespoň chápáním.4. Transcedentální poznání: je svrchované poznání, že svět je řízen jedinou silou a že veškerá jeho různorodost je jen mnoha fasetami jediné skutečnosti. Tímto poznáním zároveň dochází ke sjednocení s právě pochopenou jednotou. Tento jev je znám jako probuzení nebo osvícení. Modří andělé své žáky tedy dovádí rozumem tam, kde jej ostatní systémy potlačují. Ten se ovšem přeměňuje z předchozího rozumářství na čiré poznání.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   7.3. 16:54   reagovat
REAKCE NA: Tak jo. Promiňte, ale stejně mi to není jasný jak to myslíte. Řeknu vám to jinak. Já se domnívám, že když např. kdosi vyhlásí filosofické krédo, že "pravda a láska vítězí na lží a nenávistí"(zkrácen odkazový text)


Základní struktura poznání:


1. Víra v božstva : lidé na základní úrovni poznání spíše věří, než přemýšlejí. Proto byl vybudován polyteistický systém, v němž bylo ovšem zdůrazňováno, že jednotliví „bohové“ jsou pouze aspekty jediného Tvůrce. Člověk na základní úrovni poznání má velmi slabou předsta vivost, a proto potřebuje mnoho model, které zde však byly jen symboly mnoha aspektů jediné skutečnosti, aby mu poskytly záchytný bod k pozdějšímu prozření.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   7.3. 16:54   reagovat
REAKCE NA: Jakou máme vlastně ideu dnes? Mamon ? Pravda vítězí nám sice vlaje v tomto světě česky, ale...(zkrácen odkazový text)3. Transpersonální názor: hlubší poznání zákonitostí světa zjišťuje, že mechanický názor je zcela nedostačující a řadu jevů není schopen vůbec vysvětlit. Typickým příkladem mohou být psychické jevy, které protagonisté předchozích dvou stupňů buď považují za zázrak, nebo jejich existenci odmítají. Mechanický názor tedy dokáže popsat jen malou část skutečností, a to ještě jen přibližně. Jak prokazuje dnešní věda, svět není lineární, jak se dosud soudilo, nýbrž je nelineární, což znamená, že vše je uspořádáno do cyklicky uzavřených systémů a vše je spolu spjato. Nikoliv chaos, jak se může nezasvěcenci na první pohled zdát....!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Dalibor... 7.3. 16:24 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Definice existence je..?!Nevím. Byla zpochybněna i moje existence např.
Co by jste tedy v této společnosti definoval vy??? Dalibor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 7.3. 16:23 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Co je pravda? Co je víra?


Pravděpodobně chcete slyšet moji definici, neb citáty od vás svědčí, že jistě víte co jednotlivé pojmy značí. Tedy moje definice pravdy by zněla, že :
Pravda je stav věcí(míní se význam v obecnější poloze než pouze hmotné věci), které byly, jsou, nebo budou a to ve všech časových kombinacích (např. staly se a už nejsou, staly se a i jsou....atd.).
Víra je pocit.Jak jsem již psal pomáhá překonávat nevědomost. Dává leckdy smysl žití lidem, ale na to, aby mohla být účinná musí bytost být obdařena alespoň chápáním.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
 
 Dalibor... 7.3. 15:55 z 88.100.50.xxx   reagovat
Jakou máme vlastně ideu dnes? Mamon ? Pravda vítězí nám sice vlaje v tomto světě česky, ale v jiném už latinsky před dost lety zavlálo, neb nezvládli ani internacionalismus ani vlastenectví ani třeba poctít OSN, aby jim tam řekli, zda latina byla celosvětově uznána jako mezinárodní jazyk a zavedena do všech škol. Proč jinak by místo češtiny měla vlát nad sídlem české státnosti???
Atd. Je toho prostě plno. Dalibor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


 Dalibor... 7.3. 15:52 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Pane, učiň mě nástrojem svého Pokoje, tam, kde je nenávist, dej, abych ukázal Lásku, tam , kde je zranění, dej, abych prominul, tam, kde je pochybnost, dej mi Víru, tam , kde je temnota, dej, abych mohl šířit Světlo, tam, kde je smutek, pomoz mi najít Radost!
Dovol, abych nemusel tolik hledat...než být pochopen, raději pochopit, než být milován, raději milovat.
František z AssisiTak jo. Promiňte, ale stejně mi to není jasný jak to myslíte. Řeknu vám to jinak. Já se domnívám, že když např. kdosi vyhlásí filosofické krédo, že "pravda a láska vítězí na lží a nenávistí" a dostane moc a aparát k tomu, pak by se měl snažit, aby toto krédo bylo promítnuto do zákonů a tím i celé společnosti. Tedy bych uzákonil, či navrhl uzákonit pravdu jako vrchol a tím bych lež a utajování (brání pravdě přece) postavil mimo zákon. A to by byl šrumec.To by byla skutečná revoluce, nejen okecávací manévr, kdy se mi jeví, že nás díky tomu utajení slepci (či agenti západu? východu?) zavedli do potěmkinovské sovětsko-kapitalistické unie.Také bych toužil vidět u nás makat kapitalistickýho dělníka ze západu, ale už pomalu dvacet let se blíží a jenom ti ze vzorného SSSR nám přišli po svém tahání opratí nadálku ještě i vyhrožovat - jak jsem zažil. Tak jak se posílají duše očisťovat a oživovat do jiných států, nevíte někdo nějaký spisek, citát, ...atp.??? Pochopil jsem jedno, ze střípků zpráv, např. že v Kuvajtu po přepadení proběhla velká akce mrtvých z jiných národů na zcizení identity Kuvajťanů.Kolik špiónů je asi nyní takto financováno vlastními Kuvajťany za jejich petrodolary a žije si jako ....Kuvajťan.
To je ovšem modelová situace již dávno proběhnuvší na českém národě,slovenském národě, polském jistě také....atd....
A novináři dneška mají tolik strachu ??? do něčeho pořádně šlápnout. Vždyť je to samý kix a rozpor ve společnosti a stačí jít po těch rozporech až k ideji. Jakou máme vlastně ideu dnes%3 (zmizelý text je v dalším příspěvku a tehdejším pokusu o svobodu slova po internetu)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  [smazaný profil]   6.3. 19:37   reagovat
REAKCE NA: Co je pravda? Co je víra?Pane, učiň mě nástrojem svého Pokoje, tam, kde je nenávist, dej, abych ukázal Lásku, tam , kde je zranění, dej, abych prominul, tam, kde je pochybnost, dej mi Víru, tam , kde je temnota, dej, abych mohl šířit Světlo, tam, kde je smutek, pomoz mi najít Radost!
Dovol, abych nemusel tolik hledat...než být pochopen, raději pochopit, než být milován, raději milovat.
František z Assisi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   6.3. 19:36   reagovat
REAKCE NA: Hele, to máte jednoduchý. Krom absolutna = u mne je to pojem absolutní pravda , je vše relativní.Logicky.....(zkrácen odkazový text)Definice existence je..?!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   6.3. 19:36   reagovat
REAKCE NA: Děkuji za krásný citát od M.J.Husa a posílám Vám to ....(zkrácen odkazový text)Co je pravda? Co je víra?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 6.3. 19:19 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem. Jan HusDěkuji za krásný citát od M.J.Husa a posílám Vám to k čemu jsem dospěl v jedné z úvah a zapsal si na svoji zeď poznání:
"vírou lidé překonávají nevědomost" aneb tedy, kde pravda a rozum zůstává stát tam kráčí víra.
A že toho bylo, je a bude před lidstvem požehnaně, o tom svědčí právě ideová tvorba
lidstva. Dalibor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 6.3. 19:12 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: jinak k tematu. Tihle se zabyva tibetska kniha mrtvych(je to spis primo anual). Bohuzel preklade se z ni nejspis stala jina kniha. Taky to posuji ruzne joginske texty(o uvolneni subtilnich tel atd.)
Jinak podle me neni dulezity, jestli existuje reinkarnace, ale spis, jestli existence ma zacatek... a konec. Nebo je nekonecna...a co si bude povidat, jedno horsi nez druhy.Hele, to máte jednoduchý. Krom absolutna = u mne je to pojem absolutní pravda , je vše relativní.Logicky. A z toho Vám logicky vyplyne, že vše relativní má existenční začátek a konec. Tak si s tím nelamte hlavu. Važte si relativity, neb kdyby jste byl absolutnem tak by jste neměl nikoho s kým by jste si mohl popovídat, koho by jste mohl mít rád a totéž opačně nikdo by se s Vámi nemohl bavit.....atd. Chápete to ? Dalibor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 6.3. 18:57 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Nepovstane člověk, ale reinkarnuje duše.


Díky, pokud to nemám považovat za s prominutím naučené dogma, tak mi vysvětlete jestli tedy chodím pracovat jako duše, jíst jako duše a vůbec vše jako duše..... Nevidím v tom žádný rozdíl, jen vnímám to drama okolo kdy by vás někteřínejraději viděli tuhýho za to, že jste, když dotěď např. někdo žil na vaše jméno, mohl ukrást váš majetek a udělat z vás žebráka, atd....a nyní je to v kolizi( mám i dvojníky, a jeden z nich si vesele podnikal(á?) na mé jméno, adresu a s tichým vědomím policie.
Psal jsem že mne zajímá zkušenost druhých....
Máte-li zkušenost tak ji popište např.jestli sem píšete jako duše nebo člověk či co... a jak to rozeznáte a ovlivňujete atd.Máte vlastní zkušenost či ne? - to je pro mne zásadní věc od které mohu odvinout další.Pokouším se dávat věci do nějaké modelové situace, která by jako hypotéza byla schopna využívat vědeckých poznatků a zákonů. Jinak existují celé tisícileté instituce, kterým jinak kecáme laicky do práce a diví se , že se nebiflujeme krom pravdivého i jejich dogma, která jim zaručovala moc nad lidmi a další výhody.
Dalibor


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   5.3. 19:55   reagovat
REAKCE NA: Měl jsem na mysli pouze stav, kdy ....(opět jsem zde odkazový text zkrátil)Nepovstane člověk, ale reinkarnuje duše.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 5.3. 19:47 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Dalibore, máš mnoho otázek najednou. Těžko se pak reaguje. Zvláště když tvé body otázek nemusí přímo spolu souviset. Zkus rozvést debatu nejdříve k prvnímu bodu.
Posmrtný život je jistě pěkná kategorie myšlenek. Teď jak to myslíš. Život toho zemřelého, nebo život v nadpřirozenu, nebo život v myšlení jiných, nebo život ztotožněný v jiné osobě. Určitě je ještě mnoho dalších forem. Dále lze promyslet důkazy jednotlivých variant. Tak zkus to trochu rozvinout.Měl jsem na mysli pouze stav, kdy člověk zemře a povstane do nového žití. Putování podsvětím v řeckých bájích např. vypovídá také o tom, že člověk musí povstat k novému bytí, aby mohl putovat v podsvětí a prožívat další děje.Prožil jsem to takže mne zajímaly názory jiných. Nehovoří se o těchto věcech a těžko se hledají i zmínky byť existují i od promovaných lékařů, ale i ti popisují do jaké izolace se dostali když o tom hovořili /mám na mysli jednu konkrétní lékařku a knihu co napsala)
Musím končit. Dalibor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   5.3. 19:43   reagovat
REAKCE NA: a čas od času se mi podařilo na toto téma s někým podiskutovat.
A z d e j s m e u j á d r a o t á z k y.....(další celý zopakovaný text původního jsem zde vymazal a nechal jen odpověď čtenáře)


 


Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem. Jan Hus2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
 Dalibor... 5.3. 19:39 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Ano, posmrtný život existuje!
19:36 5.3.2008


Vážení, moc se omlouvám, ale opět mne to okradlo o posílaný text!A už se zavíralo a já musel odejít. Takže doplňuji aktualizovaně:


A zde bych řekl, že i Hus překonává Marx-Leninské filosofy svojí filosofií o pravdě - kde objevuje nově další vrchol (zejména když ten starý neukazuje vždy lidu vlídnou tvář a pravdu ústy svých proroků-církví), kterým je pravda.
Vrcholově by tedy musela existovat absolutní pravda (místo dosavadního boha jako vrcholu), skládající se z nespočetných pravd relativních.
Říká totiž (necituji přesně pořadí, ale kdo chce ať navštíví kostelík v Klimentské ulici vedle poštovního muzea, kde se zvenčí na zadní části nalézá deska s přesnou citací, prý z jeho díla "Postila"): Hledej pravdy, drž pravdu, braň pravdu až do smrti......atd."
Z uvedeného může vyplývat jednak jeho otřesená víra v Boha v podobě jak se vykládala církví v písmu svatém, což bych usuzoval i z toho, že důraz kladený na pravdu je natolik silný, že za ni umírá na hranici, byť si i víru v Boha ponechává jako soudní instituci posmrtně.Všimněte, že v citátech o pravdě neříká, hledej Boha a pravdy, drž Boha a pravdu, braň Boha a pravdu až do smrti......atd., ale hovoří jen o pravdě!!!
Snažil jsem se před lety abstraktně rozložit tuto otázku pravdy jako vrcholu místo jakékoliv jiné víry a dospěl jsem k absolutní pravdě, která ovšem podle sovětských filosofů neexistuje. Jak k tomu dospěli jsem ovšem nenalezl a tak jsem se musel spokojit s vlastní oponenturou a čas od času se mi podařilo na toto téma s ně (doplěný text za zmizelý je v příspěvku níže)
-------------------------------------
 
 Dalibor... 5.3. 19:37 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Ano, posmrtný život existuje!


a čas od času se mi podařilo na toto téma s někým podiskutovat.


A z d e j s m e u j á d r a o t á z k y


Potkal jsem katolického kněze na Staroměstském náměstí a položil mu následující otázku:"Kdyby nikdy nic neexistovalo, zda by přesto něco existovalo?"
(Je to zdánlivý nesmysl, ale jak dojít k nalezení vrcholu, který je jediný a nesmrtelný a pozná se to až v okamžik abstrahování od všeho, kdy toto jediné nelze abstrakcí vynegovat?)
Kněz se zamyslel a odvětil: " Kdyby nikdy nic neexistovalo, pak by neexistovalo nic ani Bůh."
Na to jsem mu pravil:"Kdyby nikdy nic neexistovalo, pak by existovalo jen jediné a to pravda o tom, že nikdy nic neexistovalo a to by byla pravda absolutní "- či důkaz její existence,
chcete-li. Pokusil se tedy ještě ztotožnit Boha s absolutní pravdou, ale nezamlžujme si pojmy -
pak by celé učení muselo od vrcholu vypadat jinak. Doma jsem dával dohromady teoretické úvahy o tom co je to absolutní pravda. (můžeme někdy rozvést v diskuzi). Já osobně v Boha nevěřím, ale nikomu jeho víru nechci brát a snad proto jsem na to šel tak oklikou, abych se někoho nedotkl .
Děkuji za vaše připomínky a nejvíce za názor, že posmrtný život existuje. Prosím zda by to nešlo nějak dále zargumentovat abych dostal i jiný náhled na věc než svůj. Prodírám se systémem jak toho bylo dosaženo a za základ mám tzv. "Tři základní zákony socialismu" - tak se za socializmu ve filosofii nazývali, ale socialismus si mnohé z nich už jen přivlastnil od filosofů starověku, možná ještě starších.
Dalibor
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   5.3. 18:04   reagovat
REAKCE NA: Dalibore, máš mnoho otázek najednou. Těžko se pak reaguje. Zvláště když tvé body otázek nemusí přímo spolu souviset. Zkus rozvést debatu nejdříve k prvnímu bodu.
Posmrtný život je jistě pěkná kategorie myšlenek. Teď jak to myslíš. Život toho zemřelého, nebo život v nadpřirozenu, nebo život v myšlení jiných, nebo život ztotožněný v jiné osobě. Určitě je ještě mnoho dalších forem. Dále lze promyslet důkazy jednotlivých variant. Tak zkus to trochu rozvinout.
Ano, posmrtný život existuje!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tady zase zmizela souvislost s další otázkou, zda existuje posmrtný život-
¨
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  [smazaný profil]   4.3. 20:16   reagovat
Dalibore, máš mnoho otázek najednou. Těžko se pak reaguje. Zvláště když tvé body otázek nemusí přímo spolu souviset. Zkus rozvést debatu nejdříve k prvnímu bodu.
Posmrtný život je jistě pěkná kategorie myšlenek. Teď jak to myslíš. Život toho zemřelého, nebo život v nadpřirozenu, nebo život v myšlení jiných, nebo život ztotožněný v jiné osobě. Určitě je ještě mnoho dalších forem. Dále lze promyslet důkazy jednotlivých variant. Tak zkus to trochu rozvinout.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 4.3. 20:05 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Tak je Bůh a nebo není? Synek je jasný, ten je.


Nikdo zatím k této otázce zde neuvedl svůj názor a proto si dovolím začít.
Historicky vzato, si lidé od svého vzniku počali s vytvořením jazyka a nastartovaným myšlením uvědomovat, že jsou součástí jakéhosi systému. Směrem do makro ten systém lidstvo ovládal a lidstvo se tomu bránilo hledáním pravd a z toho vyplývajících zákonitostí. Kde mu duch nestačil vzlétnout k pravdě, tam ji počal nahrazovat a zroily se mýty a božstva, jako polidštěná verze onoho systému. A jak se různí osvícenci dobírali poznání rodily se i víry dle toho. Bylo mnohobožství s četnými zástupci bohů přírodních sil a životních potřeb, byl dualismus a dvojvládí sil dobra a zla namísto bohů jako takových a také se zrodila verze o jediném bohovi. Vše toto však jen nevědecky počato, směřovalo a směřuje vývojem dodnes k pokusům o vědecky uzákoněné
teorie schopné obstát v relativitě promněn měnících se pravd. Tam kde se toto nestane se z takových nauk stávají dogmata a z věřících pak cosi jako duchovní nevolníci až fanatici.
Neobešlo se to bez střetů, válek a lidských obětí.
Vzpomenu-li na jednoho z největších synů českého národa - Mistra Jana Husa, tak musím konstatovat, že on jako katolický kněz a věřící v Boha nalezl ještě jiný vrchol. Citáty o něm nám dávají poznat, jak těžké tmářství bylo za středověku ve víře v Boha a zneužití moci z toho vyplývající církvemi, když v jeho jménu se děloi zločiny, nemravnosti a rozpory s vlastním učením asi tak jako pod SSSR s ideou komunismu. A zde bych řekl, že i Hus překonává Marx-Leninské filosofy svojí filosofií o pravdě - kde zb (opět to tehdy okradlo čtenáře o zasílaný můj text, který je možno si přečíst o několik příspěvků výše, zarámoval jsem tuto odpověď zdepro snažší přehled řádky dvojek)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
 
 Dalibor... 3.3. 22:11 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Jsou lidé kterým je vše jasné a dokonce i pomáhají vše toto objasnit a mají krásné webovky o tom. Koukni na http://modriandele.wgz.cz/ a uvidíš.


a leckdy historické prameny filosofií zachraňují to, co mocní-nemocní mocí ukradli lidem za pravdy a poznání z pokladnice společenského vědění. Ale kdo je bude soudit ??? - když vláda rozumného lidu je daleko.........
Dalibor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
 
 Dalibor... 3.3. 22:09 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Jsou lidé kterým je vše jasné a dokonce i pomáhají vše toto objasnit a mají krásné webovky o tom. Koukni na http://modriandele.wgz.cz/ a uvidíš.


a beze slova na mne udělal posunek nohou coby nakopnutí či vykopnutí ??? za to , že jsem jej viděl. Byl ze stejné organizace jako já a tak jsem věděl, že tam nepatří a že možná špehuje - což k mému podivu není jev neobvyklý. Samotnému se mi stalo také, že mne někdy někteří lidé neviděli a nepromluvit, tak bych pro ně vizuelně neexistoval.Nebavilo mne poslouchat co si o mne povídají a neholduji tomu, ale potvrzuji, že to vskutku je tak. Ale to se stává mnohým a ani si to neuvědomují. Leckdy je to situace v tramvaji, kdy stojí vedle sebe dva známí a ....jé, co tady děláš, já tě ani neviděl(a) atp. Tak to je malá podoba těch větších. Stávalo se mi to dost často a nemohl jsem to nijak ovlivnit - jen publicitou směrem k veřejnosti, se tyto jevy stávaly vzácnější, což jsem vítal. Navíc publicita těchto věcí ubírá na chuti temným silám vás agitovat do jejich mlčenlivých služeb - a já už byl agitován nejméně 3x!!! Před vlastním náborem mne museli alespoň uvést do obrazu co bych tak měl za možnosti a věřte-nevěřte, za tím i J. Verne silně kulhá se svojí fantazií. Takže nějaký jogín-nejogín v 21. století má vlastně štěstí , že ho nezavřou do blázince, aby se náhodou něco neprozradilo, tím co on umí a vlády nejogínů nepadají.
Ale lidé se chtějí také bavit, radovat, smát a milovat a vybřednout z běžných starostí někam do svých vysněných světů, zájmů a tužeb a tak to přichází až s lety více se zajímat o to, co silně ovlivňuje naše životy a osudy, hledání pravd v rozporech a leckdy historické prameny filosofií zachraňují to, co mocní-nemocní mo (opět je to znovu zapsáno po zcizení v následujícím příspěvku)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
 
 Dalibor... 3.3. 22:06 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Jsou lidé kterým je vše jasné a dokonce i pomáhají vše toto objasnit a mají krásné webovky o tom. Koukni na http://modriandele.wgz.cz/ a uvidíš.


------------------------------------tady mne to okradlo o napsané!!!!! Po odeslání celého textu, zbylo torzo. Pokusím se to dopsat.


....presidenta USA Reagana se sovětským vedoucím představitelem Gorbačovem ve Švýcarsku, kde se jednalo zda budou kosmické války nebo světový mír. (podepsané dokumenty z oné doby jsou základem toho demokratického co zatím ještě máme - dohodli se závěrem schůzek na tom, že mohou existovat různé společenské systémy vedle sebe - tedy i komunistický a kapitalistický . Síly které se snaží o cosi jiného se snaží tedy o celosvět. válku a nenechte se mýlit potěmkinovským "kapitalistickým" východem!!!).
Vojáci švýcarské armády se tehdy vtěsnali do celého prostoru vily, kde se měli oba představitelé sejít a to muž těsně vedle muže.Napadlo mne, že důvodem této akce-tlačenice, může být zrovna likvidace možnosti, aby tam mohl být kdosi neviditelný a špehovat. Zprávu o tom přineslo speciální číslo "Mladý svět" s dalším zajímavým materiálem. Navíc z vlastní zkušenosti vím, že je to nejen možné, ale že se to děje. Například jsem pracoval v jednom mezinárodním hotelu, kde jsem uklízel personální šatny a v cizí šatně kam jsem měl přístup na úklid se mi najednou zjevil zaměstnanec-cizí státní příslušník (ze zemí bývalého SSSR), který byl v jemu neurčené šatně a nebyl předtím vidět a nemohl nikudy přijít ani odejít aniž bych to neviděl. Byl u otevřené skříňky na oděvy, která tudíž nemusela být jeho. Pochopil že jej vidím a beze slova na mne udělal posunek nohou coby nakopnutí či vykopnutí ??? za to , že jsem je (opět doplňuji 15:16 30.1.2010, že mi byl cizím zásahem takto zcenzurován další můj zapsaný a odeslaný text a opět je v dalším příspěvku)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dalibor... 3.3. 20:56 z 88.100.50.xxx   reagovat
REAKCE NA: Jsou lidé kterým je vše jasné a dokonce i pomáhají vše toto objasnit a mají krásné webovky o tom. Koukni na http://modriandele.wgz.cz/ a uvidíš.


Tak jsme se trošku rozjeli, fajn. Sice chodíme více okolo jádra věci ,ale i tak je to dobrý.
Správný postřeh je o filosofických směrech, do kterého patří i jogíni a vůbec všichni co se snaží spoutat vůlí své tělo a překonat naší vlastní skořápku asi tak jako se lidstvo pokouší vyklubat z pozemského vajíčka Země do vesmíru. Tibetskou knihu mrtvých jsem si také po sametu, když vyšla zakoupil ale nenalezl jsem tam formu poučení, kterou jsem hledal. Je to jako rituál zaříkávání,kterým se má pravděpodobně povstalý mrtví do nového života vést slovem (jen na okraj - i komunisté, či někteří zkušení z nich tvrdí, že žijeme jeden v druhém!!!! - tedy prolínáme se navzájem a tím bychom se podle mého soudu mohli skutečně posmrtně vzkřísit....atd.).
Ale zpět k jogínům a jim podobným.V knize od tuším H. J. Storinga - Malá encyklopedie filosofie???, se popisuje,v kapitole o indické filosofii, že ti co vstoupí do nirvány - a jak tuším, vrátí se z ní zpět , dostávají další nadpřirozené schopnosti. Např. stát se neviditelným atd. Je jich asi 15. Zpojíme-li mozek, pak můžeme dospět do myšlenky, že by stačilo několik neviditelných přepravit a dostat do např. presidentských sídel a mohli by vyzvědět ty utajované státní zločiny, když o dobru se hovoří snadno a lehce bez utajení. Padaly by pak vlády velmocí atp. Neděje se. Proč??? Protože to co se jako zrníčka zpráv o čemsi nevěrohodném či alespoň pochybném sem tam objeví alespoň ve filosofii, je dávno překonáno věděním a praxí tajných služeb. Zrovna tento příklad má krásnou logickou vazbu na setkání (zapisuji dodatečně 15:09 30.1.2010 do tohoto zkopírovaného textu, že další část mého textu již tehdy zmizela a najdeme ji v dalším příspěvku výše)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   2.3. 14:21   reagovat
REAKCE NA: jinak k tematu. Tihle se zabyva tibetska kniha mrtvych(je to spis primo anual). Bohuzel preklade se z ni nejspis stala jina kniha. Taky to posuji ruzne joginske texty(o uvolneni subtilnich tel atd.)
Jinak podle me neni dulezity, jestli existuje reinkarnace, ale spis, jestli existence ma zacatek... a konec. Nebo je nekonecna...a co si bude povidat, jedno horsi nez druhy.


Jsou lidé kterým je vše jasné a dokonce i pomáhají vše toto objasnit a mají krásné webovky o tom. Koukni na http://modriandele.wgz.cz/ a uvidíš.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   2.3. 13:40   reagovat
nejak tu chybne funguje pismeno "m", obcas se neobjevuje...nevim proc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   2.3. 13:36   reagovat
jinak k tematu. Tihle se zabyva tibetska kniha mrtvych(je to spis primo anual). Bohuzel preklade se z ni nejspis stala jina kniha. Taky to posuji ruzne joginske texty(o uvolneni subtilnich tel atd.)
Jinak podle me neni dulezity, jestli existuje reinkarnace, ale spis, jestli existence ma zacatek... a konec. Nebo je nekonecna...a co si bude povidat, jedno horsi nez druhy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   2.3. 13:32   reagovat
REAKCE NA: ahoj všichni, musím reagovat na příspěvěk o bystrém synovi, já mám také syna, čtyřletého a ten mi nedávno říkal že si mě vybral a pak se mě narodil...
dál, když jsme šly po ulici a bavila jsem se s mamkou o jednom pánovi že umřel, tak malej prohlásil, že až se narodí miminko, tal to bude ten pán co umřel..
je to moc zajímavé..


hmm, zajiavy...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   2.3. 12:48   reagovat


REAKCE NA: A myslíš,že je nutné mít jasno ? Není lepší být každý den překvapený ...


Není! Jsou lidé kterým je vše jasné a dokonce i pomáhají vše toto objasnit a mají krásné webovky o tom. Koukni na http://modriandele.wgz.cz/ a uvidíš.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   2.3. 10:52   reagovat
REAKCE NA: Synek je jasný a má v tom jasno ... zato já, čím jsem starší, tím míň jasno ve všem mám. Ale úúúúúúúplně ve všem ... asi se blížím k poznání, že "vím, že nic nevím " ...


A myslíš,že je nutné mít jasno ? Není lepší být každý den překvapený ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  [smazaný profil]   2.3. 10:20   reagovat
REAKCE NA: Tak je Bůh a nebo není? Synek je jasný, ten je.


Synek je jasný a má v tom jasno ... zato já, čím jsem starší, tím míň jasno ve všem mám. Ale úúúúúúúplně ve všem ... asi se blížím k poznání, že "vím, že nic nevím " ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  [smazaný profil]   1.3. 23:31   reagovat
REAKCE NA: ahoj všichni, musím reagovat na příspěvěk o bystrém synovi, já mám také syna, čtyřletého a ten mi nedávno říkal že si mě vybral a pak se mě narodil...
dál, když jsme šly po ulici a bavila jsem se s mamkou o jednom pánovi že umřel, tak malej prohlásil, že až se narodí miminko, tal to bude ten pán co umřel..
je to moc zajímavé..


Tak je Bůh a nebo není? Synek je jasný, ten je.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  [smazaný profil]   27.2. 16:41   reagovat
ahoj všichni, musím reagovat na příspěvěk o bystrém synovi, já mám také syna, čtyřletého a ten mi nedávno říkal že si mě vybral a pak se mě narodil...
dál, když jsme šly po ulici a bavila jsem se s mamkou o jednom pánovi že umřel, tak malej prohlásil, že až se narodí miminko, tal to bude ten pán co umřel..
je to moc zajímavé..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Dalibor... 26.2. 20:02 z 88.100.50.xxx   reagovat
Ahoj,
možná bych nebyl sám koho by zajímaly tvé zkušenosti z hypnózy. Vím ze starých časopisů, že se s ní dokázaly divy až k neuvěření. Např. jeden Polák dostal sugestivní vlastnost-probudila se v něm při jízdě načerno ve vlaku skrz němci okupované Polsko, při kontrole jízdenek. Tato schopnost - dokázal jinému pohledem asi, vsugerovat, že požadované je to co mu podává ač to byl třeba jen cár utržených novin namísto jízdenky. Po válce to s ním vyzjkoušeli sověti ve své bance, kde na zcela nepopsaný list papíru vybral závratnou částku peněz. Když hypnotický stav opadl a ukázali pokladníkovi na co vydal peníze, tak z toho omdlel. Dalibor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Názor dalšího diskutujícího, který má po čase smazán svůj profil!
 
  [smazaný profil]   25.2. 17:13   reagovat
REAKCE NA: Ahoj Dalibore, teď nechci psát o tom, jestli sdlílím názory jež zní v úvodu, jen ti chci napsat, co se mi stalo před několika dny.
Mám 6-letého synka a je to velmi bystrý a vnímavý hoch. Mluví se mnou o nečekaných tématech a nedávno se ptal : Maminko, co je s dušičkou, když člověk umře? Říkám mu, že nevím, že to neví nikdo, ale někdo si myslí, že jde do nebe a ta zlá do pekla, ale já to nevím... On na to - já to vím, Pán Bůch je zase vrátí zpátky na zem, do tělíčka, které se narodí ! A já na to, kdo ti to říkal? A on, že nikdo, že to tak musí být, když každý den tolik lidí umře a tolik se zase narodí, tak kde by se ty nové dušičky braly .... ??? Má to svou logiku ... u spousty témat mě naprosto vyvede z míry svým přímočarým a bezproblémovým viděním ...
Ahoj, i já gratuluji k vnímavému dítku, jen k tomu dodám, že děti vidí a vnímají věci, které my dospělí jsme už přestali vidět - snad právě kvůli předsudkům našeho okolí, nebo kvůli strachu. Tvůj syn v podstatě přetlumočil jednu část knihy Život po životě od Moodyho, kde je napsáno přibližně asi toto - převtělení si můžeme představit asi tak, jako když si představíme moře a náš život jako hrníček - duše je voda v tom moři, když se máme narodit nabere se do hrníčku duše z moře, když pak zemřeme, hrníček se vlije zpátky do moře a celý proces se opakuje při dalším životě, takto se dá i slušně vysvětlit, proč se některé vlastnosti předávají do dalšího života. Mimochodem sama ám zkušenosti s hypnózou a ponořním se do minulých životů a je to opravdu hodně zajímavý zážitek, který zároveň pomůže spoustu věcí si takzvaně srovnat.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 23.2. 12:09 z 88.100.50.xxx   reagovat
Sem tam občas se mi podaří setkat s lidmi, kteří mají podobné zážitky jako já, svědčící logicky o souběžných existujících světech, či možnostech v jednom jediném vytvářet kopie, které se posléze ubírají vlastní cestou vývoje, a tím se liší od originálu - ze kterého vzešli. Je to jako lidská buňka a schopnost se rozdvojit ve dvě naprosto stejné a s možností postupně nabrat odlišnosti, vzhledem ke své specializaci atp.
Takto jsem např. hovořil s jedním mladým mužem, kterého to v metru dokázalo přehodit do souběžného světa ve kterém bylo vše okolo stejné až na jednu "maličkost". Zmizeli lidé co stáli okolo něj!!! Byl najednou sám, aniž by přijela souprava vlaku do které by nastoupili a aniž by odešli.
Tak to je další drobek do tohoto tématu fóra.
Dalibor


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Dalibor... 19.2. 18:27 z 88.100.50.xxx   reagovat


 


Vážená fotogenická neznámá,
gratuluji k bystrému synkovi. Je to vskutku dobrý pocit, když má člověk možnost odsledovat jak se u dětí nastartovává myšlení, kterým se lišíme od zvířat, jak nás učili ve škole. A to si představte až povyroste a sdělí vám. Můsí existovat prolínající se světy, jak hlásal už Démokrytos. Celé věřící křesťanstvo toho pohana
mlčky potvrzuje. Věří totiž ve své zmrtvýchpov-
stání a dodnes nikdo na toto téma nebyl upálen,
prohlášen za kacíře atp. takže na tom něco je, když neřeknu přímo, že je to pravda. To ovšem znamená......,že musí existovat prolínající se světy ve kterých mrtví žijí podle svých zákonů umožňujích
právě toto prolínání a žití. Kdyby žili pouze v jednom světě navzájem, byl by už dávno přeplněn a šlapali bychom po sobě nebo bychom se odmítali dál množit (a k tomu nepřímo vedla kat. církev svojí teorií o neposkvrněném početí a prohlášení lidské přirozenosti za vadu=hřích), což vedlo jiné církve ke kritice, že by lidstvo vymřelo -viz kniha "Dějiny celibátu".Pokud chcete další logické důkazy, mohu je příště dopsat, ale nyní nechme, možná probouzejícího se malého génia ve vašem synáčkovi ještě zapřemýšlet. Dalibor


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  [smazaný profil]   18.2. 12:52   reagovat


Ahoj Dalibore, teď nechci psát o tom, jestli sdlílím názory jež zní v úvodu, jen ti chci napsat, co se mi stalo před několika dny.
Mám 6-letého synka a je to velmi bystrý a vnímavý hoch. Mluví se mnou o nečekaných tématech a nedávno se ptal : Maminko, co je s dušičkou, když člověk umře? Říkám mu, že nevím, že to neví nikdo, ale někdo si myslí, že jde do nebe a ta zlá do pekla, ale já to nevím... On na to - já to vím, Pán Bůch je zase vrátí zpátky na zem, do tělíčka, které se narodí ! A já na to, kdo ti to říkal? A on, že nikdo, že to tak musí být, když každý den tolik lidí umře a tolik se zase narodí, tak kde by se ty nové dušičky braly .... ??? Má to svou logiku ... u spousty témat mě naprosto vyvede z míry svým přímočarým a bezproblémovým viděním ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Dalibor... 15.2. 18:34 z 88.100.50.xxx   reagovat


18:15 15.2.2008


Pro ty, co váhají dodávám, že můj záměr je nevést spory,ale hledat pravdu, která je mnohdy srovnatelná s podstatou pohádky "Sůl nad zlato".
Pro milovníky citátů jeden z vlastních,který vzešel pod tíhou otevírajících se poznání:
"Dobré zprávy se šíří rychleji".
Posmrtný život-
-toto téma se alespoň v naší generaci socialistických občanů ČSSR a ve školství nešířilo téměř vůbec.A řekl bych, že ve shodě na východě a i západě, aby neodpovídalo vědě a společenskému pokroku. Rozpory pravdy a skutečnosti jsou řešeny i násilnými a nedůstojnýmy prostředky - od zesměšňování, zastrašování k mlčení,nabídek k tajné spolupráci, až po i zneužití státních mocenských organizací k státem organizovanému zločinu. Miliardy lidí na celém světě jsou obelháváni .......a to do cca 20 let chce věda v područí takových státních struktur dobýt planetu Mars. Bude rozpor tedy kosmicky prohlouben, či se podaří zahájit alespoň tlak na vytvoření veřejné instituce s úkolem osvěty a polidštit "smrt a to po ní" a vrátit ji důstojnost zákonnými veřejnými mechanismy ??? I tak by mohl vypadat výsledný efekt prvopočátků fóra zde či jinde.
Zatím musím čelit zásahům do mé komunikace s internetem, text je i někdy zkrácen či je přerušeno spojení mezi mým poskytovatelem int. spojení a internetovým serverem. Takže podmínky jsou běžně nefér.Proto i překopírovaný čas zápisu nemusí být shodný s internetovým.


DaliborZvolsky@centrum.cz
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Zapsat příspěvek do fóra:
- Chovejte se k ostatním uživatelům zdvořile jako doma, jinými slovy dodržujte pravidla netikety.
- Nenapadejte slovně ostatní uživatele, nenadávejte a nepoužívejte vulgarizmy.
- NEPIŠTE VELKÝMI PÍSMENY - ostatní uživatelé toto písmo považují za křik.
- Snažte se psát spisovně, používejte smajlíky pouze tam, kde je to vhodné.
- Příspěvky nesmějí obsahovat reklamní obsah.


07.02.2010 13:33 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se