« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

podivný dojem z oslav Sametu v letošním roce 2009

Možná shodou okolností vznikl posametový paradox


-----------------------------------------------------Tento 17. listopad 2009 jsem oslavil prací s ostatním torzem spoluzaměstnanců, kdysi obrovského a světoznámého podniku, po dohodě s vedením, že bude volný pátek a tím prodloužený víkend. Jel jsem tedy rovnou z práce nakupovat do OD Máj-Tessco-My(tak se postupně tuším jmenoval), který se nachází v kýžené části oslav, neb je postaven na rozhraní ulic Spálená a Národní třída v Praze 1. Poté jsem již zaujal svoji pozici téměř na rohu obou ulic tak, abych viděl na pódium s hudbou. Díky včasnosti jsem tedy mohl sledovat dění okolo. Vzhledem k informaci, že pan president Klaus nedostal pozvání na tuto akci  jsem se netlačil k místu, kde poté byly předneseny projevy,(???podivná to věc...být na jeho místě, šel bych tedy jako tehdy, jako prostý občan, neb ani tehdy pozvánky pro občany nebyly, totéž se týká i dalších politiků a zviditelněných aktérů Sametu). Gordon zcela lidských, neagresivních policistů byl i napříč místa ve Spálené ulici, kde jsem se nacházel, takže jsem měl možnost skrze ozývající se informace z vysílaček slyšet i jak to vypadá s průvodem z Albertova atd. Bohužel, tento rok bylo ozvučení  i snímání na videoplochu na tribuně slavnosti zcela mizivé, až  žádné, takže jsem jen mohl slyšet ovace i pískot  zpoza rohu a druhý den se dočíst, že patřily panu presidentovi Klausovi, který přece jen přišel na oslavy. Mezi tím, jsem mohl sledovat různé názorové proudy podle transparentů, kterých moc nebylo, ale z nich právě vznikal posametový paradox. Objevila se skupina lidí s transparentem, který kritizoval Václava Klause za rozprodávání národního majetku. Oproti tomu se objevili lidé s transparentem "Havel na hrad"a obdobným skandováním. No a snad korunu tomu všemu nasadil konferenciér na koncertním pódiu, který přivítal Václava Havla slovy,"pan president Havel". Což nebylo fér a pravda. Tedy exprezident, to ano, ale v kontextu toho dění tam, se mi jevilo, že není respektována současnost a navíc mi to zavánělo nebezpečným nádechem vytvářet kult osobnosti i za cenu paradoxu logiky. Na to ani člověk nemusí být nadán myšlením, stačí mu chápat souvislosti. Současný pan president Václav Klaus, nastoupil  v době Sametu do boje za lepší společnost jako ekonom, který nalezl naši zemi ve zchátralém stavu zejména po zardoušení tzv. Pražského jara v r. 1968 Sovětskou okupační armádou spolu s jejich vazaly, a i do krajnosti vytunelovanou. Tento nevděčný úkol k řešení tedy byl, "Pravdou a láskou co vítězí nad zlem a nenávistí", ponechán na něm co do odbornosti i důsledků. Václav Klaus, dle mého názoru, zcela čestně reprezentoval svoji vlastní cestu a myšlenky k řešení - kudy z bídy???. Řešil to císařským ekonomickým řezem = privatizací. Ač se jeho řešení neztotožňuje s mým názorem, tak uznávám, že tím pomohl velké většině lidí, jak si legálně, ale bohužel i nelegálně , přijít k majetku. A nyní ten paradox. Oblíbenec části lidu s heslem "Pravda a láska....." se právě v této oblasti nenechal nikým jen tak zahanbit a tedy díky Václavu Klausovi si přišel k pěknému majetku přímo i nepřímo se ohřál na stavu = načas spokojené valné části národa. Roky plynuly a problémy se zákonitě dostavily. A co lid???? Najednou je Václav Klaus div, že ne zloděj, ač bych řekl, že jeho majetkové poměry se natolik výrazně nezmněnily, jako u Václava Havla, a Václav Havel je provoláván jako protiváha této státem organizované "zlodějně" a někde i skutečné zlodějně, má tedy být vnímán jako symbol andělské čistoty a nevinnosti.


Přiznám se vám, že jsem si odplivl, když jsem nezaslechl, že by to Václavu Havlovi bylo alespoň trapné a uvedl věci na správnou míru. Pronesl jsem cosi o jeho majetku k mužům co mi pravili, abych tam moc okolo nenaprskal, ale to už bylo zbytečné, neb jsem byl z oslav na odchodu. Oslavy Sametu roku 2009 tedy já osobně považuji za vůbec nejhorší, co jsem zažil, po stránce technického zabezpečení programu, a poté i onoho rivalského střetu vycítěného z tendencí o návrat Václava Havla do čela státu i po tom všem co nedokázal pro ideu "Pravda a láska...."učinit.Pravda a utajování, jaké nastalo po uchopení moci, a to asi na všech úrovních společnosti, jsou v přímo protikladném rozporu. To je zrada pravdy a hra na Monopoly, a to monopol na pravdu těch, co z utajených informací těží a těží a mohou vydírat, mravně rozkládat atd...Také to, že si např. stěžoval , na nemožnost dostat prostor v masmédiích jak by chtěl, ale náš velmi zmenšený stát (o Slovenskou republiku) se přitom vzmohl na celou řadu dalších našich televizních organizací, a to i nepotřebných z hlediska důležitosti, zatímco vláda se nevzmohla na vlastní TV kanál, na kterém by byla neustále v kontaktu s občany a měla tak vytvořen předpoklad k lepšímu řízení společnosti , podnětům ze společnosti a veřejné masmediální bezprostřední možnosti jmenovité!!!a zdokumentované kritiky nešvarů atd. a to dokonce asi i jako první stát na světě. Ale to už patří do mých myšlenkových idejí jak reformovat postupně vadné řízení lidstva, ač technicky vyspělejšího, přesto s projevy ignorace vývoje k celospolečenským potřebám demokratizace a řízení tzv. občanské společnosti. Dalibor Zvolský19:46 27.11.2009
9:46 27.11.2009


27.11.2009 19:51 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se