« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Východní totalitáři infiltrovaní do našich národů


Východní totalitáři infiltrovaní do našich národů
-------------------------------------------------


 


Dnes, v sobotu 17.10.2009 přibližně v 11,|30 hod. jsem byl nakupovat DVD s názvem "Dny zrady" od režiséra Otakara Vávry. Jedná se o film zachycující jeden z nejbolestlivějších okamžiků českého národa, tedy události roku 1938.  Pojednává o donucení, po zradě spojenců, k podpisu potupné Mnichovské smlouvy, která však byla v průběhu II. svět. války spojenci a světem v koalici proti Hitlerovi a spol., anulována, tedy její platnost a legitimnost nebyla uznána za platnou.
DVD jsem nakupoval v prodejně tabáku  u stanic tramvají na I.P.Pavlova. Vevnitř byly dvě mladší prodávající a s rusocizineckým přízvukem češtiny mne pozdravily. Většinou zdravím svým pozdravem "Čest poctivé práci a smrt okupantům" a nebylo tomu ani zde jinak. Ztuhly. Asi věděly proč. Neb když jsem jim vyslovil přání, že bych rád zakoupil DVD "Dny zrady" a po nalezení číselného označení obalu umístěného venku jsem se vrátil a říkal jim, jak hrozné je, kolikrát v histori byl náš český  národ zrazen a okupován, že jsme tak malá země a tolik cizáků se k nám cpe. Tak se mi dostalo odpovědi, že
                             "tady je místa dost pro všechny".


Namítl jsem, že ti zastřelení, včetně dětí (i dosud nenarozených) toto místo nesměli mít??????? (mínil jsem r. 1968, který jsem osobně zažil, ale vztahuje se i na okupace předešlé- doplněno a  11:12 18.10.2009 ještě doplněno: kolika národům už tato slova asi říkali, když je nejdříve přepadli, vyvražďovali a pak toto území prohlásili jen a jen za své....něco o tom už bylo i zveřejněno ze zápisků hraběte Lva Nikolaje Tolstého....Krom toho jsem pomyslel, že ani všichni dobří lidé by se na naše území nevešli a ti by byli jistě vítaní, ale ani ti zlí=nevítaní by se k nám nevešli, tak bych soudil já. Opět východní rusonárodový  styl myšlení, kdy malé země drze okupovaly pod jakoukoliv záminkou. Logicky by se k nám nevešel na území ani jeden z velkých národů světa, natož všichni. I velké a méně až mnohem méně osídlené země jako je USA, Kanada, Austrálie atd., nesdílí takové názory a nevpustí každého do svých zemí a v jakémkoliv počtu.Navíc si jistě uváděnou přidrzlost, možnou vykládat i jako protinárodní a protistátní činnost, hlídají svými zákony (např. zákon trestající neamerickou činost  v USA, by v našem národním provedení nutně musel přivodit nový odsun východního zla a destabilizačních prvků včetně ekonomických, když vezmu v potaz jen zveřejněné údaje o těch potrestaných z jejich řad, kteří by dokázali v jeden čas zaplnit i témeř pět!!! takových věznic jako je Mírov). I rusonárody bojovaly proti Němcům, kteří hlásali , že potřebují nový prostor, že mají málo místa a hrnuli se k nim. A to už dějiny nějak mlčí i k opačnému případu, tedy tomu, že jeden německy hovořící národ a jím obývané území, byl Slovany zlikvidován =Prusové. Mohlo to být varování pro všechny strany. Navíc je jistě uváděná přidrzlost, možná vykládat i jako protinárodní a protistátní činnost, hlídají svými zákony. Nechtějí se stát vyhnanci ve vlastních zemích.
Proto mne překvapilo, když jsem namítl, že jsme zažili i to že nás tady sovětská okupační armáda střílela, a to i děti a těhotné ženy, tak mi ústy této osoby bylo sděleno následující, cituji:


                                   "Asi si to zasloužili!"


Prožil jsem sovětskou okupaci a období před ní, vnímal pokus naší KSČ o nápravu východního zla, zavlečeného k nám pomocí rudé inkvizice a poradců z SSSR. Zažil jsem pokusy  KSČ o novou lepší společnost žijící v pravdě a dobrovolnosti, kdy i lidé chodili zadarmo pracovat na národní směny, aby se upevnila naše měna, krácená východní pijavicí a jejímy požadavky, účast na oslavách státích svátků se stala z dobrovolně-povinných už jen dobrovolná, byla zrušena cenzura tisku, byl zřízen úřad na prošetřování křivd a zločinů kam se mohl každý občan obrátit a nebyl odbyt s tím, že i vážné věci a prokazatelné, byly prohlášeny za nedůvodné a neprokazatelné (což se běžně děje mne), neproháněly se nám tady východní gangy a mafie, atd.....tedy mnoho věcí o kterých se vám zde už může jen zdát!!! A to především díky přetrvávajícímu, víceméně skrytému, východnímu teroru a pokusům jinou cestou rozložit naší společnost a přejít do otevřené diktatury. Až tak to vidím já.


Nikdy jsem zatím v referendu nevolil připojení k sovětské unii, a pokud k tomu někde i došlo.... a není jeden svět, jak tvrdil už řecký filosof Démokritos, (nevylučuji tedy Gottwaldem upsaný a řízený svět, kde se posmrtně díky blbství typu "Jdeme všichni sborem za tím prvním v....! hráčem" hraje o vše...dokonce i o děti a manželky,..natož o národní surovinové zdroje jako je uran atd., jen jsem zíral co to musí být za "socialismus", když mi to bylo, ještě za socialistické ČSSR, sděleno osobou, která měla ke Gottwaldovi blízko, a to jen bez bližších podrobností a já si toto musel dovodit...Také jsem pochopil odkaz pohádek lidstvu, které jako první sci-fiction píší i o věcech, které nemohou být jinak veřejně šířeny=viz hra s čerty o život), což naše skutečnost okolo fakticky dokládala a řekl bych i dokládá.. Pak je to nová zrada a okupace po Mnichovu 1938 a Moskvě 1968. Vím, že takové věci jsou možné a že zrádci se našli vždy i v řadách komunistů, zejména když se např. jednalo o další využití agentů fašistů a Gestapa v nové roli po II. svět. válce. Ti byli i v řadách KSČ jak dokazuje kniha "Ve znamení temna" o sovětské špionáži proti ČSR od r. 1918 až do ČSSR roku 1989, od Františka Augusta a JAB. Vyšla v nakl. VOTOBIA PRAHA.


Není to první případ, kdy se od imigrantů z východu z řad rusonárodů dovídám o jejich zjevné nenávisti k našim národům. Již dříve, (někdy okolo r. 2000), jsem měl možnost srovnávat logiku vyčtenou z knih popisujících i aroganci žen v řadách Gestapa s jednáním rádoby "nadras" z východu, která mne např. v pozici jedné ruso-ukrajinské pracovnice úklidu hotelu  Hilton (dříve Atrium) krom jiných nenávistných slov na náše národy ČSR a ČSSR sdělila, že oni si tady mohou dělat co chtějí!!!!
A dodala "My pabědili !!!" což z ruského překladu značí "My jsme zvítězili !!!"
Jistě vám nemusím říkat do jakého údivu mne dostala. Nechápavě jsem jí říkal, co tím chce říci, vždyť jsme byli přece spojenci za II. svět války..neodpověděla..pravděpodobně i toto bylo vymazáno z jejich sovětských učebnic, minimálně však z hlav jejich mládeže, či agentů směřujících po sametu 1989 k nám. Byla tak o dobrých 20 let mladší mne.A nebyla z jejich žen sama kdo tak jednal.


Naskýtá se otázka, kdo dovolil takovou protinárodní činnost ve velkém na našem území? K čemu asi směřuje, si dokáži představit.


Odpovědí mi asi může být jen smazaný nápis na zdi naší národní kulturní památky, na zdi Vyšehradu v Praze, kde se po určitou dobu skvěl nápis= také posametový výkřik (viz jeden z mých článků a obrázky), kde stálo napsáno:


                   "Havel pozval cizáky do země, Havel odejde a cizáci zůstanou"


Věřím, že měl na mysli právě takové, kteří škodí a mají úkolem, že i mohou škodit našemu národu.
daliborzvolsky@centrum.cz14:35 17.10.2009 
   


17.10.2009 14:48 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se