« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Co odhalilo "Pražské jaro" v zopakování perestrojky?


Co odhalilo "Pražské jaro" v zopakování perestrojky v SSSR?
--------------------------------------------------------------


Komunisté proti zrádcům ve vlastních řadách v SSSR, po vzoru Pražského jara 1968, rozjeli lavinu, odhalující po celá desetiletí skrývané úchylky až zločiny v praxi komunismu. Jen nadřazenost rusonárodů= Rus, Ukrajinec, Bělorus, nad ostatním mnohanárodnostním obyvatelstvem SSSR (ale i východního bloku jako celku), kterou jsem já osobně nazval sebepovýšením nad ostatní národy rovnající se šlechtickému stavu za feudalismu ( porovnej i z hlediska společenského žebříčku nastíněného v článku), měla a má dodnes takové katastrofální následky v internacionalismu mezi národy, že se z toho budě několik generací těžko vzpamatovávat, zejména proto, že se jejich velkorusonární nacionalismus nepodařilo v nich samých zastavit a bují vesele dál, jak jsem mohl osobně po sametu zažívat v ČR dodnes.Mnohde se stav dostal zpět od internacionalismu, na úroveň národněosvobozeneckého boje a svržení "feudální třídy" rusonárodů.
Tragédií myšlenky komunismu se tak stalo cílené zlo nevytváření národních inteligencí, schopných nahradit "doživotní panství" rusonárodů nad řízením závodů až států.Tyto národy byly ponechány v pozici námezních sil na novou šlechtu.(v tomto případě již trvající 74 let od VŘSR!!!-pokud jsem dobře počítal, zatímco rusonárody létají do kosmu ze svých zemljanek od cara za necelých 50 let!!!)
I zde se mi potvrdila ona vada citátu V.I.Lenina, okradená o tu část, která značí správnou cestu a tedy i komunistický princip.Viz článek "Lenin jako špatný komunista".
Ostatní ponechám na vaší úvaze, s upozorněním, že expanze na východ v sobě skrývá tytéž prvky zrady a možností zotročení národů.
Do obrázků jsem vám zkopíroval část onoho článku ze 100+1, č. 4/1991, aby byla zaručena autentičnost níže citovaných pasáží. citovaného.daliborzvolsky@centrum.cz


Pasáže:
 Moskovskije Novosti - článek ""Angolizace" Střední Asie" přetištěný u nás do časopisu 100+1 č.4/1991


Trpce o sobě říkají, že jsou vnitřní emigranti.Trpělivě stojí ve frontách na nákladových nádražích, aby se zapsali do pořadníků na kontejnery. V Dušanbe, Frundze a Taškentu na ně budou čekat půl roku.Tak dlouho budou ještě žít v nejistotě a obavách, než se budou moci se vším co mají vystěhovat - ne do Ameriky nebo do Izraele, ale do jiné sovětské republiky. V roce 1989 se jen z Uzbekistánu odstěhovalo 94 tisíc lidí.....""Všechny velké závody, elektrárny, ropná pole, uhelné a rudné doly, železnice, letiště a spoje ve Střední Asii dosud obsluhovali inženýři, technici a kvalifikovaní dělníci z průmyslových center Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Lákaly je sem dobré výdělky, byty, postavení. Původním obyvatelům zbývala tradiční práce v zemědělství, maloobchodě, domácích řemeslech, ale také v nomenklatuře direktivního systému.
   V Syrdarské elektrárně, největší v Uzbekistánu, už nemá kdo udržovat v chodu dva energetické bloky, každý o výkonu 300 megawattů.Vyprazdňují se domy......."
 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 


10.10.2009 16:48 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se