« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

NĚKTERÉ Z PROTIPRÁVNĚ POUŽÍVANÝCH PROSTŘEDKŮ TEMNÝCH A TAJNÝCH SIL NA NAŠEM ÚZEMÍ I .......

POVAŽUJI ZA DŮLEŽITÉ SDĚLIT SVÉ NÁSLEDUJÍCÍ PRAVDIVÉ POZNATKY:
------------------------------------------------------------------------------------------------


( I KDYŽ SE NEDOMNÍVÁM, ŽE BUDU VŠEMI NATOLIK POCHOPEN, ABY SE NEPROJEVILI TOUHOU OMEZOVAT PRÁVO NA SVOBODU SLOVA VŠEM, VYSTAVÍM SVOJI OSOBU MOŽNÉMU ZESMĚŠŇOVÁNÍ, PROHLAŠOVÁNÍ ZA BLÁZNA ATP. COŽ UŽ JSEM ZAŽIL ZA UPLYNULÝCH 21 LET PO VĚDOMÉM ZMRTVÝCHVSTÁNÍ MNOHOKRÁTE, ZEJMÉNA Z ŘAD TAKOVÝCH LIDÍ, KTERÉ MOHU OPRÁVNĚNĚ POVAŽOVAT ZA PROVOKATÉRY ČI AGENTY TAJNÝCH SIL).NĚKTERÉ Z PROTIPRÁVNĚ POUŽÍVANÝCH PROSTŘEDKŮ TEMNÝCH A TAJNÝCH SIL NA NAŠEM ÚZEMÍ I PROTI NEUPSANÉMU CIVILNÍMU OBYVATELSTVU A DĚTEM, KTERÉ PROBÍHAJÍ NAD BĚŽNÝ RÁMEC OBČANSKÉ INFORMOVANOSTI!!!
(VŠE O ČEM PÍŠI JSEM ZAŽIL NA VLASTNÍ ZKUŠENOST A NE NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ Z DRUHÉ RUKY!NEJSEM PROFESIONÁL A MOHU TEDY VĚCI ZAPSAT JEN JAKO ŘADOVÝ OBČAN ČINÍCÍ ZÁVĚRY ZE SVÉHO AMATÉRSKÉHO PROŽITKU A ZHODNOCENÍ)


 


SEDM BODŮ, KTERÉ BYCH VÁM RÁD SDĚLIL DO VEŘEJNÉHO PODVĚDOMÍ


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 NĚKTERÉ Z PROTIPRÁVNĚ POUŽÍVANÝCH PROSTŘEDKŮ TEMNÝCH A TAJNÝCH SIL NA NAŠEM ÚZEMÍ I PROTI NEUPSANÉMU CIVILNÍMU OBYVATELSTVU A DĚTEM, KTERÉ PROBÍHAJÍ NAD BĚŽNÝ RÁMEC OBČANSKÉ INFORMOVANOSTI!!!
(VŠE O ČEM PÍŠI JSEM ZAŽIL NA VLASTNÍ ZKUŠENOST A NE NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ Z DRUHÉ RUKY!NEJSEM PROFESIONÁL A MOHU TEDY VĚCI ZAPSAT JEN JAKO ŘADOVÝ OBČAN ČINÍCÍ ZÁVĚRY ZE SVÉHO AMATÉRSKÉHO PROŽITKU A ZHODNOCENÍ) 
                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 


1)SLEDOVÁNÍ AŽ ODIZOLOVÁNÍ
  -----------------------------------------
OSOBY, NA JEJICHŽ SLEDOVÁNÍ JE ZÁJEM, JSOU NAVÁDĚNY NA SYSTÉM, KDY JE SLEDOVANÁ OSOBA NEVIDÍ A NETUŠÍ TEDY, ŽE JE PŘEDMĚTEM NĚČÍHO ZÁJMU.MOHU Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI POTVRDIT, ŽE BYLO OBDOBÍ A SITUACE, KDY MNE LIDÉ V JEJICHŽ PŘÍTOMNOSTI JSEM SE NALÉZAL, ZCELA ZJEVNĚ NEVIDĚLI A HOVOŘILI NAPŘ. O MNE. KE ZVIDITELNĚNÍ DOŠLO TEPRVE TEHDY KDYŽ JSEM PROMLUVIL, COŽ BYL MNOHDY PRO NĚ ŠOK. OPAČNĚ JSEM BYL OD DĚTSTVÍ A JSEM DODNES SLEDOVÁN ZEJMÉNA VÝCHODNÍM OKUPANTEM A TO VČETNĚ DALŠÍCH NEGATIVNÍCH JEVŮ PRO MOJI OSOBU (POKUSY O ZASLEPENÍ ABYCH JE NEVIDĚL, PŘESUNY SKRZE PARARELNÍ SVĚTY JINAM A OKUPACI TAKOVÝCH SVĚTŮ AŽ PO ODIZOLOVÁVÁNÍ MÉ OSOBY PO CELÉ OBDOBÍ JIŽ 21 LET VE VĚTŠÍ ČI MENŠÍ MÍŘE A TEDY UKÁZKU JAK PROVÁDĚT NAPŘ. GENOCIDU CELÝCH NÁRODŮ, POKUD SE TOTO PODAŘÍ NA VYŠŠÍ ÚROVNI NEŽLI S JEDINCEM=PROSTĚ SE S NIKÝM NEBUDETE MOCI SEZNÁMIT, NEBO POTÉ SEJÍT ATD...).TOTO NENÍ PROBLÉM JEN MŮJ. TAKOVÝCH LIDÍ JE NA SVĚTĚ ZNAČNÉ MNOŽSTVÍ, POUZE NEVÍ O PŘÍČINĚ TOHOTO STAVU A PROTO SE NEMOHOU BRÁNIT ANI ONI ANI LID, JAKO BUDOUCÍ POTENCIÁLNÍ ZDROJ V POKRAČOVÁNÍ TĚCHTO NEZÁKONNOSTÍ.


( Následující poznatek není můj vlastní, ale získal jsem jej od osoby z rodinného prostředí zde označeného.Svědčí o tom, že se toto provádí na různých úrovních záběru.To mi vyplynulo z příkladu ředitele hotelu International Praha, kterého jsem znal osobně mnoho let, který završil svoji kariéru získáním práce na naší ambasádě v SSSR, kde byl půl roku odizolován a sledován a nikdo se s ním nestýkal, nežli pracovně, a dost mu to vadilo, nazvu-li to slušně a to tam měl i manželku s kterou se bavit mohl, ale byla na tom stejně jako on).


2)"KOUZELNÉ SLUCHÁTKO"
  -----------------------------------
NEDIVÍM SE, ŽE BYL TENTO SYSTÉM ZPRACOVÁN DO ZÁBAVNÉ FORMY PŘÍBĚHŮ PRO DĚTI O KOUZELNÉM SLUCHÁTKU ZE SERIÁLU "MACH A ŠEBESTOVÁ". VZHLEDEM K TOMU, ŽE ZÁBĚR TEMNÝCH SIL SE NEZASTAVIL ANI PŘED DĚTMI, TAK TO BYLA NUTNOST, ABY COSI POCHOPILY A NEZBLÁZNILY SE Z TOHO O ČEM SE V OKOLÍ MLČÍ, PŘESTOŽE TO EXISTUJE! TAK JAK JSME SE UŽ ZA SOCIALISMU V OBDOBÍ TZV. STUDENÉ VÁLKY MOHLI DOZVĚDĚT I Z NAŠEHO SOCIALISTICKÉHO TISKU, TAK NA ZÁPADĚ BYLO V MASMÉDIÍCH ZVEŘEJNĚNO, ŽE SOVĚTSKÁ KGB ZNEUŽÍVÁ I DĚTI!!! NA ZÁKLADĚ MÝCH ZKUŠENOSTÍ OD DĚTSKÝCH LET MOHU POTVRDIT, ŽE TEMNÉ SÍLY U NÁS SE NEZASTAVILY ANI PŘED DĚTSKOU NEZLETILOSTÍ A NEZKUŠENOSTÍ!!! VZHLEDEM K TOMU, ŽE VNITRO BYLO ŘÍZENO SOVĚTSKÝMI PORADCI A ČSR A POTÉ I ČSSR SE STALY ÚZEMÍM KDE SI VYNUCOVALI SOVĚTI SVÉ ZÁJMY I V ROZPORU SE ZÁKONY NAŠÍ ZEMĚ, ÚSTAVOU A CHARTOU LIDSKÝCH PRÁV, COŽ TRVÁ DODNES!!!, TEDY MOHU OPRÁVNĚNĚ KONSTATOVAT, ŽE I V MÉM PŘÍPADĚ SE JEDNALO O ZNEUŽÍVÁNÍ JEJICH TAJNÝCH ORGANIZACÍ ČI POKUSY O TO. KROM MÉHO DOHADU JSEM BYL O TOM ZAJÍMAVÝM ZPŮSOBEM INFORMOVÁN SLOVNĚ SKRZE SOVĚTSKÝ POŘAD V TV U NÁS, A JEŠTĚ DŘÍVE,PŘED SVOJI SMRTÍ Z JEDNOHO VIZUELNÍHO DĚJE ODEHRÁVAJÍCÍHO SE NA NÁVŠTĚVĚ SOVĚTSKÉHO CIRKUSU V SSSR ZA ÉRY GORBAČOVA A JEHO PERESTROJKY.


ZDE SE ROZEPÍŠI OBŠÍRNĚJI O MOŽNÝCH POČÁTCÍCH A PŮVODU ZÁJMU O MOJI OSOBU, KTEROU JSEM SKLÁDAL POSMRTNĚ JAKO MOZAIKU ZE STŘÍPKŮ INFORMACÍ PŘEČTENÝCH V TISKU A SKUTEČNOSTÍ KTERÉ JSEM OSOBNĚ ZAŽIL A ODPOVÍDALY BY TVOŘENÉMU OBRAZU MOZAIKY.


-DĚLENÍ SVĚTA PO II. SVĚT. VÁLCE MEZI ZEJMÉNA 2 VELMOCI = USA A SSSR OBECNĚ ZNÁME Z USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA PO TÉTO DĚSIVÉ VÁLCE. TO CO VŠAK NEZNÁME VLASTNĚ DODNES, JSOU TAJNÉ SMLOUVY A DODATKY MEZI USA A SSSR. TY VŠAK LZE SKLÁDAT Z MOZAIKY DĚJŮ, KTERÉ PROBÍHALY A PROBÍHAJÍ V JEJICH MOCENSKÉM STŘETU, ZEJMÉNA V OBDOBÍ TZV. STUDENÉ VÁLKY VRCHOLÍCÍ ASI KARIBSKOU KRIZÍ, KDY SVĚT STÁL NA PRAHU III. SVĚT. VÁLKY A POKUD BY SOVĚTSKÉ LODĚ NEODPLULY Z KUBY S ATOMOVÝMI ZBRANĚMI KTERÉ TAM CHTĚLY VYLOŽIT A INSTALOVAT PROTI USA, TAK VÁLKA ZAČALA TOTÁLNÍM ÚTOKEM USA NA KUBU A DALŠÍ STÁTY, KTERÉ BY JI PODPOROVALY. SSSR SE PROJEVIL JAKO HAZARDÉR SE SVĚTOVÝM MÍREM A PROVOKATÉR. KDO SLEDUJE POLIT. DĚNÍ, TAK RUSONÁRODY TAK ČINNÍ DODNES!!!(NAPŘ.MALÁ KANADSKÁ KRIZE O TOM SVĚDČÍ).CELÝ ZÁPAD, BĚHEM STUDENÉ VÁLKY, KTERÁ ASI SKONČILA ÉROU GORBAČOVA A PERESTROJKY V SSSR A NÁSLEDNÝCH UDÁLOSTÍ, PROVÁDĚL PATŘIČNÁ VNITROSTÁTNÍ OPATŘENÍ. ŽE ZASAHOVALA SOVĚTSKOU A VÝCHODNÍ ŠPIONÁŽ NA CITLIVÝCH MÍSTECH, BYLO ZJEVNÉ Z POKŘIKU O TĚCHTO OPATŘENÍCH I V NAŠEM TISKU, KTERÝ ZPRAVIDLA ČINIL TO, CO SI PŘÁL SSSR A SNAŽIL SE MU ČÍST MYŠLENKY.
NAPŘ. ZÁKAZ VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ V NSR A ASI I JINDE NA ZÁPADĚ, HOVOŘIL O SVÉM. TEN KDO VYCESTOVAL NA VÝCHOD I JAKO TURISTA, SE STAL NEDŮVĚRYHODNÝM STÁTNÍ BEZPEČNOSTI ZÁPADNÍCH STÁTŮ. VÝCHODNÍ BLOK, ÚSPĚŠNĚ DĚLAJÍCÍ ZE SVÝCH NEINFORMOVANÝCH OBČANŮ BLBCE, VYUŽÍVAL KAŽDÉ MOŽNOSTI, JAK VZBUDIT NENÁVIST MEZI NÁRODY VÝCHODU A ZÁPADU A TO I PŘEZ TO, ŽE VE SKRYTU ČINIL TOTÉŽ, ALE JEHO TOTALITA A CENZURA NEDALA ROZUMU VÝCHODNÍCH NÁRODŮ PRAVDU O TOM. DĚLAL SE TAK LEPŠÍM NEŽLI VE SKUTEČNOSTI BYL A JE DODNES!!!TISKEM PROBĚHLY INFORMACE O DŮVODU PŘEVELENÍ TĚCH SPOJENECKÝCH VOJSK USA A SSSR, KTERÁ SE STŘETLA NA DOHOVOŘENÉ LINII V EVROPĚ DO DALŠÍCH KRVAVÝCH BOJŮ, KDE MĚLA CO NEJVÍCE PROŘÍDNOUT. DŮVODEM BYLO NEBEZPEČÍ VZÁJEMNÉ INFILTRACE ŠPIÓNŮ DO ARMÁDY. JAK TAKOVÁ INFILTRACE PROBÍHÁ MI UKÁZALA AŽ DOBA POSAMETOVÁ, S PRONIKÁNÍM, ZEJMÉNA NELEGÁLNÍM, ALE VNITREM KRYTÝM, CIZINCI Z VÝCHODU V ROLI NOVÝCH FOREM NAŠÍ OKUPACE. O FORMÁCH VYTVÁŘENÍ DVOJNÍKŮ SE ZMÍNÍM V JINÉM BODĚ. MNE Z TOHO VYPLYNUL JEDEN ZÁVAŽNÝ FAKT!


A)OTÁZKA MÍSTA NAROZENÍ A RODOVÝCH VAZEB
NARODIL JSEM SE ROKU 1953 V DOMAŽLICÍCH, TEDY V ZÓNĚ OSVOBOZENÉ VOJSKY USA!!! BYLA TO ZÓNA, KTERÁ BYLA Z MNOHA STRÁNEK ZCELA ZŮMYSLNĚ VÍCE ZANEDBÁVANÁ PO CELÉ OBDOBÍ OD 1948-1989. NESMĚLY SE TAM STAVĚT DÁLNICE A VŮBEC INFRASTRUKTURA BYLA SLEDOVÁNA V ZÁPORNÉM HODNOCENÍ INVESTIC, PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBYLO TOLIK CO JINDE ATD.TO CO BY MNE VŠAK NENAPADLO, BYLO SLEDOVÁNÍ LIDÍ, KTERÉ SE Z TÉTO ZÓNY PŘEMÍSŤOVALI JINAM. DALŠÍM FAKTEM K TOMU BYLO, ŽE MOJE MAMINKA BYLA ZE SMÍŠENÉHO MANŽELSTVÍ = ČESKO-NĚMECKÉHO. BABIČKU JSEM MĚL SUDETSKOU NĚMKU, DĚDEČKA SUDETSKÉHO ČECHA. VZHLEDEM K JEJICH OBČANSKÉMU POSTOJI, KDY SE PŘI SČÍTÁNÍ LIDU V TĚŽKÉM PŘEDMNICHOVSKÉM OBDOBÍ PŘIHLÁSILI JAKO RODINA K ČESKÉ NÁRODNOSTI, A PROŽÍVALI DALŠÍ OSUD JAKO VŠICHNI ČEŠI, TAK SE NA NĚ NEVZTAHOVALY BENEŠOVY DEKRETY PŘI ODSUNU NĚMCŮ Z ČSR. MŮJ OTEC BYDLEL V PRAZE A V DOMAŽLICÍCH VOJÁKOVAL A POZNAL SE S MAMINKOU. PO SVATBĚ SE MAMINKA PŘESTĚHOVALA DO PRAHY, KDE SE NARODILI I MOJI DVA SOUROZENCI. JÁ JEDINÝ Z NICH JSEM SE TEDY NARODIL V ZÓNĚ OSVOBOZENÉ ARMÁDOU USA A BYL I URČITÝ ČAS SVÉHO DĚTSTVÍ U DĚDEČKA A BABIČKY V SUDETECH, KDE MĚLI HOSPODÁŘSTVÍ. POKUD PŘI DĚLENÍ SVĚTA EXISTOVALO I DĚLENÍ "DUŠIČEK", TEDY  JEDINCŮ AŽ NÁRODŮ PODLE OSVOBOZENÉHO ÚZEMÍ - A TO BYLO VIDĚT VŠUDE OKOLO NÁS!!! (NĚMECKO - NSR A NDR, ALE I DÁLE KOREA, VIETNAM, ATD.), TAK JSEM PŘIPADAL DO SFÉRY USA Z HLEDISKA SVÉHO NAROZENÍ A I ČÁSTI DĚTSTVÍ. A ABY TO NEBYLO JEN TAK JEDNODUCHÉ, TAK PŘEDCI Z OTCOVY STRANY POCHÁZELI Z RUSKÉ ŠLECHTY, COŽ ZŮSTALO V RODOVÉM PŘÍJMENÍ PATRNÉ DÍKY PŘIJÍMÁNÍ MUŽSKÉHO PŘÍJMENÍ V ČECHÁCH, TEDY I PO SPLÝVÁNÍ SŇATKY S ČESKÝM OBYVATELSTVEM. (V KNIZE OD T.G.MASARYKA "SVĚTOVÁ REVOLUCE" JSEM NALEZL MASARYKŮV POHLED NA ŠLECHTICE NA CARSKÉM DVOŘE JMÉNEM IZVOLSKYJ, COŽ BY ODPOVÍDALO TÉTO LINII, ASI EMIGRUJÍCÍ ŠLECHTY PO R. 1918 DO ČSR. NO A TA BYLA SLEDOVANÁ NAŠÍ POLICIÍ V ČSR A PO R.1948 SI CELÝ ARCHÍV O RUSKÉ EMIGRANTSKÉ ŠLECHTĚ VYŽÁDAL SSSR. JEJICH ZÁMĚRY JISTĚ MOHOU SLOUŽIT I PRO PRONÁSLEDOVÁNÍ ČI POKUSY O ZÍSKÁVÁNÍ TĚCHTO OSOB A JEJICH POTOMKŮ).


B)JAK SE PŘECHÁZÍ ZE SVĚTA USA DO SVĚTA SSSR? - POSMRTNĚ! TEDY I TŘEBA VRAŽDOU!?
PŘIBLIŽNĚ OD SVÝCH 4LET JSEM ŽIL V PRAZE XIII-VRŠOVICÍCH U SVÝCH RODIČŮ V ČINŽOVNÍM DOMĚ V MEXICKÉ ULICI Č.7 VE 4. POSCHODÍ. PODIVNÉ BYLO I TO, ŽE JIŽ V 50.TÝCH LETECH BYLO OBTÍŽNÉ SEHNAT BYT PRO MLADÉ MANŽELE V PRAZE. PRAHA, VYLIDNĚNÁ PO ODSUNU NĚMCŮ A MNOHA OBĚTÍ V LÁGRECH, NEMĚLA BYTY!!! KAM SE PODĚLY??? VZALA JE ARMÁDA A VNITRO PRO SVÉ VÝCHODNÍ AGENTY INFILTROVÁVANÉ DO NITRA ČESKÉHO NÁRODA. JINOU ODPOVĚĎ MI LOGIKA NEDÁVÁ JAKO PRAVDIVOU, I KDYŽ VÍM, ŽE PRAHA SE MĚLA STÁT MLADÝM MĚSTEM A LÁKALA MLADÉ LIDI Z CELÉ NAŠÍ REPUBLIKY. ALE PRO MLADÉ NOVOMANŽELE JIŽ ROKU 1951,TEDY NĚKOLIK LET PO UCHOPENÍ MOCI VE STÁTĚ OD KSČ A SOVĚT.PORADCŮ JIŽ BYT NEBYL. BYDLELI PROTO S DĚTMI U PŘÍBUZNÝCH!!! AŽ OD ARMÁDY, ČI Z JEJÍ INTERVENCE, OTEC ZÍSKAL VÝŠE CITOVANÝ BYT (KUCHYŇ, SOC. ZAŘÍZENÍ,KOUPELNIČKA A JEDEN POKOJ) PRO SEBE, MANŽELKU A TEHDY DVĚ DĚTI-POZDĚJI TŘI DĚTI!!!
A NYNÍ ASI JEDNA Z MÝCH ŽIVOTNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ. JEŠTĚ PŘED NÁSTUPEM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU, TEDY ODHADEM V MÉM PÁTÉM ROCE VĚKU (+-1ROK) JSEM ZAŽIL HRŮZNOU VĚC. PŘI SVÉ PROCHÁZCE MEXICKOU ULICÍ, JSEM COBY DÍTĚ ZVÍDAVÉ, ZAHLÉDL, ŽE DVEŘE DOMU O NĚKOLIK DOMŮ PŘED NAŠÍM JSOU OTEVŘENÉ. BYL JSEM ZVĚDAV JAKÝ MAJÍ DVŮR, ZDA MAJÍ I ZAHRADU ATP. VSTOUPIL JSEM PROTO DO DOMU A VYŠEL SKRZ DŮM NA JEJICH DVOREK. BYL MALÝ ASI TAK JAKO NÁŠ, JESTLI SE NA TO DOBŘE PAMATUJI. TAM MNE NĚCO UPOUTALO, ŽE JSEM SE NA CHVÍLI ZDRŽEL A TO SE MI STALO OSUDNÝM. NÁHLE JSEM UCÍTIL RÁNU DO HLAVY A Z HLAVY MI ZAČALA STŘÍKAT Z TEPNY KREV V RYTMU SRDEČNÍCH STAHŮ VÍCE A MÉNĚ. UTÍKAL JSEM TEDY DOMŮ, COŽ ZNAMENALO VYBĚHNOUT VEN, ODBOČIT VLEVO, VYBĚHNOUT ULICÍ O NĚKOLIK DOMŮ VÝŠE A DOMEM BEZ VÝTAHU DO 4. POCHODÍ. PAMATUJI SI VŠE AŽ DO OKAMŽIKU, KDY JSEM ZAZVONIL NA DVEŘE NAŠEHO BYTU A MAMINKA OTEVŘELA. OD ONOHO OKAMŽIKU JIŽ NEVÍM NIC. DOMA SE O TOM NIKDY, CO JÁ VÍM, NEHOVOŘILO, TAKŽE JSEM ANI NEVĚDĚL CO SE VLASTNĚ ODEHRÁLO. LEČ JIZVA NA HLAVĚ, VEDOUCÍ OD PRAVÉHO UCHA AŽ DOBROSTŘED LEBKY, BYLA TAK VÝRAZNÁ, ŽE HOLIČ, KTERÝ MNE JAKO MALÉHO KLUKA STŘÍHAL, POZNAL PODLE CITU PŘES HŘEBEN ROZSAH JIZVY A PTAL SE MNE NA TO. NO A JÁ SE PTAL DOMA. JESTLI PO HOLIČOVĚ PODNĚTU NEBO JINAK, TO UŽ SI NEPAMATUJI. JEN VÍM, ŽE MI BYLO SDĚLENO, ŽE JAKÝSI CHLAPEC ZE 4. POSCHODÍ ONOHO DOMU V MEXICKÉ ULICI PO MNE MĚL ÚDAJNĚ VYSTŘELIT Z PRAKU OCELOVOU KULIČKU VYTLUČENOU Z LOŽISKA A ZASÁHNOUT MNE NA HLAVĚ JEN ASI MILIMETR DVA OD SPÁNKU. NEVÍM ZDA JE VŠE TAK JAK SE MI ŘEKLO, ALE OD TÉ DOBY SE POČALY DÍT PODIVNÉ VĚCI V MÉM ŽIVOTĚ, Z KTERÝCH JSEM PO ROCE 1988 (DRUHÁ? ZKUŠENOST ZE ZABITÍ A CO PŘIJDE POTÉ) USOUDIL, ŽE SE MOHLO JIŽ TEHDY JEDNAT O ZABITÍ A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ. TÉTO DOMNĚNCE NASVĚDČOVALO TO, ŽE V MÝCH ZDRAVOTNÍCH ZÁZNAMECH Z ONOHO OBDOBÍ NENÍ ANI ZMÍNKA O TAK TĚŽKÉM UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ!!!
DÁLE TO, ŽE SE MNE DODNES NIKDO NEPTAL Z ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, JAK SE CELÁ VĚC ODEHRÁLA, CO O NÍ VÍM.
DALŠÍ PRŮBĚH ŽIVOTA, KDY JSEM NASTOUPIL DO 1.TŘÍDY ZDŠ V KODAŇSKÉ UL. (DNES ŠKOLA KARLA ČAPKA), OBDRŽEL TAM UČEBNICE A DALŠÍ DOPLŇKOVÉ VĚCI VČETNĚ RŮZNÝCH SEŠITŮ OMALOVÁNEK, A PO JEDNOM ČI NĚKOLIKA DNECH JSEM BYL PŘELOŽEN DO JINÉ ŠKOLY V TÉŽE ULICI, AVŠAK O NĚCO VZDÁLENĚJŠÍ (ROH KODAŇSKÉ A ESTONSKÉ), A ČÁST MNE PŘEDANÝCH ŠKOLNÍCH POMŮCEK-OMALOVÁNKY ATP. MI DOMA ZMIZELO Z MÝCH VĚCÍ, TAKÉ VYPOVÍDÁ O NĚČEM. TAKTO MI MIZELY VĚCI RŮZNĚ OD MALA PODNES Z BYTŮ KTERÉ JSEM OBÝVAL.


VZHLEDEM K PODIVNÉ NEMOCI S MOČOVÝM ÚSTROJÍM, JSEM BYL OD MALA ČASTO HOSPITALIZOVÁN V NEMOCNICI NA KARLOVĚ. NARODIL JSEM SE 7.8.1953 A VZHLEDEM K ČASTÉ HOSPITALIZACI A TEDY ZDRAVOTNÍMU STAVU A I MĚSÍCI NAROZENÍ, JSEM MOHL NASTOUPIT DO ŠKOLY O ROK POZDĚJI, NEŽLI VĚTŠINA DĚTÍ. TEDY AŽ V SEDMÉM ROCE VĚKU (JAKO V RUSKU), NAMÍSTO ŠESTÉHO. ZDE JE ZJEVNÁ NESROVNALOST, NEB VYSVĚDČENÍ KTERÁ JSEM OD RODIČŮ DOSTAL PŘEDÁNY, KDYŽ JSEM SE OŽENIL A ODSTĚHOVAL, VŠAK JSOU DATOVANÁ TAK, JAKO BYCH ŠKOLU NAVŠTĚVOVAL JIŽ OD SVÝCH ŠESTI LET. Z  TOHO BY VYPLÝVALO, ŽE KDOSI MOHL ŽÍT NA MÉ JMÉNO JIŽ OD DOBY TĚSNĚ PŘEDŠKOLNÍ, PRAVDĚPODOBNĚ PO ONÉ UDÁLOSTI MOŽNÉHO MÉHO ZABITÍ NA DVORKU V DOMĚ V MEXICKÉ ULICI.
DO TOHO TEDY MOHU VLOŽIT SVÉ MÍSTO NAROZENÍ A MOŽNOSTI ZDŮVODNIT I VRAŽDU LIKVIDACÍ INFILTRACE OSOB ZE SFÉRY USA. BEZ ZAJÍMAVOSTI NENÍ ANI TO, JAK SE DOSTÁVAJÍ "KAMSI" OSOBY USA, KTERÉ ŽÁDAJÍ O VYSTĚHOVÁNÍ DO SSSR. CELÝ SVĚT BYL INFORMOVÁN O SEKTĚ Z DESÍTEK OBČANŮ USA, KTEŘÍ ZA ZÁHANÝCH OKOLNOSTÍ BYLI NALEZENI VŠICHNI MRTVÍ V JIHOAMERICKÉM PRALESE, KAM SE UCHÝLILI. DOKONCE BYLA USTAVENA VYŠETŘOVACÍ KOMISE A NĚKTERÝ ZE SENÁTORŮ USA SE NA MÍSTO ČINU DOSTAVIL, ABY O TOM PODAL ZPRÁVU. Z NĚKOLIKA RŮZNÝCH PRAMENŮ SE MOHL NÁŠ OBČAN DOVÍDAT MOZAIKU ONOHO PŘÍBĚHU. TAK JSEM SE I JÁ DOZVĚDĚL, ŽE PŘED SMRTÍ BYLI ZÁSTUPCI TĚCHTO OBČANŮ USA POŽÁDAT NA MÍSTNÍM KONZULÁTĚ ČI AMBASÁDĚ SSSR O VYSTĚHOVÁNÍ DO SSSR. ODPOVĚĎ, KTEROU TAM ZÍSKALI, UŽ NEBYLA PUBLIKOVÁNA, AVŠAK NABÍZÍ SE ZE SOUČTU PŘEDCHOZÍCH STŘÍPKŮ, ŽE VĚDOMÍ O POSMRTNU A JEHO ZVLÁDÁNÍ K PROVĚŘENÍ LIDÍ A I PŘEVÁDĚNÍ LIDÍ Z JEDNOHO BŘEHU "ŘEKY ZAPOMNĚNÍ" NA DRUHÝ, MOHLO BÝT PROVEDENO HROMADNOU VRAŽDOU, COŽ VE FAKTICKÉM PROVEDENÍ ZNAČÍ PŘECHOD MEZI SVĚTEM VÝCHODU A SVĚTEM ZÁPADU, COBY JEDNOHO TĚLESA, PŘI NAPLNĚNÍ ZÁKONITOSTI ZÁKONA PROTIKLADŮ V PRAXI A TOHO CO JE PŘEKONÁVÁ K NOVÉMU ŽITÍ.
TOTO VŠE BY I VYSVĚTLOVALO SLOVA ASISTENTKY PRIMÁŘE TRNKY NA DĚTSKÉ FN NA KARLOVĚ, KTERÁ MNE PROPOUŠTĚLA NEDOLÉČENÉHO Z NEMOCNICE SE SLOVY "MY VÁS BUDEME SLEDOVAT" A JINÉ PŘÍHODY Z TÉTO LÉČBY ( NAKONEC I TO, ŽE JSEM NEDOSTAL ODPOVĚĎ NA SVŮJ POSAMETOVÝ DOPIS REKTOROVI UK V PRAZE S ODKAZEM NA MÉ ZKUŠENOSTI S TOUTO "NEMOCÍ" , KTEROU VŠAK HRAVĚ ZVLÁDAJÍ JINÉ SÍLY NEŽLI VĚDA LÉKAŘSKÁ!!!JINÝMI SLOVY,TAJNÍ DĚLAJÍ Z LÉKAŘŮ BLBCE- DOPIS PŘEBÍRALA PODIVNÁ OSOBA-ŽENA, S RUSKÝM PŘÍZVUKEM V BUDOVĚ UK V PRAZE!!!BYLO BY TOHO VÍCE, ALE NECHCI PŘÍLIŠ OD TÉMATU.
FAKTEM ZŮSTÁVÁ TO, ŽE PO MÉM ZAVRAŽDĚNÍ V ROCE 1988 JSEM MĚL MOŽNOST VĚDOMNĚ PROŽÍVAT DĚJE, KTERÉ POSMRTNĚ NASTÁVAJÍ A VYCHÁZÍM Z TĚCHTO SVÝCH POZNATKŮ, KTERÉ BY VŠAK VYDALY NA KNIHU A NE JEN NA BOD ZDE ČI ČLÁNEK. UVÁDÍM JE TEDY JAKO MOŽNÉ, A TO JSEM ABSTRAHOVAL OD MOŽNOSTÍ REINKARNACE=PŘEVTĚLOVÁNÍ, KDY SE I TOČÍ FILMY O HLEDÁNÍ A NALÉZÁNÍ PŘEVTĚLENÝCH ZEMŘELÝCH NAPŘ. DALAJLÁMŮ DO DĚTÍ ATD. SOVĚTI MLČÍ, USA TOČÍ FILMY A KAŽDÝ SI MŮŽE VYBRAT. NEVĚŘIT ČI VĚŘIT, ALE JEDNO JE JISTÉ, ZATÍM JE ZATO NEDALI DO BLÁZINCŮ ANI KŘESŤANY ZA VÍRU V ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A VĚCÍ SOUVISÍCÍCH.
DNEŠNÍ ČÁST JE ZAKONČENA V 14:42 19.9.2009 DÁLE OPRAVENA V
16:52 19.9.2009


-------------------------


18:52 21.9.2009 již přes 45 minut je mi zabraňováno zapsat článek na svůj blog. Je mi zůmyslně vypojováno připojení wi-fi spojení a to jak MKP, tak i internetové a i přímo již blog-z MKP pobočka Opatov  jsem musel odjet jinam.19:43 21.9.2009


 


 POZNÁMKA:-dopis rektorovi UK byl předán  na podatelně rektorátu UK , Ovocný trh č.5, Praha 1, dne 29.08.2001 pod č.j. 4234/01-I/1 s nečitelnou parafou přijímajícího.ODPOVĚĎ JSEM DODNES NEOBDRŽEL!


 


C)KOUZELNÉ SLUCHÁTKO JE KDYŽ...POCHOPÍTE ÚLOHU SIRÉN V ŘECKÝCH BÁJÍCH A POVĚSTECH ATP.(TEDY TO ZÁPORNÉ)


(POVŠIMNĚTE SI DÁLE, ŽE V KLADNÉM PŘÍPADĚ PRO MOJI OSOBU BYLO VYUŽITO POUZE V JEDINÉM PŘÍPADĚ!!!PROTO JE I VĚTŠINA PŘÍPADŮ MOŽNA NAZVAT PROTIZÁKONNÝM ZNEUŽITÍM S CÍLEM POŠKOZENÍ ZDRAVÍ!)


CO SE S ČLOVĚKEM DĚJE VE STAVU BEZVĚDOMÍ, HYPNÓZY, LÉKAŘSKÉHO USPÁNÍ ANESTEZIOLOGEM ATD. TO SE ZATÍM VEŘEJNĚ NEVÍ.
JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE ČÁST LÉKAŘŮ ZNÁ MOŽNOSTI VYUŽITÍ A I ZNEUŽITÍ TOHOTO STAVU. NAPŘ. K NAPOJENÍ NA SYSTÉM "KOUZELNÉHO SLUCHÁTKA". FAKTEM JE, ŽE JSEM BYL OPEROVÁN VE VINOHRADSKÉ NEMOCNICI V PRAZE JEŠTĚ JAKO DÍTĚ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU A BYLY MI ODSTRANĚNY KRČNÍ I NOSNÍ MANDLE.(TENTO ZÁZNAM NECHYBÍ V MÉ ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACI). SLOVO MANDLE PAK SEHRÁLY URČITOU DVOJSMYSLNOU ROLI V OTCOVO VYJADŘOVÁNÍ A ČETNÝCH HOVORECH AŽ KŘIKU A VÝHRUŽKÁM K NĚKOMU NEPŘÍTOMNÉMU A JAKO TÉMĚŘ JEDINÁ  KUPOVANÁ ČOKOLÁDA SE STALA V NAŠÍ RODINĚ MANDLOVÁ ČOKOLÁDA ZN.VÝR. ORION.(OTEC MUSEL NUTNĚ VĚDĚT CO JE POSMRTNÝ ŽIVOT A SYSTÉM PROPOJOVÁNÍ VYTVOŘIVŠÍCH SE SVĚTŮ POSPOJOVANÝCH NAVZÁJEM AŽ DO FOREM INFORMAČNÍCH SYMBOLŮ, HER AŽ SKUTEČNÝCH VÁLEK!). DALŠÍM FAKTEM JE, ŽE AŽ V PRAZE=SOVĚTSKÉ OSVOBOZENECKOOKUPAČNÍ ZÓNĚ A S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ AŽ PO TÉTO CITOVANÉ OPERACI, ČI STAVU VÝŠE POPSANÉHO ÚRAZU HLAVY, JSEM MĚL V SOBĚ VNITŘNĚ INSTALOVÁNO COSI JAKO VÝSLECH NA DÁLKU! NEDOKÁŽI OD ONÉ DOBY NAPŘ. ČÍST JEN OČIMA, ALE MUSÍM SLABIKU PO SLABICE, SLOVO OD SLOVA TEXTY ŘÍKAT V DUCHU. TO VŠAK NEBYL KONEC. V URČITÝCH SITUACÍCH SE TOTO ROZŠÍŘILO I NA MÉ MYŠLENKY ATP. TAKŽE JSEM SI JAKOBY MLUVIL VNITŘNĚ SÁM K SOBĚ. ŽE SE JEDNALO O ŘÍZENÝ VÝSLECH A PRÁSKÁNÍ SEBE SAMA NA DÁLKU, JSEM ANI ZA NIC NETUŠIL. NĚKTEŘÍ LIDÉ TOMU ŘÍKAJÍ "TELEFON". TAKŽE JSEM MĚL INSTALOVÁN VNITŘNÍ TELEFON, KTERÝ MĚL MLUVÍCÍ ČÁST FUNKČNÍ A NASLOUCHACÍ ODPOJENOU. AŽ PO SMRTI R. 1988 SE MI AKTIVOVALA I DRUHÁ ČÁST A JÁ MOHL ZAŽÍT TELEFONOVÁNÍ NADÁLKU.STALO SE TO TAKTO. PROBÍRAL JSEM SE V UČEBNICI NĚJAKOU FILOSOFICKOU OTÁZKOU A HLEDAL NA NI SPRÁVNOU ODPOVĚĎ, TEDY HOVOŘIL JSEM SÁM K SOBĚ. NAJEDNOU SE MI OZVAL HLAS MÉHO VYSOKOŠKOLSKY STUDOVANÉHO KAMARÁDA A PŘEKVAPIVĚ MI SDĚLIL ONU SPRÁVNOU ODPOVĚĎ. TÍM SICE BYLO VYZKOUŠENO, ŽE TELEFON JE FUNKČNÍ, ALE PAK MŮJ ŽIVOT POČALY ZNEPŘÍJEMŇOVAT DALŠÍ POKUSY Z ŘAD TEMNÝCH SIL O UPSÁNÍ SE JIM DO SLUŽEB (SAMET BYL TEDY PO TÉTO STRÁNCE A MAXIMA PRESIDENTOVÁNÍ V. HAVLA NAPROSTO K NIČEMU, PROTOŽE PODSTATU ZLA = KŘIVENÍ PÁTEŘÍ V ROLI PRÁSKAČŮ, NAŠEHO LIDU NEZASTAVIL, NAOPAK S UVOLNĚNOU MORÁLKOU A ZÁKONY JEŠTĚ PROHLOUBIL, ŽE BYCH JEJ DAL K SOUDU A HÁCHU REHABILITOVAL).TAJNÉ SÍLY VYUŽÍVAJÍ K TOMU I TOTO VNITŘNÍ SLUCHÁTKO, KTERÝM MOHOU TERORIZOVAT DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SVÝCH OBĚTÍ ZCELA TAJNĚ A NAVÍC TAKTO VYDRÁŽDĚNÉ OBĚTI MEZI LIDMI V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ PAK MAJÍ PROBLÉMY, NEB OKOLÍ NEVÍ CO SE ODEHRÁVÁ (POCHOPITELNĚ AŽ NA TY, CO JSOU NAPOJENI NA STEJNÉ MOŽNOSTI, ALE TI VĚTŠINOU MLČÍ), TAKŽE CHOVÁNÍ JEDINCŮ POSTIŽENÝCH VYKECÁVÁNÍM DO JEJICH HLAVY SKRZE TOTO "KOUZELNÉ SLUCHÁTKO" VYKAZUJE LECKDY NEPŘIMĚŘENÉ REAKCE TOMU CO SE V OKOLÍ DĚJE.VĚTŠINOU JSEM SLYŠEL NA SVOJI OSOBU URÁŽKY A DÍKY SCHOPNOSTI ZÍSKANÉHO POVÝŠENÉHO HMATU NA DALŠÍ ROZMĚR, JSEM MOHL VYHMÁTNOUT I TOHO KDO DO MNE VYKECÁVAL SVÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ ANIŽ JSEM HO NAPŘ. POZNAL PO HLASE. ALE VĚTŠINOU JSEM JEJ POZNAL PO HLASE A BYLI TO VĚTŠINOU NASAZOVANÉ OSOBY Z RODINNÉHO PROSTŘEDÍ (NEMOHU JAKO OBYČEJNÝ NEUPSANÝ OBČAN ŘÍCI ZDA SE JEDNÁ O JEJICH DVOJNÍKY ČI NE, KDYŽ SÁM VÍM O TÉTO MOŽNOSTI Z VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ A PÍŠI O SVÉM DVOJNÍKOVI V ČLÁNKU "JAK JSEM SE STAL TAJNÝM, ANIŽ JSEM O TOM VĚDĚL" ZDE NA BLOGU, ALE HLASOVĚ I JINAK TO JSOU OTEC A TEN DOKONCE V NĚKOLIKA FORMÁCH, SLUŠNĚJI JIŽ BRATŘI, ZCELA VÝJIMEČNĚ ALE I SLUŠNĚ MATKA A IRONICKY BÝVALÁ ŽENA), NEBO BYLI Z ŘAD NASAZOVANÝCH AGENTŮ VÝCHODU U NÁS, S KTERÝMI JSEM BYL NUCEN URČITÝ ČAS V URČITÝCH ZAMĚSTNÁNÍCH PRACOVAT (NEJHORŠÍ Z NICH DODNES AKTIVNÍ JE JEDEN RUSOUKRAJINEC Z HOTELU HILTON PRAHA, KTERÝ SE DOKÁŽE PROLNOUT AŽ DO JEDNÉ PODOBY OTCE, BRATRA, PODOBY MÉHO JEDNOHO KOLEGY Z UČENÍ ČÍŠNÍKEM ATP..ŘEKL BYCH, ŽE VŠICHNI JSOU NAPOJENI NA LINII ARMÁDY). NEMOHU ANI VYLOUČIT, ŽE NĚKTERÉ JEJICH PRŮPOVÍDKY PATŘÍ VE SKUTEČNOSTI NĚKOMU JINÉMU, ALE INTENZITA ONOHO SLUCHÁTKA JE TAKOVÁ, ŽE JEJ NAROZDÍL OD HMOTNÉHO MOBILU NEMŮŽETE VYPNOUT A TAK VÁS MOHOU OTRAVOVAT AŽ DO ZBLÁZNĚNÍ!!!!NĚKDY TO VYPADÁ NA PŘEDÁVANÉ POVELY KOMUSI, NEBO PROSTĚ JEN CHYTÁNÍ VAŠÍ OSOBY DO SYSTÉMU SIRÉN NOVOVĚKU, KDY VÁS VE SKUTEČNOSTI DOSTÁVAJÍ DO JEJICH HRY "VODNÍKŮ" CO LOVÍ DUŠIČKY TÍM, ŽE NA NĚJAKÝ POVEL ZAREAGUJETE A PROVEDETE JEJ A ONI SE SNAŽÍ DÁT DALŠÍ...POKUD OPĚT OVLIVNÍ VÁŠ MOZEK DO STAVU, ŽE POČNOU ROZHODOVAT O VAŠEM ČINĚNÍ MÍSTO VÁS, TAK TO MŮŽE VÉST AŽ DO STAVU ÚPLNÉHO ZOTROČENÍ.( JEN MIMOCHODEM-TÉHOŽ VŠAK JE DOSAHOVÁNO I FORMOU ZRAKU ANIŽ SE PROMLUVÍ JEDINÉ SLOVO VNĚ I VNITŘNĚ). TAM UŽ VÁM UPSÁNÍ DAJÍ ČI MOHOU DÁT POVELEM. ARMÁDA A KGB SSSR A DALŠÍ PROTIPRÁVNÍ SLOŽKY NA NAŠEM ÚZEMÍ V ROLI PŘÍCHOZÍCH CIZINCŮ VÝCHODU TAKTO ZOTROČUJÍ NÁŠ NÁROD-POZNAL JSEM HLASY NĚKTERÝCH Z HOTELU HILTON PRAHA A NAVÍC JSEM MĚL MOŽNOST POZOROVAT VÝCVIK JEDNOHO TAKTO ZAŠKOLOVANÉHO ČI (CHYCENÉHO?) PRACOVNÍKA OSTRAHY HOTELU.TAKTO SE DAJÍ CHYTAT I CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI A NENÍ TEDY DIVU, ŽE ZEJMÉNA MEZINÁRODNÍ HOTELY JSOU AGENTY VÝCHODU PROŠPIKOVÁNY A TI MAJÍ ZCELA JISTĚ TAKÉ SLUCHÁTKO, ZROVNA TAK JAKO TY ZÁPADNÍ (I NA ZÁPADĚ SE TO DÁ POZNAT), A TO JIM ŘÍKÁ CO SI KDE MOHOU U NÁS DOVOLIT ATD. TAKTO CHYCENÉ DUŠIČKY ŘÍDÍ NAPŘ. I KU JEJICH PROSPĚCHU VÝKOPEM DO MÍST VE SPRÁVĚ NAŠEHO STÁTU ČI JINÝCH PRACOVIŠŤ I DO CIZÍCH STÁTŮ, NA KTERÁ MAJÍ KONTAKTY A VYUŽÍVAJÍ JE I PROTI CELÉMU NAŠEMU NÁRODU, SVÝM NEPŘÁTELŮM A VLASTNĚ LIDSTVU JAKO TAKOVÉMU. vZPOMENU JEN POUČNOU VĚTU KTERÉ SE MNE DOSTALO V HOTELU HILTON PRAHA "TO VÍŠ DALIBORE, MY JSME VŠUDE!"
PŘÍKLADŮ Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI BYCH MOHL KONKRÉTNĚ NAPSAT ZNAČNÉ MNOŽSTVÍ ZA TY ROKY, I KDYŽ SE MNOHÉ POVELY A NADÁVKY, VULGARISMY ATD. ČASTO OPAKUJÍ. TOTO KDYBY SE PODAŘILO SKUTEČNĚ LIDSTVU ODHALIT, TAK BY BLILI Z TOHO V ČEM ŽIJEME A ČEMU SE MÁME KLANĚT, CO TADY MÁME I CO NÁM SEM LEZE!!! PROTOŽE NEZŮSTÁVÁ JEN U SLUCHÁTKA A SLOV, ALE  JSOU VEDENI K ČINŮM A TO UŽ NA BLITÍ VSKUTKU JE NEB SE DOKÁŽÍ PROLÍNAT I DO DRUHÝCH, ČI ALESPOŇ JEN NAPOJIT NA SLEDOVÁNÍ A VYTVOŘENÍ VAŠEHO DVOJNÍKA Z NICH A POTÉ POKUSY VÁS PŘESUNOUT JINAM A ZAUJMOUT VAŠI POZICI V PRÁCI, NA RANDE, V POSTELI S MANŽELKOU.....JE DĚSIVÉ JENOM TO PSÁT A PŘEDSTAVIT SI, NATOŽ PAK BÝT TAKTO POSTIŽEN...ALE KDO BY SI Z TOHO NĚCO DĚLAL, KDYŽ OBECNĚ TOTO NEEXISTUJE A JE SNADNÉ TAKOVÉ ŠIŘITELE PRAVD PROHLÁSIT ZA IDIOTY, DEBILY A BLÁZNY. ALE TOTO UŽ JE JINÝ BOD.


                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


TAK TOTO NEVYŘČENO DO VŠECH FOREM VÝŠE POPSANÝCH, MI BYLO NABÍDNUTO S UPSÁNÍM ČINITI!!! - JEŠTĚ ZA SOCIALISTICKÉ
ČSSR POD VELKÝM VEDENÍM VÝCHODU, JEHOŽ VINY SE NESMÍ DODNES OBJEVIT ANI NA PAMÁTNÍKU OBĚTÍ KOMUNISMU!!! NE TEDY PAMÁTNÍKU ZRADY KOMUNISMU A OBĚTÍ ZRŮDNÉHO SYSTÉMU SSSR=RUSONÁRODŮ!!!, COŽ BY BYLO VÝSTIŽNĚJŠÍ A PRAVDIVĚJŠÍ. PŘEPISOVANÉ DĚJINY TAK MAJÍ Z MNOHÝCH UČINIT BLBCE, BLBCE Z HLEDISKA LOGIKY A PRAVDY. TÍM JE TI, CO BUDOU ZNALÍ PRAVDY, BUDOU MOCI POSMRTNĚ PŘEKROČIT A UMRTVIT. TAKŽE VÁS VLASTNĚ RUSONÁRODY A NAŠI ZRÁDCI DOBUDOUCNA POHŘBÍVAJÍ!!! VAŠI VRAZI CHODÍ OKOLO VÁS!!!                             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 


 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX19:43 22.9.2009
Dnes jsem si nic dalšího nestačil připravit, ale mám obavy, zda se ještě dostanu sem na svůj blog, neb dnes mi naskakoval blog bez možnosti se přihlásit a tudíž i otevřít jej a zapsat další. Zatím se mi to podařilo po čase oklikou.
snad tedy jen to co chystám pod dalším číselným označením:
ad 3)vytváření dvojníků ( a nebezpeční homosexuálové nasazovaní od dětství po dospělost na své oběti)
ad 4)trestání fyzickou bolestí na dálku
ad 5)skutečný dálkový výslech a doplnění duševního trestání kouzelným sluchátkem případem výslechu o mých dalších aktivitách zde na blog (včetně poznaných osob které stály v pozadí)
ad6)stav řízení osobnosti nadálku, aniž o tom tato osoba musí mít tušení
ad7)ovlivňování lidských schopností a orgánů = např. paměti, vyměšovacích orgánů, sex. tužby,atd.
Pokud bych si ještě na něco dalšího vzpomněl, tak bych doplnil či přidal.I tak zapomínám a mám pak problém něco doplnit, aby se nenabourala kontinuita textu, který i tak je někdy velmi asi těžký ke čtení, neb já jsem v myšlenkách leckdy rychlejší nežli píši a tak poté věty působí poněkud kostrbatě, za což se všem velmi omlouvám.19:57 22.9.2009


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


15:43 26.9.2009-tak teprve po svém vlastním komentáři k vlastnímu článku, kdy jinak nebyla šance se na svůj blog nějak tvůrčí silou dostat, mi bylo mé stále omílané heslo při přihlašování akceptováno!


Navíc, včera jsem měl svůj notebook ze spodní části někým částečně odmontovaný a vadně vracenou částí zalícovaný, chybí tam 4 šroubky a pátý jsem nalezl pod nín. Takže se nedivím, že část dalšího příspěvku zapsaná doma na rychlý přenos na blog, mi také zmizela.Hm. Co dodat. Smrt okupantům všech forem! Nebo je to snad svoboda?-Byli jste okradeni.Autor


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


19:45 4.2.2010
14:46 6.2.2010


Faktem je, že jsem úplně přestal mít chuť sem dál psát další pokračování, místo toho jsem zatím chtěl zapsat dvě své starší věci, jako další článek, ale opět mi po zapsání zmizely. Takže už jsem si dal vskutku delší oddych. BOD   3  -    O T Á Z K A    HOMOSEXUÁLŮ A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ AŽ ZNEUŽÍVÁNÍ K STÁTEM ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Jen otázka homosexuálů ve společnosti dříve, dnes a bohužel ještě i v budoucnu,


 je známkou vyspělosti morálky ve společnosti a to nejen společnosti vůči nim, ale i vyspělosti homosexálů ke společnosti.


Tato společensky odchylná část od přirozeného normálu, se stává a to i díky svým snahám o šíření své úchylky, všude ve světě vítaným zdrojem k získávání agentů, neboli práce, která není obecně a oprávněně celospolečensky považována za čistou, morální a i žádoucí. V systémech, které homosexulitu staví mimo zákon (soc. zákonodárství např.), může jít i o formy vydírání státem a tím zhoršení možností říci náboru do řad agentů své NE (a agenti jsou lákáni a poté státem chráněni i v případech, že se dopouští protizákonných činností o své vůli, ke svému užitku-jedná se o jakousi část odmněny za špinavou práci. Jistě každý pochopí kam mířím.). Ve společenstvích s formou některé právní legalizace zase naopak může jít o povzbuzení šířit homosexuální praktiky do společnosti a vnitřně ji tak rozkládat. A to co vlády po sametu pustily z rukou socialistických zákonů i v této oblasti, svědčí nejen o tom, že vláda lidu nenastala ani po sametu, ale že nenormální má být vydáváno za normální. Tedy, alespoň v té Potěmkyjádě u nás (v danném případě níže, se jedná o osobu vystudovanou v Moskvě medicínu, ještě za socialismu). Kdo by se chtěl zatím dostat do obrazu o lidoblbství o kterém mluvím, tak ať si zkusí přečíst článek a diskuzi k návrhu jakési Džamili Stehlíkové. Nevolil jsem ji ani náhodou a ani nevěděl, že něco takového existuje jako žena, matka, vysokoškolák a lékař, a dokonce i na ministerském místě!!!Článek a diskuze k němu se nchází např. na obsahu stránky z pátku 5.2.2010 na aktualně.cz, ale diskuze se rozvířila i na dalších webových stránkách a dalších masmédiích.    
--------------------------------------------


http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=624784


jen úvodní stručný nástin říká mnohé, zejména to, jak by kdosi na úkor zdravého vývoje a péče o děti ušetřil peníze:


V rozhovoru pro Aktuálně.cz svou myšlenku rozvíjí, lesby a gayové by podle ní měli mít právo dostat děti, o které nemají zájem heterosexuální páry. "Mohly by se třeba ucházet o děti, které nikdo nechce: Ušetřilo by to peníze a dalo by to těm dětem rodinu. Uvidíme, jestli těch dětí bude tolik, že zbude i na ně," říká v interview, které s ní vedla novinářka Barbora Tachecí.
--------------------------------------------


Také jsem považoval za nutné se dětí zastat, protože jsem na rozdíl od asi jiných, byl také dítětem a jak z některých mých článků na blogu vyplývá, ne vždy vše okolo mne a se mnou bylo činěno fér a O.K.
Možnosti tajných a státem org. zločinu, včleňovat protizákonně do rodin své dvojníky a jejich prostřednictvím ovlivňovat jejich úroveň a výchovu či nevýchovu takovým agentem, bude možná jednou námětem mnoha scénářů. Dnes však situace ještě nedozrála natolik, aby se tato otázka stala provaleným utajením na veřejnost a lidstvo se mohlo začít bránit zločinům ze strany státních zřízeních v nadstátních rukách. Spíše se to háže do pozic opilců, feťáků a když pro to nejsou důkazy, tak do pozice schizofrenie, kam se toho vejde mnoho a nahrazuje to inkviziční kobky starověku=dnes blázince i v případech, kdy by se mělo spíše bít na poplach, že část lidí dostala takovou moc nad druhými, že to připomíná skrytý otrokářský řád s dobou temna. Vysvětlovat logicky a vědecky úkazy, které se historicky dlouhodobě vyskytují ve všech řádech, májí velký dopad na lidstvo samé ač procházejí skrze různě společensky postavené osobnosti v dějinách (např. Johanka z Arku, Karel IV.český král a císař římský, papežská schizmata,prolnutí jiného světa v srpnu 1968 po okupaci naší ČSSR vojsky 5ti států Varšavské smlouvy v čele se zrádci komunismu z SSSR atd.)se zatím tam, kudy procházím já, nekoná!!!


 Drzost těchto sil je však taková, že už překračují hranice toho, co lidé neví z důvodů utajovaných zločinů státních forem a snaží se dokonce o legalizaci a tím i očistu těchto zločinů a zločinců v běžném životě na nic netušící společnosti, všude tam kde je to možné. Mlčíte??? Pak si to vykládají za souhlas.


A v tom všem i nadále vyrůstá jediná třída, která od nepaměti žije ve formě rodinného komunismu, kdy dostává pokud možno vše podle svých potřeb a vyžaduje se po ní aby vracela podle svých možností a schopností, tedy D Ě T I !!!Proti nim stojí otrokáři v různých formách a na různých úrovních společnosti a snaží se je vrátit v jejich mysli a vědomí z jejich dětského řádu kamsi až k novodobým zastřeným formám otroctví. Za nejhorší pokládám, když do této pozice mohou  ze své moci dětem dosadit, jejich bezprostřední učitele a autority, tedy rodiče. Je zcela lhostejné, zda se jedná o rodiče genetické či ne. Ačkoliv v drtivé většině, genetičtí rodičové mají ke svým dětem ještě přirozený vztah a pocit pravé rodičovské lásky, coby jejich genetické, mladší vlastní podobě.


Mé příspěvky v diskuzi na výše odkazovaný článek:


-----------Mé příspěvky a reakce na ně-


Jsem pro Váš trest smrti kdo to propagujete
(Dalibor Zvolský IP:[195.113.180.*], 19.12.2008 13:35) | nahlásit příspěvek


13:12 19.12.2008
Od vstupu do Evropy jsme se stali smetištěm. Nejen, že k nám chtějí vozit odpadky ze západu, ale přichází k nám špína z východu v podobě různých gangů, které dříve (před sametem) u nás neexistovali. Bohužel i snad lidsky uvažující, byť deformovaně, bytosti se dostávají do vedoucích míst aniž by je většina národa znala a i volila. O souhlasu s amorálními požadavky jak "vylepšovat morálku" našeho národa tito, leckdy i cizáci (v čích službách?)
nemají můj občanský kredit a věřím, že i dalších miliónů skutečně českých obyvatel.To není myšleno nacionalisticky, ale chci tím zdůraznit, že svým postojem vedou český národ k rozkladu a následné genocidě od jiných národů, které nás historicky chtěli pozřít. Objevila se již i na internetu celá řada osobních postojů proti paní D.Stehlíkové. Věřím, že po amorálnosti jejího návrhu se spojí alespoň část veřejnosti k jejímu odstranění.
Raději vydá 10 miliónů i více z naší kapsy na zkoumání možnosti jak amorálností likvidovat náše děti, nežli by za 10 miliónů nechala postavit další SOS vesničky!!!!
Řešení tedy my skuteční LIDÉ máme již dlouhou dobu, alespoň v ČR a stát je od toho, aby pomáhal slabým a likvidoval protispolečenské živly kam se bohužel dostávají i kýmsi zvolené
osoby s prapodivnými názory, za které by je čekal za socialismu soud a trest!!!! (vystudovala za socialismu)
Odejděte raději z funkce Džamilo!!!!!!! a i z ČR!!!
Já osobně mám poznamenaný život jen tím, že na mne, aniž bych to věděl pochopitelně,


    
doplnění zmizelého textu
(Dalibor Zvolský IP:[195.113.180.*], 19.12.2008 13:40) | nahlásit příspěvek


Řešení tedy my skuteční LIDÉ máme již dlouhou dobu, alespoň v ČR a stát je od toho, aby pomáhal slabým a likvidoval protispolečenské živly kam se bohužel dostávají i kýmsi zvolené
osoby s prapodivnými názory, za které by je čekal za socialismu soud a trest!!!! (vystudovala za socialismu)
Odejděte raději z funkce Džamilo!!!!!!! a i z ČR!!!
Já osobně mám poznamenaný život jen tím, že na mne, aniž bych to věděl pochopitelně, nasazovali již v dobách socialismu homosexuály!!!Státem organizovaný zločin. Vím tedy o jakém bahnu mluvím. Nestačí Vám, že již za socialismu se objevovaly zprávy o tom, že sovětská KGB zneužívá děti? _ Za koho skutečně mluvíte?
Dalibor Zvolský (daliborzvolsky.txt.cz)


    
Tolerance
(MH IP:[147.231.113.*], 19.12.2008 17:12) | nahlásit příspěvek


Popravde receno, ac jsem jednoznacne heterosexual, pokud jde o kamarady, je mi celkem jedno co kdo kam strka, ale jaky je to clovek. Podstatne je si hned na zacatku vyjasnit situaci, ze je kamarad, ale ne doslovne fyzicky vzato. Znam nekolik homosexualu, kteri jsou v pohode a vazim si jich, ale i dost heterosexualu, co ne, ale i vice versa. Jedna vec je, ze kdyz neco dela dvema dospelym dobre, tak jim do toho nema kdo co kecat, coz schvaluju, a druha vec je vychova deti, ktere si sexualni identitu teprve buduji, a pak jsem jednoznacne proti.


    
Re: Tolerance
(Dalibor Zvolský IP:[195.113.180.*], 20.12.2008 16:53) | nahlásit příspěvek


Měl jsem před několika desetiletími také takový názor. Dokonce jsem se seznámil s jednou takovou dvojicí inteligentních lidí a když z nich vylezlo, že jsou homosexuálové, tak jsem je na jejich přemlouvání jednoznačně odkázal na svoji
zásadu sex jedině s ženským pohlavím a to dle našich zákonů zletilosti. Nehodil jsem je přes palubu, také jsem toleroval to co vy píšete. Omyl pane!!' Homosexuál zůstává myšlením a touhou stále homosexuál. Je ochoten v práci, osobním životě atd. tedy protěžovat homosexuály oproti jiným lidem. Navíc ve své touze dokáže zneužít i přátelství k nehomosexuálům!!! Na své svatební cestě o rok odložené z důvodu nezískání devizového příslibu od SBČS jsme u nich bydleli několik dní na návštěvě. Co se dělo dále v noci, nemohu říci, neb jak usnu většinou tvrdě spím. Ale o ničem nežádoucím nevím. Tak jsem se odhodlal a přenocoval jsem u nich když jsem cestoval do oněch končin. V noci jsem se zamkl a nechal klíč v zámku, okna pokoje uzavřel. A na můj podiv jsem se najednou z ničeho nic probudil v obývacím pokoji kde mne oblečeného na noc jen do slipů, ošahával po prsou jeden z nich a druhý na to zíral opodál. Když jsem se takto najednou probral, nechápajíc jak jsem se tam mohl dostat, ten aktivnější vykřikl a utekl. Nevím jestli Vám to jako příklad stačí, ale takových jako já je více a jsou mezi nima i děti. Dnes ponaučen bych asi řekl tento výrok z minulosti, možná vhodný jako varování našemu národu a nejen jemu: "Kartágo padlo. Kartágo padlo ač každý konal


    
doplnění zmizelého textu
(Dalibor Zvolský IP:[195.113.180.*], 20.12.2008 16:57) | nahlásit příspěvek


Dnes ponaučen bych asi řekl tento výrok z minulosti, možná vhodný jako varování našemu národu a nejen jemu: "Kartágo padlo. Kartágo padlo ač každý konal svoji povinnost. Kartágo padlo PROTOŽE KAŽDÝ KONAL JENNNN SVOU POVINNOST!!!" daliborzvolsky.txt.cz


    
pokud to nestačí......
(Dalibor Zvolský IP:[195.113.180.*], 23.12.2008 17:17) | nahlásit příspěvek


Pokud to rozvračecům našeho národa nestačí, mohu přidat další vlastní zkušenosti s úchyláky od doby své nezletilosti!!!!!


--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek jsem zatím ukončil v 16:14 6.2.2010 a musel jsem se 3x přihlásit se správným heslem, nežli se mi podařilo otevřít si mnou založený blog, abych sem text vložil.


 


 


 


 


 


 


19.09.2009 14:45 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

1 komentářů:
  • 26.09. 15:40, Dalibor Zvolský

    Skutečně se zase nemohu přihlásit na svůj blog, neb mne to po zapsání hesla nechává znovu a znovu přihlašovat, pokud si chci otevřít vlastní články k doplnění.Dalibor Zvolský15:39 26.9.2009


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se