« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Sovětsko-rusonárodní okupace naší země skrytě pokračuje

13:28 22.8.2009
Opět jste byli okradeni o původně zapsaný článek!!!Pokusím se o jeho znovunapsání, byť nebude totožný a to zcela zúmyslně z mé strany.


 


Sovětsko-rusonárodní okupace naší země pokračuje
------------------------------------------------


Jsme svědky toho jak se v naší zemi dějí protiprávní věci z řad cizích osob, zejména ze zemí bývalé SSSR.Něco o jejich praktikách jsem již psal dříve ve svých příspěvcích do diskuze na různé články a podněty na internetu, zejména z období mého působení v hotelu Hilton Praha, kde se zviditelnili po mém druhém roku práce tam (z posledního obdobínapř. špionáž, viz přefocený článek v denníku Metro- v obrázcích).
Historické se upsání rusonárodů zákonu protikladů a jeho využití k jejich moci (ale tedy i pádu) formuje tyto národy ke zradě všeho dobrého, mohlo by-li se stát příčinnou zhroucení jejich "světa". Možná, že to přivodilo pád Gorbačova, který se snažil tento vadný systém rozbít a pohřbít spolu s klikou faktických zrádců komunismu ve vedení státu v čele s pohrobky maršála Brežněva, kterému, po pádu Gorbačova, za jeho zločiny na národech ještě postavili pomník!Z toho vyplývá, že kořeny jsou tak hluboké, jak samo šíření rusonárodů z původního knížectví na Ukrajině (Kyjev). Tedy i vzájemná pouta a strategie těchto národů.Zdánlivé nepřátelství a snahy např. Ukrajinců o zatažení jiných národů do tohoto děje, má přinést do budoucna totéž co s Němci. I já jsem popisoval drzé a až vyhrožující jednání jednoho Ruso-ukrajince v hotelu Hilton Praha, který mne vyzýval k takové účasti slovy:"Máte možnost, jestli se připojíte k nám, nebo Němcům!" a dodal výhružně "Víte kolik nás je?". Jistě zajímavé, pro pochopení agresivní povahy těchto národů na cizím území, ve funkci uklizečů v hotelu Hilton Praha!!! A to, že oni = zrádci komunismu, neb kontrarevoluce je přítomná tam kde je utajování a lež, vytvářeli podpůrnou atmosféru moci, pro ty z českého (asi jejich) personálu, kteří mne až nám vmetali do tváře :"BYL JSI NA  VÁCLAVÁKU A ZVONIL KLÍČI?". Ano byl, a není to snad moje právo? -namítl jsem. Jak jen může být jiný svět prolnutý do jiného, že lidé nevědomí o tom žijí v eufórii vítězství a opak může být v dohlednu skutkem, mi leckdy nedává spát. Vylepovali si na skříňky samolepky s rudou hvězdou a postavou, jejíž bota směřovala do obličeje tomu kdo se na samolepku díval. Mohl na ní číst slova "Rudá akce". Uvědomil jsem si, že prznění idejí demokracií, komunismu i dalších hodnot jsou přítomností těchto nasazených "pracantů" a bojůvek opět platná. Bylo jich povícero a byli ve svých protiprávních činnostech kryti až po špičky hotelu, kam jsem si stěžoval. To samo vypovídá o pravdivosti mého nadpisu.
   Do toho si přidejte obrázek naší demoralizované společnosti v oblasti morálky podporované i politiky ve vládě (již za socialismu si mi stěžoval jeden homosexuální pár, že celá Evropa i USA , tedy i ty nejdemokratičtější státy, odmítají uzákonit manželský vztah homosexuálů a oni museli letět někam do tzv. třetího světa. Že ten sebral jen peníze a dal jim své razítko, pod vidinou, že stejně odejdou a nebudou jim demoralizovat společnost už pomlčeli) a co se dá od nich ovládanému národu provést za usazení se u koryta?, rozprodávání národního bohatství?, nízké pracovní nasazení na mnoha místech, bující byrokratický aparát, ...???
   Jestliže ani v roce 1968 neporazili sovětští zrádci komunismu náš lid, byť jej přesilou zbraní okupovali, pak přichází staronová taktika. Morálně, ekonomicky a národnostně rozložit a koupit si to, co vzdorovalo..stalo se a děje se!!! Armádu vojenských okupantů střídá armáda v civilu, podivně se vyrojivších cizích národů. Bez lidového referenda o tom, se mnozí roztahují tak agresívně, že jsme o tom slýchali vyprávět. Dělo se tak při fašistickém obsazení našeho státu. Vytváří se i pracovní místa a oblasti v naší zemi, kde lidé mají strachy z této kryté rozpínavosti umožnit její legalizaci.(vynucování přijímat je do prac. poměru atd...)
K tomu všemu si přidejte pokusy o postupné vycenzurování sovětské zrady komunismu, kdy namísto pravého viníka SSSR, je na paměť národu dáváno, že zločiny spáchal komunismus (což není totéž) a i to vrhá vadný pohled na naše dějiny, kdy i právě "rudý samet" roku 1968 měl pod vedením KSČ smést tuto zločinnost úchylek v ideologii i praxi
implantovaných do světa z SSSR a to i násilím. Což rok 1968 v srpnu také ukázal, že SSSR nedovolí očistu idei komunismu v teorii a praxi ani národní cestou v jiném státě a národech.
   Jistě vám nemusím říkat, že bych nejen já, jako paměťník, rád viděl na pultech DVD se záznamem z MS v ledním hokeji v Praze, které se konalo nedlouho po srpnu 1968, mezi celky ŠSSR a ČSSR.V této regulérní bitvě o pravdu jsme zvítězili.!!! Má historickou cenu pro náš národ, a světové dějiny, zrovna tak jako pomník J. Žižky na Vítkově.  Je však zprzněný výjevy z jiného časového období, pokud tam nebude přidán i tento náš boj proti rusonárodům a jejich okupaci všech forem.(za současné situace pomník dostal nádech podporovaný rusonárody, nádech nenávisti k Německému národu!!! Pokoušeli se to šířít i u mne osobně!!!)
   Mnohým jistě neušlo, že i proti pomníku zločinů a obětí komunismu pod Petřínem v Praze, byl učiněn pokus o jeho vyhození do vzduchu. Rovněž tak dochází k pokusům o ničení pomníčků se jmény obětí a zprávě o spáchaném zločinu sovětské armády (píši ji schválně s malým s)na nich.
   Další vypovídající fakt o zastrašení či možná už přímemém vazalství našich orgánů lidov moci je dodnes nezhotovená a pokud zhotovená, tak neosazená paměťní deska na Staroměstské radnici, o zrádném přepadení našeho státu ze strany SSSR spolu s dalšími vazaly v r. 1968. Zatímco ta, oslavující je, tam visí!!!
   Bylo by toho mnoho, jistě by se dalo povídat o nedostatečné práci veřejnoprávní organizace, čerpající finanční prostředky ( a to nejen na mohutné mzdy jejího vedení!!!)tedy naší ČT a dalších, kteří nedokázali za uplynulá desetiletí více učinit pro náš národ na poli vzdělávacím spolu se školstvím, jakož ani nafilmovat celé naše české dějiny až např. po samet 1989. Pokud čekáme, až k tomu vyzve státy chromé OSN, tak to se ještě načekáme!!!
   To co jsem já prožil osobně a vyvodil jsem si z toho nějak závěry, bych asi zakončil takovou ne nereálnou možnou vizí=hypotézou, co se může dít ve skrytu prolínání se hmotných světů navzájem a falší naočkovanou do jedněch, při systému utajování, demagogií a vracení lidstva zpět.Jedná se o vytvářených potěmkinových celých světů (např.polský film SEXMISE, ukazuje, že nejde jen o mé vidění světa).Nevylučuji možnost, že existuje SSSR i nadále a pro své národy vyvolené využívá svých odpadlíků, kteří mu však terorem a novou formou zotročování jiných národů a států vytváří materiálně technickou základnu jeho "komunismu". Jistě pochopíte, proč by poté nemohl, kdokoliv takový, chtít pravdu jako vrcholovou hodnotu.Usvědčovala by je ze zrady v praxi, byť by i teorii opravili.Dalibor Zvolský


 22.08.2009 13:29 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se