« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Jak jsem se dobíral další pravdě (př. č.2)

19:53 14.4.2009


Co se děje v nákladných cyklotronech a k čemu to vlastně slouží?Věda mne vždy zajímala a zejména její možnosti v posunu lidstva dále k udržení života, tedy naší větvě v protikladu k možné životaschopnosti na opačných principech. Jistě tedy je racionální důvod zkoumat a simulovat laboratorně vznik vesmíru, tzv. "Velký třesk" a vše co se okolo toho odvíjí vpřed i vzad na časoprostorových rozměrech.


    Je to dost let zpět, co jsem tedy sáhl po encyklopedii a nalistoval příslušné. Dočetl jsem se tam zajímavou větu. Hovořím nyní ze své pamněti, její výsledný smysl. Přesnou citaci si nepamatuji. "Ten kdo bude mít cyklotron(y) a využívat jejich možností, ten ovládne svět". Začalo mne to tedy více zajímat, neb nic bližšího a konkrétního tam nebylo uvedeno, z čeho by tato až hrozba mohla vycházet.


Vzpomeňte sami, co se obecně a laicky ví o pokusech v těchto velmi nákladných, mnohakilometrových podzemních vědeckých laboratořích. Nejsem profík a tak laicky řeknu, že se čerpá obrovská síla energetických zdrojů danné společnosti k nastartování podmínek, kdy nepatrné částice energie=hmoty jsou urychlovány až tak, aby dosáhly pokud možno rychlosti blížící se rychlosti světla a potom je údajně pustí do vzájemného střetu.  Výsledné reakce se má dějově přiblížit prvním časovým okamžikům po velkém třesku, včetně objevování  dalších částic, které bychom jinak zatím nemohli zjistit.To vše je laicky řečeno a možná by to mnozí z vás řekli lépe.


   To mne netrápí. Jiná věc je zde po desetiletí nevyslovována, přestože byla kdysi od sovětů publikována v jejich tisku, který jsme přebírali a překládali do našich časopisů. Tam se hovořilo, tuším o jaderném urychlovači v Serpuchově či |Serpuchovsku. Hovořilo se o problémech jak dodat naráz obrovskou energii, která je nutná k vyvolání daného stavu. Ve zlomku vteřiny či vteřin, bylo nutno údajně dostat do urychlovače tolik energie, co vyrobí všechny elektrárny Dněprogesu a i to by možná bylo málo. To by ovšem mohl zkolabovat energetický systém z takových šoků - věc tato je velmi důležitá pro pochopení možné KATASTROFY  V  ČERNOBYLU  neb tam se údajně jednalo o pokyn k takovému modelovému šokolvému využití danného zařízení i přez protesty odborníků, dokonce zveřejněných i v sovětském tisku, jen nebylo řečeno, že by to sloužilo k pokusům v urychlovači jaderných částic - jak jsem si odvodil já. A proč neodvodit, když víme, že SSSR se stal světovým lhářem a zrádcem a spoustu věcí tedy musíme odvozovat jinak, abychom se dopracovali blíže pravdě, která může značit i takové zločiny proti světové bezpečnosti, že nějaké atomové zbraně jsou dětskou pistolkou v rukou pěstovaných chuligánů vyššího řádu. Jen bezuranová Ukrajina má víc jaderných elektráren nežli my, bývalá uranová velmoc, a ještě utahuje kohoutky plynu Slovákům a dalším. I kdyby jim Rusko na Ukrajinu zavřelo plynovod, tak můžou přežívat pohodlně na atomovou energii, (kterou podle mne dodávají Rusku, takže je mají zase oni v hrsti alespoň částečně),kterou Slovákům nechal nějaký dobroděj odstavit a dostal je do energetického otroctví na druhých. A proč by nepřežívali, když továrny co odbíraly obrovské množství energie jsou v krizích a nefungují, jak se dovídáme z Aktuálně.cz, kde vedoucí zločinec na naší okupaci - maršál Brežněv má na Ukrajině ve svém rodišti ještě sochu a jsou tam také kanceláře nabádající obyvatele vycestovat za prací (nebo jinou formou okupace) do ČR.


    Další věcí, která naopak dodávala SSSR na důležitosti a odhalování nové pravdy lidstvu o samotných pokusech, bylo vysvětlení laickým občanům co se tam vlastně odehrává. Zcela něco jiného kvalitativně, nežli ničení energie střetem navzájem. Urychlené částice se pomocí elektromagnetických polí coby lapačů, zmocňovali těchto částic. Za den asi míněno, jich údajně dokázali pochytat tak jednu kávovou lžičku.


   Dobrá, ale co se s tím dělá dále už tam nebylo, pokud si to dobře pamatuji.


Nyní se tedy staňme českými Verneovci a zkusme si jen tak dávat fantastické hypotézy. V nedávné době byly v prodeji DVD ediční řady "světový dokument"  - COSMOS - v podání Carla (či Carola) Sagana. Hovoří se tam i o tom, že veškerá energie před velkým třeskem byla koncentrována ve vesmíru do velikosti špendlíkové hlavičky!!! A z této obrovské koncentrace energie se po velkém třesku zrodil náš vesmír - !!!!!!!!!!!!!!


   Co tedy dodat, snad to, že jaderné urychlovače částic pracují na opačném principu. Onu nám zjevně obrovskou energii vytvářenou lidským umem, převádí do opaku. Z velblouda dělají tedy tedy komára při zachování hmotnosti velblouda. Je to miniaturizace v energetice.


   Výsledky musí být až na úrovni sci-fiction, za předpokladu, že by člověku bylo možno přimíchat kapičku nachytané energie např. do nápoje, jako "božského Nektaru" ze starých řeckých bájí, nápoji to bohů na Olympu. Ale zde např. lidem, kteří potřebují přežít v arktických podmínkách, při nehodách lodí a záchraně posádek a cestujících v ledových mořích, kdy uvolňovaná energie by byla schopna zabránit omrzlinám, o využití v kosmu ani nemluvě. A tak bych byl rád, kdyby i tato oblast se lidu více odtajnila. Navíc vůbec není nemožné přepravovat posmrtně znovuzrozené prostřednictvím jakékoliv energie a rychlost s jakou je přenos zajišťován může sehrávat rozhodující úlohu, při průniku "jednostranných" mrtvých do vícenásobných světů tím, že překonají rychlostí jejich přirozenou imunitní schopnost. Příkladem může být má vlastní zkušenost, kdy jsem byl během setiny vteřiny přenesen na místo které jsem znal a bylo o cca 40 km dále nežli jsem se v ten okamžik nacházel a vzápětí zpět. Rychlost to byla tak veliká, že oko těch co byli okolo mne, nemohlo postřehnout, že bych mezi nimi již nebyl, a to je jeden z rozhodujících ukazatelů co dál činit. Jak jsem zjistil z jejich rozprav typu - není tady, můžeš (se např. zkopírovat místo jeho osoby a žít v danném rozměru místo něj... jak jsem z dalších věcí pochopil- viz můj článek jak vnitro uklízí svědky např.). Ale i toto má svá úskalí ale není to již předmětem tohoto článku.


   Mým cílem bylo na něco upozornit, co je v určitých rozporech informací, ke kterým jsem se legálně dostal, asi jako kdybych cestoval různými typy světů, kde se zveřejněné pravdy o něčem zásadním velmi liší, utajením, jako v případě mého prvního článku. Dovolil jsem si tedy určitou konstrukcí přečteného a mnou osobně zažitého modelovat vizi využití urychlovačů jaderných částic ve prospěch lidstva i když je to ve stádiu verneovské utopie 21. století. Ale proč ne?


DaliborZvolsky@centrum.cz


19:24 15.4.2009
 Kdybych měl nastínit další možnosti využití neradioaktivní energie se silnou koncentrací, pak bych jistě myslel na baterie nového typu, které by např. ve spojení s novým modelem tuším forda dobíjeného z elektrické zásuvky,znamenaly revoluci. Tak bych avizoval automobilový průmysl s ekologickým a tichým elektromotorem s baterií s možností i přežít auto bez dobití až do recyklace vozu (kde jsou pak fronty u benzínek a vůbec starosti o pohon!!!), zrovna tak i odbourání drahých rozvodů el. energie od vysokonapěťových až po ty další ,občanská vybavenost domů, chat atd. s doživotní jistotou - kde ty energetické krize jsou ????- v pohádkách a dějepise,
letecký průmysl bez doplňování hořlavých a výbušných látek by odstranil četné terorist. hrozby neúměrných následků havárií atd........Z nafty se vyrábí potraviny pro Afriku a jistě by se využívala i nadále, když hladu je pořád ve světě přehršle (koneckonců zažil jsem ho i za socialismu a rozprodával jsem osobní dětské různě vymněněné  věci tak jak mezi dětmi bývá, abych matce mohl dát peníze na chleba pro naši rodinu a to 2x. Tehdy bochník chleba stál 5,20Kčs).
   Stále tedy čekám, co z toho gigantického zázraku jménem urychlovač jaderných částic vzejde k brzkému zvýšení životní úrovně naší civilizace, třeba jako vedlejší produkt, při zkoumání stvoření vesmíru. Tedy chci věřit tomu, že je stále primární zájem atd. na citovaném vědeckém úkolu a není lidstvu utajována např.nová zbraň, mnohem ničivější nežli atomová. Čapek byl buďto génius, nebo prožil třebas posmrtný návrat a spojil své prožitky takto, protože jinak by mohl být prohlášen za "nemocného". Ale Krakatit (atomová bomba) i Bílá nemoc (AIDS) a nelegální zaplavování států (černými mloky z východu) atd. mu zjevně vychází až tak, že kdo neprocházel podobným, by nevěřil.Konec konců i já bych byl velmi rezervovaný, ale  co naplat. Hozeni do vody se buďto utopíte ve lžích okolí, nebo budete hledat. Pochopíte Husa a jeho citáty o pravdě, pochopíte nápis na naší státní a národní standardě atd.
Asi se pořád opakuji. Lituji, je to ve mne posmrtně natolik, že mám stále touhu sdělovat, ale ne vždy mi vychází forma.
daliborzvolsky@centrum.cz


16:52 2.5.2009


Je s podivem, že počítadlo ukazuje, že tento článek je prakticky nečtený, ačkoliv jiné a obsahově velmi chudé pro život, přesahují číslo 500 (slovy pětset). Nejčtenější přes 1000 (slovy jedentisíc)


14.04.2009 19:55 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se