« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Barak Obama viděný jinak


     Jsem rád, že Praha přivítala přátelsky a srdečně americký pár. Vítala tak kdysi i Sovětskou armádu i když zrada na tomto našem lidu a jeho dalších generacích byla již ze Sovětského svazu zaseta. Zájem mocností byl totiž více nežli zájem lidství a národů. A tak Praha musela krvácet a možná pomoc vojsk USA stála na demarkační linii, kterou narežíroval skvěle=pomstychtivě, jako obvykle, Sovětský svaz. Ale spíše jeho duch nenávisti prolínající rusonárody svými dějinami vzestupu ke světové moci. Ano, pomsta začala již demarkační linií, tou linií na které Masarykova vláda zastavila přeskakující jiskru rudé revoluce z Bavor do Čech. Ano, vzbouřená klatovská vojenská posádka táhla tehdy na Prahu s požadavky vytvořit Republiku rad s vládou dělníků jako jinde.
                                     V PLZNI BYLI ZASTAVENI!!!
 Zrovna tak, jako vojáci USA = dohodou. Pomsta ČSR, Masarykovi a kapitalismu byla takto vykonána, aby rusonárod otočil kolo dějin a přišel nyní diktovat i Praze a ČSR svoji přizpůsobenou rudou teorii republik rad v novém provedení. Bohužel i s falší, lžemi a rozkrádáním a vytvořením faktického druhého našeho protektorátu i se Slovenskem.
USA sehráli dohodnuté druhé housle, viděno z pohledu vzniklé ČSR. Nebude tomu jinak ani v budoucnu, jak tuším, neb až se jim bude rozkládat systém z ekonomických, mravních i ideových důvodů, tak jako tomu bylo v případě SSSR a soc. soustavy, pak obětuje stejným stylem,jako již učinil SSSR, kus své moci jinde, aby zachránil sebe. A je jedno zda to bude Obama či někdo místo něj.
Takže zde budou opět platit dvě známá přísloví více nežli slova mocných: "Košile bližší nežli kabát" a "Sliby chyby".


 


                    CO BYCH ASI CHTĚL ŘÍCI BARAKU OBAMOVI JÁ, kdybych mohl?
                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Sympaťáku Obamo (psáno bez ironie!!!)! Víš co nám vlastně USA činní a slibuje?
TOTÉŽ CO RUS A SSSR!!! Jen po americku. Namísto Varšavského paktu kdosi dohodl NATO (nesouhlasím s tím, chci neutralitu!!!) o to horší, že pod KSČ naši vojáci nemuseli jet střílet i děti, které bránily Afghanistán před Sovětskou zradou komunismu a raději chtěly zůstat tam kde civilizačně byly, ale svobodné!
   Slibujete nám tedy známé heslo tří mušketýrů "Jeden za všechny, všichni za jednoho" což se může rovnat pozici okupantů tak jak jsme ji sami poznali na sobě od dalších států, nohsledů SSSR, v boji proti pravdě o nás a našich ostatních mezinárodních právech v roce 1968.
   Jste bezesporu zatím ještě v USA čímsi, jako symbolem vítězství Severu proti Jihu ve vaší tehdejší občanské válce za zrušení otroctví, ale na nové, vyšší a kvalitativnější úrovni. To vás ale na druhé straně svazuje, že alespoň já Vás nevnímám jako tak silnou osobnost typu Ronalda Reagana, který dokázal porazit bez války zradu SSSR větší pravdou a demokracií, a bohužel i zbrojením, nežli to umožňoval SSSR svým spojencům i světu. Pomohl tehdy přestavbě v SSSR. DNES JE SITUACE OPAČNÁ.
Rusonárody se činní světu býti slabé a ponechávají zdánlivě prostor jiným (kosmos a zbraně hromadného ničení=ČLR, KLDR atd.) s podporou téhož cíle. Světová pozornost se má obrátit se zlobou jinam nežli do hlavního stanu zrady. Ale to už tady bylo s Hitlerem a pomocí SSSR k porušení mezinárodních dohod nastupujícímu fašistickému Německu. Dnes tedy mohou být Vaše sny a i příští dohody opět rozbíjeny stejným tajným způsobem a bude jen na velmistrech zla, jak a koho do své hry zatáhnou k následnému pohlcení, od těch vítězných "dobrodinců lidstva". USA má výhodu a nevýhodu v jednom a témže. PENĚZÍCH!!!Je to více jak symbol zákona hodnoty. Peníze se staly pro obrovskou část lidstva JISTOTOU!!! A to i bez práce, jako podmiňujícím faktoru jejich síly. Bohužel, pro tuto jistotu, měnící v rukou jiných svoji pravou tvář a hodnotu dokáží ztratit i tvář vlastní. Až si nakrade a zločinem vydělá nějaký zločinec tolik, že si vás, myšleno USA, dokáže koupit, či jinak ochromit, bude to mít katastrofální důsledky aniž by vyletěla jedna raketa.
Zažil jsem krátce infekčnost vztahu k mamonu a je to hrůzná věc. Socialismus nás držel v chudobě hotových peněz, ale nestačil vše dávat v ostatních životních jistotách, pro zradu z východního centra, která tak následně demoralizovala i lid. Za svojí práci občan neviděl patřičné společenské výsledky - a chodit se dívat na "tajné komnaty"jen pro vyvolené???, kde automatizace a počínající robotizace osvobozovala nejen dělnickou třídu od dřiny, ale celou společnost, se mi jeví jako zvrácenost (měl jsem možnost to vidět, jakoby náhodou....). Proč se nesmí říci lidu pravda? Proč ani u Vás v USA nezvítězil kandidát na presidenta, který veřejně prohlásil, že lidu řekne pravdu????-byť těsně a možná ne zcela legálně vyhrál jiný, jak se ozývaly hlasy Vašeho lidu??? A v této pozici si tedy lze asi koupit i hlavy států, pošpiní-li se v politickém klání a já nechci domyslet, kdyby rusonárody zneužili např. takového zjištění i k vydírání představitelů mocností proti jeho vlastnímu lidu - jinak, že je politicky zničí zveřejněním toho co ví.....
A to není nemožné ve společenství postaveném na penězích, uměle vytvářené osobní prestiži, atd., spojeném s výhodou demokracie.
Je to širší historický záběr boje Athénské demokracie (USA) a totalitní Sparty (Rusonárody). Nezávidím Vám tuto pozici a byl bych raději, kdyby USA učinili více ve prospěch propagace neutrálních států a zón,což je také forma odzbrojení, přesunu moci na OSN zvenčí a zrušení práva veta uvnitř. Jako jedna z prvních věcí by měl být zaveden jeden, alespoň zatím nepovinný mezinárodní jazyk na celém světě, jazyk neokupantský, k budoucímu dorozumnění národů bez mocichtivých tlumočníků!
V těchto věcech bych Vám fandil mnohem více. Dalibor Zvolský(daliborzvolsky@centrum.cz)P.S.


Bohužel, se mi již několik dní nedaří dát k textu obrázek z denníku Metro s titulkem "Nezradíme vás" sliboval Obama. Reálný politik by musel dodat, jak dlouho může toto zaručit, neb právo měnit rozhodnutí má každý člověk, natož politik a stát, vždyť celý svět se mnění a ne vždy v souladu s původním stavem. Je to snad slib typu špatného politika - Gottwalda ? - "Navěčné časy a nikdy jinak?" - sliboval bych jako reálný politik, že se já osobně zasadím ZA BOJ O PRAVDU pro celé lidstvo i do jeho přerodů (viz v obrázcích báseň na tričku "Husova pravda") a to by byl ohromný program pro kohokoliv a začal bych u OSN s deklarací lidských práv a uzákoněním v ní PRÁVA KAŽDÉHO NA PRAVDU. V době, kdy odhaluji, jak temné síly mohou okrádat občany i o totožnost, falšovat a povymněňovat jim doklady, dokonce i rodinné příslušníky atd. je to požadavek velmi AKTUÁLNÍ !!!


Vzpomínám na výrok ředitele hotelu Internacional Praha, Arnošta Kuchaře, který na adresu mého  spolupracovníka, co se vrátil z roční povolené pracovní cesty v Kanadě, pravil, pro mne památnou větu: "Jen jestli tě v té Kanadě Šrámečku nevymněnili!". Pochybuji, že by byl za svůj výrok odvezen do blázince, naopak udělal kariéru a dostal se na naši ČSSR ambasádu do Moskvy, jako jeden z jejích pracovníků.


 


12:20 13.4.2009
P.S.-ještě doplňuji pro lepší pochopení mé myšlenky, že


"Správný politik se ve svých vyjádřeních od obyč. občana liší tím, že jeho prohlášení jsou natolik analyzující stav minulý až po  současný, že jeho závěry prokazují správnost, opodstatněnost a nemněnost i v budoucnu pro ty, které zastupuje. Nejlépe však pro celé lidstvo."


   Z tohoto pohledu pochází i simulovaný zrýmovaný rozhovor mezi Gottwaldem a Husem o správné cestě a idei zachycené na jednom z triček v obrázcích na mém blogu.Tuto báseň považuji osobně, co do síly obsahu, za nejlepší ze všech co kdy prošly zatím mojí myslí.


19:37 14.8.2009 jsem vložil konečně do obrázků ofocené noviny s článkem a výrokem presidenta USA B.Obamy "Nezradíme vás" a přesto mi někam zmizel. Kdo je asi z toho strachy posr... ? USA? Rusonárody? ......


07.04.2009 13:43 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se