« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Vzájemné prolínání společenských řádů v praxi

 


To co neučili Marxisté, aneb jak jsem objevil prolínání se společensko-ekonomických formací (řádů)


Filosofové odhalili vznik různých společenských zákonitostí a dali jim své názvy. Bylo odhaleno jak se vyvíjela lidská společnost coby společensko-ekonomická formace od prvobytně-pospolné společnosti, otrokářské, kapitalistické až po definování socialistické společnosti, jako společnosti přechodné, mezi kapitalismem a komunismem. To co však nebylo (alespoň mi to není známo, že by bylo) vyjasněno, byla skutečnost, že všechny čtyři známé spol.-ek.
formace se prolínají navzájem v každém ze čtyř citovaných společenských řádech, tedy to, že žádný spol. řád nevytvořil zatím naprosto čistou společnost bez jakýchkoliv projevů a forem jiného spol. řádu. Uvědomil jsem si to sám, až díky své práci ve funkci pomocné síly  v rekreačním zařízení Vězeňské služby ČR. Do té doby jsem žil v domnění, že za socialismu neexistoval žádný státoprávní  akt a projev nedobrovolné otrokářské společnosti. Až zde mne došlo, že existuje, byť v takové formě, ke které nemůžeme míti námitek - člověk zbavený občanských práv ve výkonu trestu = "otrok" vězeň. Abstrahuji=odmýšlím od skutečností, které mohou nezákoně v těchto zařízeních nastat a ještě více přitvrdit tuto formu do skutečného otroctví člověka člověkem!!! O opaku, kdy se člověk sám dobrovolně "zotročí" do té nejjemnější a asi i nejkrásnější formy otroctví, jsem již věděl mnohem déle = forma např.rodičovské lásky, od  zpravidla matky dítěte v péči o něj.
Jen si vzpomeňte, jak se milující matka probouzí na snad každé zakňourání i spícího děcka a běží ke svému zbožňovanému "otrokáři", aby zjistila co pro něj může učinit, jakou svoji další oběť má učinit. A což teprve u křičícího "otrokáře". Kolik trpělivosti a péče mu věnuje. Rozdíl mezi dítětem a otrokářem je jen v tom, že otrokář, jako dospělý občan je schopen postarat se o sebe sám a uvědomuje si své činy, ale má i takovou moc nad jinými, pomocí společenského řádu, že využívá výhod v pravdě až kojeneckých v zabezpečení péče o své pohodlí. A to i násilnou formou.


     Tak jak výše lehce nastiňuji snoubící se vztah otrokářký s až komunistickým (od prvobytně pospolné společnosti skrze všechny další řády) tak např. v rodině, jako základním článku lidské společnosti, můžeme vypozorovat i další formy spol. řádů. Opravdu nikdo nevidíte v jednání členů rodin i feudály a kapitalisty? Ty věčné snahy o to být vůdci, hlavou rodiny, bankéřem atp.???
Od rodiny tento vztah je přenášen do společnosti a opačně. To co společnost pokojnou či revoluční cestou dovolí, je pak výsledkem společenského řádu a jeho pravidel, zatímco to co nedovolí, je zakázáno pod společenskou sankcí.


Zrovna v této době svět vzrušil soudní proces v Rakouzsku s jednou hlavou rodiny-"otcem", který se stal vlastně otrokářem nad svojí dcerou a držel jí (a jejich děti) po 24 let v zajetí doma, znásilňoval ji a zplodil s ní několik dětí a některé bylo i zabito. Veřejnost očekává trest, který novodobého otrokáře vykáže prakticky do stejného spol. řádu, který nastolil své dceři a jejich dětem. Tedy do otroctví. A to je možné a legální jen formou vězeňskou, kontrolovanou státem, coby zástupcem dané lidské společnosti a jejích jedinců.


Rád bych ještě upozornil, že to co zde bude odsouzeno u jedince lidské společnosti, např. nebylo veřejně a soudně    ODSOUZENO    LIDSTVEM   ZA   ZLOČINY   MNOHÝCH    VELMOCÍ   !!! - např. od SSSR vůči jeho podrobeným státům a národům!!! (viz např. znásilnění ČSSR v roce 1968, násilné držení soc. soustavy v izolaci-Berlínská zeď atd........). Tak "daleko" jsme v naší civilizaci.     Dále bych ještě upozornil na blbství některých novodobých rádoby otrokářů, kteří i do naší společnosti chtěli prosadit zákon, který by PRIVATIZOVAL vězeňskou oblast. Tím by se fakticky zcela legalizoval vznik...TŘÍDY...OTROKÁŘU...v naší společnosti pod rouškou slova... DEMOKRACIE   !!!
 I pod kontrolou ČSSR, tedy státu socialistického a tzv. vlády lidu (dodnes nebyla a není nikde tato forma zcela naplněna - jsou jen zástupci volení částí lidu!!!!), bylo obtížné díky vadnému řízení, zákonům a utajování, kontrolovat tuto část resortu Ministerstva spravedlnosti. Vzpomeňte i na procesy 50.tých let a pokus odsoudit nyní ty co zradili pravdu a náplň slova socialismus.


                                                            NAVÍC,
společnosti infikované a donucované Sovětským svazem ke špinavostem sovětské zrady komunismu, dokazují také moji tezi o vzájemném prolínání se všech společenských řádů (tedy i  tzv.přechodného období), bez ohledu na to jaký byl nastolen.
     I tato úvaha by byla hodna zpracování některým studentem filosofické fakulty např. ve formě diplomové práce.18:13 20.3.2009Dalibor Zvolský  


20.03.2009 18:18 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se