« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Obětiny a ideje proti smrti

 


 


------------------------------------------------------------------18:07 16.3.2009
O vadách vnesených záměrně do ideí a jejich účelu, aneb princip obětin je stále živý, jen více skrytý
__________________________________________________________________________________________
17:59 16.3.2009
Ten kdo prošel úspěšně snad smrtí a zažil prolínání se více světů jako střet o to jak hluboko a tím i do horšího světa (otrokářských forem až po komunismus třeba) se jej posmrtně snaží ti, co se stali pouhými nástroji systému, ale ne už lidmi v pravém slova smyslu vrhnout a spoutat, vnímají, že byl vytvořen jakýsi posmrtný zákon. Nevím jak jej nazývali pravěcí šamani, ale ve starověku se hovořilo obecně o cestě podsvětím. Lidská fantazie je sice obrovská, ale musí míti reálné body, aby byla smysluplná. A to nejenže byla, ale navíc ti co se vraceli zpět upevňovali víru a moc kněžích tím co prožili. Lidstvo se brodilo etapou druhého vyprosťování z moci přírody, tentokráte po své smrti.A tato etapa bohužel trvá dodnes, díky všem, co zradili pravdu a život a tím i lidstvo samo. Od fáze, kdy se jako odraz od světa mrtvých obětovávali lidské obětiny se lidstvo probojovává tam, kde nastoupí jeho svoboda i v této druhé etapě a přemohou onu sílu, onen temný zákon. Já bych jej pro lidstvo nazval zákonem obětin, jeden kriminalista asi něco podobného nazval hyenismem a pro nižší druhy naší přírody se nazývá zákon silnějšího, kdy obětina se stává cílem hladu a boje o přežití. Proč hyenismus? No protože dokonce i za socialismu jsem vyslechl od jednoho promovaného doktora práv Univerzity Karlovy, jeho názor převzatý z citátů "moudra" otrokářské společnosti, kde onen hyenismus měl tehdy ještě státoprávní podobu. Odcitoval mne onen výrok nejprve latinsky "Homo homini lupus est" a pak přeložil nevzdělanci "Člověk člověku vlkem jest".
Na tomto příkladu lze dokumentovat, že ani socialismus neměl patent na mozek lidí jinak jistě chytrých až možná vychytralých.
Ale co jiní, jak oni viděli tento střet a jak jej předali pokolením svým a budoucím?
     Mnozí chytří lidé na podobnost zákona protikladů v pozici boje života proti smrti a toho co to obrací posmrtně do protikladu i možnost obojí překonat, jistě přišli již v rozličných dobách lidského vývoje a pokusili se jej předat v nějaké sobě neškodné formě jiným.Od starých učených filosofů Číny, Indie, a vůbec východu až po tehdejší civilizace, západní, kde zatím vím spíše jen o těch lidských obětinách nežli o filosofii (např. Inkové, Aztékové atd.).
Trochu jinak až jemně o tom hovoří v dobách feudalismu jak tuším, například kniha "Malý princ" a pojednání o jeho planetě je čímsi co by mohlo přinášet poznání o tom, že zmrtvýchvstalý člověk se může přerodit do nového světa zcela prázdného, jen ta růže mohla symbolizovat, že přerod byl bez ztráty květinky- čistota ducha. A rozhovor s liškou, která, nemá od přírody dar čistoty ducha, řízena zákonem silnějšího se tedy vedl v onom duchu. Byla to ona kdo se ptala zda princ na planetě má lovce. Ale kde je čistá duše, tam nejsou ani lovci. To svědčí pro nás o jednom,
žijeme na prohnilé planetě díky novodobým otrokářům - lovcům lidí. K tomu jim dopomáhají vady v idejích.


Pokračování příště.


16:58 17.3.2009


Takže jakýs úvod, či první část uvedení do problematiky bychom snad měli.Naznačil jsem v něm i to o co vás okradli v mém článku o pohádkách, neb mne se spousta věcí sjednocuje nadrozměrově v jedinou příčinu a zpět a poté probíhá její množení do nižších úrovní.
Tedy dále.


   Obětiny se tedy prokazatelně děly. A to z iniciativy těch, kteří řídili ideově příslušný rod až část lidstva. Jednou z forem byl i kanibalismus, který má dodnes ještě své pamněťníky (koupil jsem si cestopisný dokument, kde taková osoba - civilizací převychovaného kanibala, hovoří o této věci a světe div se, pokyn ke snědení protivníka přišel zase od vrcholu - od jejich šamana).
Jak je to však v oblastech vyspělejší lidské civilizace? Existovali i v ní obětiny, či existují dodnes? Ideově ve vyspělých zemích neexistuje, prakticky však ano. V rozvinutých zemích, např. Indii existuje ideově a i prakticky - jak jsem vyčetl, říká se jí šáríja a zahrnuje očistnou smrt upalováním manželek (mnohoženství) zemřelých mužů což sem tam probleskuje v nedaleké histori Indie, která je pokládána za kolébku první filosofie lidstva a navíc se i v současnosti vedou kampaně za návraty tohoto zvyku, či až idei.
Buďme upřímní, kdo z vás by chtěl být obětován??? - A přesto se tak děje i v těch nejcivilizovanějších národech, avšak formy příprav obětin jsou zastřené až tak, že s nimy mnozí nevědomí ještě souhlasí. A to zatím nehovoříme o těch co již ví oč jde a stávají se lovci lidí, novodobými otrokáři a vrahy.
K tomu, aby mohl být člověk až část lidstva zmanipulována k "dobrovolným obětinám" musí být zakryta podstata věci, která odhaluje = jde nám o to umrtvit !!! např. v knize "18. brumaier Ludvíka Napoleona" píše autor Karel Marx o potřebě pohřbít své mrtvé....( vysvětluji si to  následovně: tedy ty mrtvé co se vrátili zpět, ani ne tak do života, jako do střetu se světem kde zemřeli, či kde se střetávají s těmi, se kterými měli společný tep srdce oživlé planety a jejichž tep nyní působí opačně = umrtvuje, či vysává energii).Neodhaluje tam třetí stupeň (až třetí základní zákon)do překonání protikladů, či nám toto bylo zloději společenského vědomí lidstva vycenzurováno, jako mnohé.A tak se ideovými vadami, které jsem nalezl zatím ve všech ideách co zhruba obsahově znám, rodí jakýsi "legální" princip spotřeby lidstva na obětiny. A sahá až k těm nejvyšším špičkám a nejvýkonějším mozkům lidstva, se kterými se také počítá. A tak jedni, mající více znalostí z této oblasti, se derou k moci, či moc získávají právě díky této znalosti. Pak už není problém vyvolat i uměle konflikt a to od těch v historii neprostějších důvodů (např. systémem ...Já malý otesánek jako Kyjevské knížectví, koho bych ještě sežral...a pohleďte na chudáčka...už mi i v Praze vyhrožoval!!! Můžete si vybrat!!! Jestli se připojíte k nám, nebo k Němcům.Víte kolik nás je?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) až po natolik intrikánsky zastřené metody, kdy Adolf Hitler mohl být sovětský špión a vyhrát SSSR mocenský vzestup ke světové velmoci, coby Rakušan vládnoucí Němcům a nechávající je ideově odkráčet od Marxe a Englse ve prospěch Rusů za fašismus. Navíc si na nich nejen SSSR očistil a oživil své mrtvé ale i získal návrat do Organizace národů=nově OSN, odkud byl vyloučen za přepadení Finska. Bylo to satisfakcí zločinci a zrádci pravdy a idejí, jak ukáže budoucí čas. To už se ale lidstvo díky Hitlerově mouřenínství, nemusí bát Němců, ale Rusů. A z hlediska obětin dějiny lidstva neznají tolik miliónů mrtvých a jinak poznamenaných nežli "vyprodukovala"
II. svět. válka. Takže na "humálnosti" jak získat obětiny pro světové "otesánky" a jejich prostřený stůl = sféry zájmu, tomu říkají, zas tak moc dobra není, když necháme spadnout oponu oparů lží, demagodií a slepoty a pohlédneme na sebe = lidstvo z nadhledu.
Tak to byly obětiny z kuchyně politiků, které režíroval vojenský scénář.
Nyní něco z téže kuchyně, co režíruje aparát vnitra. Stačí trochu zprznit zákony, vydávat nepřirozenosti za přirozenosti a vůbec, co lze tak převrátit do opaku a máme zde totéž. Růst zločinnosti zajišťující přísun budoucích obětin od nezákonných zbohatlíků po mravně rozložené.
Už mrtvola není jeden mrtvý v protikladu, který nedosáhl oboustrannosti a tím působící proti přirozené imunitě, ale celý arzenál šašků a poskoků smrti nebezpečný pro celý národ, či národy, neschopný rozpoznat dobro od zla či vědomně pracující pro smrt halící se slovem DEMOKRACIE. A tak s klidem nabízí možnost adopce dětí homosexuálům, tedy těm co se jim ve školách ještě možná bude říkat, že jsou budoucností národa. Jak taková budoucnost však bude vypadat zamlčeli i nám, dětem socialismu a v rodinách už jsme mohli zaregistrovat i falešné rodinné příslušníky, kteří s těmi pravými měli pramálo společného, a jen díky tomu, že se o těchto věcech mlčelo, jsme nemohly jako děti vědět co se to vlastně okolo nás děje.
   Tedy rozklad ve prospěch Otesánků (mizela generace legionářů, Čs.vojáků ze západních front a nakonec došlo i na ty z východních - Otesánkův rok 1968) prodělávala i naše generace, co človíček, to různé zkušenosti. I já jsem se stal socialistickou obětinou a proto to s čistým svědomím mohu napsat.
   Takže ideálním je dostat se do center moci a tam zákonodárně rozložit budoucí rezervaci obětin - zákonodárně např.r. 1948 (ČSR), revolucí sametovou 1989 (ČSSR) a vůbec si natolik podrobit po okupaci 1968 i ty rebelující komunisty v ČSSR, že na ně lidi ještě budou plivat za to, že je chránili před sežráním Otesánkem, který vyžíral i tak jejich spížku. Dnes se to snáze hodí na nové obětiny zase z jejich řad - ty kapitalistické revizionisty v Čechách a na Slovensku, které necháme z Otesánkovska dusit ve vlastní šťáve podle našeho receptu.Recept je to osvědčený, neb už za Lenina tuším, museli do společnosti zpět naočkovat kapitalistické vztahy a éra tzv. "válečného komunismu" v Sov. rusku skončila. Při fungování souběžných světů, dle mého názoru podloženého podivným vynořením se u nás neexistující Komunistické strany Slovenska (po vpádu okupantů a teroristů v r. 1968, která pomohla Otesánkovi rozložit náš stát, ve kterém existovala legálně pouze jediná KSČ!!!!) nikdy zcela rusokapitalistická společnost nevymizela a stala se lovištěm "vlastních" obětin, ale zákonitě i řití socialistické společnosti SSSR. NO   A   ZKUSTE   UHODNOT   SAMI   KAM   NÁS   PO   SAMETU   PŘEŘADILI!!!
 No a po vzoru velkého SSSR je nyní naše ČSR (bez jednoho S-ocialismu)díky vadám řízení a taktice Otesánka připravená na sklizeň obětin ve velkém stylu. Všichni morálně nakažení od smrdícího vrcholu ryby jsou do budoucna zralí
k údělu přinášet obětiny a kát se za své hříchy proti společenské morálce (konec konců demokracie dává možnost laciněji a efektivněji vyjevit o sobě to, co by pracně špehovaly celé armády donašečů, kolaborantů a zrádců neustále hladovějícímu Otesánkovi).
Z mých zkušeností s těmito, jak nás učili ve škole - skvělými lidmi z velké země Sovětů, musím říci, že ani po roce 1968 jsem neměl tolik špatných zkušeností, jako po sametu 1989 z nucené spolupráce v zaměstnáních z osobního poznání jejich práce a morálky a odtušil jsem, že musí existovat v jejich zemi mocné tajné ministerstvo na šíření zla a nenávisti až jsem se od nich infikoval avšak ne jak mne směrovali - proti vlastnímu národu, Němcům, Masarykovi atd. ale proti nim samým. Jsem tedy také jedna ze zralých obětin jak soudím.Váš Dalibor Zvolský19:50 17.3.2009
 


 


 


 


 


 


 


  


  


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


16.03.2009 18:56 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se