« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Jak se okrádá lidstvo o hodnoty z pokladnice společenského vědomí

Také vaši učitelé nevěděli, že zlato se již dávno dá vyrábět uměle ze rtuti? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak tak porůznu píši své úvahy na nešvary v lidském společenství ze zatajené pravdy, vadného řízení atp. tak jsem i již napsal cosi o okrádání lidstva (na vyhledávači bohužel nemohu nalézt co jsem někomu již psal k okrádání společenského vědomí)) prostřednictvím utajování a dokonce i zcizování dosažených vědeckých výsledků, které se již staly součástí v pokladnici jedné z filosofických kategorií - společenském vědomí lidstva. Dnes bych rád zdokumentoval utajení, či nepředání si informací mezi prolínajícími se světy navzájem. Pamatuji se ze školy, že jsme hovořili o možnostech výroby umělých diamantů z grafitu tuším, ale o možnosti výroby zlata ze rtuti se obecně nevědělo až možná do předsametového období. O to více Vás překvapí, když se prolnete jinam, kde taková věc je známa již po celá desetiletí a je i krásně publikována pro mladé čtenáře. Při výprodeji knih z veřejných knihoven jsem zakoupil rozličné knihy a v jedné z nich vydané na Slovensku pod názvem "Svet chémie, fyziky, astronómie" jsem nalezl článek "Človek a zlato" i o tom komu se tento sen alchymistů podařil - vědci (zde tex opravuji z původní verze že byl z USA- neb nevím zda se jedná o vědce z USA působícího na Harvardské universitě či anglického, případně jiného. Bohužel jsem jeho jméno neobjevil ani v encyklopediích a tak se to snad podaří někomu z vás), který jako první na světě vyrobil zlato ze rtuti. Sice v nepatrném množství, ale vyrobil. Cituji z knihy: "Až jadrovým fyzikom sa však podarilo uskutočnit sen alchymistov. Bombardovaním atómov ortuti (80 protónov) neutrónmi sa ortuť mení na zlato (79 protónov). Prvému sa to podarilo fyzikovi Harvardskej univerzity Kenneth T. Bainbridgeovi v roku 1941." Doufám, že snad dnes již většina z vás má třeba i lepší informační příjem nežli já a mnozí další v minulosti, ale kdyby tomu tak nebylo z jakéhokoliv důvodu, nabízím v obrázcích (pokud se mi to podaří) vyplnění mezery v této věci v pokladnici celosvětového společenského vědomí lidstva - zobrazením titulu knihy a vydání, jakož i pohledu na citovaný článek. Dalibor Zvolský P.S.19:41 5.3.2009 Nemohu uložit další obrázky z knihy, neb je mi to znemožňováno cizím zásahem. Buďto vám to dodám později, nebo obrázky zveřejním na jiném serveru či se pokusím a dám vám vědět kde jsou. Držme se proti totalitě, utajování a lžím. 13:52 6.3.2009 doplňuji, že se nejedná o propagaci symbolu či ideje "zlaté hroudy", ale o důkaz širších souvislostí!!!! Všechny obrázky se mi podařilo umístit na následující adrese:http://daliborcernooky.rajce.idnes.cz/


----------------------------------------------------------------------------------------


doplnění:


----------------------------------------------------------------------------------------


11:03 6.6.2010


Vzhledem k tomu, že je tento článek dosti čtený a já jsem nenapsal myšlenkový záběr až do obecnější roviny nežli konkrétního případu, tak pro jistotu doplňuji:


Dávám tímto na vědomí, důležitou všelidovou funkci kontrolora a strážce společenského vědomí, kterou by měl býti každý z nás. Rozkrádání a okrádání částí lidstva o skutečné poklady společenského vědomí probíhalo a jistě dále probíhá. Jednou z forem je i utajování až zmizení již vytvořených hodnot a když k tomu přidáte možnosti vskutku různých prolínajících se světů=rozměrů, které mají i různou životní hmotnou i duchovní úroveň, tak je zjevné, jak lze zcizovaného využít i zneužít k porobě značné části lidstva (prostě jeden svět bude financovat např. vědu a nové objevy a jiný svět to bude krást skrze své stínové agenty a ovládání vlád pro sebe, ale, že to znáte i z vámi jediného vnímaného rozměru? Pak tedy můžete pochopit, o kolik je to s dalšími světy znásobeno. Mne takto např. v jednom světě již vytvářené či zcela vytvořené nové hodnoty typu obchodní dům, podzemní kolektory,sportovní areál atd. byly zcizeny, převedením do jiného souběžně se prolnutého světa ač byly spolufinancovány i zmých daní. Ale  za nejhorší asi považuji snahy prolnout nás do okupovaných světů jiných mocností ať západu, či dnes zviditelňovaného zrádce komunismu z východu).


K této situaci přispívá i zatím pro lidstvo neměnný fakt, že člověk se rodí bez geneticky předávaných hodnot=pokladu společenského vědomí, vytvořeného předchozími generacemi a nedědí je, tak jako dědí pro sebe mnohé jiné, např. genetikou od svých rodičů vzhled, náchylnost k určitým nemocem atp.
Začíná tedy od prvopočátku svým učením se od druhých, již zkušenějších. Tak je človíčku, podle jeho potřeb a možností a schopností, zcela komunisticky zdarma předáváno něco, co už mnohým nepřijde ani jako hodno pohledu, pro svoji mnohatisíciletou zaběhnutou praxi. Kdyby človíčkovi nebylo nic z dochovalého společenského vědomí předáno, zcela jistě by buďto nedosáhl lidské úrovně, či by zemřel (příkladem jsou nalézané děti v přírodě, které přežili jen díky péči nějakého zvířete. Např. liška takto jedno děcko zachránila, ale vývin člověka se ustrnul na zvířecí úrovni. V článku o tom, se už dále nehovořilo, zda se podařil časem nějaký pokrok, danný péčí lidské spol. a předáváním společenského vědomí učením tak, aby tuto bytost vrátil do společnosti).


Lidstvo si tedy brání svůj dosažený pokrok, ale ten není celosvětově stále stejný, dokáže mít i územní, národní atp. zdvihy a propady. A to, podle mého názoru, zrodilo  i rasismus. Původcem byl rozdíl v civilizační vyspělosti.Těžko bude někdo pohrdat někým, kdo je mnohem schopnější a civilizovanější nežli on. Opačně však i ano. Z toho vyplývá i funce vyrovnávání život. úrovní národů na naší planetě atp., ovšem ne tak, jak to provedl SSSR s naší zemí, kterou nechal až vykrádat pro svůj  zdvih, pak ji gangstersky přepadl a okupoval, a pak ji nechal téměř zkolabovat.....


--------------------------------------------------------------------------------------------


(jen např. náš uran, který mizel po více jak 40 let do SSSR ,a jeho cena po obohacení, o něčem svědčí...viz kniha M. NĚMEC. "MAFIE A ZLOČINECKÉ GANGY"
Str. 140
...Podle zjištění německé BND se pohybují ceny obohaceného uranu od 150 tis. US dolarů do 1 miliónu dolarů za 1kg a vysoce obohaceného uranu od 1 miliónu do 60 miliónů US dolarů za kilogram.).


--------------------------------------------------------------------------------------------


Navíc opět musím konstatovat, že vliv mezi vracejícími se mrtvými do života a nově zrozenými, je významný. Dochází tím k prolínání se světů v časoprostoru a střetu minulosti s budoucností do podob, které značně ovlivňují lidské společenství.
Záhrobní zákonitosti vyjevené lidstvu však rovněž značnou měrou obohatili společenské vědomí a jejich význam poroste s jejich vědeckým uzákoňováním a využíváním ve prospěch celého lidstva (jen si spočítejte, kolik energie stály lidstvo posmrtné nauky v praxi=lidské oběti(-ny), stavby pyramid, chrámů, hrobek a to na celé světě bez rozdílu ras, národů atd.).A záhrobní zkušenosti či schopnosti ohromovali jako zázraky a vedly ke slepé víře a porobě.
Až věda činní ze zázraků vyvolených nauku pro každého. Aby se tak nečinilo jen pro určitou vyvolenou část (a to nejen z hlediska rasových, ideových, národnostních případně dalších kategorií, až po rozdílné vlastnictví hmotných statků), která by měla přístup ku vědění, je to úkolem, který např. i po pádech režimů socialismu opět nabývá na aktuálnosti i tam, kde již dříve byl  vyřešen a zaručen a to je varující!!!(abstrahuji od přehmatů režimů,které byly v rozporu s ústavou a i čisté myšlenky komunismu).
Ta část lidstva, která zaslepena falešnými hodnotami neprohlédne, míří tedy ku své budoucí otrokářské společnosti na vyšší a důmyslnější úrovni. Nejsem si jist, zda se jim podaří tuto situaci zvrátit, neb vědou objevené možnosti i uskutečňované zásahy do mozku lidí, mohou přivodit až trvale udržovatelný stav poroby.
Zde tedy nabývá v protikladu dělnické třídě a jejímu až zneužití moci, významově hrozba zneužití téhož jinou třídou, třídou inteligence. Pak je ovšem otázka, kdo řídí tyto společenské procesy a ovládá jednotlivé třídy a jejich zájmy do té míry, že se dobré časem mění ve zlé a hrozbu lidstvu samému.
Dokud ovšem nebude odzvoněno společenským utajováním a ignorantství k deroucí se pravdě k vrcholu a nebude vše odtajněno z co největší míry a toto předáno do pokladnice společenského vědomí ke každodennímu využívání lidstvu jako celku, včetně celé škály zákonů o posmrtnu a prolínání se poté ve světech navzájem, tak hrozba přeroste ve skutečnost.


Z výše uvedených důvodů hraje tedy společnské vědomí lidstva stěžejní roli v jeho dalších možnostech a zasluhovalo by


                   stanovení pravdy a práva na dosažitelnou pravdu


                     jako klíčovou všelidskou vrcholovou hodnotu.Toto je tedy můj názor na uvedené okruhy, nenutím jej nikomu, ale dávám ku zvážení. Dalibor Zvolský


  


05.03.2009 18:24 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se