« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Krize z neodhalených pravd o původu zločinů vnášených do lidí

Řešení růstu zločinosti ve světě.
----------------------------------------------


Různé státy, národy i celá společenství byla od nepamněti postavena před otázku jak řešit zločiny v lidské společnosti poté, co se člověk vymanil ze zákona říše zvířat, tedy zákona silnějšího. Byť v mezinárodních vztazích beztrestně působí dodnes. Byla totiž kdysi nastolována nová přirozenost lidského žití - morálka a od ní odvíjející se zákony. Jak toto funguje v různých částech světa v různých stupních vývoje lidské společnosti by bylo minimálně téma na diplomovou práci, až obsáhlou knihu. Proto jsem připravil ofocený článek, který mi byl úspěšně včerejšího dne zásahy odjinud znepřístupněn ve viditelné formě na tomto blogu. Pokusím se tedy znovu článek z časopisu 100+1 z r. 1969 o vzetí potrestání zločinu do vlastních rukou v jednom státu Jiží Ameriky.
Velmi mi to něco připomnělo . To co jsem zažil sám v ČSSR a souhlasím s tím, když původ zločinnosti tkví jinde nežli v člověku samém, jak stále věřím.
To ale bude až další částí tohoto článku.
Při dalším pokusu jsem opět kýmsi vypínán z internetu.

Pokračuji 16:26 25.11.2008

Pokud píši, že s tím souhlasím, mám na mysli pouze a jen průchod práva tak, aby zajišťoval ostatní lidské společnosti nápravu zákonů směrem k vyšší pravdě a ne jejímu obcházení, směrem k možnosti alespoň uchování toho co v otázkách morálky,etiky a přirozenosti bylo dosaženo příslušnou civilizační úrovní, ale spíše s možností jí povyšovat, když v těchto oblastech společenský systém selže.
Sám na sobě jsem poznal, že skrytý ledovec zločinů spočívá v mlčení o zákonech a vztazích mezi živými a mrtvými a nástroji jak toho využívat ve prospěch privilegovaných jedinců až mocností.Jinak řečeno existuje skrytý systém přetváření lidských osobností až ke zločinu, z čehož plyne následně po trestu tzv. těžba tohoto jedince a o to jde. Aby pramen živé vody nevyschl. Ano lze to tak nazvat, neb podstatou umrtvování jedněch je znovuožívání jiných. Že takto lze ve skrytu provágět genocidu ras, národů atd. to každému snad dojde. Do doby než bude tento stav odstraněn se lidstvo bude brodit krví zločinů, válek i uměle vnášených nemocí a dalších hrozeb.
Jen na okraj dodávám, že mi bylo před více jak 15ti lety řečeno, že když o tom promluvím, tak mi stějně nikdo nebude věřit a mohu to snad sdělit jen jako formu sci-fikcion. Co by jste např. řekli jen takovému malému procitnutí, kdy by jste zjistili, že Vám mohou v rodině vyměnit jeho členy aniž by jste to poznali, retardovat svět ve kterém reálně žijete formami jeho okrádání ze zatímního znemožnění utajením či nezveřejňováním údajů o jeho přelévání vytvořených zdrojů jinam, nebo Vaším přemísťováním tak, aby se dosáhlo téhož.....Jedná se o zločiny vyššího řádu nežli jsou v ofoceném článku popisovány a tím, že retardujeme lidstvo, či jeho nepřeváděnou část jinam, nemůže na nápravu tohoto zatím dojít, neb jak mi sdělil jeden hotelový tajný na moji výtku, že nečiní práci v souladu se zákony, odpověděl to, co mají za heslo a poučku ti co již metodami a možná i smrtí prošli a využívají toho ve své profesi:
"NÁM NIKDO NIC NEDOKÁŽE !!!"Není to heslo jen jednotlivců, státem org. zločinu, ale i bohužel velmocí.

21.11.2008 19:43 | Autor: DaliborZvolsky@centrum.cz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se