« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Mé citáty

C i t á t y budou průběžně doplňovány a číslovány případně i doplněny datem vzniku:


 


Ve své korespondenci se Sárou mi napsala větu, která je sama o sobě  jejím nádherným citátem a já jsem se rozhodl jej pro vás zde zveřejnit coby čestný citát, který mi mluví z duše a Sára to vystihla:


"..Já jsem přesvědčená o tom, že absolutní  pravdu nosí každý z nás v sobě, jen ji nemá čas najít."


 


 


 


 


 


 0001) " Minulost předurčuje naší přítomnost až tam, kam jí to budoucnost dovolí." (asi dříve jak r. 1995)


 0002) "Kdo hledá řád v chaosu a nepochopí, že je skryt v jeho záměru, asi nenalezne." (Neděle 30.9.2007)


0003) " Obecně platí, že pravda sjednocuje a lež rozkládá" (asi také neděle 30/9/2007)


0004) " Morálkou předurčujeme svoji svobodu" (Neděle 11/11/2007)


0005) " Pravda se nemusí zakazovat u národů složených z tajných. Ti to mají v popisu práce" (Sobota 10/11/20


0006) "Idealismus objevuje něco co nedokáže vysvětlit vědecky, zatímco materialismus rozbíjí dogmata a potvrzuje to správné z idealismu vědou, ale zase se sám nedokáže idealisticky zasnít" (Sobota 10/11/2007)


0007) "Globální problém nejen lidstva, ale života vůbec je smrtelnost v nesmrtelnosti" (cca 10 let staré)


0008) "Každé velké mlčení v sobě skrývá zločin, nebo potenciální zločin" (doplním datum později)


0009) "Možná celé mlčení části poučených stojí na tom, že pomníky se staví především těm co rozbili jiným držky, nežli těm co si nabili huby sami a mohli by lidstvu předat poučení a varování" (Středa 12.7.2006)


0010) "Mlčení je potenciální energie lidstva, uchovávaná a dobíjená z rostoucích nespravedlností k jedincům i společnosti. Proto poté v případě uvolnění lidstvo zírá co bylo skryto nenávisti" (Pátek 14.7.2006)


0011) "I každý nesmysl má svůj smysl. Ti co znají nadrozměrovou sjednocující pravdu o tom, mohou skrze ony nesmysly kráčet ku smyslu". I tak probíhá mlčky členění lidstva a zrazení mlčením jsou odkázáni na ty co prohlédli a promluvili o tom" (Čtvrtek 13.7.2006)


0012) " Lež je neuskutečněná pravda" - (a protože nikdy nemůže tvrdit, že její obsah v budoucnu nenastane, nemůže být vrcholem jako absolutní pravda, ale zůstává spolu s nižšími relativními pravdami také reativní) (Sobota.02.9.2006)


0013) "Pravda je schopna nahradit peníze, jako všeobecný směnný ekvivalent, zatímco peníze pravdu ne" (Pondělí 18.9.2008)


0014) "Lidská civilizace se měří stupněm poznané, předávané a ovládnuté pravdy" Kde tedy jsme??? Když se toho tolik tají?(Neděle 24.9.2006)


0015) "Největší defekt policisty je asi to, že už si nedokáže představit svět bez policisty" (Úterý 26.9.2006)


0016) "Soupeření minulosti s budoucností se říká přítomnost" (Neděle 03.9.2006)


0017) "Pod absolutní pravdou=absolutnem, existuje vždy minimálně dvojí cesta" (Pátek 23.2.2007)


0018) "Lidstvo na sebe vymyslelo různé tresty za šíření informací. Ty za šíření pravdy patří k nejtěžším. Dříve upalovalo , v současnosti vozí do blázinců"(Čtvrtek 18.9.2008)


0019) "Zajímavé je, že snad všichni známe své anonymní lepší a horší "já", ale necítíme se být schizofreniky. Ti co ale mohou konkrétně určovat kdo v nich samých z okolí patří do které skupiny, bývají za schizofreniky prohlašováni"(Pátek 19.9.2008)


0020) "Móda je pokus o originalitu či její zopakování"(odhadem 2003)


0021) "Stará moudrost praví, že muž se zkouší ženou, žena zlatem a zlato ohněm. Chybí v ní však čím se zkouší člověk!!! - Mocí !!! (doplním snad později)


0022) "Daň je skrytá forma spoluvlastnictví až vlastnictví - obvykle státního"(Pátek 09.3.2007)


0023) "Štěpením pravdy kráčíme do kvantity jejích možností s tím, že po objevení její vyšší sjednocující zákonitosti uzná kvantita tuto a hledání pokračuje pohřbením lží" (Středa 28.3.2007)


0024) "Velikost světa je dána velikostí myšlenky jeho zrodu" (Neděle 28.10.2007)


0025) "Souhrnu náhod se říká pravidlo" (Pondělí 29.10.2007)


0026) "Pro Absolutno=Absolutní pravdu, neexistuje pojem "vnitřní - vnější". Ten se rodí až uvnitř Absolutna v relativním "vnitřní - vnější" (Neděle 04.11.2007)


0027) "I porodem se vyhání z ráje!" (Pátek 27.7.2001)


0028) "Ještě i feudalismus nadřadil víru rozumu, kapitalismus rozum víře a komunismus má spojit rozum s vírou v podobojí" (socialismus jsem vynechal - posuď každý kdo ho zažil sám k čemu se přiklonil) (02.08.2002)


0029) "Holografie je založená na schizofrenii světelného toku." (Sobota 23.7.2005)


0030) "Specializace je společensky žádoucí jev, který beztrestně umožnuje být si navzájem blbcem." (Středa 08.03.2006)


0031) "Nic je důležité pro něco, že mu dává prostor, a něco je důležité pro nic, že mu dává smysl." (Středa 06.07.2005)


0032) "Nejhorší ze všech chudob světa je chudoba ducha. Tělo žije a neví proč." (Úterý 31.08.2004)


0033) "Láska nepotřebuje důvod, což rozum nechápe" (doplním později)


0034) "Na posun pravdy do kvality je zapotřebí myslet, na víru postačí chápat a láska nevyžaduje ani jednoho (-mozkového zážehu). Máme ji snad,i přes její nesporný obrovský význam, klást za nejvyšší lidskou hodnotu?" (07.03.2008)


0035) "Láska není výsadou lidí. I zvířata milují. Myšlení je však výsadou lidí a vymaňuje lidstvo ze svazujících zákonů přírody." (Středa 05.11.2008)


0036) "Pravda je objev lidstva. Tu nižší formy života nechápou, jsouce svázány zákonem silnějšího. Proto, kde u lidské společnosti vítězí zákon silnějšího, zpravidla bývá znehodnocena hodnota pravdy." (Středa 05.11.2008)


0037) "Existuje-li permanentní revoluce v lidstvu? - Zajisté, P R A V D O U ! Ta revolučně pohřbívá dogmata a lži od nepaměti. Ale těch obětí...." (doplním později)


0038) "Veškeré světovládné snažení se dá, zejména od konce 20. století, nazvat BOJEM O SVĚTOVÝ ROZUM"


0039) "Svoboda je oproti nutnosti možnost volby. Čím více možností, tím větší svoboda" (Neděle 28.5.2006)


0040) "Zákonitost je zopakovaný děj se stejným výsledkem" (Neděle 28.5.2006)


0041) "Každá vzpoura se jeví jako předčasná, když nezvítězí." (Sobota 01.11.2008)


0042) "Komunismus nemůže být stálým vrcholem lidstva, protože jej lze nastolit i zločiny na jiných" (Sobota 01.11.2008)


0043) "Dobré zprávy se šíří rychleji" (Úterý 02.05.2006)


0044) "Slovo je municí mysli. Dokáže svojí energií vyzbrojovat i odzbrojovat, ničit i tvořit, zabíjet i zrodit." (16.11.2008)


0045) "Slovem se dláždí cesta rozumu" (někdy po roce 1988- snad doplním později)


0046) "Moudrá příroda nevymyslela tolik hnusu co člověk když ji překonával. Zákon silnějšího spolu s přirozeností postavila jako svůj zákon svobody a to co přešlo přes tyto hranice počala trestat smrtí. Až "člověk"zrušil trest smrti a počal trestat i przněním. Jsem pro návrat k přírodě = trest smrti za prznění přirozeného." (okolo r. 2003)


0047) "Soukromé vlastnictví přestává existovat ve své podstatě tím více, čím více jej omezuje stát a společnost svými zákony, morálkou atp. A tak se čím dál tím více blíží formě doživotního i dědičného pronájmu." (okolo r. 2003)


0048) "O čemkoliv co bylo, je či bude mnou řečeno, máte nejen právo pochybovat, ale přímo sebezáchovnou povinnost to prověřovat!" (Neděle 11.01.2004)


0049) "Kompromis mezi chytrostí a hloupostí se nazývá vychytralost"(Úterý 02.12.2008)


0050) "I duchovno má svoji látkovou výměnu - lži!" (07.08.2007)


0051) "Pokud nás předběhne vývojově naše vlastní minulost, která znovu ožije jinde a zrychlí svůj vývoj oproti nám (a to nemusí být utopie), pak jít vpřed poté značí dohánět svoji vlastní minulost" (koncem roku 2008)


0052) "Jestliže má zákon protikladů větší sílu a um nežli idea, např. komunismu, pak je zjevné, že tato idea není vrcholem, nebo že je zrazena"(staré závěry myšlenek zapsané až v pátek 13.02.2009)


0053) "Jediné "odvětví", které nezná ve vadných systémech krizi je práce agentů-špehů a práskačů. Lidstvu, jako celku není dovoleno prohlédnout, že otevřenost a pravda jako základ lidské morálky nás sice činní nahé navzájem sobě, ale tím i zabezpečené proti manipulaci a degeneraci ze lží a utajování. I z toho lze usoudit v jakém systému žijeme."(neděle 08.03.2009)


0054) "Sex se v lidských dějinách, mnohým lidem stal jedinou možností jak dosáhnout nějakého vrcholu vlastní silou." (starší myšlenka zapsaná v neděli 29.3.2009)


0055) "Politika, to je hra na slepou bábu mezi rozpory světového dění" (neděle 28.6.2009)


0056) "Cokoliv se zrodí, má základní istinkt zachovat si život a tomu přizpůsobuje své jednání" (červenec 2009)


0057) "Kontrarevoluce, to je lež převáděná na pozici pravdy" (pondělí 17.8.2009)


0058)"Prorůstání reálného světa jinými systémy nežli legálními a pravdivými, vytváří z reálu světa cosi jako Potěmkinovu vesnici. Po zbourání kulis zjistíte, že jste se zřítili do jiného světa"(pondělí 17.8.2009)


0059) "Možná lidstvo zvítězilo nad ostatními životními formami na Zeměkouli, ale ne samo nad sebou.Dějiny i současnost jsou toho důkazem."(pondělí, 31.8.2009)


0060) "Pro život, podle mé fantasie, postačí jediná podmínka! Aby existovaly dva protiklady ve svém vyšším překonání!!!!" (14:03 27.2.2010,sobota)


0061) "Pojem PRAVDA je důkazem chápání relativity. "(středa,17.3.2010)


0062)"Svobodný člověk, již jen svojí duchovní podstatou činní druhé svobodnými.Otrok, touží být svobodným na úkor druhých a tak se z něj rodí jen jeho vlastní protiklad, který zpravidla sám nenávidí = otrokář. Každý otrokář je tedy otrokem svojí duchovní podstatou."(neděle, 18/7/2010)


0063)"Co jsou to světová dogmata?-Např. otázka dědičného hříchu. Jak hrozné.......... ještě se nenarodit a už být vinen!!!" (počátkem r.2009)


0064)"Nebudu jmenovat, ale jsou národy, které mají válku jako smysl života."(Pondělí, 4/5/2009)


0065)"Statečnost neexistuje, jen danná možnost být statečný."(22.1.2009)


0066)"I ďábel je krásný, dokud je morální! A i z anděla se stává zrůda když zapomene, že kdysi býval člověkem." (asi 2009)


0067)"I blbost má svoji gravitační sílu. Oproti zemské však není její hodnota konstantní na každou bytost."(Středa,14/7/2010)


0068)"Něco pro lingvisty....Zvláštním druhem, z jazyků národů našeho světa, beze sporu je okupanština.Ač se nikde nevyučuje, přec se vyskytuje k nenávisti části lidstva po celá tisíciletí své historie." (fakt nevím kdy jsem to vyřkl, v některé z podob, jak zde zapsáno)


0069)

"Idea byla stvořena pro člověka ne člověk pro ideu!!!"


0070)"Byl to zákon protikladů kdo stvořil společenské třídy a počal je stavět proti sobě. Třídní boj je tedy obecně vzato, neschopností lidstva tento zákon bezkolizně překonávat"(červenec 2010)


0071)"Svět globalizuje ve všem od nepaměti. Navzdory odpůrcům. Dokonce i války se stávají více a více globální až už to ani více snad nejde. Proč si tedy nepřát a dosáhnout také globalizaci v míru a pokroku lidstva?" (sobota 28.8.2010)


0072)"Jestliže člověka napadne špatná myšlenka, je to svědectvím o tom, že již byl učiněn pokus o průlom do jeho vnitřní osobnosti a suverenity. Je to počáteční pokus agresora snažícího se prolnout z jiného rozměru do jeho světa, usadit se v něm, rozložit jej až k okupaci a ovládnout jej jako nastupující vyšší forma otroctví! (sobota, 2.10.2010)


0075)"Smrtelnost z lidí činní otroky osudu, ale nesmrtelnost si propůjčují ve chvílích štěstí, kdy na to zapomínají."(neděle, 27.3.2011)


0076)"Nejdříve mne ti východní skvělí sovětští lidé učili nenávidět ty západní. Stále jsem však měl rád všechny lidi světa. Pak nás ti skvělí sovětští lidé přepadli a okupovali přes 20 let. A já jsem stále měl rád lidi celého světa. Pak museli odtáhnout s vojsky, ale přitáhli se zástupy imigrantů. A ti mne osobně učili nenávidět Němce, naše legie, T.G.Masaryka až docílili svého=musel jsem začít nenávidět. A tak je nenávidím=rusonárody.Nenávidím je především proto, že mne naučili nenávidět."(pondělí, 28.3.2011)


0077)"Každá žena touží být milována duchovně, ale fyzicky to chce prožít." (sobota, 2.10.2010)


0078)"Ženy musí mít zabezpečenou jistotu, aby mohly vyhledávat nejistotu." (někdy okolo r. 1985)


0079)"Vatikán nás připravil o tělo M.J.Husa a východní rudopapeženci i jejich pohrobci se nás snaží okrást o jeho ducha" (úterý,9.8.2011)

 


0080)"Albert Einstein dal vědě a tím lidstvu teorii až zákon, které dovolují vírám a učením pochybovat sama o sobě v prostoru a čase. Důsledky toho ač nejsou příliš zřejmé, jsou gigantické...díky teorii relativity jsou pochybnosti možné, beztrestné a někdy až jasnozřivé"(úterý,9.8.2011)


0081)"Člověk člověkem byl zbaven svobody už jen tím, že nesměl volně svému okolí říkat pravdu. Tato jemná nit jedné lidské spoluformy otroctví není sice vnímána jako velké nebezpečí, ale opak je pravdou."(pondělí 29.8.2011)

0082)"Nalézt správné řešení značí, že jsme v sobě nalezli to správné "já" kterým by jsme měli chtít býti."(sobota, 30.4.2011)0083)"Pokud tím nejčistčím soukromým vlastnictvím je osobní vlastnictví, pak to nejlepší ze soukromého vlastnictví se jmenuje "lidská osobnost". A komunismus měl být pln takových soukromých vlastníků. Asi bych měl dodat,
že jen jejich stejně vyladěná morálka by mohla docílit společenského vlastnictví, aniž by se jednalo o falešný vyšší řád, který by byl  skrytým otrokářstvím, což prorůstá lidstvo dodnes."(čtvrtek, 5.1.2012)

 

0084)"Plout po proudu pravdy znamená často plout proti proudu" (neděle, 08.04.2012)

 

0085) Ještě jednou k otázce řádu a chaosu = "Jestliže pochopíme, že zákon protikladů je zákonem, který vytváří svůj řád tvorbou protikladů, pak chaos je jeho zákonitým produktem neb je vytvořen jako protiklad řádů spoluvytvořených  i tímto obecným zákonem"
0086) Internacionalismus je, když dělíme lidi jen na dobré a špatné. (září 2014)

0087) Lhostejnost nevyčítá, láska ano. (7.1.2017)

0089) Demokracie umírá na přemíru demokracie a totalita na přemíru totality. Tak jsem po Sametu 1989 napsal dopis s přáním na neutralitu naší malé zemičky velkému bratru do SSSR a předal jsem to sovětské tiskové agentuře v Praze. Přál jsem si vytvoření pásma neutrálních zemí napříč Evropou (krásně to šlo i lze vytvořit od severu k jihu), vytvořit pásmo míru a prosperity mezi východem a západem, ale kdosi naprogramoval jiné územní změny a státy v Evropě se stále bojí a více jak neutrálně zbrojí. (5.2.2017)

0090) S lidským přibývajícím stupněm znalostí se pojem slova  Bůh zmenšuje a taktéž je vidno, že tento pojem naopak sílí ve prospěch člověka či spíše civilizaci, která se jinému člověku či spíše civilizaci vzdálila. (‎31. ‎května ‎2017)

 15.09.2008 21:10 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se