« Úvod | pokus o rekonstrukci z... »

A co když je důvod světového chaosu cílený......a dogma o vedoucí úloze dělnické strany


tady měl být další článek. Vymázli mi ho při psaní. Za c.k. Rak.-Uherska cenzura také z novin odstraňovala články. Dnes je to snažší a šmejdi demokracie skrytější. Nevím jesli to budete číst, protože ač dostávám mailovou poštu, tak demokracie zařídila, že při pokusu o napsání příspěvku do diskuze k internetovému článku se mi zobrazí, že má mailová adresa neexistuje.  Takové je tedy přání šmejdů demokracie. Dalibor Zvolský


-----opět  dnes 2.10.2016 pokus o likvidaci myšlenky - asi nebezpečné .....

zde byl totiž text, který mne vymázli při psaní P.S. dodatku. Naštěstí si ho mohlo přečíst a dle počitadla tak snad učinilo 887 návštěvníků. Ti tedy mohou konfrontovat původní verzi a pokus o rekonstrukci. Tady můžete sledovat východní totalitní síly působící na našem území více či méně skrytě, ale chystá se zrada našich politiků v neprospěch našeho lidu tím, že neustále více a více podporují přesídlování např. Ukrajinců na naše území a tím i budoucí zcela jisté zopakování Sudet, tentokrát z východu a možné další obírání práv skutečným Čechům až k vynucenému ........čemukoliv. Aby to bylo správně pochopeno, nutno dodat, že nelze činit mezinárodní integraci cizinců do jádra jiného národa bez souhlasu většiny tohoto národa (zrada politiků či důkaz o jejich manipulaci až do pozic faktické zrady), dále za podmínek jednostranných výhod na úkor národa na jeho obývaném území a zejména u početně menších národů je i hrozba ztráty národní kontroly pro svoje zachování jako národa  (např.postupné vymýcení národní kultury a dědictví o rozkrádání jejich hmotných i duchovních zdrojích ani nemluvě) atd. Tak jak uvádím v článku "Lenin jako špatný komunista" a dokazuji jeho nepochopení co je vlastně komunismem podle přírodních až do kosmu jdoucích zákonů, kdy základní model je opakující se a množící se i do jiných forem zřízení a lze při pochopení základního modelu prohlédnout skrze "džungli mutantů" stvořených z původní verze, tak i dnes nejsou politici schopni pochopit základní model ve společnosti = rodina množící se až do forem jako je národ a stát, až po lidskou společnost a s neuvěřitelným hazardem hovoří jménem rádoby všech a nařizují až kam jim to lid a mocenský systém dovolí pod rouškou "humanismu". Snaží se činit opatření, která připomínají násilnou kolektivizaci, nyní však ne ve prospěch určité třídy, ale ve prospěch jiných národů až tak, že se jedná o faktickou vlastizradu. Vzpomínám na to jak se psalo o A. Merkelové, která hodlala nařídit nucené nastěhovávání imigrantů do obydlí občanů v Německu a jistě by nezůstalo v rámci EU jen u Německa, takže se nedivím že dnes čtu na internetu "Zrádkyně, slyšela Merkelová v Drážďanech". Totéž nebezpečí však hrozí i od našich některých politiků, kteří neznají přísloví o šlápnutí z bláta do louže a podsouvají národu Čechů, že zastaví přísun imigrantů imigranty . Tentokráte z východu. Je to Mnichovská zrada jinak. Já je znám jako nepoučitelné okupanty co se týče jednání mnohých v naší zemi, s dobyvatelskou touhou obsazovat a podrobovat cizí území ve svůj prospěch, což se od konce 2. svět. války děje dodnes. A ten kdo rozpoutal či pomohl rozpoutat konflikty ve světě si mne ruce, jak postupně okupuje západní Evropu až celý.........Tentokráte schován v rouše nevinnosti.
A kdo pomohl v minulosti přes zákaz Versaillské smlouvy znovu vybudovat armádu a vyvíjet zakázané zbraně Německu a podílel se tak přímo na vzniku 2.svět. války? SSSR tuším na Ukrajině. A proč se to takto neříká a neučí když to je zjevné z faktů? Asi by lidstvo bylo ostražitější....

Ony totiž existují dva základní modely jak lidstvo může dojít své celkové globalizace, a toto co předvádějí je pokus vrhnout nás do toho vadného modelu, který bude sloužit jako zásobárna obětin pro privilegované, skrytý otrokářský řád. Fandím Anglii. Bohužel tomu přispívá i samo OSN, ktreré nečinní preventivní kroky, aby ke kolizím nedocházelo či to bylo značně obtížné pro nezákonnost a přirozené lidské právo nebýt shora politicky  okraden o to co již jsem měl až k možné postupné likvidaci. OSN v mých očích vypadá jako hasičský sbor, který někdy ani hasit nesmí (právo veta).
 A na nižší úrovni ? =
 předpotopní systém práv občanů jak řídit svoji vlast je v příkrém rozporu s tím čeho lidstvo dosáhlo ve vědě, dobývání kosmu, atd. Od USA po Rusko!!! Byť snaha amerického lidu za posledních několik desetiletí naznačuje že jiskřičky tam byly, ale byly asi zdárně uhašeny, či stabilizovány.

tak toto bylo mnou doplněno 4.10.2016


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nyní stručná rekonstrukce původního článku:


Ve stručnosti tedy uvedu podstatu. Existuje zákonitost v jednotlivých společensko-ekonomických formacích, která nám říká, že každá vládnoucí síla - otrokáři, feudálové, kapitalisté atd. ideově i jinak vedla svoji společnost k jejich následování a tím i k znovunastolení jejich společenského řádu. Tedy otrokář vychovává a propaguje např. své hrdinské činy ve svůj prospěch a uchopení moci jako vrchol  lidského snažení, vzorem je tedy otrokář a dobyvatel nejlépe ověnčený bájemi a pověstmi,
 feudalismus zase, lidově řečeno, činí z hloupého Honzy krále a tím ho v pohádkách motivuje k zachování feudálního systému,
 za kapitalismu se rodí tzv. červená knihovna (podle červené vazby knih) která v různých verzích především smyšlených životních příběhů dává naděje k skoku do vůdčí společenské třídy, např. švadlenka se stává manželkou milionáře a vzor možnosti k zachování společenského řádu je na světě = svět neomezených možností, 
a nyní přicházíme k systému socialistické ideologie a jak ona sama v rámci svých proklamovaných idejí zaštítěných dogmaticky tezí o vedoucí úloze dělnické třídy, tuto tezi v praxi naplňuje. A co se neděje. Zjišťujeme rozdíl mezi slovy a skutečností. Dělnická třída vychovává své děti ne k tomu, že musí být  a setrvat zákonitě jako dělníci, aby zachovávaly třídní dělnickou privilegovanost k znovu obnovování daného společenského řádu, ale dogma je překonáváno směrováním dětí i k duchovnímu rozvoji až tak, že upřednostňuje děti s dělnickým původem na vysoké školy - tedy do bašt kritizované třídy inteligence. Tento rozpor tedy jasně ukazuje neudržitelnost dogmatu o vedoucí třídě dělnictva, byť dočasně splnil svoji historickou úlohu.


P.S.
Některým nechápavým jsem musel vysvětlit i ten prostý a zjistitelný fakt, že ideu komunismu a vůbec mnohé skvělé myšlenky k životaschopnosti a rozvoji lidské společnosti nestvářeli dělníci, ale právě inteligence a dokonce i kapitalisté. Stačí jmenovat filosofa  Karla Marxe (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx) a jeho přítele Bedřicha Engelse, pocházejícího z rodiny vlastníků textilní továrny, tedy klasických kapitalistů (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels). Je paradoxem dějin, že každý dobrý skutek, jak se říká, musí být po zásluze potrestán a tak se hodí i zapomenout na zásluhy zejména inteligence a dokonce proti ní směrovat bezmeznou ideologickou nenávist a dogmatismus. Naprosto obecně lze převést model fungování člověka do fungování ve větších rozměrech -např. společenských soustav až lidské společnosti, tedy tak, že mozek = tvůrčí a lidstvo obohacující inteligence (v těch nejlepších případech) řídí ruce=dělnickou třídu, k zachování existence,nejlépe však k dalšímu sebezdokonalování a rozvoji v co nejširší míře záběru. 
I z tohoto důvodu já osobně kritizuji ty představitele, ideologie a organizace, které zradili lidstvo tím, že si přivlastňovali za pomoci vlivu a moci které získali, i to co nevymysleli a vlastně zotročili duchovní sílu inteligence podle svých potřeb k zachování své moci a privilegovanosti. Např. církve, které nepovažovali své lidské ovečky za hodné vzdělanosti duchovní a musela se o to zasloužit jejich mocenská protiváha - světská moc =feudálové, kteří zavedli školství a vzdělanost na minimální základní úrovni pro všechny zdarma a bez rozdílu. Ti co hlásali svoji duchovní moc nad lidmi, a dokonce bezmeznou neomylnost, tedy např. církev se na lidi ........snažili se je udržet na určité hranici jejich vývojových možností, která neměla být zvyšována a tak také pomáhali reprodukovat svoji udržitelnou moc i moc světskou.
 A i zde se tedy světská moc osvícených panovníků zasloužila o budoucí rozbití svého společenského řádu asi tak jako K.Marx a B. Engels o rozbití kapitalismu v tehdejších podobách jeho degradujících vlivů na především třídu námezných pracujících,  avšak ve prospěch vývojového postupu zpět ke svobodám člověka, které ztratil v období otrokářského řádu.
neděle, 2.10.2016, 18.08 hodin a 4.10.2016
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzveřejnění 1.původního  textu článku bylo 5.8.2016   13:27xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pro ty nadané snílky jako jsem já, tedy místo pokusů o rekonstrukce ukradeného článku, vás nasměruji na mé citáty, zde přímo na citát:

 0002) "Kdo hledá řád v chaosu a nepochopí, že je skryt v jeho záměru, asi nenalezne." (Neděle 30.9.2007)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dnes,  4.10.2016, ještě poněkud rozvedu to co bylo v náčrtu v původním textu.
  Nevím co vadilo zcizovatelům tohoto textu více, zda obsah myšlenky samé a důkaz demagogie v ideji o vedoucí úloze dělnické třídy, či právě popis situace ve střetu se silou ve společnosti, které se obecně i po Sametu 1989 říká temná. Takže vlastně Samet jen zamlžil v této oblasti a ve výsledku se nic nezrušilo- koza zůstala celá a vlk se nažral (asi odsouhlasených obětin).  Bylo toho mnoho a vše je to tak na obsáhlou knihu, ale toto jsou určité zlomové události související s vystěhováním. A tak jsem se vlastně stal bezdomovcem, neb z minulé adresy jsem soudně vystěhován a na novou se nemohu trvale přihlásit, neb stavu nemovitosti není zatím ani zdaleka možné úředně  přidělit číslo popisné, takže používám čísla objektu, přes který mám  soudně vymezený průchod a právo vedení přípojek  a k tomu připojuji své parcelní číslo.
V předchozí verzi bylo ještě to, že se omlouvám stálejším čtenářům za delší odmlku, která byla způsobena životní situací po soudní exekuci z protiprávně předaného bytu i celého domu v restituci potomkům bývalých majitelů, kteří dům dobrovolně darovali Čsl. státu a tedy i lidu z důvodu, že neměli na opravu střechy. Přesto jim byla nemovitost protiprávně vydána a oni ji počali rozprodávat a tudíž jsem vadil. Nabízeli mne novou nájemní smlouvu, kterou jsem odmítl, protože bych tím v podstatě legalizoval ze své strany jejich podvod, z téhož důvodu jsem odmítl finanční příspěvek (jedenkráte 200 tisíc Kč, podruhé 100 tisíc Kč) na tzv. náklady na vystěhování.  Soud o byt proběhl beze mne, neb kdosi v jednom rozměru podepsal přejímku za mne (viděl jsem na soudě) a já o ničem nevěděl a v druhém rozměru jsem viděl nikým nepodepsanou přejímku doručenky (opět na soudě).  Další bombou bylo sdělení pracovnice pošty kam jsem příslušel, že již nebydlím na adrese jako dříve, ale na jiné adrese v téže čtvrti. Ale já jsem tam nebydlel. Dával jsem to do souvislosti celou řadou protiprávních aktů, kdy byla pravděpodobně tajným agentům MV, či i naši zem zaplavujícím agentům pravděpodobně z Ukrajiny, přidělena moje totožnost, poté i náhradní byt který jsem měl dostat dle písemného vyjádření ještě bývalého OPBH v Praze 10, dále i podnikání na moji totožnost, pokusy zcizit mne i zdravotní průkazku atd.  Byl jsem nucen se vystěhovat na počátku měsíce září roku 2012 a zaplatit 25. tisíc exekutorům. Byl jsem nucen tedy část zahrady po předcích prodat. A to vše i přes to, že jsem měl zaplacený nájem  k rukám starostovi městské části Praha 10 na celý rok. Využil jsem možnosti, že moji prapředci za feudalismu vydřeli malé hospodářství cca 47 km od mého zcizeného bydliště v Praze směrem na Nymburk a po rozdělení mezi spoluvlastníky jsem se stal vlastníkem cca 200 let starého a částečně poškozeného objektu chléva, který jsem vyklidil, dále opravoval aby nedošlo ke zřízení atd. Začátky byly krušné ale byl jsem velmi dobře vytrénován tím co mi bylo činěno v období pokusu mne vystrnadit z mne dekretovaného bytu cca po 7 let a tak dovážení pitné vody zdarma z Českého Brodu z veřejného vodovodu (10 km) se rovnalo témuž v Praze po zastavení přívodu vody a jeho zazdění, kdy jsem jezdil cca stejně daleko na kole ke studánce na Petřín pro pitnou vodu. Postupně jsem jsem měl, oproti perzekucím neoprávněných majitelů mne dekretovaného bytu v Praze  (zastavená voda, po přeměně napětí v domě nezaveden přívod elektřiny do bytu- vytápěl jsem elektřinou, obnova plynového vedení v domě nebyla dotažena do mnou obývaného bytu, WC na chodbě bylo vykradeno a znepřístupněno a byt mnohonásobně vykrádán) ve svém chlévě větší pohodlí a vymoženosti, nežli v mnou placeném nájemním bytu, kdy jsem za něj musel paradoxně nájem ještě vnucovat právoplatnému majiteli!! Jeden rok jsem do chléva zavedl elektřinu, další rok vodu a další  kanalizaci. Při mzdě za poctivou práci a jediný to můj příjem pod hranicí průměrné mzdy v ČR jsem postupoval takto pomalu, ale jistě. A ...odmlčel jsem se v příspěvcích do blogu. Měl jsem stále co řešit.......
Psal jsem také o provokatérech
z řad domácího obyvatelstva (např.napadení sekerou, a prakticky nečinnost místní policie, která nepovažovala za nutné ani takového člověka značně se jevícího jako psychicky labilního a to nesčíslněkrát, v místě kde se ještě zdržoval zajistit - možná tak již učiní po situaci co se stala v Praze obdobně - až vražda nevinné ženy...a rozjitřilo to celou společnost kdo je na vině)
 a poté i o velmi drzých provokatérech z Ukrajiny, zejména cca přes 5 let mne v práci obtěžujícího ukrajinského homosexuála, který se i vědom si své národnostní  až okupantské privilegovanosti,  obnažil v práci a vystrkoval veřejně na mne svoje nahé pozadí, poté co jsem mu již po nesčíslněkráte dal najevo, že s jeho přítomností v těsné blízkosti mé osoby a s jeho slovními projevy nesouhlasím (vstupoval na cizí pracoviště se slovy "ty šmejde", mnohem  později toto oslovení změnil na "miláčku"), jeho vytvářením organizované skupiny s pokusy o přítomnost při osobní hygieně po práci atp., vyvážením odpadu jinými Ukrajinci na můj pozemek,  sledování mé osoby rusky či ukrajinsky hovořícími osobami pomocí mobilních telefonů atd.
Co se týče sociální situace, tak jsem nyní od srpna 2016 ve starobním důchodu , kdy můj důchod je vyšší nežli činila i ta nejvyšší dosažená mzda za tvrdou poctivou práci ve slévárně po dobu osmi let a k tomu ještě chodím do nového zaměstnání, takže nastalo značné zlepšení a budu moci uvažovat o zadání projektové dokumentace k rekonstrukci chléva na legální bydliště. Pokud by se podařilo ještě něco z polních nemovitostí prodat ne pod cenou (jako v případě nutnosti uhradit exekuci z protiprávně odejmutého dekretovaného bytu), tak by postup byl rychlejší (celý objekt má jen provizorní zastřešení např.)  Nutnost zabezpečit se jako důchodce na stáří je tedy primární záležitostí, před mým filosofováním o světě i když mne současné společenské problémy rozhodně nenechávají v klidu. 
(omlouvám se za určitou nesourodost článku, ale při mizení textů reaguji se svojí mizernou pamětí až takto roztříštěně).
22.08.2015 13:54 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se